Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 20018
Mărime: 1.95MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ.Dr.Dragomir D. Bojidar
UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului Specializarea: Tehnologia Controlul Calităţii Produselor Alimentare

Cuprins

I TEMA PROIECTULUI 3

II MEMORIU JUSTIFICATIV 4

1. Obiectivul proiectului. Capacitatea de producţie. Profilul de producţie 4

2. Analiza comparativă a tehnologiilor din ţară şi străinătate pentru realizarea producţiei proiectate 5

3. Alegerea şi descrierea schemei adoptate şi analiza factorilor care influienţează producţia 7

4. Principalele caracteristici ale materiilor prime, auxiliare şi ale produsului finit.

Valorificarea subproduselor 24

5. Schema controlului pe faze 51

III MEMORIU TEHNIC 55

1. Bilanţ de materiale. Consumuri specifice. Randamente de fabricaţie 55

2. Calculul termic şi calcul de dimensionare a utilajului conducător 59

3. Alegerea şi dimensionarea tehnologică a utilajelor şi a instalaţiei de climatizare 60

4. Măsuri de protecţia muncii, P.S.I. şi igiena muncii 70

IV. CALCULUL EFICIENŢEI ECONOMICE 74

V. TEMA SPECIALĂ 78

VI. BIBLIOGRAFIE 82

IV. PARTEA GRAFICĂ 84

1. Schema de legături 84

2. Amplasare 85

3. Utilaj principal 86

Extras din document

TITLUL PROIECTULUI:

Proiectarea unui laborator de cofetărie specializat în obţinerea produselor de cofetărie (torturi de ciocolată).

I. TEMA PROIECTULUI

Să se proiecteze un laborator de cofetărie, amplasat în Arad, în vederea obţinerii tortului de ciocolată, având capacitatea de producţie de 120 Kg/zi.

II. MEMORIU JUSTIFCATIV

1. Obiectivul proiectului. Capacitatea de producţie. Profilul de producţie.

Obiectivului proiectului

în prezentul proiect este descrisă documentaţia tehnico-economică cu privire la amenajarea unui laborator de cofetărie având o capacitate de 120 kg/zi şi următorul profil de producţie:

• Tort de ciocolată

Laboratorul este destinat pentru a acoperi cerinţa, în acest domeniu, de pe piaţa arădeană. Produsul prezentat în acest proiect are o influienţă deosebită asupra aparatului vizual, crescând în acelaş timp secreţia sucului gastric, favorizând o digestie uşoară, fiind asimilat în procent mare, furnizând o însemnată cantitate de energie. Sunt deosebit de apreciate prin decorul lor şi modul de finisare exprimând evenimentul sărbătorit de consumator şi dau meselor o notă festivă, motiv pentru care nu sunt niciodată incluse în cadrul meniurilor simple, obişnuite.

Capacitatea de producţie:

Capacitatea de producţie a laboratorului de cofetărie este: 120 kg/zi

Profilul de producţie:

Profilul de producţie al laboratorului cuprinde produse de cofetărie.

2. Analiza comparativă a tehnologiilor din ţară şi străinătate pentru realizarea producţiei proiectate.

La nivel mondial, progresele în Industria Alimentară se reflectă în mai multe planuri, cele mai importante fiind următoarele: în domeniul utilajelor, fabricarea produselor de cofetărie şi a ambalajelor.

Principalele forţe care au dus la aceste progrese pot fi rezumate în:

- ameliorarea productivităţii muncii (realizarea unor utilaje mai puternice şi mai rapide, mecanizarea parţială sau totală a operaţiilor);

- îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare în vederea realizării de produse alimentare cu un grad de inocuitate mare (folosirea de materiale inoxidabile în construcţia de utilaje, mecanizarea şi automatizarea operaţiilor de igienizare);

- ameliorarea condiţiilor de muncă (diminuarea efortului fizic, eliminarea poluării fonice şi asigurarea protecţiei muncii);

- realizarea economiei energetice;

- lupta contra poluării mediului ambiant;

- în domeniul cercetării ştiinţifice în vederea elucidării unor procese fizice, fizico-chimice şi biochimice, pentru a se lua măsuri temeinice de îmbunătăţire a calităţii tehnologiei produselor de cofetărie.

Preview document

Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 1
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 2
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 3
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 4
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 5
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 6
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 7
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 8
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 9
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 10
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 11
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 12
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 13
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 14
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 15
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 16
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 17
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 18
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 19
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 20
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 21
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 22
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 23
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 24
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 25
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 26
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 27
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 28
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 29
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 30
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 31
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 32
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 33
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 34
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 35
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 36
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 37
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 38
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 39
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 40
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 41
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 42
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 43
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 44
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 45
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 46
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 47
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 48
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 49
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 50
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 51
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 52
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 53
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 54
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 55
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 56
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 57
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 58
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 59
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 60
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 61
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 62
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 63
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 64
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 65
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 66
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 67
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 68
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 69
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 70
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 71
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 72
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 73
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 74
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 75
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 76
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 77
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 78
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 79
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 80
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 81
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 82
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 83
Proiectarea unui Laborator de Cofetărie Specializat în Obținerea Produselor de Cofetărie - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unui Laborator de Cofetarie Specializat in Obtinerea Produselor de Cofetarie.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem de Management al Sigurantei Alimentare in Cofetarie

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Produsele de patiserie dulci, semidulci sau sărate sunt produse obţinute cu preponderenţă din făină şi ouă, grăsimi animale...

Organizarea Lucrului in Sectia Cofetarie si Caile de Perfectionare

Material ilustrativ. 1. Programul de producere a secţiei patiserie. Sortimentul, condiţiile şi regimurile de realizare a produselor de patiserie....

Cofetărie

Introducere Produsele de cofetarie sunt preparate complexe,cu calităţi nutritive şi energetice superioare celor de patiserie. Au gust dulce...

Proiect la Disciplina - Tehnologii si Utilaje in Industria Laptelui

Tema Proiectului Sa se proiecteze o sectie de prelucrare a laptelui in vederea obtinerii de kefir si lapte de consum 1,8 % cu o capacitate de...

Tehnologia de Obtinere a Produsului Ecler cu Crema de Vanilie

ARGUMENT O alimentaţie echilibrată furnizează cantităţi corespunzătoare de nutrienţi pentru energie, creştere, întreţinerea şi reglarea proceselor...

Analizeaza organoleptic si fizico-chimic produsele lactate acide

Introducere Produsele lactate fermentate sau acide au apărut din timpuri imemoriale. Se obţin prin fermentarea laptelui sub acţunea culturilor de...

Plan de Afacere al unei Cofetarii

I. Descrierea afacerii 1.Descrierea ideii afacerii Cofetaria Angels a luat nastere din dorinta de a face cunoscuta in Romania arta cofetariei...

Proiectarea Secției de Patiserie a Cafenelei Specializate în Prepararea Colțunașilor

Introducere Alimentaţia publică reprezintă o verigă importantă în sistemul social şi economic, îndreptat spre ameliorarea şi ridicarea nivelului...

Ai nevoie de altceva?