Industria Laptelui

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Industria Laptelui.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 73 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Extras din document

Industria laptelui

1. Cunoaşterea normelor de protecţia muncii

Pentru fiecare oeperaţiune de încărcare-descărcare a materialeleor din mijloacele de transport, unitatea este obligată să stabilească procesul tehnologic, în funcţiile de lucrările ce le u de executat şi să asigure uitlajele, dispozititvele şi uneletele necesare, precum şi echipamentul de protecţie şi de lucru prevăzut în normative, pentru a asigura securitatea optimă a angajaţilor.

Amenajarea căilor de circulaţie din incinta unităţilor se va face potrivit mijloacelor de transport utilizate ţinând cont de condişiile de securitate ce se impugn , respectându-se reglementările în vigoare.

Conducerea operaţiunilor de conservare a materialelor şi produselor va fi încredinţată unei personae cu experienţă şi competenţă, care va stabili în prealabil modul de lucru pentru executarea acesstor operaţii şi care răspunde de respectarea regulilor de securitatrea a muncii, pentru această operaţie.

Dotarea unităţilor cu utilaje, instalaţii şi muijloace de transport pentru manipularea, depozitarea materialelor vor fi corespunzătoare operaţiilor pe care urmează să le execute, suficient de rezistente, astfel încât să asigure o exploatare eficientă şi fără pericol de accindentare.

În toate secţiile vor fi aşezate la locuri vizibile extrase din măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice locului de muncă. Vor fi organizate echipe de pază contra incendiilor, care să poată interveni în caz de urgenţă.

Pentru stingerea incendiilor ce au cuprins dispozitivele şi aparatele sub tensiune se vor folosi numai substanţe rău conducătoare de electricitate (de exmplu bioxid de carbon), având echipamentul corespunzător (mănuşi, cizme de cauciuc). În Încăperile din care se impune evacuarea în cazul unui incendiu trebuie să se asigure iluminatul de siguranţă.

La incendierea acoperişurilor se va acorda o deosebită atenţie stabilităţii,deplasării, fixării furtunului pentru a se asigura securitatea personalului respective.

Accesul persoanelor în zonele periculoase, în care există acumulatori de gaze sau pulberi nocive va fi marcat si izolat cu semne distincte. Conducerea unităţii va lua măsurile necesare pemtru evacuarea personalului, în cazul izbucnirii unui incendiu şi vor conduce primele operaţiuni de stingere, până la venirea formaţiilor P.C.I.

Întreruperea curentului electric în cazul unui incendiu, atunci când e cazul va fi realizată fie de electricianul de serviciu, fie de un membru al formaţiei civile de pază contra incendiilor.

Conducătorul unităţii are obligaţuia să stabilească:

- măsurile corespunzătoare pentru prevenirea şi detectarea incendiilor şi autoaprinderilor;

- măsurile necesareprivitoare la alarmarea şi evacuarea angajaţilor, operaţiile de salvare şi de combatere;

- să asigure materialele necesare pentru combaterea şi autoaprinderea incendiilor.

În locurile corespunzătoare trebuie să existe:

- un număr suficient de stingătoare;

- cantitîţi sificiente de nisip sau praf inert precum şi utilajul necesar.

Pardoseala încăperilor trebuie să se realizeze din ciment mozaicat sau alte materiale rezistente şi nealunecoase prevăzute cu pantă lină spre sifoanele de scurgere a apei. Pereţii secţiei trebuie să fie jumătate faianţaţi, iar partea superioară din tencuială văruită, care să aibăp capacitatea de a absorbi aburul.

2. Cunoaşterea normelor de calitate

Întreprinderile din industria alimentară sunt un ansamblu de activităţi industriale diferite ce prezintă pericole potenţiale, din punct de vedere igienic ce se exprimă prin diferite nivele de risc pentru produsul final. Este necesară asigurarea igienei corespunzătoare după fiecare şarjă, ciclu, sau schimb de produse.

Igienizarea clasică constă în spălarea şi dezinfecţia manuală cu peria, detergenţi, dezinfectanţi şi apă de clătire.

Scopul igienizării este îndepărtarea depozitelor de impurităţi de pe suprafeţe, urmată de dezinfecţia acestora. Apa folosită trebuie să îndeplinească toate condiţiile de calitate ale apei potabile.

Igiena producţiei de lapte şi produse lactate trebuie să asigure:

- securitarea laptelui şi a produselor lactate din punct de vedere microbiologic

- ameliorarea proprietăţilor senzoriale şi nutritive ale produselor

- prelungirea duratei limită de vânzare (DLV), de consumare (DLC) şi de utilizare optimă (DLUC)

În cazul produsului ca atare, strategia aplicării igienii implică:

- evitarea aportului exterior de microorganiame dăunătoare la materia (gradul de infectare redus al materiei prime)

- distrugerea microorganismelor pe diferite căi, distrugere care e mai eficace, cu cât numărul iniţial de microorganisme este mai mic

- inhibarea dezvoltării microorganismelor care nu au putut fi distruse

Fisiere in arhiva (1):

  • Industria Laptelui.doc