Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 8294
Mărime: 345.96KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu

Extras din document

TEMA PROIECTULUI

Să se proiecteze procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin aşchiere a reperului, în condiţiile unei producţii de serie mijlocie şi să se întocmească planele de operaţii pentru acest proces tehnologic.

Capitolul I

ANALIZA DATELOR INIŢIALE

Reperul reprezintă un arbore, având rolul funcțional de a transimte o miscare de rotatie.

In timpul funcționarii axul este solicitat la torsiune și încovoiere.

1.1. Analiza desenului de execuţie

Desenul de execuţie constituie cel mai important document pentru elaborarea procesului tehnologic de fabricaţie a unui reper.

Verificarea desenului de execuţie a unui reper prezintă următoarele două aspecte:

- respectarea prescripţiilor standardelor în vigoare;

- verificarea tehnologicităţii piesei.

În urma analizei desenului de execuţie, s-au constatat următoarele:

- desenul a fost executat pe format A2(297x210);

- pentru explicitarea corectă şi completă a piesei în desen sunt necesare cinci vederi;

-cotele existente sunt cele necesare, toate lanţurile de dimensiuni închizându-se;

-toleranţele pentru cotele libere vor fi conform ISO 2768 mK;

-suprafeţele ce alcătuiesc piesa sunt tehnologice, ele putându-se executa pe maşini-unelte universale.

-observatii directe asupra piesei: Piesa are 4 trepte, dimensiunile de gabarit, 158 mm lungime totala si diametrul maxim de ø20 mm .

-pentru suprafețele diametrelor ᴓ12h9 se recomanda rugozitate de 0,8 µm,

1.2. Analiza tehnologicitaţii piesei

Prin tehnologicitatea construcţiei unei piese se înţelege acea soluție constructiv-funcțională care să asigure condiții tehnice impuse de beneficiar și să se realizeze cu costuri minime, cu consum minim de scule așchietoare si energie, satisfăcând în același timp și condiții sociale.

Factorii care influenţează tehnologicitatea construcţiei sunt:

-prelucrabilitatea prin aşchiere;

-forma constructivă a piesei;

-stabilirea bazelor tehnologice şi de cotare ale piesei;

-gradul de precizie şi cel de rugozitate impus suprafeţelor;

-gradul de normalizare şi de unificare a piesei.

Din analiza desenului de execuție al piesei rezultă că forma constructivă asigură prelucrarea în condiții favorabile. Forma este optima și asigura o prelucrare cu volum minim de muncă și respectarea condițiilor de precizie dimensionale și starea suprafeței. Forma constructivă a piesei asigură o rigiditate corespunzătore, suprafețele piesei ce urmează a fi prelucrate prin așchiere sunt ușor accesibile și pot fi prelucrate cu scule obișnuite.

Piesa este tehnologică din punct de vedere funcțional, al prelucrabilității prin așchiere, al materialului utilizat: OLC45 care are următoarele caracteristici:

Compoziție chimica OLC 45

C=(0.42÷0.50)% Mn=(0.50÷0.80)% Si=(0.17÷0.37)% Crmax=0.30%

Pmax=0.040% Smax=0.010% Nimax=0.30% Asmax=0.05%

Crmax=0.30%

Caracteristici mecanice pentru OLC 45

rezistenta la tracțiune σr = 660 N/mm2 τc = 0.58·σc

limita de curgere σ0.2 = 400 N/mm2 τrf = 0.8·σr

alungirea la rupere δr = 17%

gâtuirea la rupere z = 35 %

duritate Brinell max. HB =220

Tratament termic călire – revenire la 30-35 HRC

Deoarece piesa nu prezintă suprafeţe cu toleranţe şi rugozităţi mici, nu necesită prelucrare pe maşini de precizie ridicată.

Forma constructivă a piesei asigură numeroase posibilităţi de strângere şi fixare în dispozitiv.

Din studiul modelului în care a fost realizată cotarea, reiese faptul că bazele de referinţă sunt materializate de capetele arborelui şi de asemenea cotarea mai sugerează şi modul de prindere a piesei pentru prelucrarea pe M.U. aleasă. Astfel, ca baza de fixare se consideră găurile de centrare.

Gradul de normalizare şi unificare se realizează prin folosirea unor găuri de centrare standardizate.

Producţia este de serie mijlocie (500 buc/an) - Tabelul 3.14 (PRU,1980).

Bibliografie

Octavian Preuteanu , Laurentiu Slatineanu , Vasile Braha , Traian Gramescu – “Tehnologia constructiei de masini. Indrumar de proiectare” , Institutul Politehnic Iasi , 1980. (PRU,1980)

C. Picoș , O. Pruteanu , C. Bohosievici , Gh. Coman , V. Braha , Dr. Paraschiv , L. Slatineanu , Tr. Gramescu –“Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I”, Institutul Politehnic „S. Lazo” Chisinau, 1992. (Pi.1.)

C. Picoș , O. Pruteanu , C. Bohosievici , Gh. Coman , V. Braha , Dr. Paraschiv , L. Slatineanu , Tr. Gramescu –“Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul II”, Institutul Politehnic „S. Lazo” Chisinau, 1992. (Pi.2.)

