Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 17965
Mărime: 5.16MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Facultatea TPA

Cuprins

I. Introducere, tema proiectului şi definirea termenilor 4

I.1. Introducere 4

I.2. Tema proiectului şi definirea termenilor 5

II. Clasificarea apelor uzate (reziduale) 5

III. Epurarea biologică a apelor tehnologice alimentare uzate 7

III.1. Consideraţii generale 7

III.2. Epurarea biologică artificială 11

III.2.1. Epurarea biologică artificială cu filtre biologice 11

III.2.2. Instalaţii de tratare biologică cu nămol activ 14

III.2.2.1. Parametrii procesului de tratare biologică cu nămol activ 16

III.2.3. Epurarea biologică naturală 21

IV. Epurarea biologică a apelor uzate în diferite sectoare ale industriei alimentare 22

IV.1. Epurarea biologică a apelor uzate provenite de la fabricarea zahărului din

sfeclă de Zahăr 22

IV.2. Epurarea biologică a apelor uzate provenite de la abatoare şi fabricarea

conservelor din carne 27

IV.3. Epurarea biologică a apelor uzate provenite de la prelucrarea laptelui 29

IV.4. Epurarea biologică a apelor uzate provenite de la fabricarea conservelor de

legume şi fructe 32

IV.5. Epurarea biologică a apelor uzate provenite de la fabricarea berii şi malţului 33

IV.6. Apele uzate de la fabricarea alcoolilor prin fermentaţie 34

IV.7. Epurarea biologică a apelor uzate provenite de la fabricarea amidonului

şi glucozei 37

IV.8. Epurarea biologică a apelor uzate provenite de la fabricarea drojdiilor 38

V. Furnizori de istalaţii, echipamente şi produse pentu epurarea apelor reziduale 39

Bibliografie 40

Extras din document

I. Introducere, tema proiectului şi definirea termenilor

I.1. Introducere:

Viaţa contemporană este frământată de aprinse controverse, încercări de coordonare, eşecuri dar şi remarcabile realizări în domeniul exploatării resurselor naturale. Toate acestea reflectă faptul că pământul devine un rezervor de bunuri din ce în ce mai limitat faţă de nevoile omenirii.

Raţionalizarea şi respectarea proceselor naturale de regenerare a resurselor mediului se impune ca principiu vital.

Tehnologia industrială va intra într-o fază de integrare tinzând către valorificarea integrală a materiei şi energiei.

Ameliorarea mediului va căpăta un conţinut estetic tot mai pronunţat, va deveni acţiunea împotriva dezordinii, a uzurii fizice şi morale a obiectelor anterior realizate, reacţie împotriva inerţiei şi compromisurilor, în reconsiderarea mediului de viaţă uman.

Fiecare element şi parametru al mediului se va integra „într-o lume a echilibrului şi armoniei”.

Generaţiile mileniului trei vor căuta să afle cum a fost posibilă starea de poluare din sec. al XX-lea. Unul din elementele evoluţiei viitoare a stării mediului îl constituie problema apei. Tezaurul de apă al globului va fi considerat ca o resursă comună a întregii omenirii, care se va utiliza în circuit închis.

Apa este elementul fundamental şi esenţial pentru existenţa umană. Dar pe lângă apa „limpede ca ochii de copil” pe care o aveam în trecut, apare azi adeseori apa „neagră, brună, sufocând flora şi fauna acvatică”. Adică, lumină şi umbră, viaţă şi incertitudine, stare normală a oceanului planetar şi poluare. Conexiunea om-natură devine din ce în ce mai violentă, periclitând natura, de fapt însăşi cea mai valoroasă parte a ei „OMUL”, cauza „POLUAREA”.

Acţiunile poluării trebuiesc stăvilite, întrucât primejduiesc însăşi viaţa planetei. Programul ONU pentru mediul înconjurător (UNEP) încearcă să concentreze eforturile spre restabilirea corelaţiei normale OM-NATURĂ-SOCIETATE.

