Organizarea Deservirii Preparatelor Culinare si Sisteme Actuale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea Deservirii Preparatelor Culinare si Sisteme Actuale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Luca Eugenia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

Introducere 2
1.Noţiuni de bază privind tehnica de deservire a preparatelor culinare 4
1.1 Caracteristica generală şi ordinea servirii preparatelor culinare 4
1.2 Veselă, tacâmuri şi inventar folosit pentru deservirea preparatelor culinare 7
1.3 Reguli de servire a diferitor grupe de preparate culinare 11
1.4 Sisteme actuale privind tehnica deservirii preparatelor culinare 13
2. Analiza organizării deservirii preparatelor culinare la restaurantul Pan – Avenue 17
2.1. caracteristica generală a restaurantului Pan – Avenue 17
2.2 Analiza indicelor tehnico economici ai restaurantului Pan – Avenue 18
2.3 Analiza sortimentului de preparate a restaurantului Pan -Avenue 18
2.4 Caracteristica veselei , tacâmurilor şi a inventarului folosit la restaurant 25
2.5 Particularităţile de deservire a unor preparate la restaurantul Pan Avenue 26
2.6 Sisteme actuale aplicate pentru deservirea preparatelor culinare la restaurant 29
3. Perfecţionarea organizării deservirii preparatelor culinare la restaurant 30
3.1 Propuneri privind modernizarea veselei, tacâmurile şi inventarului de deservire pentru preparatele culinare la restaurant 30
3.2 Propuneri privind perfecţionare deservirii a unor preparate culinare 31
3.3 Actualizarea sistemului şi tehnicii de deservire a preparatelor culinare 32

Extras din document

Introducere

Alimentaţia publică reprezintă un ansamblu de întreprinderi cu statut organizatoric divers care se ocupă de comercializare, de producere şi organizarea consumatorului produselor culinare.

Funcţiile principale a alimentaţiei publice este de a deservi consumatorii cu produse de înaltă calitate, cu specifice deosebite diferitor tipuri de bucătării, fiecare tip de preparat se caracterizază prin modul de preparare a bucatelor, prin specificul de prezentare a preparatului. Prezentarea preparatului poartă un caracter deosebit, deoarece prezentarea corectă şi plăcută trezeşte consumatorului pofta de a o gusta şi de a o consuma în continuare. De aceea se optează mereu pentru îmbunătăţire şi perfecţionare măsurilor folosite la ornare a preparatelor care urmează să fie servite de către consumatori.

Actualmente se folosesc un şir de metode noi care uşurează şi îmbunătăţesc domeniul dat. fiecare întreprindere de alimentaţie publică foloseşte metode noi, moderne, care sunt împrumutate de la alte ţări de la alţi lucrători ce sunt calificaţi în acest domeniu. Toate întreprinderile de alimentaţie publică î-şi păstrează statutul şi gradul înalt de deservire deoarece pe prim plan se află buna deservire a clienţilor cu bucate deosebite pregătite cu iscusinţă şi după toate regulile atît tehnologice cît şi sanitaro-igienice.

Un mare aport în dezvoltarea deservirii preparatelor îl joacă utilajul şi inventarul folosit care a fost perfecţionat şi în zilele noastre sunt folosite un şir de unelte care uşurează lucrul dar nu în ultimul rînd care permite de a folosi idei noi care pînă în zilele noastre nu au fost folosite. Întreprinderile de alimentaţie publică optează permanent pentru a îmbogăţi nivelul de aprovizionare cu materiale necesare, schimbînd permanent utilajul folosit, reînoirea acestor utilaje şi materiale permite desfăşurarea şi sporirea nivelului de producere şi de servire a preparatelor. Dezvoltarea ramurei se prezintă prin nivelul de deservire în întreprinderi de alimentaţie publică, deservirea depinde de tipul întreprinderii şi de forma de deservire folosită în această întreprindere, actualmente se cunosc mai multe tipuri de deservire a consumatorilor. Pentru fiecare tip de deservire este necesar de mai multe tipuri de măsuri şi de inventar caracteristic care determină necesităţile chelnerului pentru a putea efectua corect deservirea consumatorilor. Este foarte important de a cunoaşte regulile de deservire, precum şi necesităţile de inventar care vor fi utilizate.

Stare actuală a acestei ramure se află în permanentă dezvoltare, care se afişează prin dezvoltări şi tendinţe de a folosi în practică cît mai multe metode şi tehnici noi, aceasta fiind posibil prin acumularea cunoştinţelor în acest domeniu, prin schimb de cunoştinţe, prin utilizarea noilor tehnici şi metode de lucru.

Sisteme şi tehnici de deservire a preparatelor culinare se consideră una dintre cele mai importante caracteristici a ramurei, deoarece ea caracterizează întreprinderea dată şi îi confirmă statutul ei organizatoric.

Pentru ca această ramură să se menţină permanent pe prim plan este necesar ca să fie implimentate permanent reguli noi de deservire, care ar confirma că întreprinderea dată nu se limitează la procese şi tehnologii vechi ci mereu caută să se perfecţioneze atît pe plan organizatoric cît şi pe plan de producere.

În această lucrare voi prezenta metodele şi tehnici de deservire care sunt folosite în procesul de producţie, urmărind următoarele obiective:

- cercetarea căilor de perfecţionare a sistemelor deservire;

- urmărirea regulilor de bază în vederea organizării deservirii consumatorilor;

- compararea metodelor vechi, cu cele noi care sunt folosite la deservirea consumatorilor;

- analiza tuturor elementelor componente a procesului de deservire;

- prezentarea unor idei noi care ar permite dezvoltarea ramurei date;

- cercetarea şi luarea deciziilor în domeniul dat;

- cercetarea opiniilor şi sugestiilor privind organizarea deservirii.

Realizarea acestor obiective sunt posibile doar dacă se optează pentru perfecţionare şi pentru dotarea cu noi metode şi inventar care vor fi folositoare pentru întreprinderea dată. Perfecţionare căilor de dezvoltare este posibilă doar prin cercetări şi analizări ample în domeniul dat. de aceea este necesar de a căuta mereu metode şi căi noi de dezvoltare a ramurei date, dar trebuie să ţinem cont şi de regulile generale de producere pentru ca să nu fie neclarităţi şi necorespunderi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Deservirii Preparatelor Culinare si Sisteme Actuale.doc