Proiectele din domeniul Instalații

Schimbătoare de căldură apă-apă cu pereți transversali

CAPITOULU 1 - CERINȚE 1.1. Dimensionarea unui schibător de căldură în condițiile de mai jos: Nr Ordi ne Q [kW ] Agent Primar Agent Secundar ŋiz Cp1 țț ț ᵌ ț ț ᵌ Δ Dteava [mm] Lsch [m] K  ² W’ t11 [șC] t12 [șC] t21 [șC] t22 [șC] 6 850 119 90 16 50 0.995 4.185 950 990 1 30 3 700 1... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Reabilitarea sistemului de iluminat aferent unei hale de productie containere

1. GENERALITĂȚI Denumirea lucrării este Reabilitarea sistemului de iluminat aferent unei hale de productie containere, efectuată pentru beneficiarul S.C. BLUE CONTAINER S.R.L., loc. Alesd, jud. Bihor, persoana de contact Hristu Cristian - asociat. Elaboratorul prezentului concept energetic este S.C. CALORIA... citește mai departe

72 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Reglajul fluxului luminos în iluminatul public stradal

1. INTRODUCERE. OBIECTIVE. REZULTATE INTRODUCERE Fluxul luminos - este fluxul radiant emis în spectrul vizibil, evaluat prin intensitatea senzației vizuale, unitatea de măsură fiind lumenul [lm] [1]. Măsurarea fluxului luminos pentru o sursă de iluminat se realizează cu sfera fotometrică sau integratoare. Fiind... citește mai departe

89 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sisteme de ventilare și climatizare

Să se proiecteze instalația de ventilare și climatizare aferentă unui etaj intermediar al unei clădiri de birouri. Figura prezintă schema de principiu a instalației de ventilare și climatizare iarna și vara: VCV - ventiloconvectoare casetate de tavan Recuperator de căldură Baterie electrică preîncălzire PBPI... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Extras Preview

Proiectarea unui aparat de schimb de căldură în care se condensează propan

TEMA DE PROIECTARE N = 36 Sa se efectueze calculul termic de dimensionare a unui aparat de schimb de căldură in care se condensează propan. Date inițiale: - temperatura propanului la intrare in condensator: t1’=(24+0,5⋅????) 0C; - apa de răcire are: la intrare, temperatura de t2’ = 150C, iar la ieșire t2” =... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras Preview

Instalații frigorifice

TEMA DE PROIECTARE Calculul termic pentru o instalatie frigorifica cu comprimare mecanica de vapori in doua drepte pentru racirea unui agent tehnologic utilizat in industria chimica.Se dau urmatoarele date: - Puterea frigorifică a instalației Q0=153,72 [kW]; - Agentul tehnologic - solutie de etil glicol-apa;... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Instalații de încălzire II

Să se efectueze calculul necesarului de căldură și să se dimensioneze suprafețele de schimb termic pentru un bloc de locuințe. Se cunosc partiul blocului și datele de proiectare: Regimul de înălțime: S+P+9E Înălțime etaj: 3.1 [????] Cota terenului amenajat: -0,35 [????] Zona eoliană: IV. Zona termică: III. R... citește mai departe

65 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Dimensionarea tehnologică a instalației de obținere a polistirenului în suspensie

Sa se proiecteze o instalatie pentru obtinerea polistirenului prin procedeul in suspensie cu o capacitate de 28000 t/an Datele de proiectare sunt: a) capacitatea reactorului: 16 t b) durata unei sarje: 13 ore c) reteta de fabricatie: - apa demineralizata 49,68% - stiren 49,04% - CaCl2 0,18% - acid stearic... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview

Calculul rețelei ramificate

Calculul retelei ramificate Reteaua ramificata se caracterizeaza prin faptul ca fiecare consumator primeste fluid dintr-o singura directie Date initiale : - se alege viteza initiala a fluidului v=1 3 m/s - presiunea de la consumator p=1 3 mca - debitul la consumator Q=2 3 l/s - diametre STAS 10; 15; 20; 25;... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Cazan vertical cu țevi ignitubulare

1. Baze teoretice Cazanele cu volum mare de apa sunt in general cazane ignitubulare deoarece fascicolul de tevi, impreunS cu focarul (de obicei tubular), sunt imersate in volumul de apa cuprins in manta, Constructiv, cazanele se compun global dintr-o manta, unul sau mai multe focare, unul sau mai multe drumuri... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Utilaje și instalații pentru - defecarea zemii de difuzie