C. Picoș, Gh. Coman, N. Dobre, O. Pruteanu, C.Rusu, Șt. Rusu, Șt. Trufinescu – “Norma tehnica pentru prelucrari prin aschiere Volumul I”, Editura Tehnica Bucuresti,1982. (PI.I.)

C. Picoș, Gh. Coman, N. Dobre, O. Pruteanu, C.Rusu, Șt. Rusu, Șt. Trufinescu – “Norma tehnica pentru prelucrari prin aschiere Volumul II”, Editura Tehnica Bucuresti,1982. (PI.II.)

Preview document

Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 1
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 2
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 3
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 4
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 5
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 6
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 7
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 8
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 9
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 10
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 11
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 12
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 13
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 14
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 15
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 16
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 17
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 18
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 19
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 20
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 21
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 22
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 23
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 24
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 25
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 26
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 27
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 28
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 29
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 30
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 31
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 32
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 33
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 34
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 35
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 36
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 37
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 38
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 39
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 40
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 41
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 42
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 43
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 44
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 45
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 46
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 47
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 48
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 49
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 50
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 51
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 52
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 53
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 54
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 55
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 56
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 57
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 58
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 59
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 60
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 61
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 62
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 63
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 64
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 65
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 66
Procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin așchiere a reperului - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Procesul tehnologic de prelucrare mecanica prin aschiere a reperului.docx

Alții au mai descărcat și

Giroscoape de viteză și giroscoape integratoare

Giroscoapele de viteza au o arie larga de utilizari la bordul aeronavelor atat ca aparate indicatoare cat si ca traductoare de viteza unghiulara...

Fiabilitate și mentenanță

• Fiabilitatea parte a conceptului de calitate a produselor • Calitativ, fiabilitatea reprezintă capacitatea unui sistem de a funcţiona fără...

Modelarea Sistemelor Mecatronice

CURS 1 MODELAREA MATEMATICĂ A SISTEMELOR Sistemele mecatronice sunt structuri complexe formate din componente mecanice, electronice şi elemente de...

Analiza Statică a unei Structuri Mecanice Tip Cornier - Grindă

2.1 Introducere Structurile mecanice de tip cornier – grindă sunt caracterizate prin rigiditate mărită, deformaţiile elastice ale acestora fiind...

Solicitări statice în trenul de aterizare al elicopterului EC 120

Dorinta de a obtine aeronave cat mai usoare si in acelasi timp performante a dus la utilizarea materialelor compozite in detrimentul materialelor...

Metoda Benzii Duble (Double Strip Method) pentru Aripi Oscilante Trapezoidale cu Sageata, in Regim Incompresibil

Este o metodă numerică îmbunăţită pentru calculul distribu]iei încărcării pe o aripă oscilantă. Aripa este trapezoidală, cu săgeată şi se află în...

Elici Aeriene

Apariţia elicilor aeriene este legată de motoarele cu piston. Încă din perioada primelor zboruri, până în anii ’50, acest tip de motor a fost...

Interferențe Aerodinamice

1. Tipuri de intereferenţe aerodinamice • Între diferite organe ale aceleiaşi aeronave: aripă-ampenaj, ampenaj orizontal-ampenaj vertical,...

Te-ar putea interesa și

Conceperea și Proiectarea a Două Tipodimensiuni de Alezoare Reglabile cu Dinți Demontabili din Oțel Rapid

MEMORIU JUSTIFICATIV Prelucrarea prin aşchiere ocupă la momentul actual un loc primordial datorită unor avantaje clare oferite. Dintre acestea...

Proiectare Proces Tehnologic de Fabricare a Reperului Cadru Suport

1.Elemente constructiv-funcţionale ale piesei 1.1. Schiţa piesei Pe desenul de execuţie al piesei au fost notate cu Sn suprafeţele acestuia care...

Tehnologii de Fabricație în Construcția de Mașini

1. Stabilirea tipului de semifabricat OLC15- laminat la cald Compoziţia chimică a oţelului este:C-0,12-0,18%,Mn-0,35-0,65%,S- max 0,045,P-max....

Reproiectarea Subansamblului Manivelă prin Medode CAD

Capitolul 1. Introducere 1.1 Privire de ansamblu Suntem martorii rezultatelor unuia dintre cele mai uimitoare procese ce pare să se desfăşoare...

Procesul Tehnologic de Prelucrare Mecanică

Să se proiecteze procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin aşchiere a reperului indicat, pentru o producţie de 30 000 buc/an. ETAPE DE...

Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit

Motivaţie În lucrarea de faţă am tratat câteva noţiuni teoretice legate de tehnologia de construcţie şi fabricaţie a motoarelor asincrone , în...

Tehnologia construcțiilor de mașini

Să se proiecteze procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin aşchiere a reperului numarul 6 din anexa 1, în condiţiile unei producţii de serie...

Managementul Fabricării Produselor

CAPITOLUL I. STABILIREA TIPULUI DE SEMIFABRICAT În urma studierii desenului de execuţie și a numărului de bucăți ale reperului de prelucrat, am...

Ai nevoie de altceva?