Tehnologii si Utilaje in Industria de Morarit si Panificatie

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Tehnologii si Utilaje in Industria de Morarit si Panificatie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 53 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Leonte Mihai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

Cuprins
I. Memoriu justificativ 5
II. Depozitarea făinii de grâu 6
2.1. Depozitarea făinii ambalate în saci 6
2.2. Depozitare făinii în vrac 7
Ambalarea făinii 11
Transportul făinii 14
III. Schema tehnologică 17
IV. Caracterizarea materiei prime 19
4.1. Făina de grâu 19
4.1.1. Indici fizici 19
4.1.1.1. Culoarea făinii 19
4.1.1.2. Mirosul făinii 20
4.1.1.3. Gustul făinii 21
4.1.1.4. Conţinutul de impurităţi 21
4.1.1.5. Gradul de fineţe al făinurilor 22
4.1.1.6. Umiditatea făinurilor 22
4.1.1.7. Prospeţimea făinii 23
4.1.2. Compoziţia chimică a făinii 23
4.1.2.1. Conţinutul în apă a făinii 24
4.1.2.2. Conţinutul în substanţe proteice 24
4.1.2.3. Conţinutul în glucide al făinurilor 25
4.1.2.4. Conţinutul de lipide al făinurilor 26
4.1.2.5. Conţinutul de fitină în făină 27
4.1.2.6. Conţinutul în substanţe minerale al făinurilor 27
4.1.2.7. Conţinutul în vitamine al făinurilor 27
4.1.2.8. Enzimele din făinurile de grâu 28
4.1.2.9. Aciditatea făinurilor 28
4.1.3. Însuşirile de panificaţie ale făinurilor de grâu 29
4.1.3.1. Capacitatea de hidratare a făinurilor 30
4.1.3.2. Puterea de panificaţie a făinurilor 32
4.1.3.3. Puterea de fermentare a făinurilor 32
4.1.3.4. Ciloarea făinii şi proprietatea ei de a se închide la culoare în timpul procesului tehnologic de fabricare a pâinii 33
4.1.4. Proprietăţi tehnice ale făinii de grâu 33
4.2. Tărâţa de grâu 35
V. Bilanţ de materiale 38
VI. Calcularea necesarului de utilităţi şi utilaje. Dimensionarea spaţiilor. Lista utilităţilor şi utilajelor tehnologice. 39
5.1. Calculul cantităţilor de făină 39
5.2. Calculul transportului pneumatic 39
5.3. Stabilirea numărului de linii de transport 40
5.4. Determinarea debitului de aer necesar pentru o linie 41
5.5. Determinarea debitului total de aer necesar transportului 41
5.6. Determinarea diametrelor conductelor 42
5.7. Dimensionarea ciclonetelor 43
5.8. Calculul nacesarului de saci 45
5.9. Dimensionarea celulelor de depozitare a făinii în siloz 46
5.10. Dimensionarea depozitului 47
Lista utilajelor 48
VII. Norme de protecţia muncii, igienă şi PSI 50

Extras din document

I. Memoriu justificativ

Activitatea de obţinere a produselor de morărit şi panificaţie, reprezintă una din cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una dintre ramurile principale ale industriei alimentare. Având în vedere importanţa pe care o au produsele de panificaţie în satisfacerea cerinţelor de hrană ale consumatorilor, industria de morărit şi panificaţie a cunoscut în decursul timpului o dezvoltare susţinută, caracterizată prin aplicarea unor procedee şi tehnologii noi de morărit şi panificaţie, extinderea gradului de mecanizare şi automatizare a proceselor tehnologice, lărgirea gamei sortimentale prin realizarea de noi produse în concordanţă cu tendinţa şi cerinţele consumatorilor, asigurarea îmbunătăţirii calităţii şi valorii nutritive a produselor de panificaţie.

Preocuparea de bază a specialiştilor din industria de morărit şi panificaţie, o constituie aplicarea în acest sector a celor mai noi procedee şi tehnici, care să asigure obţinerea pe cale industrială, mecanizată, a produselor de calitate superioară, cu valoare nutritivă ridicată, care să se menţină mult timp în stare proaspătă.

Produsele de panificaţie asigură peste 50% din sursele de alimentaţie ale omenirii şi de aceea, pe plan mondial, un număr tot mai mare de specialişti, organisme şi instituţii specializate intreprind studii şi desfăşoară ample cercetări în vederea definitivării şi aplicării în industria de morărit şi panificaţie, atât a procedeelor, tehnologiilor cât şi a celor mai buni amelioratori, care să asigure obţinerea unor produse de calitate şi în sortimente adaptate la specificul local, la gustul consumatorilor şi în acelaşi timp să se înscrie în linia generală de dezvoltare a tehnicii şi tehnologiei de fabricaţie în domeniu.

Făina reprezintă materia primă de bază cu cel mai mare volum în unităţile de panificaţie, patiserie, cofetărie, biscuiţi şi paste făinoase şi de aceea depozitarea şi păstrarea ei constituie o problemă principală.

II. Depozitarea făinii de grâu

2.1.Depozitarea făinii ambalate în saci

Depozitarea făinii în saci, este un procedeu vechi şi costisitor datorită volumului mare de muncă şi de ambalaje.

Pentru uşurarea muncii într-un depozit de făină ambalată în saci, se practică metoda paletizării sacilor. Paleţii cu saci pot fi transportaţi în interiorul depozitului cu un electrostivuitor.

Paleta pentru stivuirea sacilor cu făină, se confecţionează din lemn, prevăzute cu platforme pe ambele feţe, fixate cu 3-4 traverse. Se pot stivui 3-4 palete cu saci una peste alta.

Numarul de saci pe palete depinde mărimea paleţilor.

Alături de sacii de iută se folosesc în prezent şi saci de hârtie, confecţionaţi dintr-o hârtie rezistentă,fabricată din celuloză tratată special, uneori puţin craponată pentru a-i mări elasticitatea.

Aceşti saci se stivuiesc de regulă pe palete confecţionate din hârtie sulfat, formate dintro foaie suport din hârtie sulfat şi din două învelişuri stabile de carton.

După stivuirea sacilor cu făină, pe paletă, aceasta este luată de un electrostivuitor şi depozitată în depozit.

Depozitarea făinii ambalate în saci se face în magazii costruite din cărămidă, beton şi lemn.

Pentru păstrarea în condiţii corespunzătoare pe toată durata de păstrare a făinii, trebuie să asigure o serie de condiţii:

- Depozitul de făină, trebuie să aibă o suprafată care să permită păstrarea făinii rezultate din producţia de minim 10 zile a morii.

- Să fie iluminată tot timpul zilei.

- Să aibă o bună ventilaţie naturală, şi să prezinte umezeală la pardoseală, pereţi, plafon, planşeu.

- Să nu permită pătrunderea prin planşeu a apei din ploi sau zăpadă.

- Să nu permită pătrunderea prafului de la curăţătoria morii.

- Ferestrele să fie prevăzute cu planşe de sârmă, pentru a nu permite când sunt deschise intrarea păsărilor.

- Să nu existe rozătoare şi să nu permită înmulţirea dăunotorilor.

- Pardoseala să nu prezinte denivelări, care ar putea creea condiţii de desprinderea a unor particule, bucăţi din pardosea şi ajungerea în făină.

- Toate operaţile din cadrul depozitului, trebuie să fie mecanizate.

- Făina ambalată în saci, trebuie lotizată pe schimburi sau zile de producţie, în stive formate din palete cu saci sau stive formate din 7-10 rânduri de saci, folosind grătare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnologii si Utilaje in Industria de Morarit si Panificatie.doc

Alte informatii

Universitatea Bacău Facultatea de inginerie Secţia T.C.C.P.A.