INTRODUCERE 1. Importanța și rolul zahărului în industria alimentară 1.1 Considerații generale Zahărul este unul din alimentele cele mai importante și răspândite în hrana oamenilor, având o valoare alimentară ridicată. Zahărul are calitatea de a asimila în timp foarte scurt, circa 15 minute, de aceea este indicat... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Răcitorul cu aer

INTRODUCERE Lipsa apei și creșterea costurilor, împreună cu preocupările mai recente legate de poluarea apei și de fumul de răcire, au redus considerabil utilizarea industrială a schimbătorilor de căldură cu apă. În consecință, atunci când nu este posibilă o integrare suplimentară a căldurii în cadrul instalației,... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Măsurarea presiunii

Presiunea 1. Presiunea in fizica si tehnica este o marime fizica derivata scalara, definita prin raportul dintre forta si unitatea de suprafata, forta fiind aplicata in directie perpendiculara pe suprafata considerata. De regula, este reprezentat prin una din simbolurile P, p, (mai rar, prin H sau h). Presiunea... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Management

A. Date de identificare a Solicitantului : A.1. Denumirea completa a Solicitantului : S.C. LUCHIAN S.A. A.2. Denumire prescurtata : NU A.3. Coordonatele Solicitantului : o Adresa sediului înregistrat : Str. Alexandru cel Bun,nr 19, Piatra Neamt, Neamt. tel: 0233 / 22 44 88 fax: 0233 / 22 44 88 o Adresa... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Alimentarea centralizată cu căldură

Codul 754 Caietul de sarcini: Localitatea - Drochia; Norma ariei suprafeței totale din clădirea de locuit raportată la 1 persoană: f=18 [m2/per]; Norma diurnă de consum de apă caldă: gh=115 [l/per]; Valoarea maximă a cotei de nivel: Zmax=260 [m]; Tipul sistemului - închis;1 Tipul solului - semiumed; 1.... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Rețele hidraulice

Se consideră o rețea buclată de conducte (figura 1), alcătuită din două inele, conducte de aducțiune, care pleacă din punctul 1, unde se află stația de pompare. Rețeaua este realizată din conducte de oțel cu rogozitatea echivalentă k=0,45 mm și are toate nodurile (inclusiv nodul 1) situate în același plan... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Instalații electrice de joasă tensiune

TEMA DE PROIECTARE Proiectarea instalatiei electrice de joasa tensiune la SC. GLOBAL SAFETI TEXTILES S.A. RO Tg Mures. Pentru prezentul obiectiv se vor dimensiona urmatoarele tipuri de instalatii electrice: - instalatia electrica de forta - instalatia electrica de iluminat normal de interior - instalatia... citește mai departe

81 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Optimizarea sondelor

APLICAȚIE 1: Să se descrie un sistem de producție: - Să se reprezinte schematizat - Să se împartă pe componente - Să se reprezinte printr-o rețea - Să se aleagă nodurile posibile pentru efectuarea analizei nodale - Să se impună obiectivele optimizării acelui sistem - Să se impună limitele sau restricțiile... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Extras Preview

Stație de epurare a apelor uzate urbane

Apa ca şi aerul, este un factor de mediu indispensabil vieţii. Apa se găseşte întotdeauna acolo unde există viaţă şi formează substanţa cea mai răspîndită pe pămînt. Ea a avut un rol de prim ordin in apariţia vieţii pe planeta noastră. Combaterea poluarii apelor se realizează prin măsuri ce urmăresc, in primul... citește mai departe

55 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instalații de iluminat și de forță

Lumina conditioneaza in mare masura activitatea omului. Iluminatul de nivel corespunzator contribuie la marirea productivitatii muncii, la reducerea numarului de accidente, la evitarea erorilor. Instalatiile de iluminat trebuie sa realizeze un anumit nivel de iluminare, concomitent cu indeplinirea unor conditii de... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strung

Sa se proiecteze o cutie de viteze pentru o masina unealta de tip strung cu urmatoarele caracteristici: - Numarul de trepte: z = 12 - Turatia maxima: nmax = 1500 [rot/min] - Turatia minima: nmin = 35 [rot/min] - Turatia motorului: nm =1500 [rot/min] - Puterea de aschiere: P = 2,5 [KW] - Structura cinematica:... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview