Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 10 fișiere: doc, docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 27974
Mărime: 374.51KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boestean Olga

Cuprins

1.ÎNTRODUCERE

ISTORIA ŞI CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII

2.1 Istoria dezvoltării întreprinderi

2.2 Sortimentul producţiei

2.3 Aprovizionarea fabricii

2.4 Indicii tehnico-economici de activitate a întreprinderii

3. STRUCTURA ÎNTREPRINDERII. PROGRAMUL DE PRODUCERE

3.1. Sectoarele de bază

3.2. Sectoare auxiliare

3.3. Sectoarele de deservire

3.4. Capacitatea de producţie,sortimentul produselor fabricate

3.5. Regimul de lucru al întreprinderii

3.6. Activitatea întreprinderii

4. DESCRIEREA ŞI ANALIZA LUCRULUI SECŢIILOR PRINCIPALE ŞI AUXILIARE. LABORATORUL CTCM; OBLIGAŢIUNILE DE SERVICIU

4.1 Laboratorul fabricii

4.2. Sarcinile laboratorului

4.3 Verificarea calitaţii materiei prime şi a produselor finite

4.4 Verificarea calitaţii produselor finite (pîinii)

4.5. Asigurarea metrologică a controlului producerii

5. DESCRIEREA SCHEMELOR TEHNOLOGICE DE PREPARARE A PÎINII. CARACRERISTICA MATERIEI PRIME DE BAZĂ ŞI AUXILIARE,A PRODUCŢIEI FINITE.PIERDERILE ŞI SCĂZĂMINTELE.

5.1 Caracteristica şi depozitarea materiilor prime şi auxiliare

5.2 Pregătirea făinii pentru producţie

5.3. Prepararea drojdiilor lichide, maielei, prospăturii şi aluatului

5.4. Divizarea

5.5. Coacerea pîinii

5.6. Răcirea şi păstrarea pîinii.Ambalarea

5.7. Pierderile și scăzămintele

6. DESCRIEREA UTILAJULUI TEHNOLOGIC. AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE PRODUCERE

6.1. Utilajul tehnologic şi descrierea lui

6.2. Automatizarea proceselor la fabrică

7. PROTECŢIA MUNCII ŞI A MEDIULUI AMBIANT

7.1. Protecţia muncii

7.2. Protecţia mediului ambiant

8. STANDARDIZAREA ŞI CONTROLUL CALITAŢII MATERIEI PRIME ŞI A PRODUCŢIEI FINITE

8.1.Serviciul standardizării la fabrică

8.2. Controlul procesului tehnic

8.2. Enumerarea standardelor referitoare la materia primă şi auxiliară, la producţia finită şi materialelor (pîinii)

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Activitatea de obţinere a produselor de panificatie,reprezintă una din cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una din ramurile principale ale industriei alimentare.

Avînd în vedere inportanţa pe care o au produsele de panificaţie în satisfacerea cerinţelor de hrană ale consumatorilor, industria de panificaţie a cunoscut în decursul timpului o dezvoltare rapidă,caracterizîndu-se prin aplicarea unor procedee şi tehnologii noi de panificaţie, extinderea gradului de mecanizare şi automatizare a proceselor tehnologice, largirea gamei sortimentale, prin realizarea de noi produse în concordanţă cu tendinţa şi cerinţele consumatorilor,asigurarea îmbunătăţirii valorii nutritive şi calităţile produselor de panificaţie

Produsele de panificaţie sînt principalele produse alimentare a omenirii.În diferite ţări norma de pîine pentru o persoana pe zi este de 150-500 grame.În ţara noastră necesitatea de pîine pentru o persoană în o zi este în mediu de 400 grame.Oamenii consumă pîine de aproximativ 8000 ani.Meseria de brutar a apărit cu 6000 de ani înaintea erei noastre, în epoca „pietrei şlefuite”.De astfel, piatra a fost materialul din care oamenii acelor timpurii şi-au confecţionat primele dispositive de panificaţie.

Pe plan mondial un număr tot mai mare de specialişti, instituţii specializate întreprind studii şi desfăşoară ample cercetări şn vederea definitivării şi aplicării în industria de panificaţie,atît a procedeelor,tehnologiilor cît şi acelor mai buni amelioratori care să asigure obţinerea unor produse de calitate şi şn sortimente adaptate la specificul local,la gustul consumatorilor şi în acelaş timp să se înscrie în linia generală de dezvoltare a tehnicii şi tehnologiei de fabricaţie în domeniu.

Modernuzarea continuă a producţiei din industria de panificaţie prin aplicarea cuceririlor ştiinşei şi tehnicii contemporane,presupune eforturi din parte specialiştilor care trebuie să-şi perfecţioneze cunoştinţele,atît din experienţa zilnică cît şi din industria rezultatelor ştiinţifice în domeniu.

Odată cu progresul tehno-ştiinţific,s-au inventat noi procese şi tehnologii pentru producerea pîinii,care au cerut noi experienţe în domeniu tehnologiei,chimiei,biochimice cît şi în domeniu coacerii pîinii.

