Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 8084
Mărime: 812.92KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Anghel

Cuprins

ARGUMENT

Capitolul I

Motorul asincron trifazat cu rotorul în scc. - prezentare generală

Capitolul II

Caracteristicile de funcţionare ale motorului asincron trifazat cu rotorul în scc.

2.1. Caracteristica cuplului în funcţie de alunecare

2.2. Caracteristica mecanică naturală n= f (M)

2.3. Caracteristica randamentului pentru motorul asincron

2.4. Caracteristica factorului de putere pentru motorul asincron trifazat

Capitolul III

Metode de pornire a motoarelor asincrone trifazate cu rotorul în scurtcircuit

3.1. Pornirea directă a motorului asincron trifazat cu rotor în scc.

3.2. Pornirea indirectă a motorului asincron trifazat cu rotor în scc.

3.2.1.Pornirea stea - triunghi (Y-Δ )

3.2.2. Pornirea cu autotransformator

3.2.3. Pornirea cu rezistenţe statorice (mărirea impedanţei circuitului statoric)

3.2.4. Pornirea cu ajutorul unui variator de tensiune

3.3. Schimbarea sensului de rotaţie la motorul asincron trifazat cu rotor în scc.

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Extras din document

Argument

Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urmă cu un secol şi jumătate au deschis o eră noua a civilizaţiei.

Mecanizarea proceselor de producţie a constituit o etapă esenţială în dezvoltarea tehnică a proceselor respective şi a condus la uriaşe creşteri ale productivităţii muncii. Datorită mecanizării s-a redus considerabil efortul fizic depus de om în cazul proceselor de producţie, întrucât maşinile motoare asigură transformarea diferitelor forme de energie din natură în alte forme de energie direct utilizabile pentru acţionarea maşinilor, uneltelor care execută operaţiile de prelucrare a materialelor prime şi a semifabricatelor.

După etapa mecanizării, omul îndeplineşte în principal funcţia de conducere a proceselor tehnologice de producţie. Operaţiile de conducere necesită un efort fizic neglijabil, in schimb necesită un efort intelectual important. Pe de altă parte unele procese tehnice se desfăşoară rapid, încât viteza de reacţie a unui operator uman este insuficientă pentru a transmite o comandă necesară în timp util.

Se constată astfel că la un anumit stadiu de dezvoltare a proceselor de producţie devine necesar ca o parte din funcţiile de conducere să fie transferate unor echipamente şi aparate destinate special acestui scop, reprezentând echipamente şi aparate de automatizare. Omul rămâne însă cu supravegherea generală a funcţionării instalaţiilor automatizate şi cu adoptarea deciziilor şi soluţiilor de perfecţionare şi optimizare.

Prin automatizarea proceselor de producţie se urmăreşte asigurarea tuturor condiţiilor de desfăşurare a acestora fără intervenţia operatorului uman. Această etapă presupune crearea acelor mijloace tehnice capabile să asigure evoluţia proceselor într-un sens prestabilit, asigurându-se producţia de bunuri materiale la parametri doriţi.

Etapa automatizării presupune existenţa proceselor de producţie astfel concepute încât să permită implementarea mijloacelor de automatizare, capabile să intervină într-un sens dorit asupra proceselor asigurând condiţiile de evoluţie a acestora în deplină concordanţă cu cerinţele optime.

Lucrarea de faţă realizată la sfârşitul perioadei de perfecţionare profesională în cadrul liceului, consider că se încadrează în contextul celor exprimate mai sus. Doresc să fac dovada cunoştinţelor dobandite în cadrul disciplinelor de învăţământ: ,,Bazele automatizării’’ ,,Electronică analogică’’ ,,Electronică digitală’’.

Lucrarea cuprinde capitole conform tematicii primite. Pentru realizarea ei am studiat materialul biografic indicat precum şi alte lucrări ştiinţifice cum ar fi: cărţi şi reviste de specialitate, STAS-ul.

