Lapte cu Ciocolată

Proiect
9.6/10 (5 voturi)
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 194 în total
Cuvinte : 35905
Mărime: 1.29MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf. dr. ing. Georgescu Lavinia

Cuprins

CAP. I. Elemente de inginerie tehnologică

1.1. Surse de aprovizionare cu materie primă.1

1.2. Principalele caracteristici ale materiei prime.2

1.2.1. Compoziţia laptelui şi produselor lactate.2

1.2.2. Propietăţile fizice ale laptelui şi produselor lactate.15

1.2.3. Propietăţile chimice ale laptelui şi produselor lactate.22

1.2.4. Analize fizico – chimice.26

1.2.4.1. Determinarea gradului de impurificare a laptelui.26

1.2.4.2. Determinarea densităţii prin metoda areometrică.29

1.2.4.3. Determinarea conţinutului de grăsime din lapte.31

1.3. Materialele auxiliare şi caracteristicile lor.43

1.3.1. Zahărul.43

1.3.2. Ciocolata.51

1.3.3. Carrageenanul.58

1.4. Ambalaje utilizate şi caracteristicile lor.63

1.5. Descrierea schemei tehnologice adoptate pentru obţinerea produsului.73

1.6. Principalele caracteristici de calitate ale produsului finit.87

1.7. Controlul de calitate pe faze tehnologice la fabricarea produsului respectiv.97

CAP. II. Regimul de lucru al instalaţiei şi al secţiei.99

CAP. III. Bilanţul de materiale la obţinerea produsului.100

CAP. IV. Bilanţul termic la pasteurizarea laptelui cu cacao.111

4.1. Calculul bilanţului termic pe zone.112

4.2. Calculul fluxului termic pe zone.124

CAP. V. Dimensionarea pasteurizatorului cu plăci.130

5.1. Dimensionarea pasteurizatorului.130

5.2. Calculul suprafeţei de transfer de căldură.160

5.3. Calculul numărului de plăci.166

5.4. Calculul numărului de pachete cu stabilirea numărului real de plăci.168

5.5. Calculul lungimii totale a schimbătorului de căldură cu plăci.171

5.6. Calculul racordurilor.173

CAP. VI. Alegerea şi stabilirea numărului de utilaje necesare obţinerii laptelui cu cacao.176

CAP. VII. Subproduse de fabricaţie rezultate în urma obţinerii laptelui cu cacao şi posibilitati de valorificare.184

CAP. VIII. Stabilirea structurii costurilor de fabricatie şi de desfacere a produsului finit.185

CAP. IX. Igiena în secţiile de industrializare a laptelui.189

CAP. X. Măsuri de protecţie a muncii în secţiile de industrializare a laptelui.193

Extras din document

Având în vedere că secţia de obţinere a laptelui cu cacao este proiectata în oraşul Târgovişte sursele de aprovizionare cu materie primă existente în judeţul Dâmboviţa vor fi următoarele:

Ruta Corneşti:

- P. Gheboaia

- P. Mărceşti

- P. Crivăţu

- P. Bujoreanca

- P. Bilciureşti

- P. Cojarca

- F. Lazuri

Ruta Crevedia:

- F. Baloteşti

- F. Mogoşoaia

- F. Crevedia

- F. Negoşi

Ruta Bilciureşti

- P. Darza

- P. Ciocăneşti

- P. Ungureni

- P. Miculeşti

Ruta Glergani

- F. Fătăreşti

- P. Fătăreşti

- P. Brezoaiele

Ruta Petreşti

- P. Grozăveşti

- P. Coada Izvorului

- P. Petreşti

- P. Viişoara

- F. Golanu

Ruta Vişina

- P. Şelaru

- P. Firbinţi

- P. Vişina

- P. Broşteni

Ruta Văleni

- P. Mesteacănu

- P. Văleni

- P. Malu cu Flori

Ruta Potlogi

- P. Chineşti

- Costeşti Vale

- P. Mărunţişu

- P. Odobeşti

- P. Ziduri

- P. Sălcuţa

Ruta Poiana

- P. Vlăsceni

- P. Podul Crişnei

- P. Găieşti

- P. Poiana Brăniştei

- P. Ulmi

- P. Răzvad

- P. Matroca

1.2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE MATERIILOR PRIME

1.2.1. COMPOZIŢIA LAPTELUI ŞI PRODUSELOR LACTATE

Laptele este un lichid de culoare albă-gălbuie secretat de glanda mamară a mamiferelor. Se caracterizează printr-o structură şi compo¬ziţie complexă, principalele componente chimice fiind următoarele:

