Proiectarea unui Abator de Ovine

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 13656
Mărime: 2.07MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carol Csatlos
Facultatea de Alimentatie si Turism.

Cuprins

Capitolul 1. Importanţa şi evoluţia creşterii ovinelor pe glob

1.1 Evoluţia creşterii ovinelor în ţara noastră.2

1.2 Importanţa creşterii ovinelor din România.3

Capitolul 2. Rasele de ovine crescute în România

2.1 Rasa Ţurcană.4

2.2 Rasa Ţigaie.6

2.3 Oaia Stogoşă.8

2.4 Merinosul Transilvănean.9

2.5 Merinosul de Palas.11

2.6 Oaia Spancă.14

Capitolul 3. Noţiuni privind carnea ovinelor

3.1 Carnea şi proprietăţile cărnii de ovine.15

3.2 Clasificarea comercială a cărnii de ovine.16

3.3 Factorii care influenţează producţia cantitativă şi calitativă a cărnii

de ovine.18

Capitolul 4. Tehnologia de abatorizare a ovinelor

4.1 Trasnportul animalelor destinate sacrificării.19

4.2 Schema tehnologică de sacrificare a ovinelor.22

4.3 Pregătirea animalelor pentru tăiere.23

4.4 Suprimarea vieţii animalelor.24

4.5 Asomarea animalelor.24

4.6 Sângerarea animalelor.27

4.7 Jupuirea animalelor.29

4.8 Eviscerarea.30

4.9 Toaletarea carcaselor.30

4.10 Inspecţia postmortem.31

4.11 Marcarea carcaselor şi organelor comestibile.32

4.12 Cântarirea carcaselor.33

Capitolul 5. Stabilirea echipamentelor specifice în conformaţie cu fluxul tehnologic

5.1 Clasificarea maşinilor şi instalaţiilor.34

5.2 Fluxul de clasificare.34

5.3 Boxe de imobilizare rotative.35

5.4 Instalaţii pentru asomarea pe bandă.36

5.5 Instalaţii pentru jupuirea ovinelor.37

Capitolul 6. Prezentare utilaje utilizate în abator

6.1.a Boxe de asomat ovine.39

6.1.b Pistoale de asomat.40

6.2 Conveyor de sângerare ovine.41

6.3 Cuvă de sângerare ovine.41

6.4 Pistol de umflare ovine.42

6.5 Ridicător electric ovine.43

6.6 Conveyor de prelucrare ovine.43

6.7 Jupuitor cu tambur hidraulic tip Omsk.44

6.8 Platforme de prelucrare ovine.45

6.9 Foarfecă de tăiere coarne/picioare.46

6.10 Lift pneumatic de eviscerare Deep-Lift.46

6.11 Platformă hidraulică tip FUA.47

6.12 Cabine de toaletare.48

6.13 Lift de control sanitar-veterinar tip Feeris-Wheel.48

6.14 Cărucioare de transport.49

6.15 Cârlige pentru susţinere carcase.50

Capitolul 7. Planşă abator ovine.51

Capitolul 8. Norme de protecţie a securităţii muncii în abator

8.1 Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă.52

8.2 Instruirea personalului.52

8.3 Organizarea locului de muncă.52

8.4 Activitatea de tăiere a animalelor şi prelucrare a subproduselor

de abator.53

8.5 Suprimarea vieţii animalelor.53

8.6 Prelucrarea iniţială a animalelor.54

8.7 Prelucrarea carcasei.54

Bibliografie.56

Extras din document

Capitolul 1. Importanţa şi evoluţia creşterii ovinelor pe glob

Creşterea ovinelor a constituit din timpuri străvechi o îndeletnicire de bază a multor popoare, printre care şi a poporului român. Structura de rasă a efectivelor şi metodelor de creştere au înregistrat o evoluţie continua, în raport cu obiectivele urmărite, diferite de la o etapă la alta.