În acest fel am corelat cunoştinţele teoretice şi practice dobândite în timpul şcolii cu cele întâlnite în documentaţia tehnică de specialitate parcursă în perioada de elaborare a lucrării de diplomă.

Capitolul I

Motorul asincron trifazat cu rotorul în scc. - prezentare generală:

Maşina asincronă sau maşina de inducţie, are o largă aplicabilitate în domeniul acţionărilor electrice datorită avantajelor proprii în comparaţie cu alte maşini electrice: construcţie simplă şi robustă, siguranţă în funcţionare, preţ de cost mai scăzut, alimentare directă de la reţeaua de curent alternativ.Motorul asincron cu rotorul în scurtcircuit este motorul de curent alternativ, care la frecvenţa dată a reţelei, funcţionează la o turaţie variabilă cu sarcina şi este compus din armătura statorică ( statorul ) şi armătura rotorică (rotorul), intre care se află un spaţiu de aer numit întrefier, prin care se închide fluxul magnetic al maşinii şi a cărei valoare influenţează performanţele motorului. Cele două elemente constructive principale ale motorului , în construcţie normală, statorul (partea fixă) este considerat inductorul, adică partea care produce fluxul de excitaţie, şi care este prevăzut cu o înfăşurare trifazată conectată la reţeaua de curent alternativ, iar rotorul (partea mobilă) este considerat indusul, adică partea în care se induc tensiunile electromotoare şi care dau naştere curenţilor induşi rotorici ce formează cuplul de rotaţie a rotorului şi a cărei înfăşurare este cuplată doar magnetic cu înfăşurarea inductorului.

Statorul are ca elemente componente: - carcasa ce poate fi din fontă sau din aluminiu,

- scuturile frontale portlagăr,

- capac ventilator,

- miez feromagnetic realizat din tole de oţel electrotehnic,

- o înfăşurare trifazată distribuită în crestături, ce are “p” perechi de poli fiind conectată în stea sau în triunghi şi are capetele scoase la o placă de borne dispusă pe carcasă (aşa cum se poate vedea în figurile 1.1 şi 1.2 ).

Rotorul se compune din : - arborele cu unul sau două capete de ieşire,

- ventilator,

- miez magnetic confecţionat din tole de oţel electrotehnic,

- o înfăşurare de tip colivie, în scurtcircuit, realizată din bare longitudinale dispuse în crestături şi scurtcircuitate la capete cu două coliere frontale (aşa cum se poate observa în figura 1.3).

Înfăşurarea statorică a motorului asincron trifazat are trei bobinaje ce sunt montate simetric pe circumferinţa maşinii. Ele sunt parcurse de curenţi egali în valoare absolută, dar defazaţi între ei cu 120° :

Aceşti curenţi vor produce un câmp magnetic a cărui axă se roteşte în sensul succesiunii fazelor cu turaţia :

unde : f – frecvenţa tensiunii reţelei de alimentare,

p – numărul de perechi de poli ai înfăşurării.

Figura 1.1

1- circuitul magnetic statoric, format din tole de oţel electrotehnic

2- circuitul magnetic rotoric, alcătuit tot dintr-un pachet de tole de oţel electrotehnic

3- înfăşurarea statorică trifazată, ce poate fi în conexiune stea sau triunghi

4- înfăşurarea rotorică ce este în formă de colivie “ de veveriţă”

5- arborele motorului

6- rulmenţii, (lagărele cu rostogolire)

7- carcasa motorului

8- ventilatorul motorului.

9- inel de prindere

10- cutie de borne

11- talpa de prindere a motorului

12- capacul ventilatorului.

La motorul cu rotorul în scurtcircuit, înfăşurarea rotorică este alcătuită din bare de aluminiu sau de cupru introduse în crestăturile rotorului, fără a fi izolate faţă de acestea. Barele sunt scurtcircuitate la capete prin inele de cupru sau de aluminiu, formându-se astfel o formă geometrică asemănătoare unei colivii de veveriţă din înfăşurările rotorice.

