Toate proiectele din domeniul Instalatii

 • Dimensionarea tehnologica a instalatiei de obtinere a polistirenului in suspensie

  Sa se proiecteze o instalatie pentru obtinerea polistirenului prin procedeul in suspensie cu o capacitate de 28000 t/an Datele de proiectare sunt: a) capacitatea reactorului: 16 t b) durata unei sarje: 13 ore c) reteta de fabricatie: - apa demineralizata 49,68% - stiren 49,04% - CaCl2 0,18% - acid stearic 0,04% - stearat de butil 0,18% - ulei de vaselina 0,59% - peroxid de benzoil 0,11% - Na3PO4 0,13% - mersolat 0,0004% - persulfat de potasiu 0,03% (se introduce sub forma de...

 • Calculul retelei ramificate

  Calculul retelei ramificate Reteaua ramificata se caracterizeaza prin faptul ca fiecare consumator primeste fluid dintr-o singura directie Date initiale : - se alege viteza initiala a fluidului v=1 3 m/s - presiunea de la consumator p=1 3 mca - debitul la consumator Q=2 3 l/s - diametre STAS 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 Rezolvare Aleg pentu calcule urmatoarele valori initiale: - Viteza v=2m/s - Debitul Q=0.3l/s - Presiunea p=2mca -...

 • Cazan vertical cu tevi ignitubulare

  1. Baze teoretice Cazanele cu volum mare de apa sunt in general cazane ignitubulare deoarece fascicolul de tevi, impreunS cu focarul (de obicei tubular), sunt imersate in volumul de apa cuprins in manta, Constructiv, cazanele se compun global dintr-o manta, unul sau mai multe focare, unul sau mai multe drumuri convective, camere de intoarcere, placi tubulare pentru prinderea suprafetelor de transfer de caldura, ștuturi de racord și accesorii (izolatie, arzător, automatizare etc,),...

 • Utilaje si instalatii pentru - defecarea zemii de difuzie

  INTRODUCERE 1. Importanța și rolul zahărului în industria alimentară 1.1 Considerații generale Zahărul este unul din alimentele cele mai importante și răspândite în hrana oamenilor, având o valoare alimentară ridicată. Zahărul are calitatea de a asimila în timp foarte scurt, circa 15 minute, de aceea este indicat în hrana persoanelor care depun eforturi fizice, pentru restabilirea rapidă a energiei consumate, în hrana bolnavilor, a copiilor etc. Zahărul constituie materia primă de bază...

 • Racitorul cu aer

  INTRODUCERE Lipsa apei și creșterea costurilor, împreună cu preocupările mai recente legate de poluarea apei și de fumul de răcire, au redus considerabil utilizarea industrială a schimbătorilor de căldură cu apă. În consecință, atunci când nu este posibilă o integrare suplimentară a căldurii în cadrul instalației, acum este obișnuită respingerea căldurii direct în atmosferă, iar o mare parte din procesul de răcire în rafinării și instalații chimice are loc în schimbătoare de căldură cu aer...

 • Masurarea presiunii

  Presiunea 1. Presiunea in fizica si tehnica este o marime fizica derivata scalara, definita prin raportul dintre forta si unitatea de suprafata, forta fiind aplicata in directie perpendiculara pe suprafata considerata. De regula, este reprezentat prin una din simbolurile P, p, (mai rar, prin H sau h). Presiunea relativa este diferenta de presiune fata de presiunea atmosferica. Relația de definiție este: p= presiunea; F= forta normala; S= suprafata Presiunea este o marime scalara, care in...

 • Management

  A. Date de identificare a Solicitantului : A.1. Denumirea completa a Solicitantului : S.C. LUCHIAN S.A. A.2. Denumire prescurtata : NU A.3. Coordonatele Solicitantului : o Adresa sediului înregistrat : Str. Alexandru cel Bun,nr 19, Piatra Neamt, Neamt. tel: 0233 / 22 44 88 fax: 0233 / 22 44 88 o Adresa sediilor operationale : NU o Localizarea proiectului : Piatra Neamt , Neamt A.4.Inregistrare : o Oficiul National al Registrului Comertului : J 12 / 2164 / 2017 o Cod Fiscal : R...

 • Alimentarea centralizata cu caldura

  Codul 754 Caietul de sarcini: Localitatea - Drochia; Norma ariei suprafeței totale din clădirea de locuit raportată la 1 persoană: f=18 [m2/per]; Norma diurnă de consum de apă caldă: gh=115 [l/per]; Valoarea maximă a cotei de nivel: Zmax=260 [m]; Tipul sistemului - închis;1 Tipul solului - semiumed; 1. Temperatura de calcul a agentului termic: τ1=145 ̊ C; τ 2=70 ̊ C; 2. Varianta planului general- 0; 3. Sursa de căldură pe plan: NW; 4. Distanța sursă-oraș: 0, 45km; 5. Norma de...

 • Retele hidraulice

  Se consideră o rețea buclată de conducte (figura 1), alcătuită din două inele, conducte de aducțiune, care pleacă din punctul 1, unde se află stația de pompare. Rețeaua este realizată din conducte de oțel cu rogozitatea echivalentă k=0,45 mm și are toate nodurile (inclusiv nodul 1) situate în același plan orizontal. Presiunea minimă admisă este de 12 m.c.a. iar diferența de presiune admisă la închiderea liniei piezometrice este pe inel de cel mult 0,2 m.c.a.. Conductele care alcatuiesc...

 • Instalatii electrice de joasa tensiune

  TEMA DE PROIECTARE Proiectarea instalatiei electrice de joasa tensiune la SC. GLOBAL SAFETI TEXTILES S.A. RO Tg Mures. Pentru prezentul obiectiv se vor dimensiona urmatoarele tipuri de instalatii electrice: - instalatia electrica de forta - instalatia electrica de iluminat normal de interior - instalatia electrica de prize (industriale+utilizare generala) - instalatia de compensare a factorului de putere - instalatia de impamantare - instalatia de protectie la lovituri de trasnet...

 • Optimizarea sondelor

  APLICAȚIE 1: Să se descrie un sistem de producție: - Să se reprezinte schematizat - Să se împartă pe componente - Să se reprezinte printr-o rețea - Să se aleagă nodurile posibile pentru efectuarea analizei nodale - Să se impună obiectivele optimizării acelui sistem - Să se impună limitele sau restricțiile sistemului. Stabilirea regimului optim de functionare a unei sonde presupune o analiza a tuturor componentelor pentru a obtine productivitate maxima si cheltuieli minime. Analiza...

 • Statie de epurare a apelor uzate urbane

  Apa ca şi aerul, este un factor de mediu indispensabil vieţii. Apa se găseşte întotdeauna acolo unde există viaţă şi formează substanţa cea mai răspîndită pe pămînt. Ea a avut un rol de prim ordin in apariţia vieţii pe planeta noastră. Combaterea poluarii apelor se realizează prin măsuri ce urmăresc, in primul rind, prevenirea poluării apelor. Pentru multe ramuri industriale, pentru zootehnie şi diverse activităţi sociale, modalitatea cea mai eficienta de combatere şi limitare a poluării...

 • Instalatii de iluminat si de forta

  Lumina conditioneaza in mare masura activitatea omului. Iluminatul de nivel corespunzator contribuie la marirea productivitatii muncii, la reducerea numarului de accidente, la evitarea erorilor. Instalatiile de iluminat trebuie sa realizeze un anumit nivel de iluminare, concomitent cu indeplinirea unor conditii de calitate, reclamate de caracterul subiectiv al iluminatului. In afara de aceasta, instalatiile de iluminat trebuie sa aiba, pentru a fi economice, o mare adaptabilitate la...

 • Strung

  Sa se proiecteze o cutie de viteze pentru o masina unealta de tip strung cu urmatoarele caracteristici: - Numarul de trepte: z = 12 - Turatia maxima: nmax = 1500 [rot/min] - Turatia minima: nmin = 35 [rot/min] - Turatia motorului: nm =1500 [rot/min] - Puterea de aschiere: P = 2,5 [KW] - Structura cinematica: cu treapta simpla si suprapunere de turatii. 1. MEMORIUL TEHNIC DE PREZENTARE 1.1 Introducere Masina unealta este o masina de lucru care are ca scop principal generarea...