Caiet de practica privind activitatile zilnice desfasurate in cadrul acestor stagii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Caiet de practica privind activitatile zilnice desfasurate in cadrul acestor stagii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

CAPITOLUL I - STAGII DE PRACTICĂ DESFĂȘURATE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE 3
1.1. DESCRIEREA UNITĂȚII ... 3
1.1.1. LEGISLAȚIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI 3
1.1.2. PREZENTARE GENERALĂ, FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII ... 3
1.1.3. DESCRIEREA SPAȚIILOR . 8
1.2. MEMORIU PRACTICĂ A.N.Z. .. 8
1.2.1. PUNCT DE LUCRU ȘI PLANIFICARE . 8
1.2.2. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI: ... 9
CAPITOLUL II - STAGII DE PRACTICĂ DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMPANIEI S.C CARREFOUR S.A ERA IAȘI, ROMÂNIA ... 11
2.1. DESCRIEREA UNITĂȚII . 11
2.1.1. PREZENTARE GENERALĂ, OBIECT DE ACTIVITATE ȘI PERSPECTIVE .. 11
2.1.2. OFERTA DE PRODUSE A HYPERMARKETULUI CARREFOUR .. 12
2.1.3. DEPARTAMENTE ȘI DESCRIEREA SPAȚIILOR . 13
2.2. MEMORIU PRACTICĂ S.C CARREFOUR S.A ERA IAȘI, ROMÂNIA ... 15
2.2.1. PUNCT DE LUCRU ȘI PLANIFICARE ... 15
2.2.2. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI: . 16
CAPITOLUL III - CONCLUZII, IMPRESII ȘI PĂRERI .. 19

Extras din document

CAPITOLUL I - STAGII DE PRACTICĂ DESFĂȘURATE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE

1.1. DESCRIEREA UNITĂȚII

1.1.1. LEGISLAȚIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea ANZ:

- HOTĂRÂREA nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea și funcționarea ANZ

- LEGEA nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia.

- Regulamentul de organizare si functionare

1.1.2. PREZENTARE GENERALĂ, FUNCȚII ȘI ATRIBUȚII

Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (A.N.Z.), înființată în baza Legii nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.).

Agenția își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie.

Agenția este autoritatea națională competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea și reproducția animalelor, inspecția de stat în zootehnie, controlul la producătorii și prim-cumpărătorii de lapte, conservarea și managementul durabil al resurselor genetice la animale.

Aceasta are următoarele funcții:

- funcția de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul zootehnic;

- funcția de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern și extern potrivit competențelor stabilite de lege.

În exercitarea funcțiilor sale, Agenția are, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

- organizează și efectuează inspecția de stat în zootehnie;

- coordonează și îndrumă tehnic la nivel național exploatarea, ameliorarea și reproducția animalelor, conservarea și managementul durabil al resurselor genetice la animale și alte specii de interes zooeconomic;

- controlează implementarea amenajamentelor pastorale conform legislației în vigoare, controlează aplicarea corectă a Sistemului de clasificare a carcaselor, efectuează controale la producătorii și prim-cumpărătorii de lapte;

- efectuează analize, teste și expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate;

- propune Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative pentru transpunerea legislației comunitare în legislația națională pentru domeniul său de activitate, elaborează norme tehnice și metodologice, proceduri de lucru în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;

- coordonează și îndrumă tehnic organizarea și desfășurarea activității de informatizare și computerizare a rețelei naționale de zootehnie, administrează bazele de date naționale din domeniul său de activitate;

- coordonează activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor, organizează și efectuează activitatea de identificare și înregistrare a cabalinelor de rasă, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite și eliberează pașapoartele pentru toate ecvideele.

- menține conducerea registrelor genealogice la specii și rase de animale până în momentul acreditării asociațiilor sau organizațiilor, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare în domeniu;

- asigură reorganizarea, dezvoltarea și funcționarea băncii naționale de gene animale pentru menținerea biodiversității genetice, prin recoltare și depozitare de material genetic de la reproducători valoroși din populațiile active și aflate, în conservare;

- elaborează, redactează și tipărește cu personal propriu sau prin colaborare Stud Book-ul pentru rasele de cabaline omologate în România, publicații tehnice de specialitate și alte tipărituri și publicații în domeniul de activitate al Agenției, în conformitate cu legislația în vigoare și cu fondurile bugetare alocate;

- asigură informarea fermierilor și a potențialilor beneficiari de programe asupra bunelor practici în zootehnie și expertiza de specialitate pentru implementare;

- desfășoară activități delegate de la agențiile de plăți acreditate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de practica privind activitatile zilnice desfasurate in cadrul acestor stagii.pdf