Materiale pentru echipamente din industria laptelui

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 11409
Mărime: 831.90KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I 6

IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR TIPURI DE MATERIALE DIN COMPONENȚA PRESEI PENTRU BRÂNZETURI 6

I.1.Tehnologia de fabricare a brânzei șvaițer 6

I.2 Condiții tehnice de calitate a brânzei Șvaițer 7

I.3 Schema tehnologică de obținere a brânzeturilor de tip Șvaițer 8

I.4.Presarea brânzei 9

I.5 Clasificarea materialelor 11

I.6 Concluzii 16

CAPITOLUL II 17

IDENTIFICAREA CONDIȚIILOR DE PRESARE 17

II.1. Factori care influențează presiunea 17

II.1.1 Temperatura 17

II.1.2 pH-ul 17

II.1.3 Presiunea 17

II.1.4 Timpul de contact 18

II.2 Concluzii 18

CAPITOLUL III 19

IDENTIFICAREA FENOMENELOR DE LA INTERFAȚA MATERIAL MEDIU ALIMENTAR 19

III.1 Identificarea fenomenelor de la interfața, oțelul AISI 304- mediu alimentar 19

III.2 Difuzia staționară. Legea I a lui Fick 19

III.3 Difuzia nestaționară. Legea II a lui Fick 20

III.4 Concluzii 21

CAPITOLUL IV 22

METODE DE TESTARE LA COROZIUNE A ALIAJULUI IDENTIFICAT ÎN MEDIUL ALIMENTAR STUDIAT 22

IV.1 Factori care caracterizează starea metalului 22

IV.1.2 Rezistența termodinamică a metalelor 22

IV.1.3 Poziția în tabelul periodic al elementelor. 22

IV.1.4 Alierea metalelor. 22

IV.1.5 Structura metalului. 22

IV.1.6 Neomogenitatea electrochimică 23

IV.1.7 Rugozitatea suprafețelor 23

IV.1.8 Tensiunile interne remanente 23

IV.2 Factori constructivi 23

IV.2.1 Potențialul de electrod. 23

IV.2.1 Tipul îmbinării în construcția dată 23

IV.2.2 Posibilitatea asigurării unor protecții anticorosive suplimentare 23

IV.2.3 Concentrarea tensiunilor 23

IV.3. Factori tehnologici, de elaborare si de prelucrare a metalelor 24

IV.3.1Influența procesului tehnologic asupra compoziției chimice a metalului. 24

IV.3.2 Caracterul distribuției compușilor structurali. 24

IV.3.3 Tehnologia de fabricație 24

IV.3.4 Particularitățile proceselor tehnologice de realizare a suprafețelor 24

IV.3.5 Particularitatile proceselor tehnologice de realizare a acoperirilor de protecție 24

IV.3.6 Particularitatile tehnologiei de finisare a acoperirilor de protecție 24

IV.3.7 Particularitățile tehnologice ale realizării îmbinărilor nedemontabile 24

IV.4 Factori de exploatare 25

IV.4.1 Durata exploatării 25

IV.4.2 Temperatura 25

IV.4.3 Grosimea si uniformitatea stratului de agent corosiv in contact cu suprafața metalului 25