Din activitatea de creştere a ovinelor rezultă importante produse, reprezentând materii prime pentru industria uşoară, cum sunt: lâna, pielicele, blănuri şi piei, din care se fabrică şi se confecţionează diferite obiecte de îmbrăcăminte, şi produse alimentare obţinute din procesarea laptelui si a cărnii cu o valoare nutritivă şi biologică foarte ridicată.

Ovinele manifestă, comparativ cu alte specii, cerinţe în general mai reduse faţă de condiţiile de adăpostire, hrănire şi îngrijire. De asemenea ele folosesc o serie de resurse furajere care nu pot fi valorificate optim de către alte specii de animale de fermă.

Specia ovină este caracterizată prin rezistenţă şi capacitate ridicată de adaptare la condiţiile de mediu, ceea ce a determinat răspândirea ei pe zone întinse ale globului, cu

caracteristici geoclimatice foarte diferite. Cu toate acestea, specia este sensibilă îndeosebi la variaţiile mari de umiditate şi temperatură, in sensul că atât climatul umed şi rece, cât şi cel umed şi cald exercită o influenţă negativă asupra sănătăţii şi productivităţii ovinelor, limitând aria lor de răspândire.

Zonele cele mai favorabile şi mai intens populate cu ovine sunt cele cu climat temperat şi oceanic, cuprinse între latitudinea nordică şi sudică de 40˚. Zonele cu climat cald şi semiarid sunt mai propice pentru creşterea raselor de oi cu lână fină şi de pielicele. Cea mai largă arie de răspândire revine oilor din rasa Merinos, care s-au extins in ambele emisfere, în jurul paralelei 40˚, în zone delimitate de izotermele medii anuale de 10 şi 20˚C şi cu precipitaţii atmosferice cuprinse între 250-700 mm anual.

În zona ecuatorială şi a tropicelor, cu excepţia unor podişuri înalte din America Latină, Africa şi Asia, numărul ovinelor este foarte redus. În unele regiuni din Africa, America de Sud şi Indonezia, zona nordică a Americii, Asiei şi Europei, condiţiile fiind foarte nefavorabile, densitatea ovinelor este extrem de redusă.

În condiţiile climatului oceanic din Marea Britanie s-au format rase precoce de carne, cu dezvoltarea corporală accentuată. Acestea s-au răspândit pe zone întinse ale globului cu condiţii prielnice, cum sunt: Noua Zeelanda, S.U.A., Australia etc., fiind crescute atât în stare curată, cât si prin încrucişări între ele sau cu alte rase.

În Europa, în ţările din centrul şi vestul continentului, se cresc îndeosebi rase şi tipuri de carne şi de carne-lână, rase de lapte, rase de lâna fină. În sud-estul Europei se cresc rase din diferite tipuri morfoproductive: de lâna fină, de lână-carne, de pielicele.

Tabel 1. Evoluţia efectivelor de ovine in ţări din Europa în perioada 1970-1980

- mii capete -

Specificare 1970 1980

Europa – total

Albania

Bulgaria

Franţa

Germania

Grecia

Ungaria

Italia

Polonia

Portugalia

România

Spania

Marea Britanie

Iugoslavia 123730

868

9518

10023

2534

7646

2986

8097

3236

4405

13838

18712

26332

9136 134294

670

10536

11799

3124

8000

2927

9110

4207

5210

15865

14547

31392

7354

1.1 Evoluţia creşterii ovinelor in ţara noastră

Dezvoltarea creşterii oilor a fost favorizată pe teritoriul ţării noastre atât de condiţii agro-ecologice, cât şi de factori social-economici. Configuraţia geografică, existenţa unor suprafeţe întinse de păşuni şi climatul temperat, alături de cerinţele faţă de producţiile care se obţin de la această specie, au determinat răspândirea ei pe întreg cuprinsul ţării, incluzând toate zonele de relief.

