Calculul trezoreriei nete pe o perioada de doi ani pentru determinarea anului favorabil si luarea deciziilor pentru evolutia intreprinderii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Calculul trezoreriei nete pe o perioada de doi ani pentru determinarea anului favorabil si luarea deciziilor pentru evolutia intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Zenovic Gherasim

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Inteligenta Artificiala

Cuprins

Introducere .. .. ..2
I. Cadrul economic de lucru general, caracterizarea mediului PROLOG in
care se va realiza proiectul cu studiu de caz. ... . .. 4
1.1. Sisteme expert de gestiune; Limbajul Prolog ... ... ...4
1.2. Cadrul economic general .. .. . . .5
1.2.1. Trezoreria netă . .. ... 5
1.2.2. Trezoreria pozitivă .. .. . .. .6
1.2.3. Trezoreria negative ...6
1.2.4. Trezoreria 0 ...6
1.2.5. Avantajele și obiectivele trezoreriei nete ..6
1.3. Caracterizarea mediului Prolog în care se va realiza studiul de
caz ...7
II.Studiu de caz. Calculul trezoreriei nete pe o perioadă dedoi ani pentru
determinarea anului favorabil și luarea deciziilor pentru evoluția
intreprinderii ...9
Concluzii ..15
Bibliografie ..15

Extras din document

Introducere

Marven Minsky când a fost întrebat ce este inteligența artificială a răspuns :”Există

întotdeauna persoane care au nevoie să definească totul pentru a realiza ceva.De ce ?”

Inteligența artificială are ca scop dezvoltarea sistemelor care sunt bazate pe calculator.

În domeniul economic sunt utilizate sisteme expert, aceste sisteme sunt fundamentate pe

tehnologii artificiale și reprezintă un sistem de programe pe calculator.

Limbajul de programare Prolog este utilizat în dezvoltarea sistemelor expert. Un program

Prolog este reprezentat dintr-o colecție de fapte și reguli , acest program este un limbaj de nivel

înalt.

Lucrarea “Calculul trezoreriei nete pe o perioadă de doi ani pentru determinarea anului

favorabil și luarea deciziilor pentru evoluția intreprinderii” este realizată pentru a putea

compara cu o mai mare ușurință trezoreria netă a unei intreprinderi pentru doi ani consecutivi,

sau chiar pentru două intreprinderi diferite și a ne da seama care intreprindere dispune de mai

multe lichidități.

Tabloul fluxurilor de trezorerie este o situație de flux care permite compararea

rezultatelor diferitelor întreprinderi prin eliminarea efectelor utilizării diferitelor metode

contabile pentru aceleași operații și evenimente. Pe baza unui tablou al fluxurilor de trezorerie

„utilizatorii pot să evalueze schimbările activului net al unei întreprinderi, în structura sa

financiară, capacitatea de adaptare la diferitele conjuncturi și oportunități, să elaboreze modele

pentru aprecierea diferitelor întreprinderi”.1

Cash-flow-ul sau trezoreria netă reprezintă diferența dintre încasările și plățile curente ale

unei firme pe o anumita perioadă de timp. Acest cash-flow răspunde la întrebări legate de

solvabilitatea și lichiditatea firmei și este o expresie a derulării fluxurilor comerciale.

Lichiditățile se referă la fondurile disponibile și la depozitele la vederea ale unei intreprinderi.

Trezoreria netă are un rol fundamental într-o intreprindere deoarece caracterizează

mărimea disponibilităților bănești de care dispune aceasta la un moment dat. În general trezoreria

este masa de disponibilități făcută disponibilă din jocul plăților și încasărilor și care să facă față

permanent scadențelor.

De aceea în Capitolul II- Studiu de caz. Calculul trezoreriei nete pe o perioadă de doi ani

pentru determinarea anului favorabil și luarea deciziilor pentru evoluția intreprinderii este

realizat un program în limbajul Prolog care este dedicat în special acționarilor ,economiștilor și

persoanelor care sunt interesate într-un mod deosebit de o anumită intreprindere pentru că îi ajută

să observe evoluția lichidităților pe o anumită periodă de timp. Aceștia pot compara anumite

perioade din an ale trezoreriei nete sau chiar ani și pot observa evoluția trezoreriei; aceasta poate

să aibă o evoluție favorabilă iar lichiditățile să crească, poate să fie vorba de un deficit ,iar atunci

intreprinderea trebuie să facă un credit pentru a își plătii datoriile sau există cazuri în care

trezoreria netă este 0 și atunci încasările sunt egale cu plățile.

