Studiu privind analiza economiei contemporane românești

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 33112
Mărime: 112.02KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Cuprins

CAPITOLUL I – Premisele istorice ale înfăptuirii Marii Uniri

Dezvoltarea unitară a poporului român în Evul Mediu.

Factorii motori ai dezvoltării legăturilor economice între ţările române 03

Similitudinea structurilor economice, sociale, şi politico-instituţionale în cele trei ţări române. Caracterul complementar al economiei ţărilor române 06

Conştiinţa unităţii de neam şi limbă 11

Aspecte ale unităţii de cultural-spirituale 14

PrimaUnire15991600 16

Relaţiile economice dintre Transilvania pe de o parte, Moldova şi Ţara Românească pe de altă parte 13

Constituirea pieţei economice naţionale – urmare a apariţiei producţiei de tip industrial 21

Zonarea economică a ţării.

Două borne istorice ale luptei pentru unitate şi modernizare: Revoluţia de la 1848 şi Unirea Principatelor 24

Războiul de Independenţă şi semnificaţia sa în plan economic 26

Războiul Vamal dintre România şi Austro-Ungaria expresie a dezvoltării unitare a naţiunii române 30

Economia românească în preajma şi în timpul primului război mondial 35

CAPITOLUL II – Marea Unire de la 1918

Eveniment istoric fundamental pentru dezvoltarea naţiunii române

Unificarea potenţialului economic al pieţei naţionale după Marea Unire

CAPITOLUL III – Evoluţia economiei în România interbelică (1919-1939)

Semnificaţia istorică a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918

Unificarea legislativă. Liant al vieţii economice şi sociale

Politica economică a României

Politica agrară. Agricultura româniei între anii 1919-1939

Consideraţii cu privire la evoluţia agriculturii României în perioada 1919-1939

Politica şi legislaţia industrială

Rolul statului şi al coordonării în complexul economic

Politica monetară

Politica fiscală

Extras din document

CAPITOLUL I – Premisele istorice ale înfăptuirii Marii Uniri –

Premisele istorice şi economice ale formării statului naţional unitar român

Factorii motori ai dezvoltării legăturilor economice între ţările române

Cercetarea istoriei ne dovedeşte că Ţările Române de pe ambele versante ale Carpaţilor, Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, s-au dezvoltat de-a lungul secolelor în strânsă legătură una cu alta, ca urmare a unităţii geografice, a formelor de viaţă materială şi spirituală comune, a unităţii poporului român şi a limbii sale. În aceşti termeni “au apărut şi s-au maturizat trăsăturile naţiunii române, proces încununat prin formarea statului naţional unitar român”.

Închegarea naţiunii române, ca şi procesul de formare a statului naţional unitar român îşi au temelia obiectivă în permanenţa legăturilor economice, politice şi culturale între ţările române, legături care au constituit “osatura” în jurul căreia s-au ridicat şi consolidat conştiinţa de sine, cultura naţională, activitatea politică îndreptată spre înfăptuirea independenţei şi unităţii naţionale.

Dezvoltarea economiei a constituit un factor esenţial ce a determinat unirea ţărilor române, formarea statului naţional român.

Este semnificativ de constatat că, pe măsura dezvoltării forţelor de producţie în ţările române, a amplificării vieţii economice a fiecăreia dintre ele, s-au dezvoltat şi relaţiile de interdependenţă, manifestate multilateral prin schimbări economice, culturale, prin dezvoltarea istorică, organică, a poporului român din toate provinciile sale.

Înlăturarea graniţelor nefireşti dintre cele trei ţări româneşti se impunea ca o necesitate obiectivă datorită legăturilor de schimb intense, statornicite de-a lungul secolelor, mai ales odată cu apariţia şi extinderea raporturilor de producţie capitaliste, astfel că înaintarea ţărilor române pe drumul progresului nu mai era posibilă decât prin făurirea unui stat naţional, unitar, liber şi independent.

Preview document

Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 1
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 2
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 3
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 4
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 5
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 6
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 7
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 8
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 9
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 10
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 11
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 12
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 13
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 14
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 15
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 16
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 17
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 18
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 19
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 20
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 21
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 22
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 23
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 24
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 25
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 26
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 27
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 28
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 29
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 30
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 31
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 32
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 33
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 34
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 35
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 36
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 37
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 38
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 39
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 40
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 41
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 42
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 43
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 44
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 45
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 46
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 47
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 48
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 49
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 50
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 51
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 52
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 53
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 54
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 55
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 56
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 57
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 58
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 59
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 60
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 61
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 62
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 63
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 64
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 65
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 66
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 67
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 68
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 69
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 70
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 71
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 72
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 73
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 74
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 75
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 76
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 77
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 78
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 79
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 80
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 81
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 82
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 83
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 84
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 85
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 86
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 87
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 88
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 89
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 90
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 91
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 92
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 93
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 94
Studiu privind analiza economiei contemporane românești - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Analiza Economiei Contemporane Romanesti.doc

Alții au mai descărcat și

Istoria Economica a Romaniei

CAP I. CIVILIZATIA MATERIALA A GETO-DACILOR SI VIATA ECONOMICA IN DACIA ROMANA. CIVILIZATIA MATERIALA A GETODACILOR. Spatiul carpato...

Mari Români în Afara Țării

Introducere Diaspora româneasca Cuvântul diaspora este asociat cu grecii, evreii, italienii sau armenii raspânditi pretutindeni în lume. Aceste...

Cultura Gumelnița în Centrul și Sudul Dobrogei

Complexul cultural Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo VI s-a format la nivelul eneoliticului dezvoltat, dupa o perioada de ample transformari materiale...

Primul Razboi Mondial

Cauzele si începutul razboiului. La finele sec. al XIX-lea principalele tari capitaliste trec la o etapa superioara de dezvoltare - capitalismul...

Te-ar putea interesa și

Alinierea Serviciilor Turistice Românești la Cerințele Europene

Capitolul 1. PARTICULARITĂŢI ALE SERVICIILOR TURISTICE Turismul este cea mai complexă industrie din lume, în derularea sa fiind implicată întreaga...

Perfecționarea sistemelor promoționale la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Condiţiile economice contemporane în care asistăm la intensificarea luptei concurenţiale pe piaţa internaţională, la creşterea...

Doctrine Economice

1.1 Introducere Motivele pentru care economiştii studiază (sau predau) istoria gândirii economice (IGE) sunt multiple. Ele s-au diversificat o...

Ai nevoie de altceva?