Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec

Proiect
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 184 în total
Cuvinte : 38285
Mărime: 7.13MB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Cap. I Generalităţi 6

1.1.Generalităţi privind viticultura şi vinificaţia în România 6

1.2.Producţia şi consumul de vin pe plan naţional şi internaţional 16

1.3.Importanţa economică a culturii viţei de vie şi importanţa alimentară a produselor vini-viticole 21

1.4.Noţiuni generale despre podgoria Miniş 26

Cap. II Memoriu justificativ 32

2.1. Necesitatea studierii podgoriei Miniş 32

Cap. III Aşezarea geografică, condiţii geografice şi pedoclimatice ale zonei podgoriei Miniş 35

3.1.Aşezarea geografică a podgoriei Miniş 35

3.2.Condiţiile climatice ale podgoriei Miniş 36

3.3.Solurile podgoriei Miniş 41

Cap. IV Podgoria Miniş şi centrele viticole 44

4.1.Situaţia viticulturii în podgoria Miniş 44

4.2.Delimitarea podgoriei şi a centrelor viticole 46

4.3.Încadrarea podgoriei şi a centrelor viticole în grupe de calităţi 46

4.4.Criteriile principale de clasificare a vinurilor 54

4.5.Delimitarea arealelor favorabile cultivării soiului Fetească neagră 61

4.6.Compoziţia chimică a vinurilor provenite din soiul Fetească neagră 63

4.7. Principalele caracteristici ale materiei auxiliare folosite 84

4.7.1. Dioxid de sulf 84

4.7.2. Bentonită 91

4.7.3. Plăci de filtrare 93

4.7.4. Acid tartric 95

4.7.5. Gelatina 96

4.7.6. Butoaie de fermentare şi înnobilare 97

4.7.7. Crama 101

Cap.V. Schema tehnologică de obţinere a vinurilor roşii seci 103

5.1.Maturarea strugurilor 103

5.1.1.Influenţa factorilor pedoclimatici asupra maturării strugurilor din podgoria Miniş 103

