Analiza Riscului Consumului de Alimente Obtinute din Organisme Modificate Genetic

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Riscului Consumului de Alimente Obtinute din Organisme Modificate Genetic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof.dr. Nicolescu Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

1. Analiza riscului. Generalităţi 2
2. Biosecuritatea 4
3. Cadru instituţional 5
4. Analiza riscului consumului de alimente obţinute din organisme modificate genetic 7
5. Riscurile potenţiale ale consumului de alimente din OMG pentru sănătatea omului 9
6. Riscurile dovedite ale consumului de alimente din OMG 12
7. Măsuri de monitorizare a riscurilor şi de intervenţie în caz de accidente 15
8. Ingineria genetică şi siguranţa 16
9. Bibliografie 21

Extras din document

1. Analiza riscului. Generalităţi

Dr. George Wald, laureat al Premiului Nobel, Profesor de biologie la Universitatea Harvard a afirmat "Până în prezent, organismele vii au evoluat în ritm foarte lent, formele noi de viaţă având suficient timp să se dezvolte. Acum, o intreagă proteină va fi transportată peste noapte în asocieri genetice complet noi mersul în această direcţie poate că nu este neînţelept, însă este periculos. Poate genera potenţiale noi boli animale şi vegetale, noi surse de cancer, noi epidemii.”

Organismele modificate genetic sunt organisme în care materialul genetic a fost modificat (ADN), într-un mod care nu se produce prin mecanisme naturale („tehnologii moderne”, „tehnologie genetica”, „tehnologie de recombinare a ADN”, „inginerie genetica”). Gene individuale, selectate datorită calităţilor lor, sunt transferate de la un organism la altul, chiar şi între specii diferite.

Riscul reprezintă probabilitatea apariţiei unui efect nociv pentru sănătate, precum şi severitatea acestui efect, ca urmare a expunerii la un pericol.

Analiza riscului reprezintă procesul care constă din 3 componente intercorelate: evaluarea riscului, managementul riscului şi comunicarea riscului.

Descris pe larg, conceptul de analiză de risc este un model sistematic de a colecta, a evalua şi a înregistra informaţii ce pot conduce la recomandări, poziţii, abordări şi acţiuni, ca răspuns la un risc sau un hazard identificat.

Evaluarea riscului - procesul ştiinţific format din 3 etape, şi anume: identificarea şi caracterizarea pericolului (hazardului), evaluarea expunerii şi caracterizarea riscului.

Managementul riscului - procesul, distinct de evaluarea riscului, constând în aprecierea diferitelor politici alternative, în consultare cu părţile interesate, ţinând cont de evaluarea riscului şi de alţi factori posibili şi, dacă se impune, selectarea opţiunilor adecvate de prevenţie şi control.

Comunicarea riscului - schimbul interactiv de informaţii şi opinii, pe parcursul derulării analizei riscului, cu privire la pericole şi riscuri, la factorii corelaţi riscurilor şi la percepţia riscului, între evaluatorii riscului, managerii riscului, consumatori, întreprinderi cu profil alimentar, întreprinderi având ca profil hrana pentru animale, comunitatea academică şi alte părţi interesate, incluzând explicarea rezultatelor evaluării riscului şi a bazei deciziilor de management al riscului.

Evaluarea riscului în general presupune parcurgerea a trei etape :

- identificarea şi caracterizarea pericolului;

- evaluarea expunerii;

- caracterizarea riscului sau probabilitatea cu care se va manifesta un efect dăunător ca urmare a expunerii.

2. Biosecuritatea

Biosecuritatea reprezintă totalitatea măsurilor luate pentru a reduce sau elimina riscurile potenţiale ce pot apărea ca o consecinţă a utilizării organismelor modificate genetic, care ar putea avea efecte adverse asupra sănătăţii umane şi asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice.

Sistemul de autorizare în domeniul biosecurităţii

Autoritatea naţională competentă, responsabilă pentru primirea notificărilor referitoare la introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a OMG precum şi a celor vizând utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic este Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului conform legislaţiei în vigoare.

Procedura de autorizare

- Înainte de introducerea în mediu sau pe piaţă a unui OMG, orice persoană juridică, trebuie să prezinte o notificare la A.N.P.M., prin care să solicite obţinerea autorizaţiei şi/sau acordului de import privind activităţile care implică OMG.

- După primirea notificării, A.N.P.M., pe baza informaţiilor cuprinse în dosarul tehnic, poate să înceapă procedura de autorizare, care constă în: informarea şi consultarea publicului cu privire la notificarea primită; transmiterea rezumatelor dosarelor de notificare depuse, la Comisia Europeană – DG Joint Research Centre; consultarea CSB; solicitarea avizelor autorităţilor publice centrale pentru agricultură, sănătate, siguranţa alimentelor, protecţia consumatorilor.

După primirea avizelor de la CSB şi celelalte autorităţi implicate, precum şi după consultarea publicului, ANPM emite Autorizaţia şi/sau Acordul de import privind activităţile care implică OMG.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Riscului Consumului de Alimente Obtinute din Organisme Modificate Genetic.doc