Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 25974
Mărime: 445.75KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Păduraru
Cost: 11 puncte
acest proiect contine : toate etapele procesului de fabricare a biscuitilor glutenosi..

Extras din proiect

TEMA PROIECTULUI

SĂ SE PROIECTEZE O SECŢIE PENTRU FABRICAREA BISCUIŢILOR GLUTENOŞI CU O CAPACITATE DE 4800 kg/24h.

Fluxul tehnologic se va amplasa pe 2 nivele ;

Biscuiţii se vor ambala în pachete de 0,050 şi 0,100kg.

2. MEMORIU TEHNIC

În contextul concurenţial al economiei de piaţă apariţia unei secţii de biscuiţi glutenoşi reprezintă prilejul unei confruntări a produsului oferit de către aceasta şi celelalte produse similare, obiectivul principal fiind cucerirea segmentului de piaţă prin oferirea unui produs de calitate la un preţ cât mai scăzut.

Obţinerea unui produs de calitate la un preţ cât mai scăzut implică un consum optim de materii prime şi utilităţi specifice, un grad cât mai mare de mecanizare şi automatizare şi dotare cu utilaje moderne, cu personal de înaltă calificare.

Pentru impunerea produsului pe piaţă trebuie efectuat un marketing eficient şi agresiv, adaptat pieţei produsului oferit.

Proiectul are ca scop prezentarea în linii generale a modalităţilor practice de fabricare a biscuiţilor glutenoşi cu avantajele şi dezavantajele sale.

Biscuiţii se obţin prin coacerea aluatului preparat din făină, zahăr, grăsimi, miere, glucoză, lapte, arome, afânători chimici sau biochimici, etc.

Ca produs alimentar, biscuiţii au înasuşiri deosebite în ce priveşte gustul şi valoarea nutritivă; puterea calorică a biscuiţilor de sorturi superioare ajunge la 4900 kcal/kg.

Gama sortimentelor de biscuiţi este foarte bogată datorită materiilor prime şi auxiliare numeroase care se folosesc, a proporţiilor diferite de materii prime şi a proceselor tehnologice aplicate. Conţinutul mare în substanţe grase şi hidraţi de carbon a biscuiţilor constituie în alimentaţie o sursă importantă de energie.

Materiile prime şi auxiliare folosite la fabricarea biscuiţilor transmit acestora gustul, aroma şi aspectul; modificările fizico-chimice ale materiilor prime şi auxiliare care au loc în timpul fabricaţiei contribuie de asemenea la îmbunătăţirea caracteristicilor produsului finit. Această operaţiune are şi dezavantajele ei manifestate cu precădere prin numărul pierderilor din procesul tehnologic, urmărirea atentă şi uneori grea a derulării, existenţa unui anumit risc în desfăşurarea procesului tehnologic.

Pe baza celor prezentate mai sus, proiectul se vrea o particularizare pentru a scoate în evidenţă avantajele şi dezavantajele dar şi de a prezenta concret procesul de fabricare a biscuiţilor.

Pentru ca procesul tehnologic să se desfăşoare în bune condiţii şi să fie asigurate condiţiile de securitate şi protecţie a muncii s-a urmărit şi o dimensionare corespunzătoare a spaţiilor de producţie şi auxiliare.

Adoptarea schemei tehnologice pe verticală are avantajul că reduce suprafaţa ocupată de spaţiile de producţie, deci implicit investiţia făcută pentru cumpărarea terenului este mai mică, dar şi un consum mai redus de energie electrică datorită efectuării unor operaţii cu ajutorul forţei gravitaţionale (dozarea făinii, răsturnarea cuvelor de aluat).

În prima parte a proiectului se va face descrierea materiilor prime şi auxiliare folosite la prepararea biscuiţilor glutenoşi, se va alege schema tehnologică potrivită tipului de biscuiţi aleşi, respectiv biscuiţi glutenoşi într-o variantă cât mai economică, se va descrie schema tehnologică pe larg, cu toate etapele de fabricaţie existente.