Elaborarea noilor tipuri de articole a panificaţiei de o calitate dietică şi lecuitoro-profilactică înaltă a cerut cofecţionarea unei materii prime bogate.Odată cu aceasta a apărut şi necesitatea de a automatiza lucrul muncitorilor.

Secolul XX-lea este epoca mecanizării şi automtizării producţiei de masă.Femeile încep tot mai mult să lucreze ca angajate într-un serviciu,ceea ce face ca pîinea să fie totmai puţin făcută în casă.Pentru mulţi pîinea fabricată de brutărie răspunde mai bine cerinţelor timpurilor actuale şi se prezintă ambalată şi tăiată felii gata pentru consum.Atualmente există fabrici mari,ca S.A „Franzeluţa”,ce produc un bogat sortiment care sunt înzestrate cu noi tehnologii moderne,dar care continuă procesul de dezvoltare a domeniului.

S.A „Franzeluţa” din oraşul Chişinău se bucură de mare succes pe teritoriul întregului oraş şi chiar pe tot teritoriul Republucii,bucurînd populaţia cu pîine,chifle şi dulciuri mereu proaspete ţi de o calitate înaltă.

S.A „Franzeluţa” este un lider recunoscut în industria alimentară atît în Republică,cît şi peste hotarele ţării.

Preview document

Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 1
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 2
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 3
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 4
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 5
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 6
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 7
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 8
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 9
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 10
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 11
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 12
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 13
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 14
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 15
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 16
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 17
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 18
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 19
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 20
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 21
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 22
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 23
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 24
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 25
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 26
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 27
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 28
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 29
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 30
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 31
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 32
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 33
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 34
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 35
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 36
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 37
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 38
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 39
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 40
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 41
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 42
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 43
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 44
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 45
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 46
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 47
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 48
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 49
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 50
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 51
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 52
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 53
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 54
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 55
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 56
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 57
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 58
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 59
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 60
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 61
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 62
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 63
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 64
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 65
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 66
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 67
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 68
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 69
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 70
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 71
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 72
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 73
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 74
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 75
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 76
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 77
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 78
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 79
Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Activitatea de Obtinere a Produselor de Panificatie
  • Bibliografie.doc
  • cap 1.docx
  • cap 2.docx
  • cap 3.docx
  • cap 4.docx
  • cap 5.docx
  • cap 6.docx
  • cap 7.docx
  • cap 8.doc
  • cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia de Obținere a Drojdiei de Panificație Uscată Instant

MEMORIU TEHNIC Industria fermentativă ocupă un loc important în industria alimentară şi contribuie, prin procesele sale specifice la obţinerea...

Tehnologia morăritului și panificației - pâine cu cartofi

1. Consideraţii generale Ca în majoritatea ramurilor industriale, şi în industria alimentară pentru prezentarea fluxurilor tehnologice se...

Tehnologia de obținere a produselor de panificație

I. 1. INTRODUCERE I. 1.1.Argument In ansamblul alimentelor cuprinse in ratia zilnica, painea ocupa o pondere insemnata, facand parte din...

Panificație

Introducere Pîinea este sursa de bază a alimentării, produs intrebuinţat zilnic şi care participă la majoritatea riturilor, simbol, care ocupă...

Tehnologia Obtinerii Berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Ciclul de viață al produsului - pâine albă franzelă

Cap. 1 S.C. LICIU PAN PROD S.R.L. Piatra Neamt -PREZENTAREA FIRMEI- Firma SC LICIU PAN PROD SRL Piatra Neamt se infiinteaza in anul 2002 pe...

Te-ar putea interesa și

Proiect Tehnologic - Cozonacul cu Mac

Capitolul I Tema proiectului Tema proiectului:Proiectarea procesului de fabricatie a produsului“cozonac cu mac”. Capitolul II Reteta de...

Gestionarea Factorilor de Risc in Realizarea Parametrilor Calitativi Impusi de Boromir

INTRODUCERE Grâul constituie principala resursă alimentară pentru om. Producţia anuală mondială a atins în 2002 nivelul de 568 milioane tone,...

Analiza Performantelor Financiare la SC Morarit Panificatie

Capitolul 1. Mediul activităţii întreprinderii S.C Morărit Panificaţie S.A (cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii, piaţa şi...

Plan de Afaceri Pentru o Fabrica de Panificatie

Partea I. Introducere 1. Prezentarea ideii de afacere si domeniul aferent Cea mai mare exagerare in industria painii este ca toata lumea care nu...

Tehnologia de obținere a pâinii albe

Argument Inca din cele mai vechi timpuri, painea constituie partea principala din hrana oricarei personae. Asa cum este demonstrat prin includerea...

Structuri Organizatorice

CAPITOLUL I Aspecte teoretice cu privire la structura organizatorică 1.1. Definirea si importanta structurii organizatorice Nu se poate imagina...

Prezentarea Generala a Combinatului de Panificatie Franzeluta SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA a Combinatului de panificatie “Franzeluta” S.A. 1.1. Actul de constituire şi forma juridică Societatea pe...

Întreprinderea în mediu competitiv studiu de caz realizat la Ursapan SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1 Scurt istoric Ursapan SRL s-a infiintat in anul 2008, ca si afacere de familie, pornind de la patru angajati...

Ai nevoie de altceva?