Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 18165
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Publicat de: Consuela Bratu
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. ARGUMENT 5
 2. CAPITOLUL 1. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE FOLOSITE LA FABRICAREA BISCUIŢILOR UMPLUŢI 6
 3. CAPITOLUL 2. PROCESUL TEHNOLOGIC DE FABRICARE A BISCUIŢILOR UMPLUŢI 10
 4. 2.1. DOZAREA MATERIILOR PRIME 11
 5. 2.2. FRĂMÂNTAREA ALUATULUI DE BISCUIŢI 11
 6. 2.3. AFÂNAREA ŞI ODIHNA ALUATULUI 13
 7. 2.4. PREGĂTIREA ALUATULUI PENTRU MODELARE 14
 8. 2.5. MODELAREA ALUATULUI PENTRU BISCUIŢI UMPLUŢI 15
 9. A. Modelarea aluatului prin ştanţare 15
 10. B. Modelarea aluatului prin presare în forme rotative 16
 11. C. Modelarea aluatului prin trefilare (şpriţare) 16
 12. Linii tehnologice complexe de modelare a aluatului 17
 13. 2.6. COACEREA BISCUIŢILOR UMPLUŢI 17
 14. Procese care au loc în timpul coacerii biscuiţilor umpluţi 17
 15. 2.7. RĂCIREA BISCUIŢILOR UMPLUŢI 18
 16. 2.8. UMPLEREA BISCUIŢILOR 19
 17. CAPITOLUL 3. UTILAJE FOLOSITE LA FABRICAREA BISCUIŢILOR UMPLUŢI 20
 18. 3.1. DESCRIEREA CERNĂTORULUI VIBRATOR 20
 19. 3.2. DESCRIEREA MALAXORULUI CU BRAŢ SIGMA 21
 20. 3.3. DESCRIEREA CUPTORULUI TUNEL CU BANDĂ 22
 21. CAPITOLUL 4. CALCULUL TEHNOLOGIC 24
 22. 4.1. CALCULUL NECESARULUI DE BISCUIŢI ŞI CREMĂ PENTRU FABRICAREA A 10 T BISCUIŢI UMPLUŢI 24
 23. 4.2. CALCULUL RANDAMENTULUI ÎN ALUAT 25
 24. 4.3. CALCULUL RANDAMENTULUI DE BISCUIŢI 26
 25. 4.4. CALCULUL CONSUMULUI SPECIFIC DE MATERII PRIME SI AUXILIARE PENTRU BISCUIŢI 26
 26. 4.5. CALCULUL NECESARULUI DE MATERII PRIME ŞI AUXILIARE PENTRU 10 TONE BISCUIŢI UMPLUŢI 27
 27. CAPITOLUL 5. ANALIZA H.A.C.C.P. LA FABRICAREA BISCUITILOR UMPLUTI 28
 28. 5.1. PRINCIPII H.A.C.C.P. 28
 29. 5.2. STUDIU HACCP LA FABRICAREA BISCUIŢILOR UMPLUTI 31
 30. CAPITOLUL 6. DEFECTELE BISCUIŢILOR UMPLUŢI 40
 31. CAPITOLUL 7. ANALIZA MATERIILOR PRIME ŞI A PRODUSULUI FINIT 42
 32. 7.1. ANALIZA SENZORIALĂ A FĂINII 42
 33. 7.2. DETERMINAREA ACIDITĂŢII FĂINEI 43
 34. 7.3. DETERMINAREA CAPACITĂŢII DE HIDRATARE A FĂINII 43
 35. 7.4. DETERMINAREA CONŢINUTULUI DE GLUTEN AL FĂINII 44
 36. 7.5. DETERMINAREA CALITĂŢII GLUTENULUI 45
 37. 7.6. DETERMINAREA INDICELUI DE DEFORMARE A GLUTENULUI 45
 38. 7.7. ANALIZA SENZORIALĂ A OULUI 46
 39. 7.8. VERIFICAREA PROSPEŢIMII OULUI 47
 40. 7.9. ANALIZA SENZORIALĂ A APEI 48
 41. 7.10. DETERMINAREA PH-ULUI APEI POTABILE 49
 42. 7.11. ANALIZA SENZORIALĂ A LAPTELUI 49
 43. 7.12. ANALIZA SENZORIALĂ A SĂRII 50
 44. 7.13. ANALIZA BISCUIŢILOR GLUTENOŞI (STAS 1227-67) 50
 45. 7.14. CONTROLUL CALITĂŢII PROBEI MEDII ÎN ANSAMBLUL EI 51
 46. 7.15. DETERMINAREA CONŢINUTULUI DE BISCUIŢI CU DEFECTE(TUPŢI, CU ARSURI, BĂŞICI SAU GOLURI) 51
 47. 7.16. DETERMINAREA UMIDITĂŢII BISCUIŢILOR 52
 48. 7.17.DETERMINAREA ZAHĂRULUI TOTAL (METODA BERTRAND) 52
 49. CAPITOLUL 8. NORME IGIENICO-SANITARE DE TEHNICĂ A SECURITĂŢII MUNCII ŞI PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 54
 50. 8.1. NORME IGIENICO-SANITARE 54
 51. 8.2. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII 55
 52. ANEXA 1 MAŞINĂ COMPUTERIZATĂ PENTRU PRODUCEREA DE BISCUIŢI ŞPRIŢAŢI ŞI TĂIERE CU FIR. 57
 53. ANEXA 2 BISCUITI UMPLUTI 58
 54. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din proiect

