Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 34090
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angela ALBU, GHEORGHIŢĂ Valeria.
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Programul de studii: Administrarea afacerilor

Cuprins

CAPITOLUL I 5

ASPECTE GENERALE ALE CALITĂŢII MĂRFURILOR 5

1.1. Calitatea mărfurilor 5

1.2. Ipostazele calităţii 8

1.3. Funcţiile calităţii 9

1.3.1. Funcţia tehnică a calităţii 9

1.3.2. Funcţia economică a calităţii 10

1.3.3. Funcţia socială a calităţii 11

1.4. Calitatea strategică. Strategia calităţii 11

1.5. Calitatea pe piaţa internaţională 13

1.6. Concepte de bază şi principii privind problemele calităţii 15

1.7. Funcţiile mărfurilor 16

1.8. Proprietăţile generale ale mărfurilor 17

1.8.1. Proprietăţile fizice 19

1.8.2. Proprietăţi optice 20

1.8.3. Proprietăţile termice 21

1.8.4.Proprietăţile mecanice 22

1.8.5. Proprietăţile chimice 24

1.8.6. Proprietăţile psihosenzoriale 24

1.8.7. Proprietăţile estetice 26

1.9. Răspunderea pentru calitate 28

CAPITOLUL II 31

ASPECTE PARTICULARE ALE CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE 31

2.1. Compoziţia complexă a alimentelor 31

2.2. Funcţiile produsului alimentar 32

2.3. Alimentaţia raţională 34

2.4. Substanţe nutritive prezente în cantităţi mari 35

2.5. Substanţe nutritive prezente în cantităţi mici sau foarte mici 41

2.6. Aprecierea calităţii vinului 49

CAPITOLUL III 51

CONTROLUL CALITAŢII ALIMENTELOR 51

3.1. Orientări în definirea calităţii 51

3.2. Caracteristici de caliate ale produselor 52

3.2.1. Clasificarea proprietăţilor produselor 52

3.2.2. Caracteristicile de calitate 53

3.3. Calitatea produselor alimentare 54

3.4. Factorii care determină calitatea produselor 57

3.4.1. Factorii calităţii în producţie 57

3.4.2. Factorii calităţii produselor în comerţ 61

3.5. Clase de calitate 62

CAPITOLUL IV 64

PĂSTRAREA CALITATII ALIMENTELOR 64

4.1.1. Modificări fizice suferite de marfuri in spatiile de depozitare 64

4.1.2.Modificări chimice 66

4.1.3. Modificări biochimice 67

4.1.4. Modificări microbiologice 68

4.2. Dirijarea condiţiilor de păstrare a mărfurilor 69

4.3. Ambalarea mărfurilor 70

4.3.1. Funcţiile ambalajelor 70

4.3.2. Cerinţe de calitate ale ambalajelor 73

4.3.3. Materiale pentru ambalaje 73

4.3.4. Metode de ambalare 77

4.4. Etichetarea mărfurilor alimentare - etichetarea nutriţională 79

CAPITOLUL 5 81

STUDIUL CALITĂŢII PRODUSELOR LA COMBINATUL ”CRICOVA” 81

5.1. Prezentarea generală a firmei. 81

5.2.Descrierea produselor 82

5.3. Materii prime, materiale şi tehnologia de fabricaţie a vinurilor 89

5.4. Controlul calităţii produselor “Cricova” 92

CONCLUZII 97

BIBLIOGRAFIE 99

Extras din document

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE ALE CALITĂŢII MĂRFURILOR

1.1. Calitatea mărfurilor

Calitatea mărfurilor este o problemă care mobilizează preocupări din cele mai diverse, de la producători până la consumatorii finali, care îşi manifestă satisfacţia sau insatisfacţia faţă de comportarea produselor în timpul consumului. Gradul în care se obţin satisfacţii creează condiţii pentru apariţia cererii pe piaţă sau pentru reînnoirea ei. Deoarece cererea se manifestă prin bani, problematica calităţii îmbracă şi aspecte economice.

Într-o formulare generalizată şi mai puţin ştiinţifică, prin calitatea mărfurilor se poate înţelege măsura în care acestea satisfac scopul pentru care acestea au fost produse.

Calitatea reprezintă deci o sumă a acestor proprietăţi care reflectă gradul de satisfacţie al nevoii sociale. Nivelul calităţii este o cerinţă impusă mărfurilor din exteriorul producţiei şi este rezultat al unui anumit nivel de educare, care dovedeşte aspiraţiile unui popor, aspiraţii care au fost cultivate şi implantate prin diferite mijloace în conştiinţa de sine a fiecărui individ.

Termenului de calitate îi sunt asociate o serie de alte cuvinte. Azi putem vorbi de existenţa unor concepte de calitate:

- conceptul calităţii vieţii;

- conceptul calităţii producţiei;

- concepte ale calităţii produselor şi serviciilor.

De-a lungul dezvoltării comerţului au apărut în decursul timpului mai multe concepte privind calitatea:

- conceptul artizanal al calităţii produselor – conceptul breslelor;

- conceptul calităţii din epoca timpurie;

- conceptul clasic al calităţii (începe cu secolul al XIX-lea când produsul este privit drept o realizare exclusiv tehnico – inginerească, iar calitatea lui ca o însumare a proprietăţilor fizice, chimice, mecanice;

- conceptul modern al calităţii produsului (merceologia).

Cerinţele calităţii sunt expresii generale ale nevoilor clienţilor reieşite din cercetările de marketing care apoi sunt „traduse” într-un ansamblu de proprietăţi exprimate cantitativ sau calitativ şi specificate în documentaţia tehnică. Cerinţa reprezintă o nevoie sau aşteptare declarată, implicită sau obligatorie şi care poate fi generată de diferitele părţi interesate. Pentru produse, procese sau sisteme cu aceeaşi utilitate funcţională, cerinţelor li se pot atribui diferite clase (categorii sau ranguri).

Proprietăţile sunt toate însuşirile specificate ale unui produs necesare fabricării lui pentru acoperirea unei nevoi şi care conferă produselor o anumită valoare de întrebuinţare. Proprietăţile sunt specificate în documentaţia tehnică sub forma proprietăţilor fizice, chimice, mecanice, organoleptice etc. Numărul lor este relativ mare, în funcţie de natura produsului.

Caracteristicile calităţii sunt cele mai importante proprietăţi, selecţionate după aportul lor la stabilirea gradului de utilitate al produsului la un moment dat. Caracteristicile calităţii reprezintă prima treaptă a sintezei pentru evaluarea corectă a calităţii. Caracteristica este o trăsătură distinctivă proprie sau atributivă, calitativă sau cantitativă şi care poate fi: fizică (caracteristici mecanice, electrice), chimice sau biologice, senzoriale, temporale, funcţionale, estetice etc. Caracteristicile calităţii se pot grupa după mai multe criterii, cele mai importante fiind legate de aportul pe care îl au la satisfacerea nevoii beneficiarilor.

Cheia în obţinerea calităţii este planificarea, „construirea calităţii” de la început, şi nu numai încercarea de a inspecta în final.

Asocierea calităţii cu ideea de îmbunătăţirea continuă a ei a condus la apariţia conceptului de calitate totală ca o strategie a calităţii.

În opinia lui J. Kelada, calitatea totală reprezintă „satisfacerea nevoilor clienţilor în ceea ce priveşte calitatea produsului sau serviciului (Q), livrarea cantităţii cerute (V), la momentul (T) şi locul (L) dorite, la un cost (C) cât mai mic pentru client, în condiţiile unor relaţii agreabile şi eficiente cu acesta şi ale unui sistem administrativ (A) fără erori, începând cu realizarea comenzii şi până la plata facturi”.

Majoritatea specialiştilor consideră însă că introducerea costului printre elementele calităţii totale nu este corectă întrucât costul face parte deja din calitatea produsului sau serviciului.

Noul concept de calitate totală aduce şi unele diferenţieri semnificative în abordarea problemelor calităţii cum ar fi:

• răspunderea la nevoile clienţilor şi nu numai realizarea unui produs bun;

• prevenirea defectelor şi a neconformităţilor şi nu inspecţia calităţii;

• responsabilitatea pentru calitate este a tuturor angajaţilor prin generalizarea autocontrolului şi nu a controlului extern;

• obiectivul principal este „zero defecte” şi nu „nivelul de calitate acceptabil”, care presupune acceptarea loturilor de mărfuri cu un anumit procent de exemplare defecte;

• evaluarea se face prin raportare la satisfacerea nevoii clienţilor şi prin compararea cu nivelul cel mai ridicat al calităţii produselor concurenţei şi nu numai prin raportare la calitatea prescrisă.

