Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 11007
Mărime: 49.37KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: dr.conf. Deseatnicova Olga
Organizarea si dirijarea componentelor sociale si tehnice din cadrul restauratului Golden Lion

Cuprins

Introducere 2-4

Compartimentul teoretic

1.1Caracteristica generală a unităţilor de alimentaţie publică, tipuri, capacitatea, forme de organizare a producerii şi de deservire şi reflectarea lor în structură 5-16

1.2Conceptul structurii unităţii în grupuri funcţionale de încăperi în corespundere cu destinaţia lor funcţional-tehnologică. Ponderea diferitor grupuri de încăperi în structura generală a unităţii 16-21

1.3 Căile de perfecţionare a structurii întreprinderei 21-23

Compartimentul analitic

2.1 Caracteristica generală a întreprinderei 24

2.2 Analiza indicilor tehnico-economici de bază a întreprinderei 25

2.3 Analiza planificării întreprinderei şi grupurile funcţionale de încăperi în planul general al întreprinderei 26

2.4 Analiza componenţei încăperilor în fiecare grup funcţional în corespundere cu actele normative 26-28

2.5 Analiza rezervelor de modernizare a structurii întreprinderii 28

Comaprtimentul de proiectare

3.1 Perfecţionarea modelului de planificare a întreprinderii şi amplasarea unor grupuri structurale şi legăturile reciproce. Specializarea şi cooperarea în procesul de producere ca factor pentru micşorarea subdiviziunilor auxiliare şi de deservire 29

3.2 Utilizarea utilajului modern, ustensilelor în scopul optimizării procesului de producere şi de deservire 30

Concluzia 31

Bibliografia 32

Extras din document

Inroducere

Alimentatia publica este prezentata ca una din ramurile de baza care se bucura de o mare aplicare in zilele noastre , ea se caracterizeaza prin aplicarea ei atit in masuri individuale , adica prelucrarea si prepararea bucatelor in conditii mai simple adica casnice , cit si printr-o metoda mai complexa adica , deservirea consumatorilor in intreprinderi de alimentatie publica

Întreprinderele de acest gen , se caracterizeaza prin diversitatea lor , prin tipul si caracterul de deservire. Fiecare tip de întreprindere de alimentatie publica , corespunde contigentului sau de deservire precum si nivelului sau oraganizatoric.

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor este expresia necesităţii satisfacerii unor nevoi sociale, nevoile de servicii. Integrate în structurile şi mecanismul procesului social al reproducţiei, serviciile sunt oferite colectivităţiilor de oameni, unităţiilor economice, instituţiilor şi persoanelor fizice. Unele dintre acestea îsi gasesc forme proprii de organizare, fiind prestate de unităţi independente, autonome care au ca obiect de activitate satisfacerea directă a unor nevoi materiale şi spirituale ale întreprinderilor şi populaţiei. Astfel de unităţi independente iau, de obicei, forma organizatorică a întreprinderii prestatoare de servicii. În rândul acestor întreprinderi, un loc aparte îl ocupă întreprinderea de alimentaţie public. Întreprinderile de alimentaţie publică , similar altor întreprinderi economice, sunt un produs, un rezultat al mediului social economic. Această întreprindere nu poate exista în afara mediului. Pe de altă parte întreprinderea de alimentaţie publică este, la rândul ei, generatoare de noi necesităţi determinate de îndeplinirea rolului său economico-social şi de realizarea obiectivului său de activitate. În cadrul economiei naţionale, aceasta apare ca unitate organizatorică de bază, fiind organizată în mod specific, pentru satisfacerea serviciilor de alimentaţie publică.

Prin alimentaţie publică se înţelege activitatea economică care se ocupă cu producerea unei game variate de preparate culinare, ce se servesc consumatorilor, împreună cu alte produse agroalimentare, consumul acestora făcându-se în unităţi proprii, special amenajate. Aceste unităţi oferă şi multiple posibilităţii de destindere. Producţia şi servirea preparatelor se asigură de către un personal cu pregătire profesională specifică.

Ambianţa dintr-o unitate de alimentaţie publică este creată nu numai de gradul de dotare, de modul cum este aranjat salonul, de sortimente de preparate şi băuturile existente, ci şi de felul în care se prezintă personalul.

Prin ambianta mediului interior se oferă consumatorilor posibilitatea de a servi masa în condiţii de confort şi linişte, cu servicii care se asigura la masă de lucratori cu înalta pregatire profesionala. Structurile de alimentaţie publică sunt într-o continuă modernizare. Atât unităţile de alimentaţie cît şi serviciile oferite în cadrul acestora tind să ajungă la nivelul celor din ţările europene. Alimentaţia este un lucru esenţial în viaţa fiecărei persoane. De aceea, în unităţile de alimentaţie, trebuie să se asigure o baza tehnico-materială, necesară pregătirii şi servirii hranei,

care să permită realizarea unei producţii culinare, diversificate, care să satisfacă cele mai exigente gusturi ale populaţiei.

La buna funcţionare a unităţii de alimentaţie publică contribuie, pe lîngă modul în care aceasta este proiectată, construită sau reamenajată, serviciile prestate de personalul unităţii. Servirea clienţilor într-o unitate de alimentaţie constutuie un element de evaluare a gradului de civilizaţie a unei societăţi.