IV.4.4 pH - ul soluției 25

IV.4.5 Inhibitorii de coroziune 25

IV.4.6 Presiunea mediului de lucru. 25

IV.4.7 Caracterul contactului cu atmosfera ambianta 25

IV.5 Metode de testare la coroziune 25

IV.5.1 Încercarea cu imersie completă 26

IV.5.2 Încercarea cu imersie alternantă 27

IV.6 Simulanții 27

IV.7 Concluzii 27

CAPITOLUL V. METODE ANALITICE DE CARACTERIZARE A COMPORTĂRII LA COROZIUNE A ALIAJULUI ÎN MEDIUL ALIMENTAR STUDIAT 28

V.1.1 Spectroscopia de absorbție atomică AAS 29

V.1.2 Spectroscopia de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv 30

V.1.3.Spectroscopia dispersivă de raze X EDX 32

V.2.1 Potențiometria 33

V.2.2 Voltametria 34

V.3.1.Microscopia electronică cu scanare TEM 35

V.4 Concluzii 36

VI. CONCLUZII GENERALE 37

Bibliografie 38

Extras din document

INTRODUCERE

Brânzeturile sunt produse obținute prin coagularea laptelui și prelucrarea coagulului obținut utilizând ca materie primă lapte integral, degresat sau parțial degresat, cu sau fără adaos de smântână sau zară. Unele sortimente se pot consuma în stare preparată, altele numai după faza de maturare. Nu se cunoaște exact când s-au fabricat primele brânzeturi, dar se presupune că prima brânză s-a obținut întâmplător în timpul transportului pe distanțe mari a laptelui în stomacuri. Sub acțiunea căldurii și a enzimelor din mucoasa stomacală laptele se coagula după care se elimina zer rezultând astfel brânza. Grecii și romanii erau mari consumatori de brânzeturi de unde produsul a trecut la gali, Elveția și Germania. În țară tracii și geto-dacii au fabricat brânzeturi, iar originea cuvântului „brânză” este de fapt geto-dacică. Brânza Șvaițer, Elveția, face parte din grupa brânzeturilor tari, care se prepară cu încălzirea a doua, la temperaturi ridicate. Brânza are o pastă de culoare galbenă aurie, prezintă ochiuri rotunde cu suprafața netedă lucioasă, repartizate mai ales spre mijlocul pastei. Desenul se consideră corespunzător atunci când în proba de brânză scoasă cu sonda apar 2-3 ochiuri, miros și gust caracteristic, aromat, slab dulceag, asemănător miezului de nuca. Laptele folosit la acest sortiment de brânză trebuie sa fie proaspăt și cu calități organoleptice superioare, muls și colectat în condiții igienice. Brânzeturile cu indici calitativ superiori, se fabrică din laptele provenit de la vacile care pășunează în regiunile de munte. În mod obișnuit brânza Șvaițer se prepară din lapte crud. [ 2]

CAPITOLUL I

IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR TIPURI DE MATERIALE DIN COMPONENȚA PRESEI PENTRU BRÂNZETURI

Calitatea produselor alimentare este un concept care prezintă un caracter subiectiv și care are semnificații particulare pentru domenii, sectoare, funcțiuni sau obiecte specifice. Calitatea este un termen general, aplicabil la cele mai diferite trăsături sau caracteristici, fie individuale, fie generice și a fost definită în diferite moduri de către diverși experți sau consultanți în calitate, care îi atribuie deci acestui termen semnificații diferite. Există numeroase definiții ale termenului calitate, care exprimă un înțeles diferit pentru domenii diferite, formulate de experți diferiți în calitate. Totuși, variantele de definiții acceptate mai frecvent sunt următoarele:

- "corespunzător pentru utilizare" (Cf. J.M.Juran)

- "conformitate cu cerințele" (Crosby)

- "un ansamblu de caracteristici ale unei entități care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesități exprimate sau implicite" (SR ISO 8402:1995); "măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinește cerințele"; conform acestei definiții, calitatea nu este exprimată printr-o singură caracteristică, ci printr-un ansamblu de caracteristici. (3)

Pentru realizarea unui produs care să fie de calitate producătorii trebuie să respecte normele în vigoare și să aibă personalul instruit pentru evitarea oricărui tip de contaminare. Drumul alimentului de la ”furcă la furculiță” trebuie să fie supravegheat și controlat pentru asigurarea unui produs sigur și de calitate. Alimentul este cel mai important factor care influențează organismul,iar menținerea

stării de sănătate a omului este indisolubil legata de „sănătatea alimentelor”,noțiune ce

include atât calitatea biologica (conținutul și structura substanțelor nutritive),cât și starea de solubilitate. Siguranța alimentului reprezintă totalitatea măsurilor întreprinse la nivel național si internațional pentru a asigura consumatorul ca nu va suferi consecințe care sa-l afecteze atunci când prepară sau consumă un produs alimentar. [ 4]