5.1.2.Evoluţia maturării strugurilor din soiul Fetească neagră 103

5.1.3.Maturitatea propriu-zisă a strugurilor din soiul Fetească neagră 104

5.2. Tehnologia de obţinere a vinului roşu prin termomacerare 107

5.2.1.Recepţia şi transportul strugurilor 107

5.2.1.1.Recepţia cantitativă a strugurilor 108

5.2.1.2.Recepţia calitativă a strugurilor 109

5.2.2.Zdrobirea şi desciochinarea strugurilor 109

5.2.3.Tratamente şi corecţii aplicate mustului înainte de fermentare 110

5.2.4.Termomacerarea mustuielii 113

5.2.5.Fermentaţia alcoolică a mustului 114

5.2.6.Presarea boştinei 115

5.2.7.Separarea mustului ravac a strugurilor 118

5.2.8.Valorificare tescovină 119

5.2.9.Îngrijirea vinurilor 119

5.2.9.1.Pritocul vinului 120

5.2.9.2.Limpezirea vinurilor tinere 122

5.2.10.Condiţionarea vinului 124

5.2.10.1.Cleirea cu gelatină 125

5.2.10.2.Răcirea 126

5.2.11.Etapele de evoluţie a vinului şi lucrările de îngrijire 126

5.2.11.1.Caracterizarea etapelor de evoluţie a vinului 126

5.2.11.2.Etapa de formare a vinului 126

5.2.11.3.Etapa de maturare a vinului 127

5.2.11.4.Etapa de înnobilare a vinului 129

5.2.11.5.Etapa de degradare a vinului 130

Cap. VI Elemente de inginerei tehnologică 130

6.1.Bilanţ de materiale la soiul Fetească neagră 130

6.1.1.Calculul bilanţului de materiale 131

6.1.2.Consumuri specifice şi randamente de fabricaţie 131

6.2.Bilanţ energetic pentru soiul Fetească neagră 138

6.3. Implementarea HACCP pentru fabricarea vinului din soiul Fetească neagră 140

Cap. VII Utilaje şi instalaţii tehnologice 161

7.1.Alegerea utilajelor 161

7.2.Calculul utilajelor folosite la vinificare 161

7.2.1.Dimensionarea tehnologică 161

7.2.1.1.Transportul strugurilor 161

7.2.1.2.Zdrobirea şi desciorchinarea strugurilor 165

7.2.1.3.Termomacerarea 169

7.2.1.4.Fermentarea alcoolică 173

7.2.1.5.Presarea boştinei 173

7.2.1.6.Condiţionarea vinului 176

7.2.1.7.Utilaje auxiliare în procesul de prelucrare a strugurilor 177

7.2.1.7.1.Pompe centrifuge 177

7.2.1.7.2.Conducte 178

7.2.3.Măsuri de protecţia muncii, P.S.I. şi igiena muncii 178

7.2.4.Structura şi dimensionarea principalelor spaţii de producţie

Cap. VIII. Calculul eficienţei economice 180

8.1.Calculul eficienţei economice pentru soiul Fetească neagră 181

8.1.1.Necesarul forţei de muncă 181

8.1.2.Cheltuieli directe 181

8.1.3.Cheltuieli indirecte 186

Cap. XI. Parte grafică 186

9.1.Schema de operaţii 186

9.2.Planul de amplasare a utilajelor(vederi în plan sau în secţiuni longitudinale sau transversale) anexă

Concluzii şi recomandări 190

BIBLIOGRAFIE 193

Extras din document

Capitolul I

Generalităţi

1.1.Generalităţi privind viticultura şi vinificaţia în România

Plantaţiile de viţă-de-vie sunt grupate, teritorial, în zone viticole, regiuni viticole, podgorii, centre viticole şi plaiuri viticole.

Arealul viticol reprezintă aria geografică a culturii viţa-de-vie, în care se includ zonele viticole, regiunile viticole, podgoriile, centrele viticole şi plaiurile viticole.

Zona viticolă este arealul de mare întindere care grupează mai multe podgorii făcând parte din regiuni viticole diferite, caracterizat mai ales prin condiţiile sale climatice determinate pentru potenţialul calitativ al strugurilor şi vinurilor.

Regiunea viticolă cuprinde un larg teritoriu cultivat cu viţă-de-vie, caracterizat prin condiţii naturale de climă şi de relief relativ asemănătoare, precum şi prin direcţii de producţie şi sortimente apropiate.

Podgoria este o unitate teritorială naturală si tradiţională, caracterizată prin condiţii specifice de climă, sol şi relief, prin solurile cultivate, prin metodele de cultură şi procedeele de vinificare folosite, care, în ansamblu, conduc la obţinerea unor producţii de struguri şi vinuri cu însuşiri specifice.

Centrul viticol este teritoriul care cuprinde plantaţiile viticole din una sau mai multe localităţi, care face sau nu face parte integrantă dintr-o podgorie şi care constituie o unitate teritorială caracterizată prin factori specifici de climă, sol şi sortiment, precum şi prin condiţii agrotehnice şi tehnologice asemănătoare. Centrul viticol cuprinde o suprafaţă mai mică decât podgoria.

Plaiul viticol este teritoriul restrâns din cadrul unui centru viticol, ce cuprinde plantaţiile de viţă-de-vie situate pe aceeaşi formă de relief. Factorii naturali, precum şi condiţiile de cultură şi de tehnologie ce privesc plaiul viticol sunt asemănătoare pe întreaga suprafaţă cultivată cu viţă-de-vie, determinând obţinerea unor produse cu însuşiri de calitate specifice.

Astfel, se pot identifica pe harta României opt regiuni viticole, în cadrul cărora, plantaţiile de viţă-de-vie sunt grupate în 38 de podgorii cu un total de 123 centre viticole şi 40 de centre viticole independente.

Cultura viţei-de-vie poate fi practicată, în România, pe aproape întreg teritoriul ţării, începând de la Dunăre, în sud, până în judeţele Botoşani şi Maramureş, în nord. Numai câteva judeţe situate în zone de mai mare altitudine (Braşov,Covasna, Harghita) şi un singur judeţ din extrema nordică a ţării (Suceava) nu oferă condiţii prielnice pentru viticultură.

Viile ocupă, în Moldova, o întindere de peste 90.000 hectare, ceea ce înseamnă a treia parte din suprafaţa viticolă a ţării.

