Evaluarea Calității Vinului Roșu

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 14019
Mărime: 76.19KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Stroia Alexandru

Cuprins

Introducere

Capitolul 1. Prezentarea produsului. 4

1.1. Clasificarea vinurilor . 5

1.2. Soiuri de viţă nobilă pentru vinuri roşii . 6

Capitolul 2. Legislaţia în domeniu . 7

2.1. Condiţii de producere şi comercializare a vinurilor şi produselor pe bază de must şi/sau vin . 7

2.2. Îndrumarea şi coordonarea realizării producţiei vitivinicole . 8

2.3. Producţia vinicolă - Vinurile şi produsele pe bază de must şi de vin . 9

2.4. Caracteristici organoleptice şi de compoziţie chimică ale vinurilor, produselor pe bază de must, vin şi subproduse vinicole . 9

2.5. Ambalarea şi etichetarea . 10

Capitolul 3. Importanţa vinului roşu în alimentaţie . 11

Capitolul 4. Materii prime utilizate . 13

Capitolul 5. Procesul tehnologic . 14

Capitolul 6. Caracteristicile de calitate ale vinului roşu . 15

6.1. Aprecierea orcanoleptică a vinului roşu . 15

6.2. Valoarea nutritivă a vinului roşu . 17

Capitolul 7. Bolile şi defectele vinului . 22

Capitolul 8. Îmbutelierea şi păstrarea vinului . 23

Capitolul 9. Ambalarea şi depozitarea vinului roşu . 24

Capitolul 10. Etichetarea vinului . 25

Studiu de caz . 27

Concluzii şi propuneri . 33

Bibliografie . 34

Extras din document

The evaluation of red whine quality

Cuvinte cheie: vin roşu, defect, calitate, falsificare, proprietate, sortiment

(Abstract):

Extremely popular drink and favorite of the European and Mediterranean kitchens, red wine is a product found in many varieties, reflecting the diversity of the soil, of the climate and of the culture it is part of.

Wine is an alcoholic drink obtained exclusively out of alcoholic fermentation, complete or partial, of freshly crushed grapes or out of grape wine. The alcoholic strength obtained through fermentation must not go under 8.5% alcoholic volumes. The science that deals with the study of wine (preparation, analysis, forgery investigation) is called enology. Through wine making we understand obtaining, enhancing and conservation of wine

The subject of endless medical debates, the importance of wine for our health it seems has come to an end: one or two glasses a day reduce mortality by preventing coronary diseases. However, lack of measurement goes to serious affection, like in the case of other alcoholic drinks.

The quality of the wine is given by the sensory, physical, chemical, and biological attributes, and the measure in which the wine corresponds to the sensory demands of the advised consumers. The sensory characteristics of the wine – clearness, color, aroma (bouquet), taste – are emphasized by score tasting. Also according to these characteristics and we can tell if the wine is good, if not defective and can be consumed.

In conclusion, for a healthier life we need to know very well the products we buy for consumtion.

Băutura extrem de populară şi preferata bucătăriilor europeană şi mediteraneană, vinul roşu este un produs găsit în multe varietăţi, reflectând diversitatea solului, a climatului şi a culturii din care face parte.

Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentaţia alcoolică, completă sau parţială, a strugurilor proaspeţi zdrobiţi sau nezdrobiţi, ori a mustului de struguri. Vinul este o bautură destinată consumului care se obţine excusiv prin fermenţatie alcoolică, completa sau parţială a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau ne zdrobiţi ori prin fermentaţia mustului. Tăria alcoolului dobandită prin fermentaţie nu poate fi mai mică de 8,5% în volume. Ştiinţa care se ocupă cu studiul vinului (preparare, analică, cercetarea falsificarilor) se numeşte oenologie. Prin vinificaţie se înţelege obţinerea, îmbunătăţirea şi conservarea vinurilor.

Subiect de nesfâşite dezbateri medicale, importanţa vinului roşu pentru sănătate se pare că a fost totuşi stabilită: consumul a 1 - 2 pahare zilnic reduce mortalitatea prin prevenirea bolilor coronariene. Totuşi, lipsa de măsură duce la grave afecţiuni, ca în general în cazul băuturilor alcoolice. Calitatea vinului este dată de ansamblul însuşirilor senzoriale, fizico-chimice şi biologice, măsura în care vinul corespunde pretenţiilor senzoriale ale consumatorilor avizaţi. Caracteristicile senzoriale ale vinului- limpiditate, culoare, aromă (buchet), gust- sunt puse în valoare prin degustare cu punctaj. De asemenea în funcţie de aceste caracteristici ne putem da seama şi dacă vinul este bun, dacă nu are defecte şi poate fi consumat.

În conclzie pentru a avea o viaţă sănătoasă trebie să cunoaştem foarte bine produsele pe care le cumpărăm pentru consum.

Introducere

Vinul este o băutură alcoolică nelipsită din casele românilor. Odată cu venirea sărbătorilor sau un eveniment ce trebuie sărbătorit ne gândim la mese întinse pline de bucate gustoase şi băuturi din cele mai alese potrivite mâncărurilor servite.