Apa

Grasimi propriu-zise

Substanta Gliceridele

grasa fosfatidele

Alte grasimi

Substanta ceridele

uscata Glucidele lactoza

Substante Proteice

azotoase - cazeina

Substanta - lactalbumina

Lapte negrasa - lactoglobulina

Neprotiece

- Aminoacizi

- amide

- uree

Saruri minerale

Pigmenti

Vitamine

Enzime

Gaze dizolvate (O2, N2, CO2)

Prin lapte se înţelege, în general, laptele de vacă; cînd este vorba despre laptele altor specii de animale, se indică specia respectivă (lapte de oaie, lapte de bivoliţă etc).

1. VARIAŢIA COMPOZIŢIEI LAPTELUI

Compoziţia laptelui prezintă variaţii, în primul rând în funcţie de specia animalului.

Compoziţia chimică medie a laptelui diferitelor specii de animale se regăseşte în tabelul 1 (după Inihov.):

Tabel 1.

Animalul de la care provine laptele Apa

% Substanta uscata

% Grasime

% Proteine

% Lactoza

% Cenusa

%

Vaca

- colostru

- lapte normal

79 -82

87,5

21 – 18

12,5

4 – 6

3,5

12,5 – 16,5

3,5

2 – 3

4,7

1 – 1,6

0,8

Oaie 81,9 18,1 7,2 5,7 4,3 0,9

Bivolita 82,7 17,3 7,7 4,1 4,8 0,7

Capra 86,05 13,95 4,9 4,3 3,9 0,85

Laptele de vacă, care se află pe primul loc în alimentaţia omului, se aseamănă cel mai mult cu laptele matern. Din punct de vedere al conţinutului în substanţă uscată, laptele de oaie şi cel de bivoliţă sunt cele mai bogate, procentul de substanţe proteice şi mai ales conţinutul de grăsime fiind foarte ridicat. Laptele de capră este asemănător lap¬telui de vacă, fiind însă mai bogat în proteine.

In cadrul aceleaşi specii, compoziţia chimică a laptelui variază în funcţie de rasă, perioada de lactaţie, alimentaţie etc.

Variaţia compoziţiei laptelui pe perioade de lactaţie este însemnată şi prezintă diferenţieri mai mari la laptele de oaie faţă de laptele de vacă.

Producerea laptelui începe imediat după fătare, iar perioada de lactaţie durează în medie 10 luni la vacă şi bivoliţă, iar la oaie şi capră 6—7 luni. în primele 6—10 zile după fătare se produce colostrul, după care urmează laptele normal.

Laptele colostral are o culoare mai gălbuie, cu gust şi miros neplăcut, care coagulează la fierbere şi se comportă anormal sub acţiunea chea¬gului. Colostrul are o compoziţie chimică modificată faţă de laptele normal; este mai bogat în substanţă uscată, conţinând mai multe săruri şi proteine serice (lactalbumină şi lactoglobulină), dar mai sărac în lactoză şi cazeină.

Preview document

Lapte cu Ciocolată - Pagina 1
Lapte cu Ciocolată - Pagina 2
Lapte cu Ciocolată - Pagina 3
Lapte cu Ciocolată - Pagina 4
Lapte cu Ciocolată - Pagina 5
Lapte cu Ciocolată - Pagina 6
Lapte cu Ciocolată - Pagina 7
Lapte cu Ciocolată - Pagina 8
Lapte cu Ciocolată - Pagina 9
Lapte cu Ciocolată - Pagina 10
Lapte cu Ciocolată - Pagina 11
Lapte cu Ciocolată - Pagina 12
Lapte cu Ciocolată - Pagina 13
Lapte cu Ciocolată - Pagina 14
Lapte cu Ciocolată - Pagina 15
Lapte cu Ciocolată - Pagina 16
Lapte cu Ciocolată - Pagina 17
Lapte cu Ciocolată - Pagina 18
Lapte cu Ciocolată - Pagina 19
Lapte cu Ciocolată - Pagina 20
Lapte cu Ciocolată - Pagina 21
Lapte cu Ciocolată - Pagina 22
Lapte cu Ciocolată - Pagina 23
Lapte cu Ciocolată - Pagina 24
Lapte cu Ciocolată - Pagina 25
Lapte cu Ciocolată - Pagina 26
Lapte cu Ciocolată - Pagina 27
Lapte cu Ciocolată - Pagina 28
Lapte cu Ciocolată - Pagina 29
Lapte cu Ciocolată - Pagina 30
Lapte cu Ciocolată - Pagina 31
Lapte cu Ciocolată - Pagina 32
Lapte cu Ciocolată - Pagina 33
Lapte cu Ciocolată - Pagina 34
Lapte cu Ciocolată - Pagina 35
Lapte cu Ciocolată - Pagina 36
Lapte cu Ciocolată - Pagina 37
Lapte cu Ciocolată - Pagina 38
Lapte cu Ciocolată - Pagina 39
Lapte cu Ciocolată - Pagina 40
Lapte cu Ciocolată - Pagina 41
Lapte cu Ciocolată - Pagina 42
Lapte cu Ciocolată - Pagina 43
Lapte cu Ciocolată - Pagina 44
Lapte cu Ciocolată - Pagina 45
Lapte cu Ciocolată - Pagina 46
Lapte cu Ciocolată - Pagina 47
Lapte cu Ciocolată - Pagina 48
Lapte cu Ciocolată - Pagina 49
Lapte cu Ciocolată - Pagina 50
Lapte cu Ciocolată - Pagina 51
Lapte cu Ciocolată - Pagina 52
Lapte cu Ciocolată - Pagina 53
Lapte cu Ciocolată - Pagina 54
Lapte cu Ciocolată - Pagina 55
Lapte cu Ciocolată - Pagina 56
Lapte cu Ciocolată - Pagina 57
Lapte cu Ciocolată - Pagina 58
Lapte cu Ciocolată - Pagina 59
Lapte cu Ciocolată - Pagina 60
Lapte cu Ciocolată - Pagina 61
Lapte cu Ciocolată - Pagina 62
Lapte cu Ciocolată - Pagina 63
Lapte cu Ciocolată - Pagina 64
Lapte cu Ciocolată - Pagina 65
Lapte cu Ciocolată - Pagina 66
Lapte cu Ciocolată - Pagina 67
Lapte cu Ciocolată - Pagina 68
Lapte cu Ciocolată - Pagina 69
Lapte cu Ciocolată - Pagina 70
Lapte cu Ciocolată - Pagina 71
Lapte cu Ciocolată - Pagina 72
Lapte cu Ciocolată - Pagina 73
Lapte cu Ciocolată - Pagina 74
Lapte cu Ciocolată - Pagina 75
Lapte cu Ciocolată - Pagina 76
Lapte cu Ciocolată - Pagina 77
Lapte cu Ciocolată - Pagina 78
Lapte cu Ciocolată - Pagina 79
Lapte cu Ciocolată - Pagina 80
Lapte cu Ciocolată - Pagina 81
Lapte cu Ciocolată - Pagina 82
Lapte cu Ciocolată - Pagina 83
Lapte cu Ciocolată - Pagina 84
Lapte cu Ciocolată - Pagina 85
Lapte cu Ciocolată - Pagina 86
Lapte cu Ciocolată - Pagina 87
Lapte cu Ciocolată - Pagina 88
Lapte cu Ciocolată - Pagina 89
Lapte cu Ciocolată - Pagina 90
Lapte cu Ciocolată - Pagina 91
Lapte cu Ciocolată - Pagina 92
Lapte cu Ciocolată - Pagina 93
Lapte cu Ciocolată - Pagina 94
Lapte cu Ciocolată - Pagina 95
Lapte cu Ciocolată - Pagina 96
Lapte cu Ciocolată - Pagina 97
Lapte cu Ciocolată - Pagina 98
Lapte cu Ciocolată - Pagina 99
Lapte cu Ciocolată - Pagina 100
Lapte cu Ciocolată - Pagina 101
