Sistem Expert in Apicultura

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Sistem Expert in Apicultura.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 36 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Hardut Daniel,Florin Talagiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Inteligenta Artificiala, Agronomie, Calculatoare

Cuprins

I.Introducere 3
1.1.Inteligenţă artificială-consideraţii tehnice 3
1.2.Sisteme expert 5
1.3. Sisteme interactive de asistare a deciziilor 9
1.4. Structura sistemelor expert şi constituirea lor 10
1.5.Apicultura 16
1.5.1.Istoria apiculturii 17
II.Tehnologii folosite 18
2.1.Adobe Dreamweaver 8 18
III.Descrierea aplicaţiei 19
3.1.Baza de reguli 20
IV.Utilizarea aplicaţiei 30
Conluzii 33
Bibliografie 34
Anexe 35

Extras din document

I Introducere

Aceasta aplicaţie reprezintă un sistem expert în apicultură creat în scopul de a oferi tuturor persoanelor începatoare în acest domeniu posibilitatea de a acumula cunoştiinţele expuse de către mine în acest domeniu, cunoştiinţe acumulate pe parcursul a 9 ani de experienţă.

Aici fiecare vizitator poate afla care sunt principale lucrări ce se execută în stupină, şi care sunt bolile dăunatoare la albine, modul în care acestea se manifestă , şi cum se tratează fiecare boală în parte

1.1. Inteligenţa artificială – consideraţii generale

Inteligenţa artificială reprezintă un domeniu important din punct de vedere economic, prin capacitatea sa de a aborda noi clase de probleme, diferite de cele tratate de informatica clasică, cum ar fi: percepţia, luarea de decizii, planificarea, diagnoza, interpretarea semnalelor, înţelegerea limbajului natural, concepţia. Aceste probleme acoperă activităţi umane dintre cele mai variate şi prezintă particularităţi comune, care se bazează în mod fundamental pe exploatarea „inteligentă” a unor mari cantităţi de cunoştinţe, specifice domeniului studiat.

„Având la bază primele cercetări de cibernetică, inteligenţa artificială s-a axat pe direcţia înţelegerii raţionamentului uman şi a descifrării modului de acţiune a acestuia, ca şi a modelării lui pe calculatoarele electronice.”

Domeniul privilegiat de studiu al sistemelor de inteligenţă artificială îl reprezintă raţionamentul. Formalizarea diferitelor tipuri de raţionamente (ipotetic, analogic, temporal) ocupă locul central, de maximă intimitate în structura şi conceperea unui sistem de inteligenţă artificială, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic.

Direcţiile de acţiune ale inteligenţei artificiale sunt :

• demonstrarea şi producerea teoremelor matematice;

• învăţarea automată (prin acumularea de experienţă) – SOPHIE şi STEAMER sunt exemple de sisteme expert de învăţare;

• acceptarea de comenzi vocale şi retransmiterea vocală a rezultatelor;

• robotica;

• vederea artificială (recunoaşterea formelor geometrice);

• teoria jocurilor.

Pentru abordarea acestui nou domeniu, au existat trei moduri mari de acţiune :

1. Abordarea cognitivă – în care raţionamentul uman este abordat ca o succesiune de stări şi procese mentale ce transformă intrările în ieşiri, inteligenţa artificială încercând să le automatizeze;

2. Abordarea pragmatică – în care raţionamentul uman este privit ca mai sus, dar inteligenţa artificială încearcă să producă aceleaşi ieşiri la aceleaşi intrări, dar pe alte baze decât cele biologice;

3. Abordarea conexionistă – în care raţionamentul uman este abordat prin prisma proceselor neuronale, inteligenţa artificială încercând să reproducă mecanic activitatea neurologică a creierului.

Prin urmare, dacă limbajele şi abordările clasice aveau ca scop accelerarea unor procese calculatorii, inteligenţa artificială are ca scop declarat prelucrarea cu mijloace automate a cunoştinţelor.

1.2. Sisteme expert – definiţii.

Comparaţii între expertul uman şi sistemul expert

„Elementul central al prelucrării inteligente îl constituie raţionamentul artificial, ca imitare al celui natural, efectuat de creierul uman. În aplicaţiile sale, de tipul sistemelor expert, inteligenţa artificială nu atentează la supremaţia expertului uman, ci asigură numai cadrul de punere în valoare a competenţelor acestuia.”

Fisiere in arhiva (3):

  • COPERTA.doc
  • Cuprins.doc
  • Sistem Expert in Apicultura.doc