Toxicitatea Ambalajelor Produselor Biotehnologice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Toxicitatea Ambalajelor Produselor Biotehnologice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Ing. Prof. Ifrim Irina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

Toxicitatea AmbalajeDefinirea Ambalajelor pag.4.
Funcţiile Ambalajelor pag.4.
Protecţia produsului ambalat contra acţiunilor mecanice pag.5.
Protecţia produsului ambalat contra proceselor fizico-chimice în general pag.5
Protecţia produsului ambalat contra atacului microorganismelor pag.6.
Ambalajul ca mijloc de promovare a comerţului pag.6.
Ambalaje pentru produse răcite pag.7.
Ambalaje în vid pag.8.
Efectul atmosferei modificate din ambalaj asupra calităţii produselor alimentare pag.10.
Riscurile de natură chimică în industria morărit şi panificaţie pag.11.
Originea modificărilor survenite după ambalarea produselor alimentare pag.13.
Materiale folosite în industria alimentară pag.14.
Sortimente de carton folosite pentru ambalaje pag.16.
Bibliografie pag.17.
lor Produselor Biotehnologice

Extras din document

Definirea Ambalajelor

Ambalajul este un material sau obiect, confecţionat din hârtie, mase plastice, textile, lemn, sticlă sau metal, destinat să cuprindă sau să învelească produsele în timpul manipulării, depozitării transportului sau vânzării lor.

Ambalajul constituie o învelitoare completă sau numai parţială a mărfii, în scopul protejării acesteia în timpul transportului şi depozitării, precum şi în scopul de a prezenta o marfă către beneficiar, într-o lumină bună.

Din punct de vedere cibernetic, ambalajul constituie un sistem format din două componente principale – învelitoarea şi mediul ambiant –îndeplinind funcţia de protecţie fizico-chimică, biologică etc., precum şi pe ceea de promovare pe piaţă a mărfurilor ce se găsesc în relaţii reciproce cu produsul pe care-l însoţesc în toate fazele de circulaţie, de la producător la consumator.

Interacţiunile exercitate de cele două medii în contact –suprafeţele interioare, respectiv exterioare-diferă după felul mediului şi al învelişului, condiţionate fiind de factorii externi (temperatură, presiune etc,). Anumite substanţe apoase în contact cu materialele plastice elimină din acestea, prin pereţii lor, anumiţi ingredienţi, cum ar fi: plastifianţii. Prin acest fenomen se modifică destul de mult proprietăţile învelişului de protecţie, nu numai la suprafaţă ci şi în profunzime, influenţând chiar produsul ambalat.

În afară de cele menţionate mai sus, mai există şi alte fenomene de suprafaţă ca : absorbţia gazelor, lichidelor, procese de coroziune şi îmbătrânirea etc., ce produc modificări în proprietăţile materialelor plastice, utilizate la fabricarea ambalajelor.

FUNCŢIILE AMBALAJELOR

În general funcţiile ambalajelor din materiale plastice sunt multiple, ele trebuind să facă faţă unor cerinţe specifice, care sunt dictate de natura produsului ce se va ambala.

Cea mai veche funcţie a ambalajului este ceea de a asigura şi pune la dispoziţie un sistem de manipulare şi transport cât mai corespunzător. La această veche funcţie, în ultimul timp, s-a adăugat şi funcţia de conservare a produsului ambalat , cea ce face ca din ambalaj, la ora actuală un factor social economic.

Datorită enormei diversificări a produselor şi noilor forme de deservire a consumatorilor, ambalajul primeşte mereu funcţii noi, ceea ce îl transformă într-un factor activ de promovare a vânzărilor. Dacă la forma ambalajelor se mai adaugă şi grafica utilizată care, dacă prezintă şi un aspect plăcut, se obţine un factor activ ce face legătura între publicitate şi desfacerea mărfurilor, devenind un promotor al vânzărilor şi al noului pe piaţa comercială.

Un ambalaj utilizat pentru apărarea şi siguranţa produsului ambalat în timpul transportului şi depozitării, pentru a prezenta eficacitate şi a promova comerţul, trebuie să îndeplinească următoarele funcţii esenţiale şi anume:

- să poată îmbrăca şi asigura (proteja) produsul ambalat în mod corespunzător, contra izbiturilor şi degradărilor provenite din transport, manipulare şi depozitare:

- să nu intervină cu efect negativ în munca de manipulare şi depozitare a produsului ambalat, asigurând în acelaşi timp şi identificarea produsului depozitat în mod rapid numai prin simpla privire, ajutând asfel la formarea unei imagini corecte despre conţinut.

PROTECŢIA PRODUSULUI AMBALAT CONTRA ACŢIUNILOR MECANICE

În timpul manipulări, transportului şi depozitării ambalajului încărcat cu produsul respectiv, se produc în mod aproape inevitabil şocuri, vibraţii şi izbiri, mai mult sau mai puţin intense. În aceste cazuri ambalajul trebuie să îndeplinească funcţia de protejare şi conservare a produsului ambalat la fel ca şi a ambalajului însăşi, care trebuie să absoarbă energia de şoc. Proprietăţile mecanice ale materialului, precum şi cele de amortizare a şocurilor conduc la înmagazinarea energiei de şoc şi permit stabilirea dimensiunilor ambalajului. Aceste dimensiuni determinate precis prin calcule, asigură posibilitatea de creare a unei stabilităţi mari, adică o asigurare contra deplasării în timpul transportului şi depozitării a ambalajelor şi a produselor încărcate.

PROTECŢIA PRODUSULUI AMBALAT CONTRA PROCESELOR FIZICO-CHIMICE ÎN GENERAL

Dacă protecţia mecanică se asigură prin dimensionarea corespunzătoare a ambalajului de protecţie, protecţia contra impurităţilor fizico-chimice necesită unele condiţii speciale. Într-adevăr câte o dată între produsul ambalat şi ambalajul utilizat, iau naştere nişte procese chimice sau fizico-chimice complexe care acţionează direct asupra calităţii produsului. Mediul ambiant acţionează, de asemenea asupra ansamblului ambalaj-produs ambalat, printr-o serie de factori ca: vapori de apă, oxigen, SO2, medii agresive etc. Pentru protecţia contra vaporilor de apă şi gazelor, trebuie asigurat şi menţinut în interiorul ambalajului, în tot timpul transportului şi depozitării, un mediu cât mai uscat. În acest scop, se introduc în ambalaj diverşi absorbanţi de umiditate, ca silicagel, Cl2, care se menţin în sistem, atâta timp cât este necesar să se asigure un mediu uscat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Toxicitatea Ambalajelor Produselor Biotehnologice.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN BACĂU FACULTATEA DE INGINERIE SECŢIA: INGINERIE BIOCHIMICĂ