Modelarea unui Cazan cu Aburi

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Modelarea unui Cazan cu Aburi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 78 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dolhascu Tinel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Inteligenta Artificiala

Cuprins

Cuprins
Introducere .4
Capitolul 1 Centrale pentru producerea energiei electrice/termice .5
1.1 Clasificarea centralelor termoelectrice 5
1.2 Centrale termoelectrice clasice (cu turbina cu abur) &.&8
1.3 Notiuni de termodinamica a sistemelor energetice&13
1.3.1 Notiuni de baza .13
1.3.2 Schimbul de energie dintre un sistem termodinamic
si mediul ambiant &18
1.3.3 Utilizarea vaporilor în instalatii energetice &.&19
1.3.3.1 Procesul de vaporizare 19
1.3.3.2 Vaporii supraîncalziti .&.21
1.3.3.3 Consecintele utilizarii vaporilor cu parametri ridicati 22
1.3.4 Procese termomecanice în centrale termoelectrice clasice
cu turbine cu abur (CTE si CET) &23
1.4 Instalatii de cazane de abur .25
1.4.1 Cazane de abur. Caracteristici principale &.&25
1.4.2 Cazane cu curculatie naturala &.&25
1.4.2.1 Schema principala .&.&25 1.4.2.2 Producerea caldurii &.27
1.4.2.3 Transferul caldurii asupra agentului energetic .&29
1.4.2.4 Elementele principale &.31
1.5 CET Iasi &35
1.5.1 Prezentare generala35
1.5.2 Cazanul de abur CPG-420 .36
Capitolul 2 Retele Neuro-Fuzzy36
2.1 Logica Fuzzy.36
2.1.1 Multimi Fuzzy.36
2.1.2 Modele Fuzzy38
2.2 Retele neuronale artifficiale 40
2.2.1 Modelul neuronului artificial .40
2.2.2 Retele de neuroni artificiali .41
2.2.3 Reteaua neuronala de tip RBF43
2.2.4 Algoritmi de invatare44
2.3 Modelarea Neuro-Fuzzy.45
3.3.1 Structura ANFIS.45
3.3.2 Construirea retelelor neuro-fuzzy.47
3.3.3 Algoritmi de invatare48
Capitolul 3 Încercari experimentale.52
3.1 Editorul ANFIS .52
3.2 Modelarea cazanului CPG 420.56
3.2.1 Stabilirea intrarilor si iesirilor 56
3.2.2 Încercari experimentale.58
3.3 Concluzii .73

Extras din document

Introducere

Proiectarea sistemelor de control este în momentul de fata caracterizata de un numar mare de cerinte impuse , de competitie, cerinte de protectie a mediului înconjurator , consum de energie redus si costuri reduse si nevoia de sisteme robuste si toleranta la defecte. Aceste considerente introduc cerinte în plus pentru tehnicilede modelare efectiva a proceselor. Multe procese nu pot fi supuse tehnicilor de modelare conventionale datorita lipsei cunostintelor formale precise despre sistem , comportamentelor neliniare puternice , gradelor mari de incertitudine ,sau a caracteristicilor de variatie în timp.

Modelarea neuro-fuzzy este cunoscuta ca fiind o metoda eficienta de care usureaza obtinerea efectiva modelului combinând informatii din diferite surse , cum ar fi modele empirice , euristice si date .Modelele neuro-fuzzy descriu sistemele prin intermediul de reguli daca-atunci reprezentate printr-o structura de tip retea careia i se pot aplica algoritmi de învatare cunoscuti din domeniul retelelor neuronale . Datorita acestei structuri, modelele neuro-fuzzy sunt , pâna la un anumit nivel , transparente pentru interpretari si analize si de aceea ele sunt mai usor de folosit pentru a explica solutii pentru utilizatori decât modelele de tip black-box (cutie neagra) cum sunt retelele neuronale.

Lucrarea de fata are ca tema modelarea prin mijloace de inteligenta computationala , mai precis retelele neuro-fuzzy , a cazanului de abur CPG-420. Prima parte a lucrarii este o descriere a fenomenelor fizice care au loc în acest sistem si a elementelor componente. Aceste informatii sunt importante în vederea alegerii marimilor de intrare pentru modelul neuro-fuzzy.

În capitolul doi sunt prezentate retelele neuronale , modelele fuzzy si modul în care retelele fuzzy pot fi folosite penru a optimiza inferentele de tip Takagi-Sugeno rezultând modelul ANFIS.

Ultimul capitol contine etapele practice urmate pentru obtinerea unor modele neuro-fuzzy de tip ANFIS si rezultatele experimentale.

Capitolul 1

Centrale pentru producerea energiei electrice/termice

În cadrul acestor centrale are loc producerea energiei electrice/termice. Obtinerea energiei are loc prin intermediul unor cicluri termodinamice.

1.1 Clasificarea centralelor termoelectrice

În scopul evidentierii unor aspecte functional constructive si a transformarilor energetice ce au loc în asemenea centrale se prezinta în tabelele 1.1.1 si 1.1.2 clasificarea acestor centrale din urmatoarele puncte de vedere [3], [6], [8], [9], [10], [14]:

- dupa natura energiei primare;

- dupa energia produsa;

- dupa tipul masinii termice;

- dupa puterea grupurilor energetice;

- dupa parametrii aburului;

- dupa schema termica;

- dupa amplasamentul echipamentelor.

Aceasta clasificare evidentiaza procesele ce au loc în CTE prin intermediul unor cicluri termodinamice, deci diversitatea problemelor de exploatare si asigurare a functionarii la parametrii prescrisi.

Tab. 1.1.1. Clasificarea centralelor termoelectrice dupa natura energiei primare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modelarea unui Cazan cu Aburi.doc

Alte informatii

În cadrul activitatilor de conducere, supervizare si monitorizare a proceselor, sunt solicitate, adesea, modele precise ale proceselor. Modelele proceselor pot fi împartite în doua categorii: modele determinate prin scrierea ecuatiilor ce guverneaza desfasurarea procesului si modele empirice.