Utilaj Tehnologic in Panificatie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Utilaj Tehnologic in Panificatie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ciobacu E.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

Cuprins:
Introducere
1. Sarcina tehnică
1.1. Noţiuni teoretice a procesului de divizare a bucăţilor de aluat
1.2. Procesul tehnologic de divizare a bucăţilor de aluat
1.3. Analiza bibliografică a nivelului de dezvoltare tehnică a divizatoarelor
1.4. Studiul brevetelor
2. Proiectul tehnic
2.1. Construcţia maşinii de divizat
2.2. Principiul de funcţionare a maşinii
2.3. Instrucţiuni de exploatare a utilajului
2.4. Calculele inginereşti
2.5. Impactul utilajului asupra mediului ambiant
2.6. Asigurarea protecţiei muncii
Bibliografie

Extras din document

Elaborare proiectului dat la sfîrşitul semestrului finalizează studiul disciplinei „utilaj tehnologic în panificaţie”. Acest proiect contribuie la consolidarea studiului construcţiei şi a principiului de funcţionare a maşinii de divizat, a noţiunilor teoretice ale procesului de divizare, la calculul productivităţii maşinii şi a puterii motorului electric.

În lucrarea dată sunt expuse principalele procese care au loc în procesul de divizare a aluatului, parametrii optimi ai procesului de divizare. Sa făcut o analiză a procesului de divizare.

La elaborarea proiectului am luat în vedere un şir de condiţii pe care trebuie să le îndeplinească obiectul proiectăriiŞ productivitatea, puterea necesară motorului electric, precizia funcţionării maşinii de divizat, influenţa ei asupra mediului ambiant.

Proiectul dat ne permite să înţelegem mai bine ce înseamnă calculul tehnologic şi calculul energetic al maşinii.

1. Sarcina tehnică

1.1. Noţiuni teoretice a procesului de divizare a bucăţilor de aluat

Divizarea aluatului în bucăţi de o masă anumită este prima operaţie de prelucrare a aluatului pregătit. Maşinile de divizat aluat cu acţiune continuă, de toate construcţiile, se bazează pe acelaşi principiu: de la o cantitate nedeterminată de aluat se separă bucăţi de volum constant, adică toate maşinile lucrează după principiul volumetric.

Elementele de bază a maşinilor de divizat aluat sunt:

- Pîlnia de recepţie (buncărul);

- Mecanismul de alimentare a camerei de lucru;

- Camera de lucru;

- Mecanismul de alimentare a celulei divizatoare (melc, palete, valţuri, piston, comprimare pneumatică);

- Celule divizatoare;

- Dispozitivul pentru reglarea volumului celulelor divizatoare;

- Dispozitivul pentru separarea bucăţilor marcate de aluat de la masa totală;

- Dispozitivul pentru evacuarea bucăţilor de aluat din maşină;

- Dispozitivul pentru menţinerea permanentă a densităţii aluatului (arcuite, gravitaţionale sau hidraulice).

Interacţiunea organelor de lucru cu aluatul influenţează caliatea produsului finit şi a lucrului maşinii. Astfel, la deplasarea îndelungată a aluatului din făina de grîu în raport cu suprafaţa organelor de lucru se pot schimba proprietăţile fizico-mecanice a lui, ceea ce e inadmisibil.

Criteriile de bază la analiza şi aprecierea construcţiilor variate ale maşinilor de divizat aluat sunt următoarele:

- posibiliatea reglării masei bucăţii de aluat măsurate în limitele date;

- plenitudinea umplerii cu aluat a volumului prestabilit a celulei măsurătoare;

- stabilitatea densităţii aluatului separat în bucăţi pentru asigurarea masei precise.

Teoria maşinii de divizat aluat permite de a aprecia influenţa parametrilor camerei de lucru şi elementele ei constructive asupra lucrului maşibii de divizat aluat (exactitatea masei măsurate a semifabricatelor de aluat; proprietatea aluatului după prelucrare în divizatorul de aluat; consumul specificde energie; eficienţa şi durata de funcţionare a maşinii), adică teoria oferă posibilitate de a determina parametrii raţionali ai camerii de lucru, calculrea maşinii şi aprecierea gradului de perfecţiune a lucrului său.

Pentru studiere se va utiliza maşina de divizat aluat A2-HTN de construcţie UCRNIIprodmaş, care se aplică pe larg la liniile de divizat aluat, îndeosebi pentru aluatul din făina de grîu. În ea este întrebuinţat principiul progresiv al compresorului cu palete. Maşina conţine următoareleavantaje:

- simplitatea deservirii organelor de lucru;

- diapazonul larg al productivităţii;

- posibilitatea reglării masei de aluat al semifabricatelor;

- stabilitatea bucăţilor de aluat instalate;

- mişcarea de rotaţie continuă a organelor de lucru.

Maşina de divizat cu compresorul cu palete funcţionează după un principiu de volum egal. Pentru a obţine bucăţi cu masa egală, aluatul din celulele măsurătoare trebuie să posede o densitate constantă. Întrucît această condiţie în practică aproape e imposibilă de asigurat, atunci maşinile de divizat aluat sunt adoptate pentru lucrul normal la oscilaţia densităţii aluatului în anumite limite.

Pentru a micşora influenţa oscilaţiilor densităţilor aluatului de la recepţie la precizia de divizare a lui, volumul camerei de lucru trebuie sa fie de cîteva ori mai mare decît volumul celulelor măsurătoare a capului divizor. În acest caz, în el rămîne o cantitate mare de aluat în prealabil presat. Porţia nouă de aluat recepţionat constituie o parte neînsemnată a volumului camerei de lucru şi de aceea nu poate influenţa variaţia densităţii aluatului, îndeosebi funcţionarea continue a maşinii.

La obţinerea unei mase uniforme a aluatului, contribuie şi vehicularea aluatului în direcţie opusă, din camera de lucru în pîlnia de recepţie. Această vehiculare în direcţie opusă este asigurată de clapeta care se deschide la depăşirea valorii presiunii admisibile din camera de lucru.

Fisiere in arhiva (1):

  • Utilaj Tehnologic in Panificatie.doc