Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor

Proiect
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 36161
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAP.I.IMPORTANŢA AMBALAJULUI

I.1.Generalităţi 5Clasificarea ambalajelor 5

I.3. Ambalarea produselor alimentare 8

I.4. Funcţiile şi importanţa ambalajului 8

CAP. II TIPURI DE AMBALAJE METALICE ŞI MATERIALE UTILIZATE LA CONFECŢIONAREA ACESTORA

II.1.Tipuri de ambalaje metalice 13

II.1.1.Cutii metalice 13

II.1.1.1.Metode de confecţionare a cutiilor metalice 16

II.1.2.Bidoane metalice 19

II.1.3.Ambalaje aerosol 22

II.1.3.1.Ambalaje aerosol cu propulsor lichefiat şi cu propulsor în stare gazoas 22

II.1.4.Confecţionarea ambalajelor aerosol 24

II.2.Materiale metalice utilizate la confecţionarea ambalajelor metalice 25

II.2.1.Fierul şi aliajele sale 25

II.2.2.Cuprul şi aliajele sale 27

II.2.3Nichelul şi aliajele sale 29

II.2.4. Aluminiul şi aliajele sale 29

II.2.5. Staniul 32

II.2.6. Tabla cositorită 32

II.2.7. Materiale de acoperire de natură organică 35

II.2.7.1.Lacuri şi vopsele 35

II.2.8.Parafine şi ceruri microcristaline 38

CAP.III.TRĂSĂTURI PARTICULARE A AMBLAJULUI CARE INFLUENŢEAZĂ MIGRAŢIA 40III.3. Tipuri de deteriorare a recipientelor metalice 41 III.3.1.Coroziunea 41III.3.1.1.Factori care influenţează coroziunea 41

III.3.2.Tipuri de corodare 43

III. 3.3 Indici de apreciere a coroziunii 45

III.3.4.Influenţa coroziunii asupra soluţiilor constructive şi de exploatare a utilajelor 47

CAP.IV.REGLEMENTARI PRIVIND UTILIZAREA METALELOR CA MATERIALE DE CONTACT CU ALIMENTELE 49

IV.4.1.Statutul reglementărilor actuale privind metalele 49

IV.4.2. Statutul reglementărilor curente pentru învelişuri 51

IV.4.3. Statutul legislaţiei curente privind sigilanţii pentru capetele recipientelor metalice 53

IV.4.4. Statutul legislaţiei curente privind garniturile 53

IV.4.5. Îmbunătăţirea migraţiei prin utilizarea materialelelor moderne 54

IV.4.5.1.Evaluarile siguranţei noilor dezvoltări a ambalajelor alimentare 54

IV.4.6.Managementul migraţiei substanţelor de bază adăugate neintenţionat 55

IV.4.6.1.Managementul holistic al siguranţei alimentare 55

IV.7Reglementări privind lacurile pentru conserve 56

IV.7.1.Legislaţia europeană privind lacurile de protecţie 56

V.7.2.Legislaţia naţională referitoare la lacuri pentru conserve 56

CAPITOLULV. STUDIUL PRIVIND SIGURANŢA CONSERVĂRII ALIMENTELOR ÎN AMBALAJE METALICE 58

V.1.Stabilirea sistemului produs 58

V.2.Clasificarea lacurilor utilizate 59

V.2.1.Lacuri pe bază de răşini ter¬moplaste 59

V.2.2.Răşinile pe bază de poliester sau poliester modificat 59

V.3.Procese de conservare în ambalaje metalice 59

V.4.Aspecte ale migrării în sistemul aliment – ambalaj 60

V.5. Efectele ambalajelor metalice asupra calităţii conservelor 61

V.5.1.Factori care influenţează degradarea calităţii 61

V.5.2. Metode de verificare a cutiilor metalic 62

V.5.3.Defecte ce au loc la sterilizarea produselor în ambalaje metalice 67

V.6. Studiu privind perioada de garanţie a alimetelor din recipientele metalice 76

V.6.1. Interacţiunile dintre recipient şi conţinut 77

V.6.2. Rolul cositorului 77

V.6.3. Disoluţia/ dizolvarea/ dezintegrarea cositorului de pe suprafaţa recipientelor 78

V.6.4. Toxicitatea cositorului 80

V.6.5. Fierul 81

V.6.6. Plumbul 82

V.6.7. Aluminiul 82

V.6.8 Lacurile /emailul 82

CAP.6.Metodologia de testare a lacurilor de protecţie şi de migraţie a metalelor în alimente

VI.1.Metodologia analitică 84

VI.2.Determinarea pe cale instrumentală a rezistenţei la coroziune a metalelor şi aliajelor 87

VI.3. Studiul privind migraţia a aluminiului în bere şi băuturi răcoritoare 88

CAP.7.MANAGEMENTUL AMBALAJELOR ŞI DEŞEURILOR DE AMBALAJE

7.1.Hotararea de Guvern nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje 98

7.2.Cerinţe esenţiale privind ambalajele 100

7.3. Principiile specifice activităţii de gestionare a deseurilor de ambalaje 101

7.4.Recuperarea, valorificarea si reciclarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 101

7.5.Stimularea activitatii de management a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 103

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Până la consumatorul individual sau colectiv, alimentele parcurg un circuit complex, atât ca posibilităţi de insalubrizare, cât şi ca modalităţi de prelucrare tehnologică, conservare şi păstrare pe toată durata circuitului.

Din momentul în care este strânsă recolta iar animalele sunt sacrificate, materia prima de origine vegetală sau animală este supusă un ei deteriorări progresive, care se poate desfăşura lent (la peş te sau lapte) încât poate provoca alimentului realmente inutilizări în numai câteva ore.

În ceea ce priveşte rezervele alimentare, bacteriile, mucegaiurile, drojdiile,insectele şi rozătoarele se află într-o constantă şi directă „competiţie’’ cu omul.

Cunoaşterea diferiţilor agenţi de degradare şi a proceselor pe care le desfăşoară, a direcţiei şi a intensităţi acestora, sub impactul condiţiilor de mediu, dirijate sau nedirijate, a dat cercetării merceologice clasice posibilitatea de a alege cel mai convenabil interval de stabilitate pentru produsele alimentare, fără risc, sau cu risc minim, în timpul circulaţiei de la producător la consumator. S-a putut stabili, de asemenea, regimul de păstrare în spaţii fixe şi mobile de depozitare, cu un grad înalt de specificitate.

Conservele de carne sunt produse de carne închise ermetic în cutii sau borcane şi supuse unui tratament termic la temperaturi peste 1000˚C cu scopul de a distruge microorganismele şi enzimele nemicrobiene şi în special oxidazele, care ar putea altera conţinutul, păstrând în acelaşi timp unele substanţe termostabile astfel ca însuşirile organoleptice ale produsului şi valoarea lui nutritivă să rămână cât mai neschimbate.

Sistemul de ambalare, materialul folosit şi tipul de ambalaj trebuie să asigure stabilitatea alimentului, să nu permită transferul unor substanţe toxice din materialul din materialul de ambalare sau în timpul procesului ambalării către aliment, să evite schimbul de umiditate cu mediul, impurificarea cu substanţe nedorite din mediu, contaminarea cu microorganisme şi favorizarea unor reacţii fotochimice sau determinate de contaminarea microbiologică. Tipul şi materialele de ambalare pentru alimentele care urmează a fi sterilizate trebuie să asigure rezistenţa la manipulare, să nu se deformeze şi să nu se degradeze. Sistemul şi tipul de ambalaj trebuie să fie adaptat cerinţelor de utilizare a alimentului, evitându-se ambalarea alimentului uşor degradabil în recipienţi de volum care să impună după o utilizare parţială, o depozitare pe o perioadă mai lungă de folosinţă, în condiţii de neasigurare a etanşeităţii tipului de ambalaj, favorizându-se astfel degradarea alimentului. Sistemul, tipul de ambalare şi materialele necesare ambalării se vor certifica o dată cu certificare alimentului ca atare, pe baza unui aviz de specialitate a unităţilor de profil, neautorizându-se producerea şi comercializarea acestora decât în condiţiile certificării.

Etichetarea şi inscripţionarea alimentelor ambalate trebuie să fie conform reglementărilor naţionale, în conformitate cu reglementările internaţionale. Pentru alimentele care sunt ambalate de alţi agenţi economici decât cei care le-au propus, inclusiv cele din import, de asemenea trebuiesc respectate reglementările în vigoare de-o parte.

CAPITOLUL I.

I.IMPORTANŢA AMBALAJULUI

1.1.Generalităţi

Rolul estetic al culorii este îndeplinit atunci când aceasta imprimă ambalajului o impresie de soliditate, pune în valoare calităţile produsului şi subliniază caracterul specific. Foarte important este şi materialul pe care se aplică culoarea. Nu este neapărat necesar ca materialele de ambalaj să aibă suprafeţe netede, dimpotrivă, un relief poate face o culoare mai vie, iar neregularităţile pot realiza jocuri de umbră şi lumină.

Grafica are rolul cel mai important din punct de vedere estetic. Necesităţile comerciale impun o grafică simplă, estetică şi expresivă. Ea trebuie să dezvolte imaginaţia, să prezinte marfa într-o formă atrăgătoare care să aibă efect imediat, să informeze în mod sugestiv şi să fie uşor descifrabilă.

Ilustraţia unui ambalaj poate fi un desen sau o fotografie. Se preferă fotografia deoarece ea exprimă mai fidel realitatea. S-a demonstrat că precizia unei comunicări prin imagini este cel puţin tot atât de mare ca şi comunicarea verbală, fapt pentru care se apreciază că pe un ambalaj textul trebuie să fie subordonat imaginii, aceasta atrăgând atenţia, textul având un rol complementar.

