Toate proiectele din domeniul Instalatii

 • Sisteme de ventilare si climatizare

  Să se proiecteze instalația de ventilare și climatizare aferentă unui etaj intermediar al unei clădiri de birouri. Figura prezintă schema de principiu a instalației de ventilare și climatizare iarna și vara: VCV - ventiloconvectoare casetate de tavan Recuperator de căldură Baterie electrică preîncălzire PBPI ≤ 9 kW PBPI > 9 kW 2 1. Determinarea debitului total de aer proaspăt: 1.1. Debitul de aer proaspăt pentru Birouri - Debitul de aer proaspăt depinde de numărul de persoane...

 • Proiectarea unui aparat de schimb de caldura in care se condenseaza propan

  TEMA DE PROIECTARE N = 36 Sa se efectueze calculul termic de dimensionare a unui aparat de schimb de căldură in care se condensează propan. Date inițiale: - temperatura propanului la intrare in condensator: t1’=(24+0,5⋅????) 0C; - apa de răcire are: la intrare, temperatura de t2’ = 150C, iar la ieșire t2” = 210C; - apa de răcire circula prin interiorul țevilor, iar propanol prin exterior; - debitul de propan este ????1- =(7+0,1⋅????)????/ℎ. ETAPELE PROIECTULUI: Etapa I de lucru: -...

 • Instalatii frigorifice

  TEMA DE PROIECTARE Calculul termic pentru o instalatie frigorifica cu comprimare mecanica de vapori in doua drepte pentru racirea unui agent tehnologic utilizat in industria chimica.Se dau urmatoarele date: - Puterea frigorifică a instalației Q0=153,72 [kW]; - Agentul tehnologic - solutie de etil glicol-apa; t0 = -30 șC; tk = 29 șC; - Agentul frigorific - NH3 (R717) (amoniac); - Agentul de răcire în condensator - apă recirculată; - Temperatura agentului tehnologic răcit, la intrarea...

 • Instalatii de incalzire ii

  Să se efectueze calculul necesarului de căldură și să se dimensioneze suprafețele de schimb termic pentru un bloc de locuințe. Se cunosc partiul blocului și datele de proiectare: Regimul de înălțime: S+P+9E Înălțime etaj: 3.1 [????] Cota terenului amenajat: -0,35 [????] Zona eoliană: IV. Zona termică: III. R Uși și ferestre: 0,4 R Planșeu peste subsol, pardoseală caldă/pardoseală rece: 1,40/0,80 R Planșeu terasă: 2.1 R Pereți interiori despărțitori: 0,8 R Pereți interiori de...

 • Dimensionarea tehnologica a instalatiei de obtinere a polistirenului in suspensie

  Sa se proiecteze o instalatie pentru obtinerea polistirenului prin procedeul in suspensie cu o capacitate de 28000 t/an Datele de proiectare sunt: a) capacitatea reactorului: 16 t b) durata unei sarje: 13 ore c) reteta de fabricatie: - apa demineralizata 49,68% - stiren 49,04% - CaCl2 0,18% - acid stearic 0,04% - stearat de butil 0,18% - ulei de vaselina 0,59% - peroxid de benzoil 0,11% - Na3PO4 0,13% - mersolat 0,0004% - persulfat de potasiu 0,03% (se introduce sub forma de...

 • Calculul retelei ramificate

  Calculul retelei ramificate Reteaua ramificata se caracterizeaza prin faptul ca fiecare consumator primeste fluid dintr-o singura directie Date initiale : - se alege viteza initiala a fluidului v=1 3 m/s - presiunea de la consumator p=1 3 mca - debitul la consumator Q=2 3 l/s - diametre STAS 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 Rezolvare Aleg pentu calcule urmatoarele valori initiale: - Viteza v=2m/s - Debitul Q=0.3l/s - Presiunea p=2mca -...

 • Cazan vertical cu tevi ignitubulare

  1. Baze teoretice Cazanele cu volum mare de apa sunt in general cazane ignitubulare deoarece fascicolul de tevi, impreunS cu focarul (de obicei tubular), sunt imersate in volumul de apa cuprins in manta, Constructiv, cazanele se compun global dintr-o manta, unul sau mai multe focare, unul sau mai multe drumuri convective, camere de intoarcere, placi tubulare pentru prinderea suprafetelor de transfer de caldura, ștuturi de racord și accesorii (izolatie, arzător, automatizare etc,),...