ARGUMENT

Biscuiţii sunt produse făinoase obţinute prin coacerea unui aluat afânat, preparat din făină, zahăr, grăsimi, ouă, miere, glucoză, lapte, arome, afânători chimici şi biochimici şi altele.

Datorită materiilor prime din care se prepară şi a conţinutului redus de umiditate, biscuiţii au o mare valoare energetică şi componente nutritive foarte importante pentru cerinţele de hrană ale organismului uman.

În plus, biscuiţii reprezintă însuşiri organoleptice-miros, gust, aspect, etc.-foarte apreciate de consumatori.

Caracteristicile de care dispun biscuiţii au condus la creşterea continuă a consumului şi a producţiei acestei grupe de sortimente. Pentru a promova tot mai mult în consum sortimentul de biscuit trebuie să se diversifice continuu, pentru a răspunde unei game cât mai largi de nevoi ale populaţiei.

În prezent producţia de biscuit cuprinde o varietate de biscuiţi care se pot grupa după anumite criterii tehnologice:

- biscuiţi zaharoşi, la care conţinutul de zahăr reprezintă minim 20% iar cel de grăsime de minim 12%;

- biscuiţi glutenoşi, la care conţinutul de zahăr reprezintă maxim 20% iar cel de grăsime de maxim 12%;

- biscuiţi umpluţi, la care doi sau mai mulţi biscuiţi sunt umpluţi printr-un strat de cremă;

- biscuiţi glazuraţi, obţinuţi prin acoperire totală sau parţială a biscuiţilor simpli sau celor umpluţi.

O altă clasificare a biscuiţilor se poate face în funcţie de destinaţia pe care o capătă în consum şi anume:

- biscuiţi aperitivi a căror compoziţie şi caracteristici organoleptice stimulează apetitul;

- biscuiţi desert, care se consumă în ultima parte a mesei;

- biscuiţi obişnuiţi, care sunt mai ales glutinoşi;

- biscuiţi dietetici, care sub forma unor sortimente agreate de consumatori sunt realizaţi din materii prime sau după procedurile care îi fac mai indicaţi pentru anumite destinaţii.

În final trebuie subliniat faptul că personalitatea unui sortiment de biscuiţi se obţine prin conjugarea mai multor factori prin care acesta este identificat şi apreciat, cum sunt: forma, desenul, mirosul, gustul, culoarea, ambalajul, denumirea, etc.

