Proiectele din domeniul Istoria Românilor

Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar

Propunătoare: Data: Școala: Clasa: a IV-a Aria curriculară: Om și societate Disciplina: Istorie Unitatea de învățare: Epoci, evenimente și personalități Subiectul: Ștefan cel Mare Tipul lecției: predare-învățare Scop: Familiarizarea elevilor cu informațiile legate de Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei.... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Contribuții ale istoriografiei române în secolul al XIX-lea și la începutul secolului XX

Lucrari si aprecieri asupra Revolutiei romane de la 1848-1849 s-au publicat la foarte scurt timp de la desfasurarea ei. O prima categorie de lucrari apartine conducatorilor, fruntasilor evenimentelor respective ce incercau sa-si apere si sa - si justifice actiunile pe de o parte, si pe de alta sa atraga atentia... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Vizita lui Nicolae Ceaușescu la Iași din data de 12-14 septembrie 1985

Analiza noastră asupra vizitelor de lucru își propune să prezinte evenimentul atât la nivel descriptiv, cât și detalierea fenomenelor care au determinat transformarea vizitelor de lucru într-o manifestare de cult. De asemenea, putem remarca amploarea pe care vizitele de lucru le iau în odată cu preluarea funcției de... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Extras Preview

Pacepa

INTRODUCERE În procesul de dezvoltare a armatelor moderne, activitatea de culegere de informații din domeniul militar, politico-militar și economico-militar, capătă noi dimensiuni, fiind guvernată de legi și norme riguroase, multe nescrise dar obligatoriu a fi cunoscute și respectate. Azi, ca și în trecut, în lume... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect istorie cls 4 - Recapitulare - Fapte istorice și personalități în Antichitate și în Epoca Medievală

DATA : 22. 03. 2 010. CLASA : a IV-a A Prof. înv. primar : OBIECTUL : ISTORIE SUBIECTUL : RECAPITULARE - Fapte istorice și personalități în Antichitate și în Epoca Medievală. TIPUL LECȚIEI : Recapitularea, sistematizarea , fixarea și consolidarea cunoștințelor. METODE ȘI PROCEDEE : observația dirijată,... citește mai departe

48 pagini 8 puncte Extras Preview

Trataul de la Trianon

INTRODUCERE Nu putine sunt evenimentele si lucrurile despre care se vorbeste mereu si mult, fara a fi îndeajuns de bine cunoscute. Asa se întâmpla în momente ale conversatiei curente, în discursul stiintific sau în cel politic. Frecventa si intensitatea fenomenului sunt proportionale cu interesul stârnit de un fapt... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Românii din Croația

INTRODUCERE Deși, în Croația nu este exclus să se fi oprit și câțiva români, din cei care au plecat din România, Republica Moldova sau alte spații locuite re români după 1990-1991, totuși, atunci când ne referim la românii din această țără, ne gândim la istro-români, „băiași” și la „vlasii” din Dalmația deja... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Manifestări ale cultului religios la geto-daci

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei. Cu toate că civilizația Geto- Dacilor este una defunctă, iar religia acestora nu mai are niciun aderent în epoca contemporană, aceasta încă suscită fascinația și imaginația cercetătorilor, cât și a publicului larg. Importanța studierii structurii religioase și... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reforma agrară din România de la 1921

INTRODUCERE Evoluția României moderne s-a desfășurat de-a lungul a circa doua veacuri ,intre a doua jumătate a secolului al XVIII- lea si sfarșitul celui de-al doilea război mondial. În cadrul acestui proces se pot distinge două etape, fiecare dintre ele având propriile sale caracteristici. Prima a fost o etapă de... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Politica internă a lui Matei Basarab

Matei Basarab a avut o domnie lungă de aproape 22 de ani (1632-1654), cu realizări însemnate în toate domeniile (politic, militar, cultural și artistic). Acesta era considerat de turci ca al doilea Mihai Viteazul, precum și de adevărat Mecena pentru dezvoltarea artei și culturii românești. Unele dintre aspectele mai... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Istoria localității Pietroșani

Capitolul I AŞEZARE, DESCRIERE FIZICĂ, SUPRAFAŢĂ, POPULAŢIE Despre localitatea Pietroşani din actualul judeţ Teleorman şi fostul judeţ Vlaşca, s-au scris până în prezent trei lucrări de sine stătătoare şi anume: 1. Monografia comunei Pietroşani (Vlaşca), având ca autori pe doi dintre intelectualii de seamă ai... citește mai departe

97 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Unirea Principatelor Române și reformele lui Alexandru Ioan Cuza

I. ALGORITMUL INTRODUCTIV Unitatea de învăţământ: Profesor Clasa: a VIII-a Data: 24.02.2016 Unitatea de învăţare: Constituirea României moderne Lecţia: Unirea Principatelor Române și reformele lui Alexandru Ioan Cuza Tipul lecţiei: lecţie mixtă (dobândire de cunoştinţe, sistematizare, exersare şi evaluare... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

România în Primul Război Mondial

La 15/28 august 1916, România intra în Primul Război Mondial pentru înfăptuirea dezideratului unităţii naţionale depline. După o serie de succese obţinute pe frontul din Transilvania, când au fost eliberate unele teritorii, inclusiv oraşe importante precum Braşovul, a urmat un adevărat dezastru la Turtucaia pe 28... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Argeșeni în spiritualitatea românească

ARICESCU, CONSTANTIN D. 18. III. 1823 – 18. II. 1886 Scriitor, istoric şi publicist, născut la Câmpulung. A fost fiul serdarului Dimitrie Aricescu. După ce îşi începe învăţătura cu dascăli greci, în anul 1833 trece la şcoala românească din oraşul natal, pe care o conducea în acea perioadă Dimitrie Jianu,... citește mai departe

48 pagini 7 puncte Extras Preview

Istoria românilor transilvăneni

Ιѕtоrіɑ Βіѕеrісіі rоmânеștі dіn Тrɑnѕіlvɑnіɑ în ultіmɑ рɑrtе ɑ vеɑсuluі ɑl ХVΙΙΙ-lеɑ rерrеzіntă un ѕubіесt рrіvіlеɡіɑt dіn ɑсеѕt рunсt dе vеdеrе, реntru сă реrіоɑdɑ ɑ fоѕt mɑrсɑtă dе ехреrіmеntul іоѕеfіn ɑl mоdеrnіzărіі rɑdісɑlе ɑ ѕосіеtățіі . Реrіоɑdɑ рɑѕtоrɑţіеі еріѕсорuluі Ιоɑn Βоb ɑ fоѕt unɑ dіntrе сеlе mɑі... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Anul 1942 - An dramatic în existența diviziei 15 Infanterie

În campania militară din anul 1941 Divizia 15 infanterie a fost printre primele unităţi care au răspuns cu entuziasm şi fermitate la îndemnul generalului Ion Antonescu din 22 iunie „împliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile noastre”. Această... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Nicolae Ceaușescu - Principele

CAPITOLUL I ETICA POLITICĂ A LUI MACHIAVELLI Ar fi imposibilă sesizarea revoluţiei produse de Machiavelli, creatorul „teoriei statului, în domeniul doctrinelor politice, fără o prezentare a precedentelor teorii politice, idei, vehiculate privind societatea, orînduirea politic, atitudinea faţă de putere a unor... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

România la începutul primului război mondial (1914-1916)

Introducere. În literatura de specialitate, istoria Primului Razboi Mondial, privită sub aspectul aprecierii responsabilităţilor, a luptelor diplomatice şi militare, a caracterului participării diferitelor ţări, a măsurii în care realizarea autodeterminării naţionale şi a unificării politice şi naţionale a unor... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect Didactic Istorie

Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Clasa: a IV- a Data: 14.01.2015 Propunător: Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Istorie Unitatea de învăţare: Civilizaţii ale antichităţii Tema: Războaiele daco - romane Tipul lecţiei: Predare - învăţare Durata lecţiei: 45 de minute Obiective... citește mai departe

4 pagini 8 puncte Extras Preview

Relațiile româno-elene în Perioada Interbelică

INTRODUCERE Nu este o exagerare în a spune că, între popoarele Europei de Sud-Est, românii şi grecii au întreţinut cele mai strânse legături şi că istoria lor s-a întrepătruns în chipul cel mai profund. Perioada când aceste raporturi au cunoscut apogeul a fost cea a sfârşitului Evului Mediu şi a începutului epocii... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Personalitatea lui Nicolae Titulescu

Introducere. Nicolae Titulescu, personalitate marcantă a scolii de diplomaţie din perioada interbelică, a rămas în istoria şi conştiinţa poporului român ca un apărător al păcii, al independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a poporului român şi egalităţii în drepturi între statele şi naţiunile lumii.... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

1 Decembrie 1918

Ziua de 1 Decembrie 1918 a încheiat procesul de unificare a tuturor românilor într-un singur stat și marchează, de asemenea, și momentul creării României Mari, precedat de proclamaţiile de unire ale Basarabiei şi Bucovinei cu Regatul României. Realizarea României Mari prin unirea Basarabiei, Bucovinei și... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Extras

Unirea și Reformele lui Alexandru Ioan Cuza

Portretul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza Tatăl viitorului domn, Ioan Cuza, provenea dintr-o veche familie de boieri mici şi mijlocii din judeţul Fălciu (astăzi în judeţul Vaslui), proprietari de pământ cu funcţii în administraţiile domneşti din Moldova. Mama sa, Sultana Cozadini, provenea dintr-o familie de... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Legea Țării și Instituțiile Sale

1. Terminologie. În condiţiile feudalismului dezvoltat, instituţiile juridice păstrează un important fond de norme străvechi la care se vor adăuga şi numeroasele reguli noi. Continuitatea vechilor norme ne ajută implicit şi la cunoaşterea instituţiilor feudalismului timpuriu când ele s-au format întrucât după... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reforma Agrară din 1921

Introducere La începutul sec. al XX-lea problema agrară constituia una din chestiunile fundamentale evoluţiei României. Prin modul ei de rezolvare depindea atât progresul economic al ţării cât şi îmbunătăţirea soartei ţăranilor. Lupta pentru pământ a constituit mereu principalul motiv al rebeliunilor şi... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview