Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere

Proiect
9/10 (7 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 141 în total
Cuvinte : 38766
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI - TIMIŞOARA - FACULTATEA : TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE - SPECIALIZAREA : CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Cuprins

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE 6

INTRODUCERE 7

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA BERII 8

1.1. PROPRIETĂŢIILE BERII 9

1.1.1.Proprietăţi fizice ale berii 9

1.1.2.Proprietăţi chimice ale berii 10

1.1.3.Proprietăţi speciale ale berii 12

1.1.4. Valoarea nutritivă a berii 13

1.2. BEREA ŞI SĂNĂTATEA 14

1.2.1. Motive pentru care se bea bere 14

1.2.2. Motive pentru care se bea bere moderat 14

1.2.3. Cum recunoaştem o bere bună 15

1.2.4. Tipuri de bere 16

CAPITOLUL 2.

MATERII PRIME FOLOSITE LA FABRICAREA BERII 17

2.1. Orzul 17

2.2. Apa 18

2.3. Hameiul 20

2.4. Drojdia 22

CAPITOLUL 3.

TEHNOLOGIA FABRICĂRII MALŢULUI ŞI A BERII 24

3. 1. TEHNOLOGIA FABRICĂRII MALŢULUI 24

3.1.1. Condiţionarea orzului 24

3.1.2. Depozitarea şi conservarea orzului 26

3.1.3. Înmuierea orzului 29

3.1.4. Germinarea orzului 31

3.1.4.1. Formarea şi acţiunea enzimelor la germinare 31

3.1.4.2. Metode de germinare a orzului 32

3.1.4.3. Uscarea malţului verde 37

3.1.4.4. Condiţionarea cerealelor germinate 41

3.1.5. Compoziţia chimică şi indicii de calitate ai malţului 42

3.2. TEHNOLOGIA FABRICĂRII BERII 44

3.2.1. Obţinerea mustului de bere 47

3.2.2. Măcinarea malţului 47

3.2.3. Plămădirea malţului 49

3.2.3.1. Tehnici de plămădire 50

3.2.3.2. Prelucrarea cerealelor nemalţificate 53

3.2.4. Filtrarea plămezii 54

3.2.5. Fierberea mustului de bere 58

3.2.6. Răcirea şi limpezirea mustului 60 3.2.7.Modificările fizico-chimice care au loc în timpul tratării mustului 61

3.2.8. Fermentarea mustului de bere 62

3.2.8.1. Fermentaţia primară a mustului de bere 63

3.2.8.2. Fermentaţia secundară şi maturarea berii 64

3.2.9. Limpezirea şi stabilizarea berii 66 3.2.10. Pasteurizarea berii 67

3.2.11. Îmbutelierea berii 68 3.3. DEFECTELE DE GUST ALE BERII 68

CAPITOLUL 4.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI MODERN AL CALITĂŢII - HACCP 70

4.1. INTRODUCERE 70

4.2. AVANTAJELE HACCP 71

4.3. CUM SĂ INTERPRETĂM HACCP 72 4.3.1. Identificarea riscurilor şi măsuri de control 73

4.3.2. Întocmirea unei diagrame de funcţionare 73

4.3.3. Determinarea riscurilor 74

4.3.4. Tipuri de date tehnice privind studiul HACCP 76

4.3.5. Stabilirea sistemului de monitorizare 77

4.3.6. Stabilirea acţiunilor corective 77

4.3.7. Verificarea sistemului 77

4.3.8.Controlul calităţii berii conform planului HACC 77

CAPITOLUL 5.

IGIENIZAREA ÎNTREPRINDERILOR DE PRODUCERE A BERII 85

CAPITOLUL 6.

DETERMINAREA PREZENŢEI ŞI VARIAŢIEI CONŢINUTULUI

ÎN UNELE OLIGOELEMENTE ÎN BERE 88 6.1. DETERMINAREA POTASIULUI ŞI A SODIULUI

PRIN FOTOMETRIE ÎN FLACĂRĂ 88

6.2. IMPORTANŢA SODIULUI ŞI POTASIULUI PENTRU

ORGANISMUL UMAN 92

6.3. MODUL DE LUCRU PENTRU DETERMINAREA

Na-lui şi K-lui DIN BERE 95

6.4. Comparaţie între înscrisurile de pe etichetele sticlelor de bere şi

normele în vigoare referitoare la etichetare 104

CAPITOLUL 7.

