Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 17329
Mărime: 20.38MB (arhivat)
Publicat de: Filip Marian
Cost: 10 puncte

Extras din proiect

CAPITOLUL I

I N T R O D U C E R E

1.1 Destinaţia si domeniile de lucru ale aparatelor cu dispozitive de

amestecare

Amestecarea este o operaţie de omogenizare a doua sau mai multor substanţe cu scopul obţinerii aceleiaşi compoziţii sau a aceleiaşi temperaturi în întregul volum ocupat de substanţe [ 39 ].

Pentru a obţine o amestecare eficace este necesară realizarea în toate punctele lichidului a unor gradienţi de viteză mari, care au ca urmare:

• crearea unor viteze cât mai diferite ca mărime şi ca direcţie în apropierea amestecătorului (amestecarea locală); dacă este posibil crearea locală a difuziunii turbulente;

• punerea în mişcare (circulaţie) relativ lentă a întregii şarje de material, astfel ca periodic întreaga cantitate de material din recipient să treacă prin regiunile în care turbulenţa este mai intensă

Deci, eficienţa amestecării este influenţată de gradul de turbulenţă şi de viteza de circulaţie (apreciată prin durata necesară întregii cantităţi de material să treacă printr-o suprafaţă dată, de exemplu suprafaţa descrisă de palele amestecătorului).

Procesele de bază care se realizează de obicei în aparatele cu dispozitive de amestecare, sunt indicate în figura 1.1 .

În aparatele cu dispozitive de amestecare, mediul primeşte o energie suplimentară care este folosită pentru amestecare. Se cunosc diferite metode de a

Fig. 1.1.

transmite energia mediului amestecat: mecanice, prin barbotarea cu jet, electromagnetice etc. În practică, cea mai mare răspândire au căpătat metodele mecanice de amestecare a mediilor lichide care se realizează prin actiunea mecanică a organului de lucru (amestecătorului) asupra mediului. Această metodă de amestecare se foloseşte în aparatele alcătuite de obicei din corp şi dispozitivul de amestecare instalat pe acest corp.

Funcţionarea dispozitivelor de amestecare se concretizează în transformarea energiei mecanice de rotaţie, în energie termică datorită forţei rezistente. Astfel dispozitivul de amestecare realizează disiparea energiei în volumul aparatului. Mărimea acestei disipări depinde atât de construcţia amestecătorului şi caracteristicile acţionării, cât şi de construcţia aparatului şi de amenajările sale interioare.

Toate aceste caracteristici ale aparatului, în ansamblu contribuie la stabilirea regimului de curgere a lichidului în aparat şi determină puterea necesară amestecării, N.

Pentru evaluarea puterii de amestecare poate fi folosită “puterea volumică”, ce caracterizează disiparea energiei în aparat[5]:

= N/V. (1)

Într-un aparat de volum oarecare V, în funcţie de turbulenţa amestecătorului n, apar diferite regimuri hidrodinamice de mişcare a lichidului, determinând mărimea . De aceea, domeniile de lucru ale aparatelor pot fi caracterizate printr-o măsură a acestei mărimi, criteriul puterii Ne, care se determină cu formula:

Ne = N/( •n3 •da5) (2)

unde: ρ ¬– densitatea mediului amestecat

da – anvergura amestecătorului.

Pentru aparatele de toate tipurile, pentru a afla valoarea lui Ne, se determină în primul rând criteriul Reynolds,Re, deoarece:

Ne=f(Re) (3)

În această relaţie

Re= ρn da2/μ (4)

unde μ este coeficientul dinamic al vâscozităţii.

Relaţia (3) caracterizează cele mai obişnuite mişcări ale lichidului în aparat.

O analiză mai în detaliu a arătat că criteriul puterii se determină de asemenea şi cu alţi parametri care nu sunt indicaţi aici. Aceşti parametri, sub forma unor grupuri adimensionale şi criterii de similare pot fi introduşi în calcule pe măsura necesităţilor.