 • Utilaje si instalatii pentru - defecarea zemii de difuzie

  INTRODUCERE 1. Importanța și rolul zahărului în industria alimentară 1.1 Considerații generale Zahărul este unul din alimentele cele mai importante și răspândite în hrana oamenilor, având o valoare alimentară ridicată. Zahărul are calitatea de a asimila în timp foarte scurt, circa 15 minute, de aceea este indicat în hrana persoanelor care depun eforturi fizice, pentru restabilirea rapidă a energiei consumate, în hrana bolnavilor, a copiilor etc. Zahărul constituie materia primă de bază...

 • Racitorul cu aer

  INTRODUCERE Lipsa apei și creșterea costurilor, împreună cu preocupările mai recente legate de poluarea apei și de fumul de răcire, au redus considerabil utilizarea industrială a schimbătorilor de căldură cu apă. În consecință, atunci când nu este posibilă o integrare suplimentară a căldurii în cadrul instalației, acum este obișnuită respingerea căldurii direct în atmosferă, iar o mare parte din procesul de răcire în rafinării și instalații chimice are loc în schimbătoare de căldură cu aer...

 • Masurarea presiunii

  Presiunea 1. Presiunea in fizica si tehnica este o marime fizica derivata scalara, definita prin raportul dintre forta si unitatea de suprafata, forta fiind aplicata in directie perpendiculara pe suprafata considerata. De regula, este reprezentat prin una din simbolurile P, p, (mai rar, prin H sau h). Presiunea relativa este diferenta de presiune fata de presiunea atmosferica. Relația de definiție este: p= presiunea; F= forta normala; S= suprafata Presiunea este o marime scalara, care in...

 • Management

  A. Date de identificare a Solicitantului : A.1. Denumirea completa a Solicitantului : S.C. LUCHIAN S.A. A.2. Denumire prescurtata : NU A.3. Coordonatele Solicitantului : o Adresa sediului înregistrat : Str. Alexandru cel Bun,nr 19, Piatra Neamt, Neamt. tel: 0233 / 22 44 88 fax: 0233 / 22 44 88 o Adresa sediilor operationale : NU o Localizarea proiectului : Piatra Neamt , Neamt A.4.Inregistrare : o Oficiul National al Registrului Comertului : J 12 / 2164 / 2017 o Cod Fiscal : R...

 • Alimentarea centralizata cu caldura

  Codul 754 Caietul de sarcini: Localitatea - Drochia; Norma ariei suprafeței totale din clădirea de locuit raportată la 1 persoană: f=18 [m2/per]; Norma diurnă de consum de apă caldă: gh=115 [l/per]; Valoarea maximă a cotei de nivel: Zmax=260 [m]; Tipul sistemului - închis;1 Tipul solului - semiumed; 1. Temperatura de calcul a agentului termic: τ1=145 ̊ C; τ 2=70 ̊ C; 2. Varianta planului general- 0; 3. Sursa de căldură pe plan: NW; 4. Distanța sursă-oraș: 0, 45km; 5. Norma de...

 • Retele hidraulice

  Se consideră o rețea buclată de conducte (figura 1), alcătuită din două inele, conducte de aducțiune, care pleacă din punctul 1, unde se află stația de pompare. Rețeaua este realizată din conducte de oțel cu rogozitatea echivalentă k=0,45 mm și are toate nodurile (inclusiv nodul 1) situate în același plan orizontal. Presiunea minimă admisă este de 12 m.c.a. iar diferența de presiune admisă la închiderea liniei piezometrice este pe inel de cel mult 0,2 m.c.a.. Conductele care alcatuiesc...

 • Instalatii electrice de joasa tensiune

  TEMA DE PROIECTARE Proiectarea instalatiei electrice de joasa tensiune la SC. GLOBAL SAFETI TEXTILES S.A. RO Tg Mures. Pentru prezentul obiectiv se vor dimensiona urmatoarele tipuri de instalatii electrice: - instalatia electrica de forta - instalatia electrica de iluminat normal de interior - instalatia electrica de prize (industriale+utilizare generala) - instalatia de compensare a factorului de putere - instalatia de impamantare - instalatia de protectie la lovituri de trasnet...

 • Optimizarea sondelor

  APLICAȚIE 1: Să se descrie un sistem de producție: - Să se reprezinte schematizat - Să se împartă pe componente - Să se reprezinte printr-o rețea - Să se aleagă nodurile posibile pentru efectuarea analizei nodale - Să se impună obiectivele optimizării acelui sistem - Să se impună limitele sau restricțiile sistemului. Stabilirea regimului optim de functionare a unei sonde presupune o analiza a tuturor componentelor pentru a obtine productivitate maxima si cheltuieli minime. Analiza...

Pagina 1 din 2