I.1.Tehnologia de fabricare a brânzei șvaițer

Brânza Șvaițer este un sortiment de brânză cu pastă tare, fabricată din lapte de vacă, ce se caracterizează printr-un gust dulceag, plăcut, și aromă specifică, fină, și având o conservabilitate foarte mare, motive pentru care - în mod justificat - este considerată ca fiind cea mai valoroasă brânză maturată. Țara de origine a brânzei Șvaițer este Elveția, unde se fabrică sub denumirea de Emmental, și de unde , datorită calităților deosebite pe care le are fabricația acesteia s-a extins în majoritatea țărilor, cu deosebire în mai multe țări din Europa, cu o industrie a laptelui dezvoltată.

Fabricarea brânzei Șvaițer și obținerea unui produs de calitate corespunzătoare este o activitate destul de pretențioasă, aceasta depinzând de mai mulți factori, dintre care se menționează: calitatea materiei prime, condițiile climaterice în care își desfășoară activitatea secția de fabricație, pregătirea profesională și experiența în producție a personalului, precum și asigurarea condițiilor corespunzătoare privind spațiile de producție, dotarea cu utilaje și instalații necesare. În țara noastră, în urma rezultatelor practice obținute după mai mulți ani de fabricare a brânzei Șvaițer, s-a stabilit că amestecul optim este de 40-50% lapte pasteurizat cu 50-60% lapte crud.

În ultimii ani, procesul de fabricație a brânzei Șvaițer a fost perfecționat foarte mult, în mod deosebit prin prelucrarea coagulului în vane mecanizate, de mare capacitate și cu sisteme mecanizate de formare, presare și manipulare a roților de brânză. Tehnologia de fabricație a brânzei Șvaițer este conformă cu procesul clasic, în care se folosesc cazane cu pereți dubli de formă semisferică cu capacitatea utilă de 800-900l și prese mecanice acționate manual, procedeu ce este aplicat, de obicei, în secțiile de capacitate mica. În liniile de producție cu capacitate mai mare se folosesc prese acționate hidraulic, deoarece acestea conferă un control permanent asupra forței de apăsare, ele fiind acționate electronic de la un calculator de comandă. [ 2]

Bibliografie

1. [2]Costin, Gheorghe Miron - Știința și ingineria fabricării brânzeturilor, Editura Academică, Galați, 2003

2. [17]Stroe S.G.- Materiale pentru echipamente din industria alimentară, Univ. , „ Ștefan cel Mare”, Suceava, 2016, curs

3. [ 10]http://www.italinox.ro/materiale/generalitati.html

4. [ 13]https://es.scribd.com/doc/73266055/Curs-6

5. [ 14]www.factori.soilscience.ro/index.php/fspdzt/article/download/333/257

6. [ 20]http://www.chimiamediului.ro/wp-content/uploads/2009/06/untitled1.png

7. [ 22]https://es.scribd.com/presentation/230392196/Fundamente-ICP-MS

8. [ 24]https://es.scribd.com/document/57388666/analiza-instrumentala

9. [ 25]https://ro.wikipedia.org/wiki/Voltametrie

10. [ 26]https://es.scribd.com/doc/98303871/Microscopia-electronica

11. [ 3]https://ro.wikipedia.org/wiki/Calitate

12. [ 6]http://www.comagrimpex.ro/node/280

13. [ 7]http://marcel.suciu.eu/Cartea_Std_Mater.pdf

14. [ 8]http://librariesigma.ro/product_documents/get/document/id/40/

15. [ 9]http://www.steelmedia.com/index.html

16. [1]https://es.scribd.com/document/123298905/branzeturi

17. [11]https://www.directline.ro/produse-inox/o%C5%A3eluri-inoxidabile/aisi-304-l-w1-4301-w1-4307

