Proiectarea Unei Sectii de Obtinere a Conservelor de Fasole Verde Sterilizata

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea Unei Sectii de Obtinere a Conservelor de Fasole Verde Sterilizata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 102 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

1. TEMA DE PROIECTARE 3
2. OBIECTUL PROIECTULUI 3
3. ELEMENTE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ 3
3.1. Surse de aprovizionare cu materie primă 3
3.2. Principalele caracteristici ale materiei prime 4
3.3 Materiale auxiliare şi caracterizarea lor 7
3.4. Materiale şi ambalaje 9
3.5. Date asupra tehnologiilor similare din ţară şi străinătate 11
3.6. Principalele carcteristici de calitate 12
ale produsului finit 12
3.7. Analiza factorilor tehnologici 14
care influenţează realizarea producţiei şi calitatea produsului finit 14
3.8. Norme limită de consum de 23
materie primă şi materiale auxiliare 23
Norme de consum tehnologic STAS 3406-65 23
Norme de pierderi la fasole păstăi. 23
Norme de consum, departamentul pentru ambalaje de tablă şi sticlă, pentru 23
Norme de consum tehnologic de apă abur şi energie electrică 23
3.9. Stocuri limită ale principalelor sortimente de materii, 24
materiale şi produse finite 24
3.10. Descrierea schemei tehnologice de legături adoptate 24
3.11. Controlul fabricaţiei pe faze 27
3.12. Elemente de automatizare, măsură şi control, 29
necesare conducerii producţiei în schema tehnologică adoptată 29
4. REGIMUL DE LUCRU AL SECŢIEI 30
5. BILANŢ DE MATERIALE 30
6. ALEGEREA ŞI STABILIREA NUMĂRULUI DE UTILAJE. FIŞE TEHNICE 40
FIŞA TEHNICĂ NR. 1 41
FIŞA TEHNICĂ NR. 2 42
FIŞA TEHNICĂ NR. 3 45
FISA TEHNICĂ NR. 4 47
FIŞA TEHNICĂ NR. 5 49
FIŞA TEHNICĂ NR. 6 50
FIŞA TEHNICĂ NR. 7 51
FIŞA TEHNICĂ NR. 8 56
FIŞA TEHNICĂ NR. 9 57
FIŞA TEHNICĂ NR. 10 58
FIŞA TEHNICĂ NR. 11 59
FIŞA TEHNICĂ NR. 12 67
FIŞA TEHNICĂ NR. 13 68
FIŞA TEHNICĂ NR. 14 69
FIŞA TEHNICĂ NR. 15 70
7. LISTA MATERIALELOR 78
8. CALCULUL DEPOZITELOR 79
9. CONSUMURI SPECIFICE 80
10. SUBPRODUSELE DE FABRICAŢIE ŞI VALORIFICAREA LOR 80
11. CALCULUL INDICATORILOR DE 81
EFICIENŢĂ ECONOMICĂ 81
11.1. Lista utilajelor tehnologice care necesită montaj 81
11.2. Lista utilajelor tehnologice care nu necesită montaj 82
11.3. Determinarea cheltuielilor de ambalare pentru o tonă de utilaj 82
11.4. Determinarea distanţelor de transport pe furnizori 82
11.5. Determinarea cheltuielilor de transport în sistem vagonabil 83
11.6. Determinarea cheltuielilor de transport auto-local 83
11.7. Devize pentru montarea utilajelor tehnologice 84
11.8. Valoarea de inventar a utilajelor care necesită montaj 86
11.9. Valoarea de inventar a utilajelor care nu necesită montaj 87
11.10. Determinarea suprafeţei construite a secţiei şi a valorii clădirii 88
11.11. Fondul de investiţii 89
11.12. Plan de producţie 89
11.13. Timp normat pe operaţiile procesului tehnologic 89
11.14. Determinarea personalului direct productiv 90
11.15. Fondul de salarizare pentru muncitorii direct productivi 90
11.16. Determinarea altor categorii de salariaţi şi a fondului de salariu 91
11.17. Program de aprovizionare 91
11.18. Calculul cotei de amortizare 92
12. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI HACCP 93
BIBLIOGRAFIE 100

Extras din document

1. INTRODUCERE

La baza întocmirii lucrării au stat experienţa muncitorilor şi tehnicilor din ţara noastră şi progresele realizate în industrializarea legumelor.

Mi-am ales aceasta temă datorită plăcerii de a citi şi a descoperi lucruri noi şi interesante despre legumele folosite ca materie primă in industria conservelor.

