Proiectarea unui Laborator de Cofetarie Specializat in Obtinerea Produselor de Cofetarie

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea unui Laborator de Cofetarie Specializat in Obtinerea Produselor de Cofetarie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ.Dr.Dragomir D. Bojidar

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

I TEMA PROIECTULUI 3
II MEMORIU JUSTIFICATIV 4
1. Obiectivul proiectului. Capacitatea de producţie. Profilul de producţie 4
2. Analiza comparativă a tehnologiilor din ţară şi străinătate pentru realizarea producţiei proiectate 5
3. Alegerea şi descrierea schemei adoptate şi analiza factorilor care influienţează producţia 7
4. Principalele caracteristici ale materiilor prime, auxiliare şi ale produsului finit.
Valorificarea subproduselor 24
5. Schema controlului pe faze 51
III MEMORIU TEHNIC 55
1. Bilanţ de materiale. Consumuri specifice. Randamente de fabricaţie 55
2. Calculul termic şi calcul de dimensionare a utilajului conducător 59
3. Alegerea şi dimensionarea tehnologică a utilajelor şi a instalaţiei de climatizare 60
4. Măsuri de protecţia muncii, P.S.I. şi igiena muncii 70
IV. CALCULUL EFICIENŢEI ECONOMICE 74
V. TEMA SPECIALĂ 78
VI. BIBLIOGRAFIE 82
IV. PARTEA GRAFICĂ 84
1. Schema de legături 84
2. Amplasare 85
3. Utilaj principal 86

Extras din document

TITLUL PROIECTULUI:

Proiectarea unui laborator de cofetărie specializat în obţinerea produselor de cofetărie (torturi de ciocolată).

I. TEMA PROIECTULUI

Să se proiecteze un laborator de cofetărie, amplasat în Arad, în vederea obţinerii tortului de ciocolată, având capacitatea de producţie de 120 Kg/zi.

II. MEMORIU JUSTIFCATIV

1. Obiectivul proiectului. Capacitatea de producţie. Profilul de producţie.

Obiectivului proiectului

în prezentul proiect este descrisă documentaţia tehnico-economică cu privire la amenajarea unui laborator de cofetărie având o capacitate de 120 kg/zi şi următorul profil de producţie:

• Tort de ciocolată

Laboratorul este destinat pentru a acoperi cerinţa, în acest domeniu, de pe piaţa arădeană. Produsul prezentat în acest proiect are o influienţă deosebită asupra aparatului vizual, crescând în acelaş timp secreţia sucului gastric, favorizând o digestie uşoară, fiind asimilat în procent mare, furnizând o însemnată cantitate de energie. Sunt deosebit de apreciate prin decorul lor şi modul de finisare exprimând evenimentul sărbătorit de consumator şi dau meselor o notă festivă, motiv pentru care nu sunt niciodată incluse în cadrul meniurilor simple, obişnuite.

Capacitatea de producţie:

Capacitatea de producţie a laboratorului de cofetărie este: 120 kg/zi

Profilul de producţie:

Profilul de producţie al laboratorului cuprinde produse de cofetărie.

2. Analiza comparativă a tehnologiilor din ţară şi străinătate pentru realizarea producţiei proiectate.

La nivel mondial, progresele în Industria Alimentară se reflectă în mai multe planuri, cele mai importante fiind următoarele: în domeniul utilajelor, fabricarea produselor de cofetărie şi a ambalajelor.

Principalele forţe care au dus la aceste progrese pot fi rezumate în:

- ameliorarea productivităţii muncii (realizarea unor utilaje mai puternice şi mai rapide, mecanizarea parţială sau totală a operaţiilor);

- îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare în vederea realizării de produse alimentare cu un grad de inocuitate mare (folosirea de materiale inoxidabile în construcţia de utilaje, mecanizarea şi automatizarea operaţiilor de igienizare);

- ameliorarea condiţiilor de muncă (diminuarea efortului fizic, eliminarea poluării fonice şi asigurarea protecţiei muncii);

- realizarea economiei energetice;

- lupta contra poluării mediului ambiant;

- în domeniul cercetării ştiinţifice în vederea elucidării unor procese fizice, fizico-chimice şi biochimice, pentru a se lua măsuri temeinice de îmbunătăţire a calităţii tehnologiei produselor de cofetărie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea unui Laborator de Cofetarie Specializat in Obtinerea Produselor de Cofetarie.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului Specializarea: Tehnologia Controlul Calităţii Produselor Alimentare