Continentul albastru este uriaş. El este un imperiu al superlativelor, al prezentului şi mai ales al viitorului.Continentul albastru astâmpără setea planetei, potoleşte foamea oamenilor, ajută civilizaţia umană să dăinuiască în toiul furtunilor iscate de criza alimentară, energetică şi de materii prime. Este un tezaur al întregii umanităţi şi acest tezaur trebuie ocrotit.

Problema majoră care se impune este evitarea poluării şi limitarea efectelor ei. Acţiunile de prevenire a poluării apelor şi combatere a efectelor acesteia sunt coordonate în general în toate ţările, având la bază o legislaţie menită să protejeze resursele de apă ale ţărilor respective.

Apele de suprafaţă constituie principala sursă pentru obţinerea apei potabile, dar în ele sunt deversate majoritatea apelor reziduale. Apa de suprafaţă nu trebuie să conţină poluanţi care dăunează sănătăţii şi care nu pot fi eliminaţi în staţiile de potabilizare a apei. Este necesară o analiză amănunţită a tuturor poluanţilor din apă pentru a se stabili metodele optime de eliminare din punct de vedere tehnologic şi economic. Cunoaşterea locului de apariţie al poluanţilor permite alegerea variantei optime de îndepărtare a acestora, prin eliminarea lor din apa reziduală respectivă.

În apele de suprafaţă îndeosebi în ultimele decenii, datorită dezvoltării industriei şi a diversificării produselor mai ales a celor chimice pe lângă substanţele organice biodegradabile sunt prezente numeroase substanţe organice greu biodegradabile sau nebiodegradabile rezultând pe cursul inferior o acumulare ridicată în compuşi organici greu biodegradabili.

Controlul riguros al calităţii apelor de suprafaţă este o problemă de importanţă vitală pentru viitor.

Eforturile pentru evitarea poluării implică stabilirea unor strategii cu mai multe bariere tehnice, economice şi de gestiune. În acest context problemele legate de purificarea efluenţilor reziduali devin foarte importante, Complexitatea metodelor de tratare, costul ridicat al acestor tehnologii, impune un moment de opţiune, dar scopul final trebuie să fie protecţia mediului înconjurător.

I.2. Tema proiectului şi definirea termenilor

Proiectul de faţă are tema: Epurarea biologică a apelor tehnologice alimentare uzate. Pentru o mai bună înţelegere a temei prezintă importanţă definirea termenilor de specialitate din cadrul acesteia. Astfel:

Epurarea poate fi definită ca operaţia de îndepărtare a purtătorilor materiali de utilităţi alimentare sau nealimentare dintr-un sistem (soluţie). Termenul este folosit pentru epurarea apelor (substanţe organice sau anorganice, dizolvate sau în suspensie) sau pentru epurarea gazelor (particule solide în suspensie, substanţe toxice).

Epurarea biologică este procesul prin care impurităţile organice (poluanţi biodegradabili) din apele reziduale sunt transformate de către o cultură de microorganisme, în produşi de degradare inofensivi (CO2, H2O, alte produse) şi în masă celulară nouă (biomasă).

Apa tehnologică reprezintă apa utilizată în procesarea industrială. În industria alimentară această apă trebuie să îndeplinească anuminte cerinţe, cuprinse în STAS-uri, înainte de a fi admisă pentru utilizarea în procesarea alimentară.

Apele uzate (reziduale) sunt ape care, după utilizare în procesarea agroalimentară şi-au modificat calităţile chimice, biologice sau fizice, inclusiv temperatura sau radioactivitatea; ape de precipitaţii sau din alte surse, care, fără a fi obiectul unei procesări, s-au încărcat cu substanţe străine, provenite din activităţi sociale şi economice; ape de mină şi de zăcământ; orice alte ape care au făcut obiectul unei procesări.