Crestăturile rotorice sunt uşor înclinate faţă de axul de rotaţie iar numărul se alege în aşa fel încât colivia rotorică să poată forma acelaşi număr de perechi de poli ca şi înfăşurarea statorică (aşa cum se poate observa în figura 1.3).

Preview document

Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 1
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 2
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 3
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 4
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 5
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 6
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 7
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 8
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 9
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 10
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 11
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 12
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 13
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 14
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 15
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 16
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 17
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 18
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 19
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 20
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 21
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 22
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 23
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 24
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 25
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 26
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 27
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 28
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 29
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 30
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 31
Pornirea și Inversarea Sensului de Rotație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Pornirea si Inversarea Sensului de Rotatie a Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul in Scurtcircuit.doc

Alții au mai descărcat și

Giroscoape de viteză și giroscoape integratoare

Giroscoapele de viteza au o arie larga de utilizari la bordul aeronavelor atat ca aparate indicatoare cat si ca traductoare de viteza unghiulara...

Modelarea Sistemelor Mecatronice

CURS 1 MODELAREA MATEMATICĂ A SISTEMELOR Sistemele mecatronice sunt structuri complexe formate din componente mecanice, electronice şi elemente de...

Analiza Statică a unei Structuri Mecanice Tip Cornier - Grindă

2.1 Introducere Structurile mecanice de tip cornier – grindă sunt caracterizate prin rigiditate mărită, deformaţiile elastice ale acestora fiind...

Asamblări cu șuruburi 25 mm

ASAMBLĂRI PRIN ȘURUBURI. Asamblarea cu șuruburi este una din cele mai vechi metode de asamblare utilizată în construcția de mașini. Aproape că nu...

Securitatea aviației civile

CONVENȚII INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII - Convenția de la Chicago din 1944 - Convenția de la Tokyo din 1963 - Convenția de la Haga din...

Metoda Benzii Duble (Double Strip Method) pentru Aripi Oscilante Trapezoidale cu Sageata, in Regim Incompresibil

Este o metodă numerică îmbunăţită pentru calculul distribu]iei încărcării pe o aripă oscilantă. Aripa este trapezoidală, cu săgeată şi se află în...

Elici Aeriene

Apariţia elicilor aeriene este legată de motoarele cu piston. Încă din perioada primelor zboruri, până în anii ’50, acest tip de motor a fost...

Interferențe Aerodinamice

1. Tipuri de intereferenţe aerodinamice • Între diferite organe ale aceleiaşi aeronave: aripă-ampenaj, ampenaj orizontal-ampenaj vertical,...

Te-ar putea interesa și

Motor Asincron Trifazat cu Rotor în Scurtcircuit

MEMORIU JUSTIFICATIV Masina electrica transforma energia mecanica in energie electrica sau invers. Masina electrica care transforma energia...

Circuite Electrice

REZISTOARE ELECTRICE Marcarea rezistoarelor DEFINIŢIE: REZISTOARELE sunt elemente pasive de circuit electric a căror funcţionare se bazează pe...

Sisteme moderne de comandă a mașinilor de curent alternativ

Un convertizor de frecventa este o componenta electronica ce ajuta la ajustarea turatiei si puterii unui motor electric, prin varierea frecventei...

Motorul Asincron Monofazat

1. CONSIDERAŢII TEORETICE 1.1. Construcţie, principiu şi caracteristici de funcţionare Motorul asincron monofazat este asemănător din punct de...

Masini Electrice

L1. DETERMINAREA RANDAMENTULUI SI CADERII DE TENSIUNE, LA TRANSFORMATORUL MONOFAZAT 1. CONSIDERATII TEORETICE 1.1. Principiu si caracteristici...

Circuite Electrice

Glosar de termeni: • Aparat – sistem tehnic care serveşte la efectuarea unei operaţii sau la dirijarea energiei ori la transformarea ei statică....

Circuite de Curent Continuu

CAP. 1. CIRCUITE DE CURENT CONTINUU 1.1. Noþiuni generale Se numeºte circuit electric, totalitatea mediilor conductoare ce formeazã o cale de...

Ai nevoie de altceva?