Produs Traditional - Cascavalul

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Produs Traditional - Cascavalul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 35 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

1. TRADIŢIONALITATEA.2
1.1 Produse tradiţiona.2
2.1 Principalele prevederi ale Normei privind atestarea produselor traditionale.2
2. ISTORIA BRÂNZETURILOR .5
3.3 Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării producţiei proiectate.6
2.2 Clasificarea branzeturilor.9
3. CAŞCAVALUL “ŢINUTUL NEAMŢULUI”.12
3.3 Piaţa caşcavalurilor în România.12
3.2 Societatea S.C. LACTA HAN PROD S.R.L.13
3.3 Alegerea şi descrierea schemei tehnologice adoptate cu analiza factorilor care influenţează producţia.14
3.4 Fabricarea caşcavalului.25
3.5 Ambalarea şi etichetarea caşcavalului.31
3.6 Depozitarea caşcavalului.33
3.7 Poziţionarea preţului pe piaţa lactatelor.33
3.8 Modalităţi de vânzare.34
3.9 Promovare comercială.34
BIBLIOGRAFIE.35

Extras din document

1. TRADIŢIONALITATEA

Elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge în mod clar de alte produse similare apartinând aceleiasi categorii.

Traditionalitatea nu poate sa se limiteze la o compozitie calitativa sau cantitativa ori la un mod de productie stabilit printr-o reglementare comunitara sau nationala ori prin standarde voluntare; totusi aceasta regula nu se aplica daca reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii traditionalitatii unui produs.

1.1.Produse tradiţionale sunt produsele care trebuie sa fie obtinute din materii prime traditionale, sa prezinte o compozitie traditionala sau un mod de productie si/sau de prelucrare care reflecta un procedeu tehnologic de productie si/sau de prelucrare traditional si care se distinge în mod clar de alte produse similare apartinând aceleiasi categorii.

Atestarea produselor traditionale este recunoasterea traditionalitatii unui produs prin intermediul înregistrarii sale în conformitate cu prevederile normei.

1.2. Principalele prevederi ale Normei privind atestarea produselor traditionale

Pentru a figura în registrul de atestare a produselor traditionale , produsul trebuie sa fie fabricat din materii prime traditionale, sa prezinte o compozitie traditionala sau un mod de productie si/sau de prelucrare care reflecta un tip traditional de productie si/sau de prelucrare.

Înregistrarea nu este permisa în cazul unui produs a carui traditionalitatea se datoreaza:

-a) provenientei sau originii sale geografice;

-b) aplicarii unei inovatii tehnologice;

Pentru a fi înregistrat, produsul traditional trebuie:

- a)sa fie traditional în sine; sau

- b)sa exprime traditionalitatea

Produsul traditional nu poate fi înregistrat daca:

- se refera doar la cerinte de ordin general utilizate pentru un ansamblu de produse ori la cele prevazute de o reglementare comunitara specifica;

- este înselator, cum este în special cel care se refera la o caracteristica evidenta a produsului sau care nu corespunde caietului de sarcini ori specificatiei tehnice a produsului si nici asteptarilor consumatorilor cu privire la caracteristicile traditionale ale produsului.

Pentru a fi atestat ca produs traditional, produsul trebuie sa fie conform unui caiet de sarcini.

Caietul de sarcini contine cel putin elementele urmatoare:

- a) numele produsului;

- b) descrierea metodei de productie, inclusiv a naturii si caracteristicilor materiei prime si/sau ale ingredientelor utilizate si/sau a metodei de preparare a produsului, cu referire la traditionalitatea acesteia;

- c) elemente care sa prezinte evaluarea caracterului traditional;

- d) descrierea caracteristicilor produsului, prin indicarea principalelor sale caracteristici fizice, chimice, microbiologice si/sau organoleptice care se raporteaza la traditionalitatea;

- e) cerintele minime si procedurile de verificare si control ale traditionalitatii.

Cererea de înregistrare a produsului traditional, care include caietul de sarcini, se depune la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala a judetului în a carui raza teritoriala se realizeaza produsul.

Reprezentantii împuterniciti ai MAPDR, din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, numiti pentru acordarea licentelor de fabricatie, analizeaza daca cererea si caietul de sarcini corespund prevederilor norme si comunica solicitantului daca exista neconformitati, situatie în care acesta va depune o noua cerere însotita de documentatia completata conform observatiilor facute.

Reprezentantii împuterniciti verifica la fata locului realitatea datelor înscrise în caietul de sarcini.

Rezultatul verificarilor faptice se înscrie într-un proces-verbal care se semneaza de reprezentantul împuternicit constatator si de solicitant sau de împuternicitul acestuia, redactat în doua exemplare, dintre care un exemplar ramâne la solicitant si unul la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana.

În situatia în care se constata ca datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se mentioneaza distinct în procesul-verbal si constituie motivatia neînscrierii produsului în Registrul de atestare a produselor traditionale.

În situatia în care se constata ca datele înscrise în caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se mentioneaza în procesul-verbal, care constituie actul în baza caruia se înscrie produsul în Registrul de atestare a produselor traditionale.

Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana va înainta Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale o copie a procesului-verbal si a caietului de sarcini în baza carora produsul se înscrie în Registrul de atestare a produselor traditionale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Produs Traditional - Cascavalul.doc