Politici și strategii globale de securitate alimentară

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 29822
Mărime: 668.29KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

1. Conceptul de securitate alimentară

1.1. Problematica securității alimentare .. 1

1.2. Factori care influențează securitatea alimentară . 4

1.3. Mijloace de monitorizare a nivelului securității

/ insecurității alimentare ... 5

1.4. Verificarea cunoștințelor .. 8

2. Comportamente alimentare

2.1. Nevoile energetice ale unui individ .. 9

2.2. Comportamente alimentare . 11

2.3. Disponibilități alimentare în lume și în România.

Modelul de consum alimentar pentru populația

din UE și din România . 15

2.4. Evoluția demografică și securitatea alimentară ... 21

2.5. Recomandări FAO pentru îmbunătățirea consumului

populației .. 24

2.7. Verificarea cunoștințelor ... 26

3. Sectorul agroalimentar

3.1. Cadrul conceptual 27

3.2. Rolul în dinamica vieții economice și sociale

Evoluția sectorului agroindustrial . 29

3.3. Integrarea agroalimentară și agroindustrială ... 33

3.4. Verificarea cunoștințelor .. 39

4. Producția agricolă și utilizarea resurselor

baza asigurării securității alimentare

4.1. Nivelul și evoluția producției agricole ... 40

4.2. Resursele agricole și utilizarea lor pe plan mondial . 42

4.3. Impactul modernizării agriculturii asupra productivității

agricole 48

4.4. Verificarea cunoștințelor .. 50

5. Politici agroalimentare, agricole, alimentare, nutriționale

5.1. Politici agroalimentare .. 51

5.1.1. Politicile agricole .. 56

5.1.2. Politicile alimentare .. 58

5.1.3. Politice nutriționale ... 60

5.2. Instrumente specifice politicii agroalimentare .. 62

5.3. Verificarea cunoștințelor .. 71

6. Politica agroalimentară a Uniunii Europene

6.1. Apariția politicilor agroalimentare moderne .. 72

6.2. Politica agricolă comună. Politica de dezvoltare

rurală durabilă în Uniunea Europeană . 73

6.3. Politica alimentară comună .. 88

6.4. Verificarea cunoștințelor .. 89

7. Politica agroalimentară a SUA

7.1. Performanțele agriculturii americane ... 90

7.2. Evoluția politicilor agricole 92

7.3. Legea Federală a Ameliorării și Reformei Agriculturii

Consecințele asupra agriculturii americane

și a pieței agricole mondiale 95

7.4. Verificarea cunoștințelor .. 96

8. Programe de asistență și sprijinire a țărilor în curs

de dezvoltare pentru eradicarea foametei și sărăciei

8.1. Programele FAO .. 97

8.2. Programele Băncii Mondiale 101

8.3. Programele Comisiei Europene ...102

8.4. Verificarea cunoștințelor .. 103

Bibliografie .. 104

Extras din document

1.

Conceptul de securitate alimentară

1.1. Problematica securității alimentare

1.2. Factori care influențează securitatea alimentară

1.3. Mijloace de monitorizare a nivelului securității /

insecurității alimentare

1.4. Verificarea cunoștințelor

1.1. Problematica securității alimentare

Securitatea alimentară este o componentă esențială a vieții, a securității

naționale, o obligație a guvernelor. Conceptul de securitate alimentară

operează la mai multe niveluri: individual, familial, regional, național și

global.

Acest concept a fost formulat după al doilea război mondial. El s-a

dezvoltat și s-a îmbogățit de-a lungul anilor în căutarea de soluții necesare

eradicării foametei.

Conform FAO1 securitatea alimentară reprezintă “garantarea fiecărui

individ, în permanență, în orice loc și moment a accesului fizic,

economic și social la o alimentație suficientă și sănătoasă care să-i

permită a avea un regim alimentar satisfăcător pentru o viață

sănătoasă și activă” (The State of Food Insecurity in the World, 2001).