În judeţul Iaşi ne iese în primul rând în cale podgoria Cotnari, podgoria Iaşilor, cu centrele sale viticole Copou, Bucium, Uricani şi Comama, precum şi centrele viticole independente Plugari şi Probota,întinsa podgorie a Huşilor, în cuprinsul căreia se află centrele viticole Bohotin, Avereşti, Huşi, Vutcani şi Murgeni. În judeţul Bacău ne întâlnim cu podgoria Zeletin. Judeţul Galaţi, în sud-estul Moldovei, a devenit o mare zonă viticolă, în care există patru podgorii: Dealul Bujorului (cu centrele viticole Bujoru, Smulţi, Oancea şi Bereşti); Nicoreşti (cu centrele Nicoreşti şi Buciumeni); Iveşti (centrele viticole Iveşti, Tecuci şi Corod) şi Covurlui (centrele viticole Băleni, Scânteieşti, Pechea şi Smârdan). În sfârşit,în partea de sud-vest a Moldovei, în Cotul Carpaţilor, ne întâlnim cu marile podgorii ale Vrancei, respectiv cu Odobeşti,Panciu şi Coteşti care cuprind la rândul lor o serie de centre viticole de mare reputaţie

Muntenia şi Oltenia, deţin împreună o suprafaţă viticolă de aproape 104.000 hectare. Podgoria Dealurile Buzăului, cu centrele sale viticole de la Râmnicu-Sărat, Zărneşti şi Cenăteşti, apoi cu întinsa podgorie a Dealului Mare, cu renumitele sale vii situate în centrele Zoreşti, Merei, Pietroasa, Breaza-Buzău, Cricov, Tohani, Ceptura, Urlaţi, Valea Călugărească şi Boldeşti. Mai departe, intrăm în podgoria Ştefăneşti-Argeş, constituită din centrele viticole Ştefăneşti, Topoloveni şi Valea Mare - Dâmboviţa, iar apoi în cea de la Sâmbureşti. Trecând apa Oltului, în Oltenia, ne întâmpină vechea podgorie a Drăgăşanilor, cu viile sale din centrele Drăgăşani, Gusoeni, Cerna şi lancu-Jianu. Mai jos, în judeţele Dolj şi Mehedinţi, se află podgoriile Dealurile Craiovei, Severinului şi Plaiurile Drancei, precum şi centrul viticol independent Segarcea.

Preview document

Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 1
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 2
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 3
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 4
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 5
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 6
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 7
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 8
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 9
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 10
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 11
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 12
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 13
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 14
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 15
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 16
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 17
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 18
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 19
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 20
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 21
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 22
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 23
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 24
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 25
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 26
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 27
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 28
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 29
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 30
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 31
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 32
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 33
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 34
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 35
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 36
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 37
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 38
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 39
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 40
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 41
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 42
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 43
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 44
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 45
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 46
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 47
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 48
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 49
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 50
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 51
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 52
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 53
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 54
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 55
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 56
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 57
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 58
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 59
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 60
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 61
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 62
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 63
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 64
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 65
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 66
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 67
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 68
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 69
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 70
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 71
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 72
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 73
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 74
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 75
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 76
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 77
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 78
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 79
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 80
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 81
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 82
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 83
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 84
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 85
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 86
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 87
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 88
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 89
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 90
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 91
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 92
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 93
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 94
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 95
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 96
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 97
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 98
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 99
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 100
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 101
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 102
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 103
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 104
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 105
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 106
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 107
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 108
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 109
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 110
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 111
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 112
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 113
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 114
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 115
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 116
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 117
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 118
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 119
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 120
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 121
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 122
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 123
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 124
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 125
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 126
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 127
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 128
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 129
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 130
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 131
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 132
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 133
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 134
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 135
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 136
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 137
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 138
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 139
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 140
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 141
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 142
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 143
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 144
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 145
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 146
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 147
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 148
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 149
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 150
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 151
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 152
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 153
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 154
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 155
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 156
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 157
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 158
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 159
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 160
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 161
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 162
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 163
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 164
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 165
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 166
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 167
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 168
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 169
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 170
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 171
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 172
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 173
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 174
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 175
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 176
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 177
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 178
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 179
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 180
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 181
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 182
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 183
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 184
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 185
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 186
Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec - Pagina 187

Conținut arhivă zip

  • Dimensionarea unei Sectii de Obtinere a Vinului Sec.doc

Alții au mai descărcat și

Vinuri Aromatizate

CAPITOLUL I VINURI AROMATIZATE – CARACTERIZARE GENERALĂ Prin vinuri aromatizate se înţeleg acele vinuri în care s-au adăugat plante, infuzie...

Bioreactoare - Proiectarea unei Cisterne Cilindrice de Fermentare a Mustului de Struguri

1. TEMA PROIECTULUI Să se proiecteze o cisternă cilindrică, verticală cu fund conic, de fermentare a mustului de struguri cu o capacitate utilă de...

Tehnologia Vinului Rosu

I. GENERALITĂŢI Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică completă sau parţială a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau...

Tehnologia Obtinerii Berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Vinul roșu

I.GENERALITATI Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică completă sau parţială a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau...

Ai nevoie de altceva?