În fig. 1.2, curbele 1 şi 2 arată caracterul variaţiei funcţiei (3) pentru aparatele cu şicane şi respectiv cu pereţi netezi; dar în construcţia de uzinaj chimic se utilizează aparate cu diferite amenajări interioare. Curba funcţiei (3) pentru aceste aparate este situată între curbele 1 şi 2.

Pentru toate aparatele se pot distinge trei domenii de lucru:

a) domeniul I, caracterizând regimul laminar de curgere a lichidului în aparat;

b) domeniul II, definit ca tranzitoriu, care caracterizează trecerea de la regimul laminar la cel turbulent;

c) domeniul III, caraterizând regimul turbulent de curgere a lichidului în aparat.

Domeniul I de lucru al aparatelor se caracterizează prin fire de curent continuu ale lichidului în mişcare. Regimul laminar pe curba Ne = f(Re) este limitat de punctul 11 şi corespunde valorii maxime a criteriului Re, marcată prin punctual a.

Preview document

Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 1
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 2
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 3
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 4
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 5
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 6
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 7
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 8
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 9
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 10
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 11
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 12
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 13
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 14
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 15
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 16
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 17
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 18
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 19
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 20
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 21
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 22
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 23
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 24
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 25
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 26
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 27
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 28
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 29
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 30
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 31
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 32
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 33
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 34
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 35
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 36
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 37
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 38
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 39
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 40
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 41
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 42
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 43
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 44
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 45
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 46
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 47
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 48
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 49
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 50
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 51
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 52
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 53
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 54
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 55
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 56
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 57
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 58
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 59
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 60
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 61
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 62
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 63
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 64
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 65
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 66
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 67
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 68
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 69
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 70
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 71
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 72
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 73
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 74
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 75
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 76
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 77
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 78
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 79
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 80
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 81
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 82
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 83
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 84
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 85
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 86
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 87
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 88
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 89
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 90
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 91
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 92
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 93
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 94
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 95
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 96
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 97
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 98
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 99
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 100
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 101
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 102
Echipamente și tehnologii de amestecare în industria alimentară - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Echipamente si Tehnologii de Amestecare in Industria Alimentara.doc

Te-ar putea interesa și

Instrumente de implementare a strategiei de piață

INTRODUCERE Această lucrare constituie obiectul proiectului de diplomă şi totodată încununarea a patru ani de studiu. De asemenea, prin acest...

Caiet de practică - bere

STAGIUL DE PRACTICĂ Perioada de desfăşurare : De la 5 iulie 2010 până la 23 iulie 2010 Program de lucru zilnic, între orele 10:00 – 14:00...

Analiza economico-financiară a SC Raptronic SRL

1. Prezentarea societatii RAP Group este un grup de firme private, cu capital integral romanesc, ce ofera solutii integrate in domeniul...

Tehnologia de fabricare a pastramei din carne de porc

Cap.1 Argument Carnea şi produsele din carne fac parte din alimentele de bază a populaţiei. Componentele cele mai importante cantitativ ale...

Fabricarea înghețatei de vanilie

1 1 Materii prima si auxiliare Materile prime şi auxiliare folosite la obţinerea îngheţatei sunt selectate după următoarele criterii: -...

Proiectarea unei linii tehnologice pentru afumarea unor produse din carne

1. Afumarea Prin afumare, produsele din carne capata proprietati de conservare si proprietati organoleptice mult îmbunatatite, la care contribuie...

Utilaje de amestecare în industria alimentară

INTRODUCERE Industria Alimentară reprezintă un domeniu prioritar în cadrul economiei naționale, produsele alimentare fiind de importanță...

Proiecte Economice SC Uton SA

1. PREZENTAREA SOCIETATII UTON S.A. Onesti Infiintata in anul 1973, sub denumirea de Inreprinderea de Utilaj Chimic Borzesti (IUC), societatea...

Ai nevoie de altceva?