Întreprinderea este unitatea de bază a economiei naţionale, în care se desfăşoară activitatea economico-socială, oameni muncii exercitându-şi sarcinile ce decurg din dubla lor calitate : de proprietari şi producători ai bunurilor materiale. Întreprinderea este un asamblu organizat de resurse umane, materiale şi financiare, având rol de a crea şi a pune la dispoziţia societăţii, bunuri sau servicii în mod rentabil şi eficient. Din această definiţie rezultă că întreprinderea are un rol social şi anume de a pune la dispoziţia oamenilor bunuri, servicii si un rol economic, adică de a realiza toate acestea în condiţiile eficienţei şi rentabilităţii.

Întreprinderea de alimentaţie publică, prin specificul ei, are ca obiect de activitate aprovizionarea, producerea şi desfacerea de mărfuri alimentare, preparate culinare, de cofetărie-patiserie precum şi prestări de servicii.

Deşi serviciile de alimetaţie publică sunt bine dezvoltate la noi în ţară, ele totuşi sunt într-o permanenţă schimbare şi perfecţionare. Se evidenţiază tendinţa de prestare a serviciilor de alimentaţie publică la fel ca în ţările europene unde luarea mesei în cadrul restaurantelor este o necesitate de satisfacerea nevoilor şi nu un eveniment fastuos. Odată cu dezvoltarea economiei, un număr tot mai mare al populaţiei au din ce în ce tot mai puţin timp pentru a se ocupa de prepararea bucatelor şi optează tot mai mult pentru luarea mesei în oraş. În acest scop cresc cerinţele consumatorilor şi astfel întreprinderile de alimentaţie publică încearcă să atragă clienţii săi nu doar prin designul întreprinderilor ci şi prin variatatea de produse şi serviciile prestate.

În cadrul acestui proiect de an studiem mai aprofundat structura productiv-comercială a întreprinderilor de alimentaţie publică şi căile de perfecţionare.

Obiectivele acestui proiect sunt :

Informarea despre unităţile de alimentaţie publică, despre tipurile, capacitatea, forme de organizare a producerii şi de deservire;

Cunoaşterea grupurilor funcţionale de încăperi în corespundere cu destinaţia lor funţional- tehnologică ;

Elaborarea căilor de perfecţionare a structurii întreprinderilor.

Compartimentul teoretic

1.1 Caracteristica generală a unităţilor de alimentaţie publică, tipuri, capacitatea, forme de organizare a producerii şi de deservire şi reflectarea lor în structură.

Alimentaţia publica reprezintă un ansamblu de întreprinderi cu statut organizatoric divers, care se ocupă de producerea, comercializarea si organizarea consumului produselor culinare. Îndeplinirea a trei funcţii conexe - producerea, comercializarea şi consumul produselor culinare – este specificul acestei sfere şi se reflectă în particularităţile structurii de producere-comercializare a întreprinderilor, în organizarea procesului de producere, în stabilirea preţurilor ş.a.

Preview document

Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 1
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 2
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 3
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 4
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 5
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 6
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 7
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 8
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 9
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 10
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 11
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 12
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 13
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 14
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 15
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 16
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 17
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 18
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 19
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 20
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 21
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 22
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 23
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 24
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 25
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 26
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 27
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 28
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 29
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 30
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 31
Organizarea restaurantului Golden Lion din Chișinău - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Restaurantului Golden Lion din Chisinau.doc

Alții au mai descărcat și

Caracteristica generală a întreprinderii - Restaurantul Zimbru

Tipul intreprinderii: restaurant clasic, privat, cu profil gastronomic in care se serveste un larg sortiment de preparate culinare (gustari calde...

Caiet de Practica - Restaurant Butucul de Vie

1. Probleme generale 1.1. Prezentarea firmei Restaurantul “Butucul de vie” este localizat în orasul Onesti, judetul Bacãu. Acesta este situat pe...

Proiect GUAC - Restaurant Casa Boierească

1. Prezentarea restaurantului “Casa Boierească” Denumire. Conform certificatului de înregistrare, denumirea restaurantului este “Casa Boierească”....

Practică tehnologică restaurantul Salsa

1. Caracteristica generala a intreprinderii. Tipul întreprinderii-restaurant-bar, de categoria 1, cu specializare în alimentaţia publică....

Stagiu de practică la restaurant

Caracteristica generală a întreprinderii Restaorantul ‘’Codru’’este o unitate de alimentaie public din cadrul Uniunii Cooperativelor de Consum...

Tehnologia Obtinerii Berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Planificarea, Amenajarea și Conducerea unui Restaurant cu 70 de Locuri

Introducere Restaurantul clasic reprezinta o unitate de alimentatie publica care ofera consumatorilor un larg sortiment de produse alimentare si...

Proiectarea restaurantului Doina de caregoria I pentru 150 de locuri, secția rece. Bucătăria moldovenească

Introducere. Istoria bucatariei se confruntă cu istoria omenirii.Punctul de plecare al bucătăriei îl putem localiza odata cu apariţia...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova

INTRODUCERE În lucrarea de faţă va fi cercetată activitatea de deservire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică ce cuprinde noţiuni şi...

Ai nevoie de altceva?