Capitolul I - Cadrul economic de lucru general, caracterizarea mediului

PROLOG in care se va realiza proiectul cu studiu de caz.

1.1. Sisteme expert de gestiune; Limbajul Prolog

Inteligența Artificială și-a avut începuturile după sfârșitul celui de-al doilea Război

Mondial. Primele programe apărute erau cele care rezolvau puzzle-uri sau care jucau anumite

jocuri.

Principalul scop al Inteligenței Artificiale este dezvoltarea sistemelor bazate pe

calculator , ca acestea să poată imita criteriul uman. Ele sunt capabile să învețe limbaje naturale,

cum gândește , răspunde , interacționează creierul uman.

Printre principalele domenii de aplicație ale inteligenței artificiale sunt și sistemele

expert, învățarea automată, robotica, traducerea automată, realitatea virtuală, etc.

“Sistemul expert reprezintă un sistem de programe pe calculator, fundamentat pe

metode și tehnologii ale inteligenței artificiale, care stochează cunoștințele mai multor experți

umani dintr-un domeniu bine definit și pe care apoi le utilizează pentru rezolvarea problemelor

dificile specifice domeniului.”2

Sistemele expert au apărut în anii 1970 și fac parte din categoria sistemelor informatice

bazate pe cunoștințe.

Sistemele expert utilizate în domeniul economic sunt : Sisteme expert destinate

previziunii și planificării , Siteme expert de diagnosticare , Sisteme expert de control și

monitorizare.

Sistemele expert își ating obiectivele cu ajutorul mulțimii de fapte și reguli pentru gestiunea

cunoștințelor.

Un sistem expert bazat pe reguli are trei componente :

- Baza de cunoștințe ( baza de reguli) : reprezentarea cunoștințelor se face utilizând

reguli de forma

IF < premise> THEN <concluzii>

- Memoria de lucru : conține informații pentru rezolvarea unei probleme

- Mecanismul de inferență : reprezintă componența de control și execuție dintr-un sistem

bazat pe reguli. Acest mecanism folosește trei moduri de inferențe :

- Metoda deductivă - permite motorului de inferențe să realizeze un anumit

scop (goal)

- Metoda inductivă - conține procese inductive de raționament prin care se

găsesc faptele care satisfac scopul

- Metoda mixtă - combină cele două metode cea inductive și cea deductive

pentru a folosi avantajele fiecareia

Fisiere in arhiva (1):

  • Calculul trezoreriei nete pe o perioada de doi ani pentru determinarea anului favorabil si luarea deciziilor pentru evolutia intreprinderii.pdf

Bibliografie

1. Buneci , Mădălina ,Roxana - Dezvoltarea sistemelor expert în PROLOG (Design of
Expert Systems in PROLOG), Editura Lumina ,2000.
2. Gherasim ,Zenovic - Cursuri - Sisteme expert de gestiune ,USH - MFC - CAEIP ,2013
3. Gherasim, Zenovic, Cocianu, Cătălina- Lucia, - Sisteme expert în economie, Editura
Fundația România de Mâine, București , 2005
4. Gherasim, Zenovic, Fusaru, Doina, Andronie, Maria, - Sisteme informatice pentru
asistarea deciziei economice, Editura Fundației România de Mâine, București, 2008.
5. Ghionea , Ionuț - Articol ( http://www.catia.ro/articole/ai/ai.htm )
6. http://profs.info.uaic.ro/~alaiba/mw/index.php?title=Caracteristicile_unui_sistem_expert
7. http://ro.wikipedia.org/wiki/Prolog
8. http://www.math.md/studlib/informatica/prolog/capitol1.pdf
9. http://www.visual-prolog.com/, (http://wiki.visualprolog.
com/index.php?title=A_Guide_to_Artificial_Intelligence_with_Visual_Prolog)