Partea a doua a proiectului va cuprinde partea de calcul necesar pentru proiectarea secţiei de biscuiţi (consumuri specifice de materii prime şi auxiliare, calculul spaţiilor de depozitare, bilanţ de materiale, bilanţ termic, ş.a.).

Ultima parte a proiectului se va axa pe normele de igienă şi protecţia muncii în secţiile de fabricaţie a biscuiţilor, valorificarea rebuturilor şi defeturilor, indicatori economici şi calitativi.

Partea desenată a proiectului va conţine o serie de planşe care să redea cât mai fidel, respectiv la scară, planul de amplasare a secţiei, vedere de sus, secţiune longitudinală şi transversală, schema tehnică, diferite utilaje din fluxul tehnologic.

3. ELEMENTE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ

3.1. Proprietăţile produsului finit, domenii de utilizare

Clasificarea sortimentelor de biscuiţi după criterii economice se face astfel:

-biscuţii crackers, realiza]i prin afânare biochimică, având un conţinut de zahăr de 5 – 6 % şi de grăsimi de 20 – 28 %;

-biscuţii glutenoşi, afânaţi chimic, modelaţi prin ştanţare şi trefilare, la care conţinutul de zahăr reprezintă maximum 20 % iar cel de grăsimi maximum 12 %;

-biscui]i zaharoşi, afânaţi chimic, modelaţi prin forme rotative şi prin trefilare, la care conţinutul de zahăr reprezintă minimum 20 % iar cel de grăsimi minimum 12 %;

-biscuiţi umpluţi, la care doi sau mai mulţi biscuiţi sunt uniţi printr-un strat de cremă;

-biscuiţi glazuraţi, obţinuţi prin acoperirea totală sau parţială a biscuiţilor simpli sau a celor umpluţi, care se prezintă într-o gamă largă de desene şi compoziţii.

Clasificarea biscuiţilor după modul de finisare pentru livrare se face astfel:

-biscuiţi în vrac, livraţi în cutii mari de carton sau lemn;

-biscuiţi ambalaţi în porţii de 25 – 500 g.

Biscuiţii pot fi clasificaţi după utilitatea alimentară, astfel:

-biscuiţi obişnuiţi;

-biscuiţi aperitiv (au o condimentare accentuată);

-biscuiţi desert (sunt mai dulci şi aromaţi);

-biscuiţi dietetici.

Biscuiţii sunt produse făinoase dulci, cu o durată îndelungată de conservare. Ei se obţin prin coacerea aluatului preparat din fină, apă, zahăr, grăsimi, arome şi diverse adaosuri care le îmbogăţesc valoarea alimentară.

Aluatul de biscuiţi se afânează în general pe cale chimică (de obicei cu bicarbonat de sodiu şi carbonat de amoniu), se modelează prin ştanţare, presare în alveole sau trefilare (şpriţare) şi se coace în cuptoare speciale cu vatră mobilă sub formă de bandă.

Fiecare grupă de biscuiţi cuprinde numeroase sorturi care se diferenţiază prin compoziţia specifică (reţetă), prin format, glazură, umplutură de cremă sau alte elemente ce le imprimă o anumită particularitate.

Calitatea produselor este definită prin totalitatea însuşirilor concrete şi a caracteristicilor care determină utilizarea lor în raport cu scopul pentru care au fost create, precum şi eficienţa lor economică.

Pentru determinarea calităţii biscuiţilor există SR 1227 – 1 (1994). Biscuiţi condiţii tehnice de calitate; STAS 1227 – 75. Biscuiţi. Reguli pentru verificarea calităţii, metode de analiză, ambalare, marcare, depozitare şi transport. Verficarea calităţii se realizează organoleptic şi prin analize chimice.

Biscuiţii sunt produse dulci, coapte din aluat ştanţat în formă de plăci mici. La biscuiţi se verifică grosimea şi se determină umiditatea, zahărul total, grăsimea, eventual aciditatea în crema acidulată. Se vor supune unui control sever materiile prime şi auxiliare folosite la fabricarea biscuiţilor, căci de acestea depinde în mare măsură calitatea produselor finite.