De asemenea este necesară şi obţinerea unei armonii între formă şi realizarea grafică, în sensul că dispunerea în spaţiu a desenelor şi a textelor trebuie să ţină seama de posibilitatea de cuprindere a imaginilor realizate dintr-o dată de cumpărător. [SEG, 82, p. 87]

1.2.Clasificarea ambalajelor

AMBALAJ - totalitatea elementelor destinate să cuprindă sau să învelească un produs sau un ansamblu de produse, în vederea asigurării calităţii şi integrităţii acestora la manipulare, transport şi desfacere până la consum.

În funcţie de construcţie, destinaţie, material, mod de folosire acestea pot fi:

- ambalaj aerosol - este un recipient rezistent la o presiune interioară dată, prevăzut cu o deschidere cu o valvă care asigură etanşeitatea şi distribuirea produsului datorită presiunii din interiorul recipientului;

- ambalaj colectiv - este un ambalaj de desfacere şi de transport destinat să cuprindă mai multe unităţi din produsul ambalat;

- ambalaj demontabil - construcţia lui permite descompunerea sa în părţi componente şi reasamblarea sa;

- ambalaj deschis - nu este prevăzut cu capac sau alt sistem de închidere;

- ambalaj de desfacere - este conceput şi realizat pentru a-şi îndeplini funcţia în unitatea de vânzare, ajungând la consumator împreună cu produsul, fără să constituie unitate independentă;

- ambalaj etanş - este un ambalaj închis care - după caz - nu permite schimb, între interiorul şi exteriorul său şi invers, de apă, vapori de apă, gaze, etc.;

- ambalaj fix - a cărei construcţie nu permite demontarea şi plierea;

- ambalaj flexibil - care îşi schimbă forma şi dimensiunile la umplere şi golire;

- ambalaj intermediar - grupează un anumit număr de produse, ambalate sau nu în ambalaje de desfacere, fără să constituie o unitate independentă de transport;

- ambalaj închis - este prevăzut cu capac sau alt sistem de închidere;

- ambalaj de inventar - este un ambalaj refolosibil, aparţinând unei anumite întreprinderi şi supus restituirii către acea întreprindere;

Preview document

Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 1
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 2
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 3
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 4
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 5
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 6
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 7
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 8
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 9
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 10
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 11
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 12
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 13
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 14
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 15
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 16
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 17
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 18
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 19
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 20
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 21
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 22
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 23
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 24
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 25
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 26
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 27
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 28
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 29
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 30
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 31
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 32
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 33
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 34
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 35
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 36
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 37
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 38
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 39
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 40
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 41
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 42
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 43
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 44
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 45
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 46
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 47
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 48
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 49
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 50
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 51
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 52
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 53
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 54
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 55
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 56
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 57
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 58
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 59
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 60
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 61
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 62
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 63
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 64
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 65
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 66
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 67
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 68
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 69
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 70
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 71
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 72
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 73
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 74
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 75
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 76
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 77
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 78
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 79
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 80
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 81
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 82
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 83
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 84
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 85
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 86
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 87
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 88
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 89
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 90
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 91
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 92
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 93
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 94
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 95
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 96
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 97
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 98
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 99
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 100
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 101
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 102
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 103
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 104
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 105
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 106
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 107
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 108
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 109
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 110
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 111
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Influenta Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitatii Alimentelor.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem de Management al Sigurantei Alimentare in Cofetarie

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Produsele de patiserie dulci, semidulci sau sărate sunt produse obţinute cu preponderenţă din făină şi ouă, grăsimi animale...

Principalelor Aspecte Legate de Sucurile Naturale de Fructe - Compozitia Fructelor Metode de Preparare Ambalare Aparatura si Liniile Aferente

INTRODUCERE Lucrarea îşi propune prezentarea principalelor aspecte legate de sucurile naturale de fructe: compoziţia fructelor, metode de...

Implementarea Sistemului de Management HACCP într-o Unitate de Producție de Fabricare a Bomboanelor Umplute

Tema Implementarea sistemului HACCP într-o unitate de producţie de fabricare a bomboanelor umplute. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT HACCP...

Implementarea HACCP in Sectorul de Productie si Procesare a Fructelor si Legumelor

1. Întroducere Toate merele care sunt zemoase şi au un raport acizi-zahăr armonic, adică cele care au un gust acrişor agreabil, se potrivesc...

Implementarea Sistemului HACCP pe Linia Tehnologica de Obtinere a Jeleului de Kiwi

Societatea S.C. FLYSYNTAX S.R.L., cu sediul în judeţul Vâlcea, str. Calea lui Traian nr.32, sat Olteni, comuna Bujoreni, producătoare de preparate...

Inghetata de Fructe

Introducere Generalități Primul desert înghețat a fost creat în Imperiul Roman pe timpul împaratului Nero. Era o combinație între zapadă ,...

HACCP Intr-o Unitate de Procesare a Siropului de Visine

INTRODUCERE Dintre diferitele metode propuse pentru a garanta producerea igienico-sanitar a alimentelor, sistemul HACCP (Hazard Analysis and...

Produsele Horticole, Calitate si Pastrare

INTRODUCERE Produsele horticole au o mare importanta în alimentaţia populaţiei, acestea folosindu-se atât în stare proaspătă cât şi ca materii...

Ai nevoie de altceva?