Securitatea alimentară este un concept politic. A discuta despre securitate

alimentară fără a lua cunoștință de dreptul la alimentație, este echivalent cu

1 FAO - The Food and Agriculture Organization of the United Nations

În 1943, 44 de guverne s-au întâlnit în Virginia, SUA, și au pus bazele unei organizații permanente

pentru alimentație și agricultură. Prima sesiune a organizației a avut loc în Quebec, Canada, hotărânduse

ca aceasta să devină agenție specializată a ONU. Din anul 1951 sediul acestei organizații s-a mutat

de la Washington DC la Roma.

a pretinde o libertate care nu este respectată de statele lumii (Mechlem,

2004). Dreptul la alimentație a fost recunoscut în declarația Universală a

Drepturilor Omului din 1948, și este menționat și în Convenția

Internațională privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale (ICSECR),

din 1966. Este introdus în numeroase alte documente internaționale, în

numeroase constituții. Comisia Drepturilor Omului are un raportor special

privind dreptul la alimentație.

Pentru a se asigura “garantarea“ acestei securități alimentare este

necesară instituirea unei politici a fiecărui Stat și integrarea ei la nivel

mondial. Conform Declaration mondiale sur la nutrition et Plan d’action

(1992): “fiecare guvern este responsabil înainte de toate de protecția și

promovarea securității alimentare și de buna stare nutrițională a

populației sale, și în mod deosebit pentru protecția grupelor

vulnerabile ale populației”, astfel încât: “buna stare nutrițională a

tuturor trebuie să fie un obiectiv cheie a dezvoltării umane, ea

trebuie să fie în centrul planurilor și strategiilor de dezvoltare socioeconomică”.

Este cunoscut impactul subalimentației, al malnutriției și subnutriției, al

consumului de alimente insalubre în geneza complexului de afecțiuni

cronice, netransmisibile, a stării de morbiditate a grupurilor vulnerabile ale

populațiilor, inclusiv asupra incidenței toxiinfecțiilor alimentare și implicit a

afecțiunilor infecțioase.

FAO estimează că în 2000-2002 aproximativ 852 milioane de oameni trăiau

dintr-o dietă cu deficit caloric (subnutriți): 815 milioane de oameni din țările

în curs de dezvoltare, 28 milioane de oameni din țările în tranziție și 9

milioane de oameni din țările dezvoltate. Se apreciază că în anii 2015-2030

populația subnutrită din țările în curs de dezvoltare va scădea la 580

milioane de oameni. Conform OMS în anii 2020-2025 cca. 70% din

morbiditatea populațiilor se va datora afecțiunilor cronice netransmisibile de

geneză alimentară.

OMS estimează că malnutriția se înregistrează atât în cazul populațiilor

sărace cât și în cazul celor mai puțin sărace și bogate. Există trei tipuri de

malnutriție: foametea, supraalimentația, deficiența microelementelor.

Foametea este prezentă în țările în curs de dezvoltare, dar se poate găsi

pe arii restrânse și în țările industrializate. Foamea parțială sau acută

cuprinde o populație numeroasă, care din cauza unor carențe de fier, iod,

zinc, vitamină A, este expusă unor boli grave. Supraalimentația este

considerată una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică din

zilele noastre, și este generată de trecerea de la o alimentație tradițională,

bogată în cereale și legume, la o alimentație bogată în grăsimi și zaharuri.

Securitatea alimentară este un concept dinamic ce a evoluat diferit în timp

și spațiu.

În țările dezvoltate securitatea alimentară s-a realizat prin formarea unui

sistem agricol viabil și a unei economiei agroalimentare moderne. Nivelul

ridicat al puterii de cumpărare a majorității populației asigură, pentru

aceasta, necesarul cantitativ și calitativ al alimentelor. În aceste condiții

atenția acestor țări este îndreptată spre calitatea și siguranța alimentelor și

spre protecția socială a categoriilor de persoane defavorizate. Protecția

sănătății consumatorilor, ca măsură fundamentală de securitate alimentară,

constituie principala preocupare a țărilor dezvoltate.

În țările în curs de dezvoltare securitatea alimentară este asigurată limitat și

în condiții dificile, iar în țările cele mai sărace foametea este extinsă.

Insecuritatea alimentară este o consecință a sărăciei. Populația din aceste

țări nu are asigurat un minim cantitativ de alimente, dieta este slabă

calitativ, nediversificată, cu un conținut scăzut de proteine animale.

Securitatea alimentară a unei țări trebuie asigurată, în primul rând, din

resurse interne. Prin politicile agricole practicate de țările lumii acest lucru a

fost realizat doar în țările dezvoltate. Țările sărace nu își vor realiza o

securitate alimentară durabilă atâta timp cât ele nu vor fi sprijinite să își

dezvolte producția internă. Ajutorul extern pentru aceste țări ar trebui

utilizat în proiecte de ameliorare a terenurilor agricole, în construirea

infrastructurilor rurale etc., și nu în ajutoare alimentare (țările dezvoltate

preferă să subvenționeze exportul surplusului agricol spre țările sărace),

(Zahiu și Dachin, 2001).

Bibliografie

1. Alexandri, C., 2001, Securitate și echilibru alimentar în România, Editura

GEEA, București.

2. Costin, G.M., Segal, R., Petrovici, D.A. și Minoiu, D, 2001, Alimente pentru

nutriție specială, Capitolul “Tendințe în alimentație și indicatori de

sănătate în România”, Colecția - Alimentele și sănătatea, Editura

Academica, Galați.

3. Gavrilescu, D, Giurcă, D., 2000, Economie agroalimentară, Editura Expert,

București.

4. Lester, Brown, 2005, Probleme globale ale omenirii - Depășind resursele

planetei, Editura Tehnică, București.

5. Petrovici, D.A., Ritson, C., Ness, M., 2005, Exploring disparities and

similarities in European food consumption patterns, Cahiers

d’économie et sociologie rurales, 75, 24-49.

6. Rosegrant, M.W., Paisner, M., Meijer, S., Witcover, J., 2001a, 2020 Global

Food Outlook, International Food Policy Research Institute.

7. Rosegrant, M.W., Paisner, M., Meijer, S., Witcover, J., 2001b, Global Food

Projections to 2020, International Food Policy Research Institute.

8. Zahiu, L., Dachin, A., 2001, Politici agroalimentare comparate, Editura

Economica, București.

9. Zahiu, L., Toncea, V., Lăpușan, A., Toderoiu, F., Dumitru, M., 2003,

Structurile agrare și viitorul politicilor agricole, Editura Economica,

București.

10. xxx, 1992, Declaration mondiale sur la nutrition et Plan d’action,

Conference International sur la Nutrition, decembrie, Roma, Italia.

11. xxx, 1996a, Declaration on World Food Security, 13-17 noiembrie, Roma,

Italia.

12. xxx, 2001, The First Action Plan for Food and Nutrition Policy, WHO

European Region 2000-2005, Nutrition and Food Security programme.

13. xxx, 2003a, Politica agricolă, Institutul European din România, Seria

Micromonografii - Politici Europene, București.

14. xxx, 2003b, Trade Reforms and Food Security. Conceptualizing the

linkages, FAO.

15. xxx, 2003c, European Programme for Food Aid and Food Security,

European Commission.

16. xxx, 2001-2005, The state of Food Insecurity in the World. Monitoring

progress towards the World Food Summit and Millennium Development

Goals, FAO.

17. xxx, 2005a, Anuarul Statistic al României 2004, varianta electronică,

www.ins.ro.

18. xxx, www.fao.org, Dimension of Food Security.

Preview document

Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 1
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 2
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 3
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 4
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 5
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 6
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 7
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 8
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 9
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 10
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 11
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 12
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 13
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 14
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 15
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 16
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 17
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 18
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 19
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 20
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 21
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 22
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 23
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 24
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 25
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 26
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 27
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 28
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 29
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 30
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 31
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 32
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 33
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 34
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 35
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 36
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 37
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 38
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 39
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 40
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 41
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 42
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 43
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 44
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 45
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 46
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 47
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 48
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 49
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 50
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 51
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 52
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 53
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 54
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 55
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 56
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 57
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 58
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 59
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 60
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 61
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 62
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 63
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 64
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 65
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 66
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 67
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 68
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 69
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 70
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 71
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 72
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 73
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 74
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 75
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 76
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 77
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 78
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 79
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 80
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 81
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 82
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 83
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 84
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 85
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 86
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 87
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 88
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 89
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 90
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 91
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 92
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 93
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 94
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 95
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 96
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 97
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 98
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 99
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 100
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 101
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 102
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 103
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 104
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 105
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 106
Politici și strategii globale de securitate alimentară - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Politici si strategii globale de securitate alimentara.pdf

Alții au mai descărcat și

Implementarea Sistemului de Management HACCP într-o Unitate de Producție de Fabricare a Bomboanelor Umplute

Tema Implementarea sistemului HACCP într-o unitate de producţie de fabricare a bomboanelor umplute. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT HACCP...

Securitatea versus Siguranta Alimentara

Capitolul I Securitatea alimentara în România. 1.1 Conceptul de securitate alimentara Securitatea alimentara face parte din securitatea fiecarui...

Securitatea Alimentara in Relatie cu Securitatea Consumatorilor

1. Abordari conceptuale privind securitatea alimentara Alimentele si alimentatia reprezinta o problema deosebit de importanta in orice societate...

Principii de nutriție - regimul alimentar în diverse patologii

Introducere Omul pentru a fi sănătos are nevoie de o alimentaţie adecvată. Între om şi aliment se stabilesc relaţii strânse în tot cursul...

Politici de securitate alimentară

Legislația internațională (Directiva Consiliului CE 93/43 EEC /14 Iunie 1993, Regulamentul UE 178/2002) și cea din România (Legea 150/2004, HG...

Regimul Alimentar al Unei Sportive

1.Introducere Toţi atleţii pot beneficia de o bună alegere a alimentelor care sprijină un antrenament consistent şi care măresc la maximum...

Conceptii, Strategii si Reglementari Europene privind Siguranta Alimentelor

INTRODUCERE Consumatorii europeni doresc ca alimentele sa fie sigure si sanatoase. Preocuparea majora a Uniunii Europene este aceea de a se...

Cartea albă privind securitatea alimentară și

Cartea Albă a Securităţii Alimentare 1. Securitatea alimentară – noţiuni generale Securitatea alimentară face parte din securitatea fiecărui stat...

Te-ar putea interesa și

Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate

CAPITOLUL I. CONTEXTUL ACTUAL AL PIEŢII ENERGETICE MONDIALE RESURSELE ENERGETICE Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre...

Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Risipa alimentară și implicații asupra mediului

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Securitatea alimentară constituie un factor de importanţă majoră în stabilitatea economică, socială,...

Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană

Introducere Pornind de la ideea conform căreia integrarea în structurile Uniunii Europene a reprezentat dintotdeauna o dimensiune intrinsecă...

Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE

Capitolul I Abordări conceptuale asupra securităţii alimentare I.1. Securitate alimentară. Definiţii şi trăsături principale Securitatea...

Stabilirea dozelor de îngrășăminte chimice și organice pentru cultura de măr în contextul practicării unei agriculturi de tip convențional, în varianta moderat intensivă

CAPITOLUL 1 CHIMIZAREA AGRICULTURII IN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE 1. 1. CAI SI MIJLOACE DE SPORIRE A PRODUCŢIEI AGRICOLE 1. 2....

Geopolitică strategică în securitatea alimentară - Strategia alimentară americană

Introducere Geopolitica este o concepție despre lume și în această calitate, este mai corect s-o comparăm nu cu științele, ci cu sistemele de...

Securitatea Alimentara

INTRODUCERE Problema securitatii alimentare, a aprovizionarii populatiei cu produse agroalimentare de baza si de calitate corespunzatoare,...

Ai nevoie de altceva?