Toate proiectele din domeniul Istoria Romanilor

 • Vizita lui Nicolae Ceausescu la Iasi din data de 12-14 septembrie 1985

  Analiza noastră asupra vizitelor de lucru își propune să prezinte evenimentul atât la nivel descriptiv, cât și detalierea fenomenelor care au determinat transformarea vizitelor de lucru într-o manifestare de cult. De asemenea, putem remarca amploarea pe care vizitele de lucru le iau în odată cu preluarea funcției de către Nicolae Ceaușescu, fapt ce ne determină să afirmăm că fostul lider comunist a utilizat prezența în teritoriu și pentru a crea o aparentă de legimitate, încercând să-și...

 • Pacepa

  INTRODUCERE În procesul de dezvoltare a armatelor moderne, activitatea de culegere de informații din domeniul militar, politico-militar și economico-militar, capătă noi dimensiuni, fiind guvernată de legi și norme riguroase, multe nescrise dar obligatoriu a fi cunoscute și respectate. Azi, ca și în trecut, în lume există numeroase structuri informative, denumite generic servicii secrete sau speciale. Ele sunt încadrate cu oameni perfect instruiți, puternic motivați și conștienți de...

 • Proiect istorie cls 4 - Recapitulare - Fapte istorice si personalitati in Antichitate si in Epoca Medievala

  DATA : 22. 03. 2 010. CLASA : a IV-a A Prof. înv. primar : OBIECTUL : ISTORIE SUBIECTUL : RECAPITULARE - Fapte istorice și personalități în Antichitate și în Epoca Medievală. TIPUL LECȚIEI : Recapitularea, sistematizarea , fixarea și consolidarea cunoștințelor. METODE ȘI PROCEDEE : observația dirijată, conversația, analiza, explicația, exercițiul, munca în echipă, expunerea. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: C.D. cu cântecul : „Noi suntem români” interpretat de Nicolae Furdui Iancu;...

 • Trataul de la Trianon

  INTRODUCERE Nu putine sunt evenimentele si lucrurile despre care se vorbeste mereu si mult, fara a fi îndeajuns de bine cunoscute. Asa se întâmpla în momente ale conversatiei curente, în discursul stiintific sau în cel politic. Frecventa si intensitatea fenomenului sunt proportionale cu interesul stârnit de un fapt sau altul. Focalizarea, atentiei asupra lui determina formarea unei imagini unilaterale, câteodata distorsionate de inflamarea spiritelor, dar implantându-se astfel în constiinta...

 • Romanii din Croatia

  INTRODUCERE Deși, în Croația nu este exclus să se fi oprit și câțiva români, din cei care au plecat din România, Republica Moldova sau alte spații locuite re români după 1990-1991, totuși, atunci când ne referim la românii din această țără, ne gândim la istro-români, „băiași” și la „vlasii” din Dalmația deja dispăruți. Istro-românii Una din comunitățile românești este reprezentată de către istro-români, un mic grup etnic, cu o populație autohtonă nu mai mare de 1250 - 1500 vorbitori de...

 • Manifestari ale cultului religios la geto-daci

  INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei. Cu toate că civilizația Geto- Dacilor este una defunctă, iar religia acestora nu mai are niciun aderent în epoca contemporană, aceasta încă suscită fascinația și imaginația cercetătorilor, cât și a publicului larg. Importanța studierii structurii religioase și culturale a înaintașilor noștri ține în primul rând de necesitatea de a ne cunoaște originile, de a intra în contact cu universul religios și ideologic specific strămoșilor noștri,...

 • Reforma agrara din Romania de la 1921

  INTRODUCERE Evoluția României moderne s-a desfășurat de-a lungul a circa doua veacuri ,intre a doua jumătate a secolului al XVIII- lea si sfarșitul celui de-al doilea război mondial. În cadrul acestui proces se pot distinge două etape, fiecare dintre ele având propriile sale caracteristici. Prima a fost o etapă de tranziție, românii din principatele Moldova și Țara Româneasca îndepărtându-se de tradițiile patriarhale ale sud-estului bizantino-ortodox către dinamiciile inovații ale...

 • Politica interna a lui Matei Basarab

  Matei Basarab a avut o domnie lungă de aproape 22 de ani (1632-1654), cu realizări însemnate în toate domeniile (politic, militar, cultural și artistic). Acesta era considerat de turci ca al doilea Mihai Viteazul, precum și de adevărat Mecena pentru dezvoltarea artei și culturii românești. Unele dintre aspectele mai întunecate ale domniei sale, sunt în primul rând exploatarea fiscală și feudală, deosebit de intense. S-au subliniat, de asemenea, strânsele legături ce au existat între Țările...

