Viața în Epoca Bronzului

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 29515
Mărime: 107.56KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist Dr. Beatrice MACRI,

Cuprins

Cap. I. Introducere

Cap. II. Consideraţii de ordin general

II.1.Culturile epocii bronzului

II. 2. Viaţa in epoca bronzului

Cap.III. Răspandirea cultului solar

Cap.IV. Vestigii ale cultului solar în spaţiul românesc

IV.1. Obiecte cu rol magico-religios

IV.2. Locuri de cult

Cap.V. Simbolistica solară

Cap.VI. Rit şi ritual funerar

Cap.VII. Reminiscenţe ale cultului solar

Extras din document

Cap. I. Introducere

Odată cu sfârşitul epocii neolitice şi mai ales în timpul perioadei de tranziţie,în viaţa comunităţilor umane din spaţiul carpato-balcanic intervin schimbări majore ce anunţă debutul unei epoci istorice După lungile si agitatele milenii ale neoliticului se termină fenomenul firesc de sedimentare în sânul triburilor de pe teritoriul României şi al regiunilor înconjurătoare, iar începutul difuzării metalurgiei bronzului justifică denumirea de epoca bronzului dată acestei noi etape în dezvoltarea civilizaţiei

Trecerea la epoca bronzului pe teritoriul României reprezintă doar un aspect regional al unui proces mai lung care a cuprins spaţii întinse din Europa Din Anatolia, peste Marea Egee, fenomenul atinge ţărmurile Greciei, pătrunde in interiorul Peninsulei Balcanice în Thracia, Macedonia, Thessalia, îşi continuă difuziunea la nord de Munţii Balcanici şi la Nord de Dunăre prin zona centrală, împădurită a Munteniei. Cuprinde la început părţile centrale ale României după care se răspândeşte spre vest şi nord est Cu acest prilej ţara noastră a fost legată mai strâns, cum era şi firesc, de regiunile imediat învecinate şi se încadrează astfel într-o arie istorică ale cărei limite au fost, în linii mari, spre est Prutul, spre nord şi nord-vest cursurile superioare ale Bugului apusean şi Vistulei şi Slovacia, spre vest şi sud-vest Dunărea mijlocie de la Bratislava la Porţile de Fier, iar spre sud lanţul Munţilor Balcani

Acum se petrecuse din punct de vedere etnic şi lingvistic, un dublu proces de asimilare sau mai exact, un dublu proces cu două aspecte: unul este acela al încheierii contopirii noilor veniţi în marea masa autohtonă a populaţiilor eneolitice, iar al doilea este acela al indoeuropenizării lingvistice a acestora din urmă Astfel observaţiile arheologice dovedesc că nu a fost vorba nici de distrugerea, nici de izgonirea totală de către noii veniţi a vechii populaţii neolitice, ci mai degrabă de o convieţuire şi un amestec, în aşa fel încât substratul local este asimilat lingvistic dar asimilează cu vremea, cultural, pe noii veniţi Abia de acum încolo se poate da un nume populaţiilor care locuiau în spaţiul carpato-dunărean ale cărei limite le-au depăşit de altfel mult, mai ales înspre sud:este vorba de triburile proto-trace, strămoşii tracilor cunoscuţi prin izvoarele scrise din timpurile istorice.

Se poate deci spune că începutul epocii bronzului coincide cu încheierea procesului complex de sinteză culturală, etnică, lingvistică de la sfârşitul perioadei de tranzitie

Cap. II. Consideraţii de ordin general

II.1.Culturile epocii bronzului

În cadrul Europei sud-estice şi centrale, culturile epocii bronzului din România formează, în asamblul lor, o unitate. Aceasta se manifestă cu tărie atât în domeniul culturii materiale, cât şi în acela al culturii spirituale şi pe plan etnic Pe baza unei dezvoltări a fondului local şi a fructificării acestuia cu elemente aduse din afară, în speţă egeo-mediteraneene, au luat naştere şi s-au dezvoltat de-a lungul epocii bronzului, în aceste părţi ale Europei, culturi diferite care împreună cu cele din Europa centrală şi occidentală, dovedesc că în această etapă a orînduirii comunei primitive, Europa începe să câştige din decalajul în care se găsea faţă de Orient. Influenţa culturii miceniene se dovedeşte a fi fost unul dintre factorii externi care au exercitat o activă înrâurire asupra dezvoltării locale, întocmai de altfel ca şi în bazinul central şi occidental al Mediteranei.

În perioada timpurie a bronzului se formează pe teritoriul Munteniei şi în sud-estul Transilvaniei, cu răspândiri apoi şi dincolo de aria iniţială, complexul Glina , reprezentând prima sinteză a epocii bronzului din România,constituită pe fondul eneolitic Gumelniţa, influenţat de elemente de origine răsăriteană, meridională şi nordică. În contact cu alte elemente din nord-est şi est a căpătat un aspect regional cunoscut sub numele de Schneckenberg, de unde şi denumirea de Glina-Schneckenberg sau Glina III-Schneckenberg dată aceste culturi după al treilea strat din tell-ul de la Glina şi aşezarea de la Schneckenberg-Dealul Melcilor, de lângă Braşov În evoluţia ei se deosebesc trei faze, pe baza celor constatate îndeosebi la Glina, dintre care una mai veche, Protoglina, purtând mai multe trăsături din perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului şi alte două mai noi, corespunzătoare culturii Glina propriu-zisă

În aceeaşi vreme in Banat sunt atestate unele forme întârziate ale culturii Coţofeni ; eventual primele începuturi ale culturii Periam-Pecica , numită astfel după două staţiuni importante situate pe cursul inferior al Mureşului. Denumirea de Periam-Pecica este utilizată de specialiştii români, cei străini preferând-o pe cea de Mureş (Maros). Aria culturii, nu foarte extinsă, este astăzi destul de bine delimitată, axa sa fiind cursul inferior al Mureşului până la confluenţa acestuia cu Tisa, descoperirile propriu-zise nedepăşind cu mult spre vest cursul celei din urmă. Spre nord limita pare să fie constituită din cursul Erului, în vreme ce spre sud descoperirile Periam-Pecica depăşesc foarte putin valea Arankăi (Zlatiţa)

Preview document

Viața în Epoca Bronzului - Pagina 1
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 2
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 3
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 4
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 5
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 6
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 7
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 8
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 9
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 10
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 11
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 12
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 13
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 14
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 15
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 16
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 17
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 18
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 19
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 20
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 21
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 22
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 23
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 24
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 25
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 26
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 27
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 28
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 29
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 30
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 31
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 32
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 33
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 34
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 35
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 36
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 37
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 38
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 39
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 40
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 41
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 42
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 43
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 44
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 45
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 46
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 47
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 48
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 49
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 50
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 51
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 52
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 53
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 54
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 55
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 56
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 57
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 58
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 59
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 60
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 61
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 62
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 63
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 64
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 65
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 66
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 67
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 68
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 69
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 70
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 71
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 72
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 73
Viața în Epoca Bronzului - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Viata in Epoca Bronzului
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Cultura și Civilizația Sumeriană

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Cultura şi civilizaţia sumeriană, cuprinde cinci capitole care evidenţiază importanţa culturii şi civilizaţiei...

Trupe de Elita in Antichitate - Garda Pretoriana

LISTA ANEXELOR 1.Grup de soldaţi pretorieni pe Columna lui Traian 2. Desen al lui Franz Eichhorst 3. Sculptură a lui Arno Breker 4.Gata de...

Fascismul Italian

CAPITOLUL 1 Introducere Secolul XX a fost unul al marelor dezastre. Conflicte militare dar si ideologice, masacre, genociduri, toate au facut...

Cultura și Civilizația Greacă

Grecia Antica: formarea si evolutia poporului grec Civilizatia greaca a preluat elementele de civilizatie urbana din civilizatiile orientale,...

Al Doilea Razboi Mondial - Origine si Evolutie - Impactul Asupra Securitatii Internationale

1. Introducere. Al doilea război mondial a fost şi rămâne cel mai important fenomen, dar şi cel mai semnificant pentru secolul al XX lea, pot...

Roma și influența Imperiului Roman în spațiul European

Evolutia romana în timpul republicii În secolul al VI-lea î.Hr., în anul 509, ultimul rege care a domnit, Tarquinius Superbus, a fost izgonit din...

Egiptul Antic

Istoria Regatul Timpuriu Aparitia Regatului Timpuriu (vechi) (2686-2173 î.Hr.) a adus cu sine consolidarea primului stat centralizat din...

Cultura Vechiului Egipt si Mesopotamia

Egiptul Antic a fost unul dintre cele mai vechi leagane de civilizatie umane. S-a dovedit a fi totodata leaganul de arta cu cea mai lunga durata...

Ai nevoie de altceva?