Zahar - instalatia de difuziune cu functionare discontinua

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Zahar - instalatia de difuziune cu functionare discontinua.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

1.Partea scrisă
1.1.Tehnologia de obţinerea a zahărului
1.2.Operaţia de difuzie şi instalaţia de difuziune cu funţionare discontinuă
1.3Norme de protecţie a muncii
1.4.Norma de igienă
2.Calculele la operaţia de difuzie
2.1.Bilanţ de materiale
2.2.Calculul difuzorului şi dimensionarea acestuia
3.Partea grafică
3.1.Schema tehnologică generală de obţinere a zahărului
3.2.Reprezentarea grafica a bilanţului de materiale
3.3.Desenul difuzorul şi a bateriei de difuzoare

Extras din document

1.Partea scrisă

1.1.Tehnologia de obţinerea a zahărului

Procesul tehnologic de obţinerea a zahărului din sfecla de zahăr

Procesul tehnologic de prelucrare a sfeclei de zahăr este un process complex de extracţie, format dintr - un ansamblu de operaţii fizice, chimice şi fizico - chimice, care au ca scop asigurarea condiţiilor tehnice optime pentru extragerea şi cristalizarea cu un randament cât mai ridicat şi cu cheltuieli minime a zahărului conţinut în sfecla de zahăr.

1.1.1Recepţia sfeclei de zahăr

Recepţia cantitativă şi calitativă a sfeclei de zahăr de la cultivatori se face în baza prevederilor contractului de furnizare –livrare a sfeclei.

Recepţia cantitativă constă în cântărirea sfeclei, iar recepţia calitativăconstă în verificarea indicilor de calitate ai sfeclei, aşa că:

• conţinutul de zaharoză;

• gradul de vătămare a sfeclei;

• gradul de decoletare;

• conţinutul de impurităţi vegetale, minerale, etc.

Conţinutul maximal admis pentru impurittăţi este de 3 % din care 1% impurittăţi vegetale şi 2% impuritaţi organice.

1.1.2. Pregătirea sfeclei pentru industrializare

Pregătirea sfeclei pentru industrializare reprezintă prima fază a procesului tehnologic de prelucrare a sfeclei de zahăr şi este importantă pentru că asigură eliminarea impurităţilor minerale şi organice din masa sfeclei, care pot produce fenomene microbiologice cu efect negativ asupra procesului tehnologic.

Principalele operaţii tehnologice ale acestei faze sunturmătoarele:

• descărcarea sfeclei din mijloacele de transport;

• depozitarea de scurtă durată a sfeclei de zahăr în silozurile de zi ale fabricii;

• transportarea sfeclei din silozurile de zi la peretele exterior al halei de fabricaţie;

• îndepărtarea impurităţilor minerale şi organice;

• spălarea sfeclei;

• dezinfectarea sfeclei spălate;

• tăierea sfeclei şi obţinerea tăiţeilor de sfeclă.

Descărcarea sfeclei poate fi realizată prin două procedee şi anume:

• descărcarea mecanică realizată de bascularea mijloacelor de descărcat. Această operaţie se mai numeşte “descărcare uscată”;

• descărcarea hidraulică, realizată cu ajutorul unui curent de apă de o anumită presiune. Această operaţie de numeşte “descărcare umedă”

Descărcarea umedă se realizează direct în canalul hidraulic destinat transferului sfeclei până la peretele halei de fabricaţie.Apa utilizată pentru transportul hidraulic al sfeclei are un circuit închis şi este sistematic purificată prin separarea prin decantare a impurităţilor grosiere. În decantoare, apa trebuie permanent alcalinizată şi clorinată sau tratată cu substanţe biocide.

Cantitatea de apă utilizată la transportul hidraulic al sfeclei este de 650 - 700 kg/100 kg sfeclă. Viteza de circulaţie aapei este de 0,6 - 0,7m/s. Pe acest traseu sunt montate utilajele care permit îndepărtarea impurităţilor minerale şi vegetale, precum şi un dozator careasigură constanţa debitului ce alimentează sistemul de ridicare a sfeclei lamaşinile de spălat.

1.1.3. Spălarea sfeclei

Prin spălare se asigură îndepărtarea impurităţilor aderente pe suprafaţa sfeclei (pământ, nisip, argilă) şi impurităţile care nu au fost eliminate în fazele anterioare (pietre de dimensiuni mici, paie, frunze etc. ).

Cantitatea de apă utilizată la spălare este 40 - 50 kg/100 kg sfeclă. Durata spălării este de 4 - 6 minute.Sfecla spălată este clătită în scopul dezinfectării epidermei rădăcinii, cu:-apă clorinată care conţine circa 20 mg clor la un litru de apă sau cu biocid cu activitate la rece în doza de 2 - 6 ppm.-pierderile de zahăr la operaţia de spălare sunt neînsemnate în cazul utilizării sfeclei sănătoase şi proaspete. Iar în cazul utilizării sfeclei parţial mucegăite, îngheţate, lezate constituie 0,1 - 0,2 %.

1.1.4. Tăierea sfeclei şi obţinerea tăiţeilor de sfeclă.

Pentru ca extragerea zahărului din sfecla de zahăr să se facă mai rapid şimai complet, sfecla se taie în tăiţei cu maşini speciale dotate cu cuţite adecvate. Tăiţeii trebuie să aibă următoarele dimensiuni:- lungimea 1 cm; lăţimea 3 - 5 mm;- grosimea 0,5 - 1,5 mm.

Tăierea se consideră calitativă dacă 100 gr de tăiţei aranjaţi cap la cap au lungimea de 24 - 26 m şi rebutul nu depăşeşte 0,5 % din masa tăiţeilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Zahar - instalatia de difuziune cu functionare discontinua.doc

Bibliografie

1. Banu C., Stratila D., Garnai M. – Tehnologia zahărului, Ed. Fundaţiei Universitare “Dunarea de Jos” Galati, 2007.
2. Banu C., coordonator - Manualul Inginerului de Industrie Alimentară, vol. II, Ed. Tehnică, Bucuresti, 2002.
3. Banu C. - Biotehnologii în Industria Alimentară, Ed. Tehnică, Bucuresti, 2000.
4. Racolţa E., David Adriana-Utilaje şi tehnologia zahărului,Ed.Risoprint,Cluj-Napoca,2010
5. Culache Domnica, Platon V.-Tehnologia zahărului,Ed.Tehnică,Bucureşti,1987

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ/VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STIINTA SI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR SPECIALIZARE: TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE