Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 8957
Mărime: 283.02KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 3

1.Definirea scopului acțiunii de implementare 5

2.Constituirea echipei HACCP 5

3.Descrierea produsului și a metodei de distribuție 6

3.1. Cerinţele materiei prime pentru fabricarea brânzeturilor 7

3.2. Condiţiile de închegare pentru brânza proaspătă. 11

3.3. Condiţii tehnice de calitate 12

3.4. Defectele brânzei proaspete de vacă 13

4.Definirea utilizării date și identificării categoriei de consum a produsului 13

5. Construirea diagramei de flux și descrierea procesului 15

5.1. Schema tehnologică de fabricare a brânzei proaspete de vacă 15

5.2. Descrierea operaţiilor din procesul tehnologic 16

5.3. Diagrama de flux-Brânză proaspătă de vacă 20

6.Verificarea pe teren a diagramei de flux 22

7. Efectuarea analizei pericolelor și stabilirea măsurilor de prevenire-control 23

8. Determinarea punctelor critice de control pentru pericolele identificate 27

9. Stabilirea limitelor critice care trebuie respectate, pentru orice punct critic de control identificat 33

10. Stabilirea procedurilor de monitorizare 34

11.Stabilirea de acţiuni corective 37

12.Stabilirea procedurilor de verificare 39

13.Stabilirea unui sistem eficient de păstrare a documentaţiei descriptive şi a documentaţiei operaţionale 42

Extras din document

Introducere

HACCP- Analiza Riscurilor și Punctelor Critice de Control (Hazard Analysis Critical Control Point) -este un sistem cu aplicaţie în domeniul alimentar, considerat un sistem eficient în siguranţa alimentelor. Analiza pericolelor şi determinarea punctelor critice de control reprezintă o metodă de abordare sistematică a asigurarii siguranţei alimentelor, bazată pe identificarea, evaluarea şi prevenirea tuturor riscurilor ce ar putea interveni în procesul de fabricaţie, manipulare şi distribuţie a acestora şi ţinerea sub control a riscurilor din punctele critice.

Avantajele implementării sistemului HACCP:

-este parte componentă a sistemului de management al calităţii;

-este o metodă preventivă de asigurare a inocuităţii;

-contribuie la reducerea numărului de produse neconforme şi a reclamaţiilor clienţilor,

-reprezintă o modalitate de a rezista concurenţei mereu crescânde, manifestate în piaţă,

-contribuie la îmbunătăţirea imaginii firmei şi credibilităţii pe pieţele internaţionale, cât şi faţă de eventualii investitori;

-demonstrează conformitatea cu legislaţia specifică în vigoare;

-creşte încrederea clienţilor şi salariaţilor companiei în capacitatea acesteia de a realiza exclusiv produse sigure pentru consum, în mod constant[6].

Etapele implementării sistemului HACCP

1. Definirea scopului acțiunii de implementare

2. Constituirea echipei HACCP

3. Descrierea produsului și a metodei de distribuție

4. Definirea utilizării date și identificării categoriei de consum a produsului

5. Construirea diagramei de flux și descrierea procesului

6. Verificarea pe teren a diagramei de flux

7. Efectuarea analizei pericolelor și stabilirea măsurilor de prevenire-control

8. Determinarea punctelor critice de control pentru pericolele identificate

9. Stabilirea limitelor critice care trebuie respectate, pentru orice punct critic de control identificat

10. Stabilirea procedurilor de monitorizare

11. Stabilirea de acțiuni corective

12. Stabilirea procedurilor de verificare

13. Stabilirea unui sistem efficient de păstrare a documentației descriptive și operaționale

1.Definirea scopului acțiunii de implementare

Scopul implementării sistemului HACCP este acela de a asigura producerea şi comercializarea produselor lipsite de risc pentru consumatori, a produselor salubre. Această implementare stabileşte condiţiile minimale de concepţie, de construcţie şi de dotare a localurilor, precum şi regulile de igienă a acestora, a utilajelor şi a personalului.

Obiectivul sistemului HACCP este de a garanta siguranţa alimentară prin implementarea unui sistem al calităţii, care să acopere întregul lanţ de producţie alimentară de la sectorul primar şi până la consumul final al produsului. Asta înseamnă că producătorul de alimente nu este responsabil numai de Bunele Practici de Producţie (GMP) din propria unitate, dar trebuie să rezolve şi posibile riscuri care pot apărea înainte şi după această etapă. Analizând tendinţa tot mai accentuată de creştere a exigenţelor consumatorilor în ceea ce priveşte siguranţa produselor alimentare, conducerea unităţii a hotărât proiectarea şi implementarea sistemului HACCP la procesarea brânzei proaspete de vaci şi s-a angajat să asigure un cadru adecvat desfăşurării acestei acţiuni prin declaraţia managerului general. Conform prevederilor Ordinului MS nr. 1956/1995 şi Directiva Europeană 93/43 EC. Această hotărâre s-a adus la cunoştinţa tuturor compartimentelor şi angajaţilor fabricii privind obligativitatea respectării procedurilor acestui sistem pe întregul proces tehnologic, pentru ansamblul pericolelor de natură microbiologică, fizică şi chimică în scopul de a obţine un produs finit de bună calitate pentru a spori încrederea clienţilor privind produsele oferite [10].

Bibliografie

[1] George Chintescu, ”Indrumar pentru tehnologia branzeturilor”, Editura Tehnica, Bucuresti.

[2]. Jeaneta Codoban, Ioan Codoban, “ Procesarea laptelui in sectii de capacitate mica”, Editura Cetatea Doamnei, 2006, Piatra Neamt.

[3] Tehnologia si controlul calitatii produselor lactate, “Cretu Monica-Anca”, 2006, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava.

[4] Apostu S., “Managementul calităţii aliementelor”, ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004.

[5] http://www.anamob.ro/anamobnews/news172.pdf

[6] http://ro.scribd.com/doc/57954720/Proiect-Br-onz-a-proasp-at-a-de-vac-a

[7] Rotaru G., Moraru C., 1997, „ HACCP- Analiza riscurilor, punctele critice de control, Editura Academica, Galaţi;

[8] ANAMOB, Ghid naţional de bune practici pentru siguranţa alimentelor. Sistemul HACCP de siguranţă a alimentelor. –Produse culinare- , ed. Uranus, Bucureşti, 2007.

[9]http://www.scribd.com/doc/95550774/Implementarea-sistemului-HACCP%C2%ABn-unitatea-de-procesare-a-br-onzei-telemea

[10] ] http://www.magazinulprogresiv.ro/articol/83/Specialitati_de_branzeturi.html

[11 ] http://www.lactis.ro/lactprod/ro/br%C3%A2nz_a__de_vaci/11/6.html

Preview document

Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 1
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 2
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 3
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 4
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 5
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 6
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 7
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 8
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 9
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 10
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 11
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 12
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 13
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 14
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 15
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 16
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 17
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 18
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 19
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 20
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 21
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 22
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 23
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 24
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 25
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 26
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 27
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 28
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 29
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 30
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 31
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 32
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 33
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 34
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 35
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 36
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 37
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 38
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 39
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 40
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 41
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 42
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 43
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 44
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 45
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 46
Implementarea Sistemului HACCP Brânza Prospătă de Vacă - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Implementarea Sistemului HACCP Branza Prospata de Vaca.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea HACCP - studiu de caz cașcaval afumat

Introducere Statisticile au pus în evidenţă îmbolnăviri alimentare produse de consumul de lapte pasteurizat, lapte praf, îngheţată, produse...

Implementarea HACCP în sectorul de producție și procesare a laptelui - studiu de caz brânză proaspătă de vacă

INTRODUCERE HACCP-Analiza Riscului Punct Critic de Control(Hazard Analysis Critical Control Point)-este un sistem cu aplicaţie în domeniul...

Studiul HACCP la fabricarea brânzei gorgonzola

1.Introducere Brânzeturile contituie o categorie deosebită a produselor lactate. Cunoscute din cele mai vechi timpuri, ele pot fi considerate o...

Tehnologia de obținerea a brânzeturilor

Capitolul I . Tehnologia de obtinerea branzeturilor I.1. Definitia si clasificarea brânzeturilor Brânzeturile sunt produse naturale sau...

Implementare HACCP pentru brânza telemea

Sistemul H.A.C.C.P. Sistemul de management a siguranței recunoscut pe plan internațional, care și-a dovedit eficiența în toate sectoarele...

Implementarea Sistemului HACCP pentru Brânza Telemea

I.Scopul lucrării HACCP este o metodă sistematică de identificare, evaluare şi control a riscurilor asociate produselor alimentare. Cercetările...

Controlul calității produselor alimentare - apa minerală Borsec

Introducere Peste 200 de ani de imbuteliere industriala Acum 2000 de aniâ Cunoasterea izvoarelor Borsecului dateaza inca de pe vremea romanilor,...

HACCP - brânza telemea de oaie

INTRODUCERE Grupul de litere HACCP provine de la expresia din limba engleza “Hazard Analysis Critical Control Points”, care este o metoda...

Ai nevoie de altceva?