Biscuiţii zaharoşi au formă rotundă, fini, crocanţi cu aromă plăcută de unt, vanilie şi scorţişoară. Au un conţinut ridicat de fibre alimentare deoarece sunt obţinuţi din făină de tip 650 cu adaos de făină măciniş integral şi tratată.

Avantajele biscuiţilor:

- conţinutul crescut de fibre alimentare cu rol în reglarea digestiei şi stimulează peristalismul intestinal;

- aport de vitamine, minerale necesare pentru completarea necesarului zilnic.

Destinaţia biscuiţilor:

- pentru toate categoriile de consumatori care doresc o alimentare sănătoasă, bogată în fibre alimentare;

- pentru persoanele care urmează o dietă cu produse bogate în fibre sau în scopul reglării digestiei;

- pentru copii datorită aportului nutritiv al produsului.

Capitolul 1. Materii prime şi auxiliare folosite la fabricarea biscuiţilor umpluţi

Pentru fabricarea biscuiţilor sunt necesare o serie de materii prime şi materiale care au următoarelor funcţii:

- surse de substanţe nutritive (glucide, lipide, proteine, vitamine, enzime etc.);

- materiile prime auxiliare au rolul de a imprima produsului finit o serie de caracteristici senzoriale, cum sunt aroma, culoarea, structura produsului, starea suprafeţei etc.;

- ambalajele au rolul de a proteja produsul.

Făina de grâu este materia primă de bază, care intră în proporţie de peste 60% în compoziţia biscuiţilor. Principalele tipuri de făină utilizate la fabricarea biscuiţilor sunt cele albe, dar pentru produse dietetice se pot folosi şi alte tipuri (semialbă, neagră, integrală).

Specificaţia făinurilor folosite la fabricarea biscuiţilor are următoarele particularităţi:

- mirosul şi gustul făinii trebuie să fie plăcute şi specifice, fără a admite mirosuri şi gusturi străine sau prezenţa de impurităţi minerale (nisip);

- culoarea făinii influenţând direct culoarea biscuitului se recomandă verificarea acesteia înainte de a fi introdusă în fabricaţie şi eliminarea făinurilor care se înnegresc prin prelucrare;

- făina pentru biscuiţi trebuie să aibă o granulaţie fină;

- aciditatea şi umiditatea trebuie să fie specifice condiţiilor de calitate standardizate pentru tipul respectiv de făină;

- cantitatea şi calitatea glutenului din făinurile destinate fabricării biscuiţilor glutenoşi şi crackers trebuie să fie corespunzătoare făinurilor de bună calitate; la fabricarea biscuiţilor zaharoşi se pot utiliza şi loturi de făină slabă;

- pentru biscuiţii glutenoşi care necesită un aluat cu bune însuşiri elastice, făinurile trebuie să posede următoarele proprietăţi tehnologice: o capacitate ridicată de a forma şi reţine gazele, pentru care este necesară o calitate şi cantitate corespunzătoare a glutenului, o bună capacitate de hidratare şi însuşirea de a forma aluaturi de culoare deschisă;

- pentru biscuiţii zaharoşi aluatul trebuie să fie sfărâmicios, motiv pentru care nu se impun condiţii speciale privind elasticitatea acestuia, iar proprietăţile tehnologice solicitate făinurilor privesc capacitatea de hidratare şi însuşirea de a forma aluaturi de culoare deschisă.

Materiile prime zaharoase constituie alt grup important de materii prime din care fac parte zahărul, glucoza şi mierea. Ele servesc pentru îmbunătăţirea gustului şi pentru a furniza elemente nutritive de mare valoare.

Zahărul se prezintă sub forma de pulbere (zahăr farin), în cristale mici (zahăr tos) şi turnat sau presat în bucăţi. Zahărul de bună calitate are culoare albă, este lipsit de miros şi gust străin, este solubil în apă cu care formează soluţii incolore, limpezi şi fără sedimente. Pentru a putea fi păstrat zahărul trebuie să fie uscat, nelipicios şi lipsit de impurităţi.