Ovinele care se creşteau înainte de cel de-al doilea război mondial, reprezentate indeosebi de Ţurcană şi Stogoşe, iar in masură mai redusă de Ţigaie, erau mai puţin productive, dar rustice, rezistente la intemperii şi puţin pretenţioase la condiţiile de întreţinere, dar nivelul producţiilor si eficienţa economică erau scazute.

La sfârşitul secolului trecut şi începutul acestui secol sa-u făcut primele importuri de Merinos, iar odată cu acestea s-au întreprins acţiuni de ameliorare a rasei Ţigaie, din care s-au obţinut primele efective de oi Spancă.

Preview document

Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 1
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 2
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 3
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 4
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 5
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 6
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 7
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 8
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 9
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 10
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 11
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 12
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 13
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 14
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 15
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 16
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 17
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 18
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 19
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 20
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 21
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 22
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 23
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 24
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 25
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 26
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 27
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 28
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 29
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 30
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 31
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 32
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 33
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 34
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 35
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 36
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 37
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 38
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 39
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 40
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 41
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 42
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 43
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 44
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 45
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 46
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 47
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 48
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 49
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 50
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 51
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 52
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 53
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 54
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 55
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 56
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 57
Proiectarea unui Abator de Ovine - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unui Abator de Ovine.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia de Fabricatie a Gogosilor cu Umplutura

ARGUMENT Gogoşile cu umplutură reprezintă produsele de patiserie rezultate din aluat cu adaosuri în diferite proporţii, de alimente valoroase cum...

Abator de Bovine

Capitolul 1 1.1 Generalităţi Carnea şi produsele din carne sunt componente importante ale unei mari părţi din populaţia lumii,în special în...

Proiectarea unui Abator de Ovine

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE Oaia este un mamifer rumegător, copitat , aproape în toate cazurile domestic, fiind cel mai larg distribuit în...

Abatorizarea Ovinelor

1.Introducere 1.1 Rasele de animale crescute la noi în ţară Rasele formate în condiţiile teritorului proriu se numesc rase locale sau indigene,...

Proiectarea unui Abator de Porcine

1. INTRODUCERE Abatoarele sunt construcții inchise în care este posibilă sacrificarea simultană a mai multor animale.Utilarea lor este concepută...

Taierea Pasarilor in Abator

I. ARGUMENT Tehnologia tǎierii pǎsǎrilor şi executarea operaţiilor tehnologice de prelucrare sunt, în principiu, asemǎnǎtoare tehnologiei generale...

Imporanta Cresterii Ovinelor in Romania

SITUAŢIA CREŞTERII OVINELOR PE PLAN MONDIAL Resursele naturale, posibilităţile sporite de asigurare a hranei, caracteristicile mediului,...

Proiectarea unui Abator de Porcine

1. Tehnologia creşterii suinelor Este ştiinţa care se ocupă de cunoaşterea, creşterea şi exploatarea suinelor. Pentru obţinerea unei producţii de...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui Abator de Ovine

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE Oaia este un mamifer rumegător, copitat , aproape în toate cazurile domestic, fiind cel mai larg distribuit în...

Plan de Afaceri - SC Karma SRL

Sumarul planului de afaceri SC KARMA SRL este o societate comerciala cu capital integral privat, ce are ca obiect de activitate productia,...

Plan de Afaceri - SC Dealul Mare SRL – Sighisoara

Partea a I-a - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Numele solicitantului : S.C. DEALUL MARE S.R.L. A.2....

Managementul IMM-urilor - SC Puisorul Auriu SRL

SC PUISORUL AURIU SRL Capitolul I. Formalitatile necesare infiintarii unei firme SC PUISORUL AURIU SRL este o societate comerciala cu raspundere...

Plan de Marketing - SC Karma SRL

Scopul planului de marketing este de a sintetiza masurile intentionate in vederea pregatirii pietei pentru serviciile sau produsele companiei....

Ai nevoie de altceva?