Prototip de Sistem Expert

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Prototip de Sistem Expert.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Butnaru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Inteligenta Artificiala

Extras din document

Identificarea şi definirea problemei

Analiza economico – financiară este un domeniu foarte important, deoarece cu ajutorul acesteia se poate determina situaţia şi evoluţia unei întreprinderi privind structura sa financiară şi rentabilitatea. O abordare modernă a analizei economico-financiare este aceea a unui sistem de tratare a informaţiei care este destinat să ofere informaţii importante şi necesare managerului în adopatea deciziilor financiare.

Dar, informaţia oferită de analiza economico - finaciară nu este adresată numai managerilor întreprinderii, ci şi diverşilor utilizatori care urmăresc aspectele specifice de care sunt interesaţi.

Acest prototip de sistem expert realizează evaluarea, analiza indicatorilor economico – finaciari ai societăţii la sfarşitul unei perioade de gestiune.

Indentificarea şi achiziţia cunoaşterii

Cunoaşterea constituie factorul major într-un sistem expert. Cunoaşterea, ca act intelectual sau informaţie latentă, descrptivă şi definitorie, depozitată în structurile de memorare are un caracter individual, se justifică din punct de vedere cauzal, iar prin teoria ştiinţifică obţine valoarea de adevăr şi se obiectivează.

Astfel, putem spune că, informaţia latentă, obiectivă, cu caracter de generalitate în care intră definiţiile, legile regulile, conceptele şi clasificările formează ceea ce se numeşte cunoaştere.

Informaţia obţinută prin efecturea analizei indicatorilor economico – finaciari, este necesară în relaţiile întreprinderii cu partenerii de afaceri, denumiţi mai generic terţi. Aceştia sunt: acţionarii, investitorii, creditorii, furnizorii, clineţii, organele fiscale, etc.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a realţiilor de afaceri aceştia sunt interesaţi de mai multe aspecte ce privesc întreprinderea:

- acţionarii actuali şi cei potenţiali urmăresc sectorul de activitate a întreprinderii şi locul pe care îl ocupă aici, fiind interesaţi în mod special de îndatorarea intreprinderii;

- creditorii sunt interesaţi în special de lichiditatea întreprinderii, adică capaciatatea acesteia de a face faţă scadenţelor pe termen scurt. Pe termen lung aceştia sunt interesaţi de solvabilitatea şi rentabilitatea întreprinderii, de care depinde plata dobânzilor şi rambursarea datoriilor;

- furnizorii sunt interesaţi de bonitatea firmei;

- investitorii doresc sa-şi minimizeze riscurile şi să-şi rentabilizeze capitalurile;

Există numeroase aspecte de care aceştia sunt interesaţi pentru a-şi asigura desfăşurarea relaţiilor de afaceri în bune condiţii. Managerii întreprinderii utilzează şi ei aceste informaţii, deoarece au ca obiectiv asigurarea rentabilităţii capitalurilor investite.

Prototipul de sistem expert Analiza indicatorilor economico – financiari ai S.C. Apopi&Blumen S.R.L. este realizat în programul Exsys CORVID.

Tabele ajutătoare pentru formalizarea cunoaşterii

Tabelă decizională folosită pentru realizarea prototipului din programul EXSYS CORVID.

Tabelul nr. 1 Indicatori economico-financiari

Lichiditate curentă Lichiditate imediată Grad de îndatorare Îndatorarea întreprinderii Semnificaţie Factori de certitudine

>2 >0.5 <1 <2/3 Favorabil 10

=2 =0.5 =1 =2/3 Acceptabil 10

<2 <0.5 >1 >2/3 Nefavorabil 10

- - - - Nu ati ales analiza acestui indicator 10

Tabelul nr. 2 Indicatori economico-financiari

Viteza de rotatie a activelor imobilizate Viteza de rotatie a activelor totale Solvabilitatea Perioada de recuperare a creantelor Semnificaţie Factori de certitudine

<100 <100 >30% <180 zile Favorabil 10

=100 =100 =30% =180 zile Acceptabil 10

>100 >100 <30% >180 zile Nefavorabil 10

Nu ati ales analiza acestui indicator 10

Primul obiectiv urmărit în realizarea prototipului îl reprezintă identificarea elementelor de bază a prototipului şi transpunerea lor în mediul EXSYS CORVID.

EXSYS Corvid lucrează doar cu variabile, acestea fiind de mai multe categorii.

Static List este o variabilă ce poate conţine mai multe valori (este „înlocuitoarea” calificatorilor/ întrebărilor din EXSYS Professional şi Developer).

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistem exp.doc