18. [12]https://www.afaceri-agricole.net/2011/04/formarea-si-presarea-branzeturilor/

19. [15]http://www.rasfoiesc.com/inginerie/constructii/Coroziunea-si-protectia-supraf67.php

20. [16]http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/FACTORI-CARE-INFLUENTEAZA-REZI93.php

21. [18]http://www.creeaza.com/referate/chimie/TIPURI-SI-TESTE-SPECIFICE-DE-C945.php

22. [19]https://es.scribd.com/document/96199915/Spectroscopia-de-Absorbtie-Atomica

23. [21]http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3IuClWEtI-gJ:www.unibuc.ro/prof/danet_a_f/docs/res/2011marDanet_A.F._Analiza_Instrumentala_partea_I_cap._1.1_-_1.9.pdf+&cd=7&hl=ro&ct=clnk&gl=ro

24. [23]https://es.scribd.com/document/55255453/Spectroscopia-de-Fotoelectroni-Cu-Raze-X-XPS

25. [4]https://es.scribd.com/document/186334881/149771893-Securitatea-Si-Siguranta-Produselor-Alimentare

26. [5]https://es.scribd.com/document/70759087/Sectie-de-Prelucrare-a-Laptelui-in-Scopul-Obtinerii-de-Branza-Svaiter

Preview document

Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 1
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 2
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 3
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 4
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 5
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 6
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 7
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 8
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 9
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 10
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 11
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 12
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 13
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 14
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 15
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 16
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 17
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 18
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 19
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 20
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 21
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 22
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 23
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 24
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 25
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 26
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 27
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 28
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 29
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 30
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 31
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 32
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 33
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 34
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 35
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 36
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 37
Materiale pentru echipamente din industria laptelui - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Materiale pentru echipamente din industria laptelui.docx

Alții au mai descărcat și

Sectie de Prelucrare a Laptelui in Vederea Obtinerii de Inghetata, Pornind de la Laptele Praf

MEMORIU JUSTIFICATIV Mi-am ales această temă datorită plăcerii de a citi şi a descoperi lucruri noi şi interesante despre îngheţată În această...

Danone

1.Introducere 1.1. Memoriu justificativ Am ales iaurtul deaorece este un aliment ce se preteaza la orice ora din zi si din noapte, fara nicio...

Materiale pentru echipamente din industria alimentară

INTRODUCERE Știința interdisciplinară care studiază și proiectează materialele poartă numele de materiologie, prin materiale înțelegându-se acele...

Materiale pentru echipamente din industria alimentară

Introducere Industria alimentară reprezintă o ramură de o importanţă majoră în economia naţională şi ea prezintă o serie de particularităţi legate...

Elaborări tehnologice de fabricare a produselor din carne

1. Salam fiert de tip “Noutate” calitatea 1. 1.1 Rețeta de fabricare a salamului fiert de tip “Noutate” Materie primă necesară kg/100kg Bovină...

Gastronomie tradițională românească - Sărmăluțe

INTRODUCERE Sarmaua este un preparat culinar din carne tocată (de obicei de porc, dar și de vită, oaie, pasăre sau chiar pește), amestecată cu...

Elaborarea unui studiu HACCP la o fabrică de obținere a uleiului de floarea-soarelui

1. Scurtă prezentare a sistemului HACCP Conceptul HACCP permite o abordare sistematică în identificarea pericolelor și evaluarea potențialului de...

Elaborarea unui audit de calitate la fabricarea uleiului de floarea-soarelui

Furnizorul de materie prima, este unul de incredere,cum verificati acest lucru ? 1. Se efectuiaza asupra materiei prime analize de laborator? Ce...

Ai nevoie de altceva?