Lapte cu Ciocolată - Pagina 102
Lapte cu Ciocolată - Pagina 103
Lapte cu Ciocolată - Pagina 104
Lapte cu Ciocolată - Pagina 105
Lapte cu Ciocolată - Pagina 106
Lapte cu Ciocolată - Pagina 107
Lapte cu Ciocolată - Pagina 108
Lapte cu Ciocolată - Pagina 109
Lapte cu Ciocolată - Pagina 110
Lapte cu Ciocolată - Pagina 111
Lapte cu Ciocolată - Pagina 112
Lapte cu Ciocolată - Pagina 113
Lapte cu Ciocolată - Pagina 114
Lapte cu Ciocolată - Pagina 115
Lapte cu Ciocolată - Pagina 116
Lapte cu Ciocolată - Pagina 117
Lapte cu Ciocolată - Pagina 118
Lapte cu Ciocolată - Pagina 119
Lapte cu Ciocolată - Pagina 120
Lapte cu Ciocolată - Pagina 121
Lapte cu Ciocolată - Pagina 122
Lapte cu Ciocolată - Pagina 123
Lapte cu Ciocolată - Pagina 124
Lapte cu Ciocolată - Pagina 125
Lapte cu Ciocolată - Pagina 126
Lapte cu Ciocolată - Pagina 127
Lapte cu Ciocolată - Pagina 128
Lapte cu Ciocolată - Pagina 129
Lapte cu Ciocolată - Pagina 130
Lapte cu Ciocolată - Pagina 131
Lapte cu Ciocolată - Pagina 132
Lapte cu Ciocolată - Pagina 133
Lapte cu Ciocolată - Pagina 134
Lapte cu Ciocolată - Pagina 135
Lapte cu Ciocolată - Pagina 136
Lapte cu Ciocolată - Pagina 137
Lapte cu Ciocolată - Pagina 138
Lapte cu Ciocolată - Pagina 139
Lapte cu Ciocolată - Pagina 140
Lapte cu Ciocolată - Pagina 141
Lapte cu Ciocolată - Pagina 142
Lapte cu Ciocolată - Pagina 143
Lapte cu Ciocolată - Pagina 144
Lapte cu Ciocolată - Pagina 145
Lapte cu Ciocolată - Pagina 146
Lapte cu Ciocolată - Pagina 147
Lapte cu Ciocolată - Pagina 148
Lapte cu Ciocolată - Pagina 149
Lapte cu Ciocolată - Pagina 150
Lapte cu Ciocolată - Pagina 151
Lapte cu Ciocolată - Pagina 152
Lapte cu Ciocolată - Pagina 153
Lapte cu Ciocolată - Pagina 154
Lapte cu Ciocolată - Pagina 155
Lapte cu Ciocolată - Pagina 156
Lapte cu Ciocolată - Pagina 157
Lapte cu Ciocolată - Pagina 158
Lapte cu Ciocolată - Pagina 159
Lapte cu Ciocolată - Pagina 160
Lapte cu Ciocolată - Pagina 161
Lapte cu Ciocolată - Pagina 162
Lapte cu Ciocolată - Pagina 163
Lapte cu Ciocolată - Pagina 164
Lapte cu Ciocolată - Pagina 165
Lapte cu Ciocolată - Pagina 166
Lapte cu Ciocolată - Pagina 167
Lapte cu Ciocolată - Pagina 168
Lapte cu Ciocolată - Pagina 169
Lapte cu Ciocolată - Pagina 170
Lapte cu Ciocolată - Pagina 171
Lapte cu Ciocolată - Pagina 172
Lapte cu Ciocolată - Pagina 173
Lapte cu Ciocolată - Pagina 174
Lapte cu Ciocolată - Pagina 175
Lapte cu Ciocolată - Pagina 176
Lapte cu Ciocolată - Pagina 177
Lapte cu Ciocolată - Pagina 178
Lapte cu Ciocolată - Pagina 179
Lapte cu Ciocolată - Pagina 180
Lapte cu Ciocolată - Pagina 181
Lapte cu Ciocolată - Pagina 182
Lapte cu Ciocolată - Pagina 183
Lapte cu Ciocolată - Pagina 184
Lapte cu Ciocolată - Pagina 185
Lapte cu Ciocolată - Pagina 186
Lapte cu Ciocolată - Pagina 187
Lapte cu Ciocolată - Pagina 188
Lapte cu Ciocolată - Pagina 189
Lapte cu Ciocolată - Pagina 190
Lapte cu Ciocolată - Pagina 191
Lapte cu Ciocolată - Pagina 192
Lapte cu Ciocolată - Pagina 193
Lapte cu Ciocolată - Pagina 194
Lapte cu Ciocolată - Pagina 195
Lapte cu Ciocolată - Pagina 196
Lapte cu Ciocolată - Pagina 197
Lapte cu Ciocolată - Pagina 198
Lapte cu Ciocolată - Pagina 199
Lapte cu Ciocolată - Pagina 200