II. Clasificarea apelor uzate (reziduale)

Se apreciază că într-o ţară industrială, situată în zona temperată, cca 80%din apa consumată se reintegrează impurificată, în circuitul natural ca apă uzată (Figura 1).

Figura 1. Schema de principiu a utilizării apei

P - prelevarea apei din sursă; C1 - pierderi de apă în reţeaua de alimentare ; N - necesarul de apă;

F - consumatori de apă (industrie, agricultură, gospodărie): C2 - consumatorul de apă al sectorului industrial (inclusiv pierderi în instalaţii şi reţele interne); R - recirculări de apă la consumatori;

C3 - pierderi de apă în reţeaua de canalizare (inclusiv în staţii de epurare); Re - cantitatea de apă restituită în emisar

Preview document

Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 1
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 2
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 3
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 4
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 5
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 6
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 7
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 8
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 9
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 10
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 11
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 12
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 13
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 14
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 15
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 16
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 17
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 18
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 19
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 20
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 21
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 22
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 23
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 24
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 25
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 26
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 27
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 28
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 29
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 30
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 31
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 32
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 33
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 34
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 35
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 36
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 37
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 38
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 39
Epurarea Biologică a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Epurarea Biologica a Apelor Tehnologice Alimentare Uzate.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem de management al siguranței alimentare în cofetărie

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Produsele de patiserie dulci, semidulci sau sărate sunt produse obţinute cu preponderenţă din făină şi ouă, grăsimi animale...

Studiul privind controlul calității conservelor de carne în suc propriu

INTRODUCERE Importanţa controlului oficial al calităţii alimentelor Obiectivul fundamental al tuturor reglementărilor referitoare la produsele...

Abatorizarea Ovinelor

1.Introducere 1.1 Rasele de animale crescute la noi în ţară Rasele formate în condiţiile teritorului proriu se numesc rase locale sau indigene,...

Proiectarea unui Abator de Ovine

Capitolul 1. Importanţa şi evoluţia creşterii ovinelor pe glob Creşterea ovinelor a constituit din timpuri străvechi o îndeletnicire de bază a...

Epurarea Apelor Reziduale de la Fabricarea Zaharului din Sfecla

I. ARGUMENT Necesarul de apă pentru unităţile industriale de orice fel se determină în conformitate cu STAS 1343/2-89, acest necesar incluzând apa...

Tehnologia obținerii brânzei parmezan

Branzeturi maturate (fermentate) Brânzeturile sunt produse obţinute prin coagularea laptelui integral sau smântânit, urmată de prelucrarea...

Abator de Porcine

CAPITOLUL I : GENERALITĂŢI RASE DE ANIMALE FURNIZOARE DE CARNE RASE DE OVINE Clasificarea raselor de ovine se poate face după mai multe...

Apa în Industria Alimentară

Apa reziduală din industria cărnii Introducere Apa reprezintă un element indispensabil vieții, constituind un factor important în aproape toate...

Te-ar putea interesa și

Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică

CAPITOLUL 1 Tema de proiectare Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în...

Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere

Orasul Ungheni se afla în partea de vest a Republicii Moldova. Este întins pe o suprafata aproximativ de 16 km² cu o populatie de pîna la 40000 de...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Epurarea Apelor Uzate

CAPITOLUL I GENERALITATI Apa constituie un element fundamental al mediului natural deoarece fără ea viaţa pe Pământ este de neconceput. Calitatea...

Apa

Capitolul 1. Apa este un lichid inodor, insipid și incolor, de cele mai multe ori, sau ușor albăstrui sau chiar verzui în straturi groase. Apa...

Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere

REZUMAT Staţia de epurare a apelor uzate din localitatea Sibiel se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă şi de eficienţă...

Stație de tratare a apelor uzate menajere de tip adipur

Rezumat Din cele mai vechi timpuri, viaţa popoarelor a fost condiţionată de distribuţia pe Terra a resurselor de apă. Odată cu începuturile...

Ai nevoie de altceva?