Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 24232
Mărime: 81.99KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Pavel Florea
Universitatea din Bacău Facultatea de Litere

Cuprins

I Modernitatea ideilor lui Camil Petrescu despre teatru

II Condiţia intelectualului între realitate şi ideal

III Setea de dreptate absolută (Jocul ielelor)

IV Iubirea ideală (Suflete tari, Act veneţian, Mioara)

V Eroii dramei istorice (Danton, Bălcescu)

VI Singularitatea teatrului camilpetrescian în dramaturgia naţională şi universală

Extras din document

I. Modernitatea ideilor lui Camil Petrescu despre teatru

“Camil Petrescu a fost un om de teatru în sensul total al expresiei, adică a cumulat funcţia de dramaturg, regizor, cronicar dramatic şi ceea ce particularizează mai cu seamă locul său în mişcarea teatrală a vremii – funcţia de teoretician al artei dramatice, pe care a studiat-o cu mijloacele unui adevărat teatrolog aspirând spre o concepţie sistematică, ştiinţific fundamentată, asupra acestui domeniu.” 1 Toate lucrările sunt cunoscute: Fals tratat pentru uzul autorilor dramatici, Addenda la Falsul tratat, Teze şi antiteze, Modalitatea estetică a teatrului şi Modalitatea artistică a teatrului.

“Scriitorul avea o coerentă înţelegere despre teatru şi teatrologie. Repudia opiniile celor care credeau în teatrul de idei, în cel expresionist sau simbolist, precizând nu o dată, ca în comentariul din 1925 despre Fapta lui Blaga, că «teatrul nu este şi nu poate fi altceva decât o întâmplare cu oameni. Orice operă care s-a abătut de la acest principiu a fost sortită pieirii.» (…) Opţiunea sa se îndrepta spre dramaturgia de analiză şi cunoaştere, făcând dese referiri la opera lui Shakespeare, Gogol, Ibsen, Cehov, Caragiale. Adică spre un teatru al credibilităţii, al valorilor sufleteşti, al personajelor dramatice superioare, opunând emoţiei lacrimilor şi disperării verbale, capacitatea de emoţie morală. În concepţia sa spectacolul este sau trebuie să fie osmoza coerenta dintre text şi teatru.”2

În perioada dintre cele două războaie mondiale concepţia teoretică a lui Camil Petrescu se bazează pe intuiţionismul bergsonian şi fenomenologia lui Husserl – în aceasta din urmă concretizându-se principalele linii ale gândirii lui. Versurile:

“Eu sunt dintre aceia

Cu ochi halucinaţi şi mistuiţi lăuntric,

Cu sufletul mărit,

Căci am văzut idei.”

din poezia Ideea, exprimă orientarea fundamentală a concepţiei lui despre artă.

În plan teoretic şi practic, Camil Petrescu este iniţiatorul unui literaturi de cunoaştere. Atitudinile teoretice despre poezie, roman şi teatru sunt îndreptate spre cunoaştere, spre contemplarea directă a esenţelor, cu ajutorul intuiţiei de tip husserlian. Ideea centrală a teoriilor camilpetresciene despre literatura dramatică o constituie opţiunea pentru un teatru în care dorinţa interioară de absolut este cea care dă naştere la conflicte.

“Eterna nevoie de absolut în loc să fie deci orientată în afară, spre certitudini şi explicaţii teomorfe, este întoarsă spre sferele cele mai adânci ale conştiinţei pure înseşi, sprijinul absolutului fiind solicitat în interior şi imposibilitatea de a găsi certitudini aici, provoacă drama.”3 Nu poate fi vorba de absolut ca manifestare mistică iar dacă absolutuil este refuzat ca exterioritate, Camil Petrescu îl acceptă însă ca ipoteză a interiorităţii, în conştiinţă. “Nevoia de absolut este … întoarsă de la exteriorul teoretic, la conştiinţa în ea însăşi, absolutul dorit cu necesitate fiind căutat în interior, această necesitate interioară apărând ca însăşi generatoare de conflicte. Numai în acest sens drama fiind autentică.”4

“Drama absolută, teoretizată de Camil Petrescu în Addenda la Falsul tratat, reprezintă originalitatea teatrului său, dorinţa “autenticităţii” şi “substanţialităţii” aflându-se pe prim plan în gândirea sa. Astfel se poate explica singularitatea în epocă a temei abordate în piesel sale. Această dramă îşi propunea să deschidă drumuri spre adevărurile noosice, să descopere noi orizonturi în conştiinţa eroilor în aşa fel încât să nu exprime nici “ispăşirea tragică” şi nici “impulsul biologic”. Desigur, aceasta impunea participantului o vedere de dincolo de materialitatea faptului şi, în adâncuri, neajutat de intervenţiile dogmei ritualice Camil Petrescu pretindea intelectualităţii să înţeleagă “cauzalitatea dramatică absolută, adică imanenţa conştiinţei… în care acţiunea este condiţionată exclusiv de acte de cunoaştere, iar evoluţia dramatică este construită prin revelaţiile succesive, în care conflictul, în esenţa lui, în loc să fie dirijat de un Fatum de dincolo de lume, sau prin determinismul biologic, ori ca de obicei, să fie între personajele dramei, era în conştiinţa eroului, cu propriile lui reprezentaţii.”5

Preview document

Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 1
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 2
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 3
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 4
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 5
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 6
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 7
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 8
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 9
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 10
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 11
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 12
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 13
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 14
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 15
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 16
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 17
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 18
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 19
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 20
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 21
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 22
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 23
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 24
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 25
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 26
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 27
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 28
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 29
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 30
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 31
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 32
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 33
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 34
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 35
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 36
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 37
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 38
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 39
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 40
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 41
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 42
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 43
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 44
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 45
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 46
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 47
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 48
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 49
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 50
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 51
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 52
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 53
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 54
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 55
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 56
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 57
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 58
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 59
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 60
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 61
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 62
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 63
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 64
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 65
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 66
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 67
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 68
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 69
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 70
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 71
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 72
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 73
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 74
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 75
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 76
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 77
Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Conditia Intelectualului intre Realitate si Ideal - Camil Petrescu.doc

Alții au mai descărcat și

Romanul Românesc de la Începuturi până în Secolul XX

ARGUMENT Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte tabloul complex al experienţelor moderne din romanul nostru interbelic. O prezentare a acestor...

Tipuri de Personaje în Romanele lui Camil Petrescu

I. ARGUMENT Comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei noastre individuale, sociale şi culturale şi constituie una din liniile de...

Imaginea Razboiului in Romanele lui Liviu Rebreanu si Camil Petrescu

PRELIMINARII O parere: Ceea ce se crede indeobste ca a stimulat nevoia de exteriorizare a omului primitiv, comun, a fost declansarea, evolutia si,...

Ipostaze ale Romanului Psihologic Românesc în Perioada Interbelică

ARGUMENT În secolul XX, romanul de analiză se cristalizează în mijlocul unor preocupări generale - manifestate şi în domenii nonliterare precum...

Opera lui Ion Luca Caragiale

Argument Ion Luca Caragiale este cel mai mare dramaturg român al tuturor timpurilor. El este unul din marii clasici ai literaturii noastre, dar şi...

Fenomenologie sau Proustianism în Operele lui Camil Petrescu și Hortensia papadat-bengescu

Epoca interbelica se distinge în cadrul culturii române moderne ca un moment de apogeu, de maxima înflorire a fenomenului artistic în general, si a...

Suflete Tari de Camil Petrescu

Date despre autor si opera: Camil Petrescu apartine perioadei interbelice si literaturii romane; el este intemeietorul romanului modern de tip...

Camil Petrescu - Studiu de Caz

Fisa de prezentare biografica a lui Camil Petrescu (1894-1957) Viitorul dramaturg si romancier înzestrat s-a nascut la Bucuresti, dar a ramas...

Ai nevoie de altceva?