Acidul Carminic E 120 Colorant Alimentar

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Acidul Carminic E 120 Colorant Alimentar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

1. FIŞA ADITIVULU 1
2. STUDIU DE LITERATURĂ 6
A. PARTEA GENERALĂ
2.1 Istoric al cunoaşterii şi untilizării aditivului 6
2.2 Descrierea aditivului. 8
2.3 Proprietăţile fizico-chimice ale aditivului. 10
2.4 Standarde, recomandări şi recomandări cu privire la utilizarea 12
aditivului în practica alimenrtară.
2.5 Teste cantitative si calitative pentru indentificarea aditivului 13
2.5.1 Determinarea continului de acid carminic 13
2.5.2 Testul aesenului 14
2.5.3 Cenusa 18
2.5.4 Tstul plumbului 19
2.5.5 Pierderi la uscare 22
2.5.6 Testul pentru Salmonella 27
2.6 Utilizarea aditivului în practica alimentară 27
ABREVIERI 32
BIBLIOGRAFIE 33

Extras din document

1. FIŞA ADITIVULUI

ACIDUL CARMINIC (CARMINUL)

SECŢIUNEA 1 – IDENTIFICAREA PRODUSULUI CHIMIC

Denumirea: acid carminic

Sinonime: carmin de cochenilla, C.I. Natural Red 4 (roşu natural), Extract Carminic WS5, acid 7--D-glucopiranozil-9,10-dihidro-3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9-10-dioxo-2-ntracen-carboxilic, acid 7--D-glucopiranozil-9,10-dihidro-3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9-10-dioxo-2-antracen-carboxilic.

Codificarea europeană: E-120

SECŢIUNEA 2 – COMPOZIŢIE, INFORMAŢII ASUPRA COMPOZIŢIEI

Ingredient CAS Puritate

Acid carminic 01260-17-9 min. 42%

SECŢIUNEA 3 – IDENTIFICAREA PERICOLELOR

În cazul inghiţirii sau inhalării directe a pulberii de carmin se recomandă ajutorul medicului. Simptomele ce se manifestă in urma contaminării accidentale sunt stările de vomă. În cazul inhălării directe se recomandă scoaterea persoanei respective la aer curat, iar dacă acest lucru nu este posibil se recurge la respiraţie artificială. Dacă respiraţia este defecuaoasă se administrează oxigen. În cazul contactului fizic la nivelul ochilor se recomandă spălarea imediată a acestora cu apă timp de 15 minute. La fel se procedează şi în cazul contactului cu alte suprafeţe ale pielii.

Pe termen lung nu se cunosc efecte negative în urma ingerării aditivului în alimente.

SECŢIUNEA 4 – MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

Acest produs poate provoca iritaţii la nivelul ochilor şi a pielii, motiv pentru care manipularea lui se va face numai de către personal specializat echipat corespunzător. O manipulare corectă nu pune probleme.

Ambalarea aditivului se face în containere închise ermetic.

Depozitarea se face numai în locuri special destinate acestui scop, ferit de umiditate şi lumina directă. Totuşi, în literatura de specialitate se menţionează că acidul carminic este stabil sub acţiunea luminii, căldurii şi agenţilor aoxidanţi

Termenul de valabilitate este de şase luni în condiţiile de păstrare menţionate anterior.

SECŢIUNEA 5 – PROPIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE

Aspect: pulbere de culoare roşie. La pH = 4,8 este galben, iar la pH = 6,2 este violet

Masă moleculară: 497,40 sau 492,3922

Greutate specifică: nu este disponibilă

Densitate: nu este disponibilă

Punct de topire: nu este disponibil

Punct de fierbere: nu este disponibil

Solubilitate: Acidul carminic este solubil în apă şi alcool şi se descompune la 135C. În combinaţie cu cationul de amoniu, complexul acid carminic-aluminiu este solubil în apă la pH = 3 şi 8,5. În combinaţia cu calciu, complexul este foarte puţin solubil în apă la pH = 3, dar este solubil la pH = 8,5.

Intensitatea culorii: C.I. = 75470; la lungimea de undă max = 514 nm în soluţie tampon cu pH = 7 (într+o cuvă de 1 cm) extincţia este de cel puţin 11,5 %.

Miros: fără miros specific

Inflamabilitate: nu este inflamabil

SECŢIUNEA 6- STABILITATEA ŞI REACTIVITATEA ADITIVULUI

Stabilitate: Stabil in condiţii normale de utilizare şi depozitare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Acidul Carminic E 120 Colorant Alimentar.doc