Operatii si Aparate in Industria Alimentara

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Operatii si Aparate in Industria Alimentara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Simion Andrei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

Memoriu justificativ 3
Tema de proiectare şi schema instalaţiei tehnologice 4
Capacitate de lucru 4
Calitatea apelor 5
Bilanţ de materiale 7
Calculul bilanţului de materiale 7
Pentru operaţia de amestecare 7
Pentru pompa 1 9
Pentru operaţia de decantare: 10
Pentru pompa 2 11
Pentru operaţia de filtrare 11
Alegerea şi dimensionarea amestecătorului 13
Calculul de dimensionare al amestecătorului 14
Alegerea şi dimensionarea decantorului 14
Dimensionarea decantorului 16
Alegerea şi dimensionarea filtrului 19
Dimensionarea filtrului 19
Alegerea şi dimensionarea pompei 20
Anexe.24
Bibliografie 27

Extras din document

Memoriu justificativ

Acest proiect a fost realizat cu scopul de a prezenta o posibilă soluţie de alegere şi dimensionare a unei instalaţii de pretratare a apei de râu, din cadrul unei staţii de tratare şi epurare cu scopul de a opţine o apă de uz menajer şi/sau industrial.

Elementele constituiente de bază dimensionate sunt:

1. Amestecătorul, care în cadrul unei instaţii de pretratare a apei este folosit în obţinerea amestecului floculant. Soluţia constructivă cea mai viabilă conform literaturii a părut a fi amestecătorul cu braţe deoarece este cel mai des folosit pentru amestecurile suspensionale.

2. Decantorul, utilajul prin intermediul căruia sunt îndepărtate cea mai mare parte din conţinutul suspensional. Soluţia constructivă aleasă a fost decantorul orizontal longitudinal.

3. Filtrul, reprezintă componentul prin care se îndepărteză o bună parte din conţinutul biologic şi suspensional care nu a putut fi îndepărtat prin intermediul decantorului, şi deaceea este considerat component de o mare însemnătate în cadrul unei staţii de tratare şi epurare. S-a ales un filtru de tip Bollmann

4. Pompele - cele mai importante elemente răspunzătoare de transportul fluidului între aparate. În acest proiect au fost amintite doar două: una responsabilă de transportul amestecului floculant de la amestecător în decantor, şi una responsabilă de transportul apei decantate în filtru. Considerând tipul constructiv ş algoritmul de calcul acelaşi a fost prezentată numai dimensionarea pompei responsabile de transportul apei decantate în filtru. Tipul costructiv ales a fost pompa centrifugă.

Nu a fost tratată în acest proiect partea de dimensionare a traseului de conducţie a apei, partea de curăţire grosiră şi desnisipare şi partea de tratamente speciale la care este supusă apa după etapa de pretratare. Dificultăţi în realizarea acestui proiect au apărut din cauza lipsei unor date de natură empirică legate de structura şi compoziţia fizico-chimică a apei tratate.

Tema de proiectare şi schema instalaţiei tehnologice

Să se realizeze dimensionarea instalaţiei prezentate mai jos:

A - apă impurificată;

B - apă amestecată cu floculant;

C - apă decantată ;

D - apă filtrată ;

1 – amestecător ;

2,4 – pompe ;

3 – decantor ;

5 – filtru.

Aplicaţia este dată în tratarea şi epurarea apei de uz menajer şi/sau industrial.

Capacitate de lucru

150 dm3/s

Calitatea apelor

Calitatea apelor este stabilită prin standarde, datorită importanţei pe care o prezintă pentru siguranţa vieţii şi pentru desfăşurarea activităţilor economice. In România sunt în vigoare: STAS 1342 - 91 pentru calitatea apei potabile, STAS 4706 - 88 pentru apele de suprafaţă, STAS 9450 - 73 pentru apele necesare irigaţiilor, Norme de igienă pentru ştranduri organizate şi o serie de decrete, pentru precizări. Calitatea apelor se exprimă prin indicatori, stabilizaţi şi calculaţi în urma unor analize efectuate atât la apele de suprafaţă, cât şi la cele subterane.

La apele de suprafaţă se determină: - indicatori organoleptici;

- suspensii;

- pH;

- CCO;

- oxigenul dizolvat;

- CBO; - azotul total;

- analize biologice, toxicologice, bacteriologice, de radioactivitate, eutrofizare, etc.

Indicatorii organoleptici sunt: culoarea apei, gustul şi mirosul.

Suspensiile din apă se determină după sedimentare şi se exprimă în ml/ l.

pH-ul reprezintă reacţia acidă, neutră, sau bazică a apei, deoarece:

pH = - log / H+/

unde /H+/ reprezintă concentraţia ionilor de hidrogen din soluţie.

Mediul acid are pH < 7, mediul neutru are pH = 7, iar cel bazic, pH > 7.

Fisiere in arhiva (1):

  • Operatii si Aparate in Industria Alimentara.doc