La fabricarea biscuiţilor zahărul se utilizează sub formă de soluţii dizolvate în apă, sub fomă de zahăr invertit şi în cristale fine ce se presară deasupra produselor imediat după coacere.

Zahărul invertit se obţine prin hidroliza zaharozei în prezenţa apei şi acizilor, ceea ce duce la transfomarea în glucoză şi fructoză. Siropul de zahăr invertit se prepară din soluţii de zahăr cu concentraţia de 75 - 80% în care s-au adăugat cantităţi mici de acid clorhidric. Soluţia se încălzeşte în cazane de cupru prevăzute cu agitator şi serpentină de răcire. Această soluţie se neutralizează cu carbonat acid de sodiu.

Zahărul invertit, datorită conţinutului său de fructoză, împiedică cristalizarea soluţiilor saturate de zahăr.

Glucoza se prezintă sub formă solidă sau lichidă (de sirop vâscos). Datorită îngreunării procesului tehnologic glucoza solidă se foloseşte mai rar în producţie. Siropul de glucoză este un lichid vâscos, cu gust dulceag, caracteristic, fără miros, incolor sau slab gălbui. În medie, siropul de glucoză conţine 40% glucoză şi maltoză, 40% dextrine şi 20% apă.

Mierea este un produs natural, care are în compoziţia sa glucoză, fructoză, dextrine, apă, substanţe zaharoase, minerale, aromate etc. Are gust dulce, iar aroma, gustul, culoarea şi vâscozitatea depind de felul florilor din care provine.

Extractul de malţ se obţine din prelucrarea malţului şi se caracterizează printr-un conţinut bogat de maltoză şi enzime amilolitice, care descompun amidonul în zaharuri mai simple. Se utilizează pentru a îmbunătăţi conţinutul în zaharuri al aluatului, pentru a forma o culoare brună a cojii şi pentru a stimula fermentarea. Se caracterizează prin culoare brună, gust dulce, caracteristic de malţ, prezentându-se sub forma unui lichid vâscos.

Gemurile, jeleurile, marmeladele, magiunul, pastele de fructe se folosesc ca adaosuri la prepararea cremelor şi a semifabricatelor de acoperire a biscuiţilor, cărora le transmit gustul, culoarea şi aspectul lor specific.

Grăsimile alimentare sunt materii prime care contribuie la frăgezimea şi îmbunătăţirea gustului produsului finit, la structura şi fineţea cremelor. Se pot utiliza grăsimi alimentare de origine animală şi de origine vegetală. Datorită factorilor economici şi a implicaţiilor lor asupra sănătăţii consumatorilor s-a renunţat treptat la grăsimile de origine animală, fiind preferate astăzi mai ales cele de origine vegetală, prin acestea înţelegând uleiul şi margarina.

Grăsimea utilizată la fabricarea biscuiţilor influenţează direct termenul de valabilitate al produsului finit, deoarece în mod normal apare fenomenul de râncezire şi deci de depreciere a calităţii biscuiţilor. Pentru a elimina acest inconvenient se recomandă folosirea unor grăsimi stabilizate cu ajutorul antioxidanţilor: butil-hidroxi-toluen (BHT) şi butil-hidroxi-anisol (BHA).

Preview document

Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 1
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 2
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 3
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 4
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 5
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 6
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 7
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 8
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 9
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 10
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 11
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 12
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 13
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 14
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 15
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 16
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 17
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 18
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 19
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 20
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 21
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 22
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 23
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 24
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 25
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 26
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 27
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 28
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 29
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 30
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 31
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 32
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 33
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 34
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 35
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 36
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 37
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 38
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 39
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 40
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 41
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 42
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 43
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 44
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 45
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 46
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 47
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 48
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 49
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 50
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 51
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 52
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 53
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 54
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 55
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 56
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 57
Tehnologia de Fabricație a Biscuiților Umpluți - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Tehnologia de Fabricatie a Biscuitilor Umpluti.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia de Fabricare a Ciocolatei

I . Istoria ciocolatei şi produselor de ciocolată Cacaua se cultivă în zonele tropicale. Preferă o climă caldă şi umedă. Planta poate ajunge la...

