Toate proiectele din domeniul Instalatii

 • Alimentarea centralizata cu caldura

  Codul 754 Caietul de sarcini: Localitatea - Drochia; Norma ariei suprafeței totale din clădirea de locuit raportată la 1 persoană: f=18 [m2/per]; Norma diurnă de consum de apă caldă: gh=115 [l/per]; Valoarea maximă a cotei de nivel: Zmax=260 [m]; Tipul sistemului - închis;1 Tipul solului - semiumed; 1. Temperatura de calcul a agentului termic: τ1=145 ̊ C; τ 2=70 ̊ C; 2. Varianta planului general- 0; 3. Sursa de căldură pe plan: NW; 4. Distanța sursă-oraș: 0, 45km; 5. Norma de...

 • Retele hidraulice

  Se consideră o rețea buclată de conducte (figura 1), alcătuită din două inele, conducte de aducțiune, care pleacă din punctul 1, unde se află stația de pompare. Rețeaua este realizată din conducte de oțel cu rogozitatea echivalentă k=0,45 mm și are toate nodurile (inclusiv nodul 1) situate în același plan orizontal. Presiunea minimă admisă este de 12 m.c.a. iar diferența de presiune admisă la închiderea liniei piezometrice este pe inel de cel mult 0,2 m.c.a.. Conductele care alcatuiesc...

 • Instalatii electrice de joasa tensiune

  TEMA DE PROIECTARE Proiectarea instalatiei electrice de joasa tensiune la SC. GLOBAL SAFETI TEXTILES S.A. RO Tg Mures. Pentru prezentul obiectiv se vor dimensiona urmatoarele tipuri de instalatii electrice: - instalatia electrica de forta - instalatia electrica de iluminat normal de interior - instalatia electrica de prize (industriale+utilizare generala) - instalatia de compensare a factorului de putere - instalatia de impamantare - instalatia de protectie la lovituri de trasnet...

 • Optimizarea sondelor

  APLICAȚIE 1: Să se descrie un sistem de producție: - Să se reprezinte schematizat - Să se împartă pe componente - Să se reprezinte printr-o rețea - Să se aleagă nodurile posibile pentru efectuarea analizei nodale - Să se impună obiectivele optimizării acelui sistem - Să se impună limitele sau restricțiile sistemului. Stabilirea regimului optim de functionare a unei sonde presupune o analiza a tuturor componentelor pentru a obtine productivitate maxima si cheltuieli minime. Analiza...

 • Statie de epurare a apelor uzate urbane

  Apa ca şi aerul, este un factor de mediu indispensabil vieţii. Apa se găseşte întotdeauna acolo unde există viaţă şi formează substanţa cea mai răspîndită pe pămînt. Ea a avut un rol de prim ordin in apariţia vieţii pe planeta noastră. Combaterea poluarii apelor se realizează prin măsuri ce urmăresc, in primul rind, prevenirea poluării apelor. Pentru multe ramuri industriale, pentru zootehnie şi diverse activităţi sociale, modalitatea cea mai eficienta de combatere şi limitare a poluării...

 • Instalatii de iluminat si de forta

  Lumina conditioneaza in mare masura activitatea omului. Iluminatul de nivel corespunzator contribuie la marirea productivitatii muncii, la reducerea numarului de accidente, la evitarea erorilor. Instalatiile de iluminat trebuie sa realizeze un anumit nivel de iluminare, concomitent cu indeplinirea unor conditii de calitate, reclamate de caracterul subiectiv al iluminatului. In afara de aceasta, instalatiile de iluminat trebuie sa aiba, pentru a fi economice, o mare adaptabilitate la...

 • Strung

  Sa se proiecteze o cutie de viteze pentru o masina unealta de tip strung cu urmatoarele caracteristici: - Numarul de trepte: z = 12 - Turatia maxima: nmax = 1500 [rot/min] - Turatia minima: nmin = 35 [rot/min] - Turatia motorului: nm =1500 [rot/min] - Puterea de aschiere: P = 2,5 [KW] - Structura cinematica: cu treapta simpla si suprapunere de turatii. 1. MEMORIUL TEHNIC DE PREZENTARE 1.1 Introducere Masina unealta este o masina de lucru care are ca scop principal generarea...