BILANŢ DE MATERIALE LA FABRICAREA MALŢULUI ŞI A BERII 111

7.1. BILANŢUL DE MATERIALE LA FABRICAREA MALŢULU 111 7.2. BILANŢ DE MATERIALE LA FABRICAREA BERII 115

CAPITOLUL 8. DIMENSIONAREA REACTORULUI PRINCIPAL 120

8.1. Dimensionarea termică a reactorului 120

8.2. Dimensionarea tehnică a reactorului 122

8.3. Dimensionarea mecanică a reactorului 124 8.3.1. Estimarea grosimii virolei 124 8.3.2. Stabilirea rezistenţei admisibile 124 8.3.3. Determinarea grosimii pereţilor elementelor cilindrice 125 8.3.4. Determinarea grosimii peretelui şi fundului elipsoidal 125

8.3.5. Definirea formei constructive şi stabilirea dimensiunii

finale a recipientului 126

8.3.6. Stabilirea dimensiunilor de croire şi alegerea tablelor

corpului cilindric 126

8.3.7. Calculul agitatorului 127

8.3.8. Orificii şi racorduri 127

CAPITOLUL 9. CALCULUL EFICIENŢEI ECONOMICE 129 9.1.VOLUMUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR 129 9.1.1. Cheltuieli cu materia primă 129 9.1.2. Cheltuieli cu materiile auxiliare 132 9.1.3. Cheltuieli cu energia termică 133

9.1.4. Cheltuieli cu energia electrică 132

9.1.5. Cheltuieli cu amortizarea utilajelor 133

9.1.6. Cheltuieli cu amortizarea clădirilor 133

9.1.7. Cheltuieli cu salariile 134

9.1.8. Cheltuieli indirecte cu salariile 134

9.1.9. Alte cheltuieli 134

9.1.10. Total cheltuieli 135

9.2. VOLUMUL ŞI STRUCTURA VENITURILOR 135

9.3. INDICATORI SINTETICI AI EFICENŢEI ECONOMICE 136

9.3.1. Profit 136

9.3.2. Rata profitului 136

9.3.3. Productivitatea muncii 136

CONCLUZII 137

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 139

Extras din document

CUVÂNT ÎNAINTE

Datele prezentate în această lucrare se bazează pe rezultatele obţinute sub îndrumarea şi ajutorul Dl. Prof. univ. Dr. Iosif Gergen în cadrul Facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare.

În activitatea desfăşurată aduc mulţumiri Dl. Prof. univ. Dr. Iosif Gergen pentru sprijinul şi ajutorul acordat în efectuarea analizelor realizate în cadrul laboratorului OSPA Timişoara.

Mulţumesc de asemenea tuturor cadrelor didactice ale facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare care au contribuit la pregătirea mea profesională.

INTRODUCERE

În această lucrare se prezintă un studiu mai dezvoltat asupra aspectelor tehnologice şi tehnico-economice privitoare la obţinerea berii din orz, la controlul calităţii berii conform planului HACCP şi la determinarea unor oligoelemente din bere.

Primul capitol cuprinde proprietăţiile berii.

În cel de al II-lea capitol sunt descrise materiile prime folosite la fabricarea berii.

Capitolul 3 conţine descrierea detaliată a tehnologiei de fabricare a malţului şi a berii.

În capitolul 4 este prezentat controlul calităţii berii conform planului HACCP şi stabilirea punctelor critice de control.

În capitolul 5 este prezentată igienizarea întreprinderilor de producere a berii.

Capitolul 6 cuprinde partea experimentală – determinarea Na-lui şi K-lui din câteva tipuri de bere.

În capitolul 7 este prezentat bilanţul de materiale la fabricarea malţului şi a berii.

Capitolul 8 conţine o dimensionare tehnologică– dimensionarea cazanului de plămădire – zaharificare.

În capitolul 9 este prezentat calculul eficienţei economice într-o fabrică de bere.

CAPITOLUL 1

DESCRIEREA PRODUSULUI

Generalităţi. Istoricul berii

Pentru secţiunea tehnologică a acestei lucrări s-a optat pentru un studiu legat de tehnologia specifică obţinerii berii. În acest cadru se discută probleme referitoare la materiile prime utilizate, compoziţia produsului fabricat, particularităţile tehnologice, calculul tehnologic precum şi metode de analiză şi control pe fluxul tehnologic conform planului HACCP şi al berii ca produs finit.

Berea poate fi definită ca o băutură slab alcoolică, nedistilată, obţinută prin fermentarea cu ajutorul drojdiei a unui must din malţ şi eventual cereale nemalţificate fiert cu hamei. Din această definiţie rezultă şi principalele materiii prime folosite la fabricarea berii: malţul, cerealele nemalţificate, hameiul şi apa.

Berea are un conţinut de 1,6-7% alcool şi un extract de 5-10% format din zaharuri, dextrine, produse de descompunere a proteinelor, săruri minerale, etc.

Fabricarea berii în scopul comercializării a început pe la anul 1200, pe teritoriul actualei Germanii,iar îmbutelierea, în 1605. Berea a fost, dintotdeauna, sinonimă cu petrecerile şi întâlnirile cu prietenii. Când oamenii au învaţat, în urmă cu câteva mii de ani, că prin fermentarea cerealelor obţin o băutură hrănitoare şi bună la gust, au descoperit berea - o importantă sursă nutritivă, apreciată de toate popoarele. Noe a luat-o pe Arcă. Egiptenii au preparat-o din orz, babilonienii din grâu, incaşii din porumb. Chinezii o foloseau în ritualurile religioase, romanii au bătut monede din argint şi aur cu simbolul preţiosului orz. Într-un text egiptean de la 1600 î.H., sunt peste 100 de reţete medicale ce folosesc berea. În urmă cu câţiva ani, o berărie din Anglia a îmbuteliat 1000 de sticle cu bere blondă numită Tutankamon, obţinută după o reţetă veche de 3200 de ani

Fabricarea berii datează din cele mai vechi timpuri, fiind cunoscută aproape la toate popoarele din Orientul Îndepărtat. Chinezii, japonezii, ebraicii, iar apoi grecii şi romanii, preparau această băutură cu mult înaintea erei creştine, însă nu se ştie precis cine a fabricat prima dată berea, dar în era noastră se presupune că această băutură a fost fabricată de Gambrinus, fiul unui rege german din evul mediu.

Cu toată originea veche pierdută în negura istoriei, berea a fost şi rămâne nu atât a zeilor după mitologie şi proverbe cât a oamenilor de pretutindeni, o băutură hrănitoare şi savuroasă pe care nu o poate înlocui alte băuturi.

Prima fabrică de bere atestată în ţara noastră este cea din Timişoara, în 1718.

1.1. PROPRIETĂŢIILE BERII

1.1.1.Proprietăţi fizice ale berii

Berea este o băutură alcoolică, nedistilată, spumantă, saturată natural cu CO2, cu gust şi arome caracteristici.

Tabelul 1.1. Caracteristicile fizice ale berii

Caracteristica UM Valoarea

Masa specifică 1,01 – 1,02

Vâscozitatea cP 1,5 – 2,2

Tensiunea superficială Din/cm 42 – 48

Limpiditatea Unităţi EBC 0,2 – 1,0

Culoarea Unităţi EBC 3 – 8

Ph-ul 4,6 – 4,8

Temperatura de îngheţ ºC

Temperatura densităţii maxime ºC

Preview document

Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 1
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 2
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 3
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 4
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 5
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 6
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 7
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 8
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 9
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 10
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 11
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 12
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 13
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 14
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 15
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 16
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 17
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 18
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 19
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 20
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 21
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 22
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 23
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 24
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 25
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 26
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 27
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 28
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 29
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 30
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 31
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 32
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 33
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 34
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 35
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 36
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 37
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 38
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 39
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 40
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 41
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 42
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 43
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 44
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 45
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 46
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 47
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 48
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 49
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 50
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 51
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 52
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 53
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 54
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 55
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 56
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 57
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 58
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 59
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 60
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 61
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 62
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 63
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 64
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 65
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 66
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 67
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 68
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 69
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 70
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 71
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 72
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 73
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 74
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 75
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 76
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 77
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 78
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 79
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 80
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 81
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 82
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 83
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 84
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 85
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 86
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 87
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 88
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 89
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 90
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 91
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 92
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 93
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 94
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 95
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 96
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 97
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 98
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 99
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 100
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 101
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 102
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 103
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 104
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 105
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 106
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 107
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 108
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 109
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 110
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 111
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 112
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 113
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 114
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 115
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 116
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 117
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 118
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 119
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 120
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 121
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 122
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 123
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 124
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 125
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 126
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 127
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 128
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 129
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 130
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 131
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 132
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 133
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 134
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 135
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 136
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 137
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 138
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 139
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 140
Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere - Pagina 141

Conținut arhivă zip

  • Studiul Procesului Tehnologic de Obtinere a Berii si Controlul Calitatii Berii Conform Planului Haccp - Determinarea Oligoelementelor din Cateva Tipuri de Bere.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unei secții de fermentare dintr-o fabrică de bere

1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze secţia de fermentare, în tancuri cilindro-conice, a unei fabrici de bere, în scopul obţinerii berii...

HACCP în Fluxul Tehnologic al Ciocolatei

1. PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI HACCP Atât în ţarile dezvoltate cât şi în cele în curs de dezvoltare sistemul de garanţie a siguranţei...

Implementarea HACCP - studiu de caz cașcaval afumat

Introducere Statisticile au pus în evidenţă îmbolnăviri alimentare produse de consumul de lapte pasteurizat, lapte praf, îngheţată, produse...

Fermentarea berii în tancuri cilindro - conice

III . DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC : 1 . Polisarea si macinarea Polisarea se mai numeste si lustruirea maltului si consta în îndepartarea...

Fabricarea berii - uscarea malțului

Capitolul I 1. CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC Berea este o bautura aparte, chiar speciala. O tablita sumeriana de acum 6000 de ani...

Planul HACCP pentru Cremwursti de Porc - Analiza Pericolelor Microbiologice

1. SIGURANŢA PRODUSELOR ALIMENTARE – SISTEMUL HACCP 1.1. Introducere Exigenţele tot mai mari privind siguranţa alimentară, implică o serie de...

Tehnologia de Fabricare a Berii

Capitolui 1. DROJDIA DE BERE Drojdia de bere aparţine grupei ascosporogene, familia Saccharomycetaceae, genul Saccharomyces. Acest gen se distinge...

Proiectarea și implementarea sistemului HACCP în industria alimentară - lapte bătut

1.DESCRIEREA PRODUSULUI Laptele batut este un produs fermentat care contine toate elementele nutritive ale laptelui dar sub forma mai usor...

Ai nevoie de altceva?