Datorită proprietăţilor şi a varietăţii de soiuri, vinul roşu este apreciat de consumatori motiv pentru care este produs în cantităţi mari. Românii sunt tradiţionalişti în consum, preferând vinul românesc. Astfel, din vinul comercializat, îmbuteliat, la raft, vinul românesc deţine 97%, în timp ce vinul de origine intra- şi extracomunitară deţine o pondere de numai 3%. Consumul de vin alb se situează în jurul valorii de 65%, restul fiind reprezentat de vinul roşu (30%) şi roze. Se remarcă, însă, în ultima perioadă, o creştere lentă, dar constantă, a preferinţelor consumatorului român pentru vinul roşu (sec) în special pentru vinul roşu DOC: Zestrea Murfatlar - cupajul de Pinot Noir şi Merlot (Murfatlar).

În această lucare voi prezenta vinul atât din punct de vedere legislativ cât şi din punct de vedere calitativ. De asemeea voi prezenta soiurile de vin roşu existente în România, materia prima şi procesul de fabricare a vinului. Totodată vor fi prezentate defectele şi măsurile care se impun pentru combaterea acestor defecte, modurile prin care vinull se poate falsifica, precum ambalarea şi etichetarea acestuia.

Capitolul 1. Prezentarea produsului

Denumirea de VIN se atribuie băuturii obţinute prin fermentarea alcoolică a mustului de struguri proaspeţi. România s-a situat printre primele ţări viticole, care a reglementat condiţiile de producere a vinurilor cu denumire de origine (Legea de Apărare a Viticulturii - 1936). Noua lege a viei şi vinului nr.244/2002 a fost armonizată cu Regulamentul de bază nr. 1493/1999 în vigoare cu UE. În conformitate cu această lege « Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentaţia alcoolică, completă sau parţială, a strugurilor proaspeţi zdrobiţi sau nezdrobiţi, ori a mustului de struguri ».

Compoziţia chimică a vinului este complexă ce constituie un sistem polifazic în care s-au identificat peste 300 de compuşi de natura diferită şi cantităţi variate, foarte multe componente ce intră în alcătuirea sa, provin din struguri în stare neschimbată (acizii tatric, malic, citric, glucide, săruri minerale, vitamine, enzime, pigmenţi etc), altele s-au format în timpul fermentaţiei alcoolice sau a altor procese fermentative (alcoolii, acizii lactic, acetic şi succinic etc), iar altele apar ca urmare a reacţiilor ce au avut loc între substanţele existente (esteri, acetaţi, aldehide).

Sunt considerate băuturi alcoolice toate băuturile care conţin alcool etilic peste 1%. După modul de obţinere a băuturilor alcoolice, ele se împart în băuturi alcoolice nedistilate şi băuturi alcoolice distilate.

După modelul clasificării ştiinţifice merceologice, acceptat în mare masură pe plan internaţional, vinul se încadrează în grupa a-4-a şi anume: “Produse gustative: condimente, stimulente, băuturi nealcoolice şi alcoolice”. Consum de vin roşu este unul moderat, în mod normal în timpul meselor – nu mai mult de 1 -2 pahare pe zi pentru bărbaţi şi 1 pahar pe zi pentru femei.

Preview document

Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 1
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 2
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 3
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 4
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 5
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 6
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 7
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 8
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 9
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 10
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 11
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 12
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 13
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 14
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 15
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 16
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 17
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 18
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 19
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 20
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 21
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 22
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 23
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 24
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 25
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 26
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 27
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 28
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 29
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 30
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 31
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 32
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 33
Evaluarea Calității Vinului Roșu - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Calitatii Vinului Rosu.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Vinului Alb

I. GENERALITATI Vinificatia reprezinta procesul industrial de prelucrare a strugurilor în scopul prepararii vinurilor si a produselor pe baza de...

Tehnologia de Obtinere a Vinului Alb Sec

1. GENERALITĂŢI Vinificaţia reprezintă procesul industrial de prelucrare a strugurilor în scopul preparării vinurilor şi a produselor pe bază de...

Tehnologia de Obținere a Vinurilor Doc

INTRODUCERE Vinurile de calitate superioară cu denumire de origine controlată (D.O.C) au personalitatea locului de producere, soiului și modului...

Vinurile din Banat

PARTEA I CAP. 1 INTRODUCERE ROMÂNIA, UNA DIN MARILE ŢĂRI VITICOLE ALE LUMII Dezvoltarea sectorului viticol în tara noastră se datorează...

Aspecte Tehnologice la Obținerea Vinurilor Roze

Argument Vinul roze este un tip de vin intermediar, între vinul alb şi vinul roşu, între vinul obţinut fără maceraţie peliculară şi vinul de...

Tehnologia și Controlul Calității Vinului

FETEASCA ALBA Carcteristici materie prima Introducere Cred ca despre soiul Feteasca alba s-au scris si se vor mai scrie multe pagini, iar poetii...

Materiale si filtre moderne folosite in vinificatie

Introducere Vinificația modernă este o ramură importantă a industriei alimentare ce se bazează pe cele mai noi inovații ale științei și tehnicii....

Vin Roșu

ARGUMENT Vinul este o băutură alcoolică, obţinută prin fermentarea mustului de struguri proaspeţi sau stafidiţi. Obţinerea vinului este un proces...

Ai nevoie de altceva?