Biserica Manastirii Golia

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Biserica Manastirii Golia.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 29 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Sofragiu Petru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Istoria Artelor

Cuprins

I. Argument ... .2
II. Introducere .. . ...3
III.1. Urmele bisericii Golia din secolele al XV-lea și al XVI lea .. ...4
III.2. Biserica logofătului Ioan Golia
(cca. 1564) .. .. ..5
III. 3. Biserica lui Vasile Lupu (1653) . ... 8
III. 4. Note privitoare la arhitectura
bisericii Golia ... ..11
IV.1. Informații generale despre mozaicurile de la Monreale ... .22
IV. 2. Analiză plastică a lucrarii practice . .23
IV.3. Etape de lucru ale pânzei cu ziua a cincea a Creației . ..24
V.Concluzii ... .28
Bibliografie .. . .29

Extras din document

Argument

Mi-am ales să vorbesc despre această temă, deoarece Biserica Mănăstirii Golia este un impresionant monument architectural, unic în toata lumea prin construcție cât și prin pictură. Mănăstirea Golia apare ca o puternică fortareată medievală de apărare, cu ziduri si turnuri de incinta, cu porti mari din metal si lemn la intrarea sub turn si în biserica.

E important să cunoaștem detaliat monumentele ce le deținem, deoarece ele sunt o zestre sacră pe care o păstrăm de secole de la cei ce s-au jertfit pentru țară și pentru credința ortodoxă.

Aceasta Biserica este cunoscută prin ansamblul ei architectural, ce combina stilul moldovenesc cu stilul rusesc.

Biserica este considerată, deunii specialiști, ca fiind monumentul care tradează influenta Renasterii tîrzii, prin intermediul Galitiei: edificiu de tip clasic, din blocuri de piatră fatuită, strajuit de pilastri corintici (cu capiteluri in frunză de acant) si cornisă in stil baroc sustinuta de console.Această mănăstire mă lasă mereu uimit, de fiecare dată când ajung în această zonă analizez fiecare detaliu architectural, și fiecare chip expresiv al picturii, iar în sinea mea ii laud pe marii pictori ce au ajutat la săvârșirea acestei biserici.

Introducere

Mănăstirea Golia din Iași este unul dintre cele mai interesante și valoroase ansambluri monumentale din Moldova, din perspectivă istorică, dar și pentru evoluția arhitecturii în acest spațiu. Arhitectura bisericii „ÎnălțareaDomnului” - marcată de Renașterea târzie italiană, venită pe filieră poloneză - rezonează cu moda occidentală a epocii (fig. 1). Biserica este considerată, deunii specialiști, ca fiind monumentul care marchează începuturile baroculuiîn Țările Române. Turnul Goliei, cu statura sa medievală, impozantă, a fostsimbolul orașului Iași în a doua

jumătate a veacului al XIX-lea, până la construireaPalatului Culturii (1907-1925). Cea mai mare parte a existenței sale,mănăstirea Golia a fost închinată la mănăstirea Vatoped de la MunteleAthos, fiind slujită de călugări greci (1606-1863). În mănăstire rezida un exarh al Vatopedului, care administra toate mănăstirile din Moldova închifignate la Muntele Athos și toate proprietățileacestora (sate, moșii, du ghene,clădiri, mori etc.). Prin aceasta, Mănăstirea Golia a contribuit la susținereavieții religioase ortodoxe în centrelesituate pe teritoriul Imperiului Otoman.Mănăstirea Golia este înregistratăîn Lista Monumentelor Istorice (2004)atât ca ansamblu de arhitectură cât șipe componente.

Fig.1- Biserica Mănăstirii Golia înainte de restaurarea din anii 1988-2008

Fisiere in arhiva (1):

  • Biserica Manastirii Golia.docx

Bibliografie

1. Voica-Maria Pușcașu, Elena Gherman,Cercetări arheologice efectuate la biserica Mănăstirii Golia, în vol. Mănăstirea Golia - 350 de ani de la sfințirea ctitoriei lui Vasile Lupu. Studii și documente, coord. Sorin Iftimi, Iași, 2010
2. Maria Magdalena Székely, Paleologii din Moldova, vol. De Potestate. Semne și expresii ale Puterii în Evul Mediu românesc, studii și articole de Dumitru Năstase, Ștefan S. Gorovei, Benoît Joudiou, Sorin Iftimi, Maria Magdalena Székely, Petronel Zahariuc și o notă de Petre Ș. Năsturel, Iași, 2006
3. Nicolae Stoicescu,Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova, sec. XIV-XVII, București, 1971
7.Maria Magdalena Székely,Ctitorii cei vechi ai Goliei, în volumul Mănăstirea Golia - 350 de ani de la sfințirea ctitoriei lui Vasile Lupu. Studii și documente, Iași, 2010
8.Gheorghe Curinschi,Monumentele de arhitectură din Iași, București, 1967
9.Răzvan Theodorescu,Manierism și „prim baroc” postbizantin între Polonia și Istanbul, în lucrarea Civilizația românilor între medieval și modern, vol. I, București, 1987
10. Radu Popa, Câteva observații asupra mănăstiri Golia din Iași, în „Studii și Cercetări de Istoria Artei”, tom 13, 1966, nr. 2
11.Ana Dobjanschi, Victor Simion, Arta în epoca lui Vasile Lupu, București, 1979