Pentru examenul organoleptic se iau: în cazul biscuiţilor 2 % din numărul ambalajelor din lot, dar nu mai puţin de trei.

Aspectul exterior trebuie să fie astfel: bucăţi plate de formă regulată, cu suprafaţa lucioasă, fără băşici sau goluri, fără grăsime extrudată la suprafaţă, iar aspectul în secţiune: bine copt, straturi uniforme, porozitate fină, fără goluri, umflături, bucăţi de aluat sau corpuri străine.

Culoarea trebuie să fie: gălbuie, brună deschis, uniformă; la biscuiţii cu cacao brună uniformă, nu se admite coloraţia albicioasă sau arsuri.

Preview document

Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 1
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 2
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 3
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 4
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 5
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 6
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 7
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 8
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 9
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 10
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 11
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 12
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 13
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 14
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 15
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 16
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 17
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 18
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 19
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 20
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 21
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 22
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 23
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 24
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 25
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 26
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 27
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 28
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 29
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 30
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 31
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 32
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 33
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 34
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 35
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 36
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 37
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 38
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 39
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 40
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 41
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 42
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 43
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 44
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 45
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 46
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 47
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 48
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 49
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 50
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 51
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 52
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 53
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 54
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 55
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 56
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 57
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 58
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 59
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 60
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 61
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 62
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 63
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 64
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 65
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 66
Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Procesul de Fabricare a Biscuitilor Glutenosi.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia de fabricație a biscuiților glutenosi simpli

1.Tema Să se proiecteze o secție fabricare a biscuiților glutenoși, cu capacitate de 10t/24h. Coacerea se va realiza în cuptor cu bandă....

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Aprecierea calității la biscuiții glutenosi

Cap.I. ARGUMENT Biscuiţii sunt produse fainoase obţinute prin coacerea unui aluat afânat din faină, zahăr, grasimi, miere, arome, afânători...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unei linii tehnologice de obținere a biscuiților glutenoși

1.Introducere Biscuitii se obtin prin coacerea aluatului preparat din faina, zahar, grasimi, oua, miere, glucoza, lapte, arome, afanatori chimici...

Tehnologii și utilaje în industria de morărit și panificație - biscuiții zaharoși

TEMA PROIECTULUI BISCUITII ZAHAROSI Să se proiecteze o secţie pentru fabricarea biscuiţilor zaharoşi cu o capacitate de 15t/24h.Fluxul tehnologic...

Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți

ARGUMENT Biscuiţii sunt produse făinoase obţinute prin coacerea unui aluat afânat, preparat din făină, zahăr, grăsimi, ouă, miere, glucoză, lapte,...

Proiect la siguranță alimentară și nutriție umană - tehnologia produselor de panificație - biscuti

I. SIGURANTA CONSUMATORULUI DE ALIMENTE * Devenita o problema globala a omenirii, interconectata cu celelalte probleme globale ( de mediu,...

Tehnologia de Fabricare a Biscuiților Glazurați

I. NOTIUNI GENERALE Biscuiţii sunt produse obţinute prin coacerea unui aluat stanţat, preparat din făină, apă, zahăr, grăsimi, lapte etc., care se...

Tehnologia Obținerii Biscuiților

I. TEHNOLOGIA OBŢINERII BISCUIŢILOR Biscuiţii sunt produse făinoase obţinute prin coacerea unui aluat obţinut obţinut din făină, apă, agenţi de...

Secție tehnologică pentru planificarea biscuiților glutenosi simpli

Capitolul 1. Tema proiectului de diploma Sa se proiecteze o sectie tehnologica pentru planificarea biscuitilor glutenosi simpli Date initiale:...

Să se proiecteze o secție pentru fabricarea biscuiților glutenoși cu o capacitate de 10 tone

TEMA PROIECTULUI Sa se proiecteze o sectie pentru fabricarea biscuitilor glutenosi cu o capacitate de 10 t / 24 h. Coacerea se va face in cuptoare...

Ai nevoie de altceva?