Tehnologia Procesarii Extractelor din Coacaze Roșii

CAPITOLUL I Noţiuni introductive Coacăzele roşii După culoarea pieliţei fructelor, se deosebesc soiuri de coacăze albe, de coacăze roşii (ambele...

Tehnologia de obținere a marmeladei de prune

CAP 1. CARACTERISTICILE MATERIILOR PRIME 1.1. Prunele. Generalităţi. Prunul este un arbore fructifer din familia rozaceelor, specia Prunus...

Siropul de cătină

1.Compozitia chimica si valoarea nutritiva a siropului de catina 1.1. Generalitati Fructul este un aliment ideal, corpul are nevoie de minim de...

Tehnologia Obținerii Biscuiților

I. TEHNOLOGIA OBŢINERII BISCUIŢILOR Biscuiţii sunt produse făinoase obţinute prin coacerea unui aluat obţinut obţinut din făină, apă, agenţi de...

Metode de analize organoleptice și fizico-chimice pentru pâine și produse de panificație

CAPITOLUL 1 Tehnici generale de analiză şi control a produselor alimentare Norme de calitate pentru paine si produse de panificatie se fabrica pe...

Tehnologia Procesării Extractelor de Afine

1. Noţiuni generale despre afine Reprezintă fructele mature recoltate de la substratul vaccinium mzrtillus L., denumit popular afin. După...

Proiect la mărfuri alimentare - analiza calității senzoriale a cerealelor pentru micul dejun

1.Introducere Cea mai simplă şi uşoară cale de a începe ziua cu dreptul este să nu uiţi niciodată de micul dejun. Este masa care oferă...

Te-ar putea interesa și

Procesul de fabricare a biscuiților glutenoși

TEMA PROIECTULUI SĂ SE PROIECTEZE O SECŢIE PENTRU FABRICAREA BISCUIŢILOR GLUTENOŞI CU O CAPACITATE DE 4800 kg/24h. Fluxul tehnologic se va...

Fabricarea Produselor de Patiserie

1. Generalităţi Din cele mai vechi timpuri, de la prima revoluţie alimentară, cerealele au avut şi au o importanţă deosebită pentru hrana omului....

Cornuri cu Fructe

I . Memoriu justificativ Cornurile cu pasta de fructe sunt produse de patiserie obtinute din aluat dospit , produse portionate . Pentru...

Proiect la siguranță alimentară și nutriție umană - tehnologia produselor de panificație - biscuti

I. SIGURANTA CONSUMATORULUI DE ALIMENTE * Devenita o problema globala a omenirii, interconectata cu celelalte probleme globale ( de mediu,...

Biscuiți cu cremă de ciocolată picantă

Etapa.I.1.Definirea produselor noi Conceptul de „produs nou” în sens tehnic este diferit de sensul merceologic, unde sistemul de referinţă este...

Biscuiți Zaharoși

MEMORIU JUSTIFICATIV Activitatea de obţinere a produselor de panificaţie reprezintă una din cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una...

Procesul tehnologic de obținere a biscuiților

Generalitãţi Introducere Biscuiţii sunt produse fãinoase obţinute prin coacerea unui aluat afânat preparat din: fãinã, zahãr, grãsimi, ouã,...

Fluxul tehnologic de fabricare al biscuiților

Introducere Biscuiţii sunt produse făinoase obţinute prin coacerea unui aluat afânat, preparat din făină, zahăr, grăsimi, ouă, miere, glucoză,...

Ai nevoie de altceva?