Trăsăturile caracteristice ale conceptului modern al calităţii produsului sunt:

1. Conceptul modern interpretează produsele ca pe un sistem complex de relaţii, fapte, date, într-o viziune sistemică. Calitatea este dată de sinteza proprietăţilor corporale (de natură materială: fizice, chimice, estetice etc.) şi acorporale (reprezentând relaţii, facilităţi, operaţii de service, marca de fabrică, de comerţ, de calitate, gradul de uzură morală al produsului) care împreună satisfac cererea exprimată pe piaţă. Conceptul afirmă că marfa este purtătoarea unei cantităţi de informaţii de natură umană, tehnică şi economică, ergonomică şi ecologică, care se prezintă ca un tot unitar.

2. Categoria de calitate este organic legată de categoria de utilitate şi nu se poate vorbi de existenţa unui produs, dacă acestuia îi lipseşte calitatea. Calitatea este unul din cei doi parametrii ai valorii de întrebuinţare (al doilea parametru este cantitatea).

3. Noţiunea de calitate îşi are geneza în raportul marfă-necesitate. Absenţa acestui raport face să nu existe calitate.

Preview document

Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 1
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 2
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 3
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 4
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 5
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 6
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 7
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 8
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 9
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 10
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 11
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 12
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 13
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 14
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 15
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 16
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 17
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 18
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 19
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 20
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 21
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 22
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 23
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 24
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 25
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 26
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 27
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 28
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 29
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 30
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 31
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 32
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 33
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 34
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 35
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 36
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 37
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 38
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 39
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 40
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 41
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 42
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 43
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 44
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 45
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 46
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 47
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 48
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 49
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 50
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 51
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 52
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 53
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 54
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 55
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 56
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 57
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 58
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 59
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 60
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 61
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 62
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 63
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 64
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 65
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 66
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 67
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 68
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 69
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 70
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 71
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 72
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 73
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 74
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 75
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 76
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 77
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 78
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 79
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 80
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 81
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 82
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 83
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 84
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 85
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 86
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 87
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 88
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 89
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 90
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 91
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 92
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 93
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 94
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 95
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 96
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 97
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 98
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 99
Studiul Calității Produselor Alimentare Oferite pe Piață - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Studiul Calitatii Produselor Alimentare Oferite pe Piata.doc
  • Studiul Calitatii Produselor Alimentare Oferite pe Piata.ppt

Alții au mai descărcat și

Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen

ARGUMENT Industria alimentară este una dintre principalele ramuri ale economiei naționale, având ca obiect fabricarea de produse alimentare...

Efectele Radiatilor Ultraviolete asupra Incarcaturii Microbiene a Carnii

Introducere Securitatea alimentului si a nutritiei populatiei este o problema de interes general. Toti cei implicati in industria alimentara - de...

Analiza Carnii Congelate

Argument Carnea reprezinta o hrana importanta in viata omului. Ea se poate consuma in mai multe moduri:fiert,prajit,uscat,afumat. Carnea, este...

Studii Privind Influenta Particularitatilor Microbiologice ale Marfurilor Alimentare asupra Calitatii Alimentelor

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă o deosebită importanţă în afacerile economice revine mărfii, inclusiv produselor alimentare....

Evolutia si Conceptul de Alimente Functionale

Alimentele funcţionale sunt produse alimentare precum şi componente ale acestora ,care îmbunătăţesc starea generală de sănătate a consumatorilor...

Alimente Functionale, Suplimente Alimentare și Plante Medicinale

CAPITOLUL 1 ALIMENTE CONVENŢIONALE 1.1 Definiţii şi funcţii Conform Directivei 178/2002 “aliment înseamnă orice substanţă sau produs indiferent...

Controlul si Expertiza Calitatii Legumelor, Fructelor si Produselor Derivate

Introducere Conceptul de calitate pentru legume şi fructe este o noţiune complexă, care poate fi analizată sub următoarele aspecte: agronomic,...

Controlul si Expertiza Produselor Alimentare

CAP.1 DELIMITAREA STUDIULUI PROPUS 1.1.Notiunea de consumator Intaietatea utilizarii notiuni de consumator este disputata intre europeni si...

Ai nevoie de altceva?