 • Istoria localitatii Pietrosani

  Capitolul I AŞEZARE, DESCRIERE FIZICĂ, SUPRAFAŢĂ, POPULAŢIE Despre localitatea Pietroşani din actualul judeţ Teleorman şi fostul judeţ Vlaşca, s-au scris până în prezent trei lucrări de sine stătătoare şi anume: 1. Monografia comunei Pietroşani (Vlaşca), având ca autori pe doi dintre intelectualii de seamă ai satului din perioada interbelică, inginerul agronom Marius Constantinescu – administratorul Fermei-model Pietroşani şi învăţătorul Teodor Popescu – directorul Şcolii de băieţi...

 • Unirea Principatelor Romane si reformele lui Alexandru Ioan Cuza

  I. ALGORITMUL INTRODUCTIV Unitatea de învăţământ: Profesor Clasa: a VIII-a Data: 24.02.2016 Unitatea de învăţare: Constituirea României moderne Lecţia: Unirea Principatelor Române și reformele lui Alexandru Ioan Cuza Tipul lecţiei: lecţie mixtă (dobândire de cunoştinţe, sistematizare, exersare şi evaluare a competenţelor de muncă intelectuală) Loc de desfăşurare: sala de clasă • Competenţe generale: 1.Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate....

 • Romania in Primul Razboi Mondial

  La 15/28 august 1916, România intra în Primul Război Mondial pentru înfăptuirea dezideratului unităţii naţionale depline. După o serie de succese obţinute pe frontul din Transilvania, când au fost eliberate unele teritorii, inclusiv oraşe importante precum Braşovul, a urmat un adevărat dezastru la Turtucaia pe 28 august/10 septembrie unde trupele române au suferit pierderi considerabile. În aceste condiţii, comandamentul militar român a retras forţe importante din Transilvania, deplasându-le...

 • Argeseni in spiritualitatea romaneasca

  ARICESCU, CONSTANTIN D. 18. III. 1823 – 18. II. 1886 Scriitor, istoric şi publicist, născut la Câmpulung. A fost fiul serdarului Dimitrie Aricescu. După ce îşi începe învăţătura cu dascăli greci, în anul 1833 trece la şcoala românească din oraşul natal, pe care o conducea în acea perioadă Dimitrie Jianu, strălucită figură a învăţământului nostru primar, fost elev al lui Gheorghe Lazăr. Între anii 1837 şi 1844 a urmat cursurile colegiului Sf. Sava din Bucureşti, unde a avut printre...

 • Istoria romanilor transilvaneni

  Ιѕtоrіɑ Βіѕеrісіі rоmânеștі dіn Тrɑnѕіlvɑnіɑ în ultіmɑ рɑrtе ɑ vеɑсuluі ɑl ХVΙΙΙ-lеɑ rерrеzіntă un ѕubіесt рrіvіlеɡіɑt dіn ɑсеѕt рunсt dе vеdеrе, реntru сă реrіоɑdɑ ɑ fоѕt mɑrсɑtă dе ехреrіmеntul іоѕеfіn ɑl mоdеrnіzărіі rɑdісɑlе ɑ ѕосіеtățіі . Реrіоɑdɑ рɑѕtоrɑţіеі еріѕсорuluі Ιоɑn Βоb ɑ fоѕt unɑ dіntrе сеlе mɑі înflоrіtоɑrе. Ιоɑn Lеmеnі (n. 23 ɑрrіlіе 1780, Dеzm ...

 • Anul 1942 - An dramatic in existenta diviziei 15 Infanterie

  În campania militară din anul 1941 Divizia 15 infanterie a fost printre primele unităţi care au răspuns cu entuziasm şi fermitate la îndemnul generalului Ion Antonescu din 22 iunie „împliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile noastre”. Această unitate a parcurs 600 de km pe un teren foarte accidentat, lipsit de comunicaţii şi adesea pe un timp nefavorabil şi urmărit continuu pe duşmani de la Prut şi până sus zidurile Odessei,...

 • Nicolae Ceausescu - Principele

  CAPITOLUL I ETICA POLITICĂ A LUI MACHIAVELLI Ar fi imposibilă sesizarea revoluţiei produse de Machiavelli, creatorul „teoriei statului, în domeniul doctrinelor politice, fără o prezentare a precedentelor teorii politice, idei, vehiculate privind societatea, orînduirea politic, atitudinea faţă de putere a unor clase, pături şi grupuri sociale, a unor indivizi separaţi. Începînd cu apariţia speciei umane, în centrul activităţiipolitice a stat omul – de la individul simplu pînă la grupările,...

Pagina 1 din 9