Conținut arhivă zip

  • contolul de calitate.doc
  • cuprins.doc
  • PRIMAP~1.DOC
  • proiect 2.doc
  • proiect.doc

Alții au mai descărcat și

Sa se Proiecteze o Sectie de Fabricare a Iaurtului Aromatizat cu o Capacitate de Prelucrare de 5 Tone pe Zi

Temă de proiectare Să se proiecteze o secţie de fabricare a iaurtului aromatizat cu o capacitate de prelucrare de 5t/zi. CAPITOLUL I. MEMORIU...

Analiza Iaurtului

Sumar Aceasta lucrare va prezenta situatia actuala a anumitor marci de iaurt pe piata romaneasca, de asemenea si atitudinea consumatorilor fata de...

Deshidratarea Legumelor și Fructelor

1. Tipuri de uscare, deshidratare a produselor vegetale Deshidratarea se realizează prin evaporarea apei care ajunge treptat la suprafaţa...

Studiul HACCP la fabricarea brânzei gorgonzola

1.Introducere Brânzeturile contituie o categorie deosebită a produselor lactate. Cunoscute din cele mai vechi timpuri, ele pot fi considerate o...

Studiul tehnico-economic al Conservării unor Produse Agroalimentare prin Procedeul Radiațiilor UV

Introducere Conservarea (produselor alimentare) în vederea fie a prelungirii duratei de valabilitate, fie pentru modificarea caracteristicilor...

Laptele de Consum

Capitolul. I Introducere De mici, laptele este hrana de baza a noilor nascuti si a puilor de animale ajutandu-i sa se dezvolte si sa creasca....

Proiect Tehnologia Laptelui

Capitolul I – Documentare Proprietatile organoleptice ale laptelui Laptele de vaca este caracterizat prin urmatorii indicatori organoleptici:...

Analiza Influentei Pulpei de Fructe Asupra Iaurtului

1.Introducere 1.1 Importanta laptelui si a produselor lactate Laptele are o importanta deosebita deoarece asigura o valoare nutritiva buna...

Te-ar putea interesa și

Tehnologia de Fabricare a Ciocolatei

I . Istoria ciocolatei şi produselor de ciocolată Cacaua se cultivă în zonele tropicale. Preferă o climă caldă şi umedă. Planta poate ajunge la...

Kraft Foods România

1. Prezentarea firmei 1.1. Istoric Am ales a prezenta o companie de prestigiu, care si-a facut cunoscuta prezenta in România în special pe piata...

Istoria obținerii ciocolatei cu lapte ambalată

III TEMA SPECIALA 60 Efectul mecanic de ultrasunete aplicat pentru sporirea solubilitatii alcaloizilor purinici 60 Materiale si metode 61...

Factorii de reușită în inovarea industrială

INTRODUCERE Lucrarea de fata prezintă o serie de modalităţi utilizate de întreprinderile moderne care le permit să îşi mobilizeze toate resursele...

Ciocolata Amăruie cu Lapte de Soia

Capitolul 1. Definirea termenului de produs nou 2.7. Scurt istoric al ciocolatei 1000. Boabe şi cifre: La început boabele de cacao erau folosite...

Achiziții - ciocolată amăruie cu chimen

Capitolul 1. Motivatie alegere produs Fie ca este considerata un tabiet, o placere, un substitut pentru cafea sau, pur si simplu,un aliment...

Analiza de marketing a brandului Milka

1. Activitatea pe piața din România Scurt istoric La data de 9 octombrie 1797 se naște în Elveția, la Boundry, Philippe Shudard. În 1824 Shudard...

SC Bucuria SA

1.1 Descriere generala S.C. „Bucuria” S.A. este cea mai mare întreprindere de producere a produselor de cofetarie din Republica Moldova. Aceasta...

Ai nevoie de altceva?