În această lucrare am cuprins tot ceea ce am învăţat în cei patru ani de studiu argumentând în mare măsură toate cerinţele în vigoare. În conţinutul lucrării am tratat toate elementele care le conţin legumele şi astfel am aflat şi am descoperit lucruri noi.

În primul capitol am vorbit despre ceea ce urmează să prezint în lucrarea de diploma.

În cel de al doilea capitol denumit şi “Obiectul proiectului” am vorbit despre metoda de conservare prin termosterilzare a conservelor de fasole verde.

În cel de al treilea capitol intitulat “Elemente de inginerie tehnologică” despre sursele de aprovizionare cu materie primă ,principalele caracteristici ale materiilor prime ,materile auxiliare şi caracterizarea lor , materialele şi ambalajele , date asupra tehnologiilor similare din ţară şi din străinătate pentru realizarea productiei proiectate(analiza comparativă a tehnologiilor),principalele caracteristici de calitate ale produsului finit,analiza factorilor tehnologici care influenţează producţia şi calitatea produselor,norme limită de consum de materii prime materiale, combustibili, energie, stocurile limită ale principalelor sortimente de materii prime, materiale şi produs finit,descrierea schemei tehnologice de legături adoptate, controlul fabricaţiei pe faze şi nu în ultimul rând despre elementele de automatizare,măsură şi control.

În capitolul patru intitulat “Regimul de lucru al secţiei” am vorbit despre caractererul sezonier al acestuia, despre faptul că lucrul se desfăşoară numai pe o perioadă limitată de zile, perioada când se recoltează fasolea păstăi, în lunile iunie, iulie şi august.

În capitolul cinci intitulat „Bilanţ de materiale” am discutat despre materialele intrate.

Capitolul şase “Alegerea şi stabilirea numărului de utilaje. Fişe tehnice” se referă la utilajele speciale pentru realizarea procesului tehnologic.

Capitolul şapte intitulat „ Lista utilajelor” am enumerat utilajele care necesită respectiv nu necesită montaj.

În capitolul opt intitulat „Calculul depozitelor” am discutat despre fiecare depozit în parte calculând necesarul de materie primă.

Capitolul „Consumuri specifice şi randamente de fabrică” se referă la consumurile de materii prime şi auxiliare şi nu în ultimul rând despre consumul de utilaje tehnologice şi compararea lor cu normele limită de consum.

Capitolul zece „Subproduse de fabricaţie şi posibilităţi de valorificare” am discutat despre valorificarea subproduselor de fabricaţie, care are atât o însemnătate ecologică cât şi o însemnătate economică, prin faptul că duce la obţinerea unor beneficii suplimentare.

În ultimul capitol am discutat despre calculul costurilor de producţie şi a indicatorilor de eficienţă economică.

1. TEMA DE PROIECTARE

Să se proiecteze o secţie de obţinere a conservelor de fasole verde sterilizată.

2. OBIECTUL PROIECTULUI

Să se proiecteze o secţie pentru obţinerea conservelor de fasole verde în saramură cu o capacitate de 400 kg/h materie primă.

Dozarea fasolei păstăi se face în borcane tip BOA.

Sterilizarea conservelor de fasole păstăi se face în autoclave verticale.

Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării producţiei proiectate.

Sporirea neâncetată a resurselor alimentare pentru a asigura hrana populaţiei, este ochestiune ce preocupă întreaga lume.

Legumele şi fructele reprezintă o pondere importantă în alimentaţia omului, datorită valorii lor nutritive mari. Datorită caracterului lor sezonier, acestea nu pot fi consumate în stare proaspătă, tot timpul anului. Pentru a se asigura aprovizionarea cu legume şi fructe pe toată perioada anului, s-a impus apariţia unor metode de conservare a acestora.

Metoda de conservare prin termosterilizare a dat în ultimii ani rezultate foarte bune în ceea ce priveşte menţinerea proprietăţilor organo-leptice şi a valorii nutritive a legumelor şi fructelor conservate.

3. ELEMENTE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ

3.1. Surse de aprovizionare cu materie primă

Aprovizionarea cu fasole se face în general de pe o rază cât mai apropiată de unitatea de prelucrare, pentru a reduce cât mai mult timpul de transport.

În judeţul Vălcea, legumicultura dispune de peste 9000 ha teren arabil.

Cel mai mare bazin legumicol, profilat pe sortimente cele mai valoroase într-un singur trup, cu o suprafaţă de cca 1800 ha este administrat de către Intreprinderea de Prelucrare şi Industrializare a Legumelor şi Fructelor - Vâlcea.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea Unei Sectii de Obtinere a Conservelor de Fasole Verde Sterilizata.doc