Folclorul obiceiurilor de iarnă

Proiect
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 25919
Mărime: 19.29MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ierimia D
Proiectul a fost prezentat in cadrul facultatii de litere Iasi, avand ca indrumator pe dr. conf Ierimia.

Cuprins

CAPITOLUL I

INCURSIUNE ÎN FOLCLOR ŞI ÎN FOLCLORISTICA ROMÂNEASCĂ .pag. 5

1. SCURTE PRECIZĂRI TERMINOLOGICE.pag. 6

2. DOMENIUL DE STUDIU AL FOLCLORULUI.pag. 7

3. ÎNCEPUTURILE FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI.pag. 10

CAPITOLUL II

FOLCLORUL OBICEIURILOR .pag. 14

1 CICLUL OBICEIURILOR CALENDARISTICE.pag. 16

CAPITOLUL III

POEZIA OBICEIULUI DE CRĂCIUN.pag. 19

1 POEZIA URĂRILOR DE MOŞ – AJUN .pag. 21

(noaptea de 23-24 decembrie a fiecărui an)

2. POEZIA OBICEIULUI DE CRĂCIUN.pag. 24

3. POEZIA URĂRILOR DE ANUL NOU .pag. 36

(pluguşorul şi jocurile mascaţilor)

4 URĂRILE DE „SORCOVĂ”.pag.54

CAPITOLUL IV

MĂŞTILE POPULARE ALE OBICEIURILOR DE IARNĂ.pag.57

1 MĂŞTILE INTEGRALE .pag.60

2 MĂŞTILE REDUCTIVE.pag. 65

CONCLUZII .pag.67

BIBLIOGRAFIE.pag. 70

Extras din document

UN PRIM CUVÂNT.

Niciun popor nu poate exista fără comunicare, fără să schimbe valori. Dar valorile fiecărui neam vin din vechime, îl individualizează şi îl caracterizează. Este de datoria fiecăruia dintre noi să ne facem auzit glasul în civilizaţia europeană, şi acest lucru nu se poate realiza fără să ne redescoperim istoria, cum am fost şi cum suntem. Este unica modalitate să percepem un potenţial viitor popor român.

În lumea satului românesc, încă se mai păstrează, nealterate, mesajele vechimii, dar şi satul riscă, deja, să se rupă de trecut. În cărţile cele vechi ale Bucovinei, păstrate în diverse fonduri documentare şi, prin aceasta, oarecum izolate în lume, se găsesc multe din creaţiile neamului românesc, „toate îmbrăcate în haina de gală sau de martiraj a altor veacuri” după cum afirma Gavril Mîrza. Ce a rămas scris într-o carte s-a păstrat cu o anumită autenticitate, ce este nescris din viaţa unui sat sau a altuia s-a reîmprospătat, a primit amprenta lumii „noi” în care trăim. Cu toate acestea, obiceiurile de iarnă s-au păstrat nealterate, cu excepţia unor elemente din diverse contemporaneităţi ale satelor noastre care s-au inclus în oraţii.

Folclorul reprezintă cartea vie de istorie a unui popor, scrisă direct în sufletele generaţiilor. În ziceri, în datini şi obiceiuri este tezaurul nostru naţional.

Ca aproape toate ţările lumii, România, gândită în ansamblul ei, însumează în fiinţa sa eternă mai multe zone şi sub-zone etnografice. Varietatea convergentă a acestora conferă trăinicie şi caracter specific structurii de ansamblu a poporului nostru care poate fi imaginată ca una dintre zonele definitorii ale umanităţii. Întocmai ca întreg spaţiul nostru naţional, ca Bucovina, în cadrul lui, zona etnografică Siret, asupra căreia mă voi opri în lucrarea de faţă, relevă din străvechimi o forţă a convieţuirii şi afirmării locuitorilor ei, care şi-au pus constant pecetea pe firea şi produsele lor cele mai diverse. Situată în partea de nord a Podişului Dragomirnei, între apele Sucevei şi Siretului, vatra etnografică de care mă ocup, a rămas „pe dinafara” celorlalte zone etnografice cu care se învecinează şi despre care există lucrări publicate. Dacă despre oraşul Siret s-a scrie puţin, despre localităţile din zona înconjurătoare nu s-a scrie aproape nimic. Descoperirile arheologice şi documentele istorice atestă că populaţia acestor meleaguri s-au ocupat din vremuri străvechi cu cultivarea pământului, cu creşterea animalelor şi cu practicarea unor meşteşuguri legate de construcţia caselor şi anexelor gospodăreşti, de industriile ţărăneşti de prelucrare a textilelor sau a altor produse secundare obţinute din agricultură ori a unor materii prime locale. Însă, chiar în lipsa unei documentaţii istorice, aceste lucruri puteau fi afirmate fără temerea de a fi contestate. Întreg specificul acestei zone, cu ocupaţiile şi sărbătorile ei se regăseşte în materialul cel mai pur şi care nu poate fi pus la îndoială: creaţiile populare, şi în special colindele şi urăturile din cadrul obiceiurilor de iarnă.

Folclorul din această parte a ţării a stârnit interesul multor cercetători ai culturii populare româneşti, care au publicat studii, culegeri de poezii şi proză, cântece şi jocuri populare. În studiile sale, folcloristul şi etnograful Simeon Florea Marian s-a preocupat şi de producţiile artistice, literare, muzicale şi dramatice create şi răspândite de populaţia din zona Siretului, unde el şi-a desfăşurat primii ani de activitate. Unele din aceste creaţii sunt cuprinse în volumele referitore la poeziile populare din Bucovina în general. Mai recent, s-au publicat studii şi culegeri pe această temă de către Vasile Adăscăliţei, Ion H. Ciubotaru, Stelian Cârstean, George Muntean şi alţii, un merit deosebit în cunoaşterea folclorului specific zonei avându-l specialiştii de la „Universitatea Al. I. Cuza” din Iaşi, care au publicat Caietele arhivei de folclor sub îngrijirea lui Ion. H. Ciubotaru.

În zona la care mă refer, ca pe tot întinsul ţării, folclorul cunoaşte o gamă diversificată de manifestări: cântece, doine şi balade, legende, bocete, strigături, chiuituri, dar şi colinde, urături, sorcove, jocuri şi teatru cu mascaţi în preajma Anului Nou, texte asupra cărora voi încerca o analiză în paginile care urmează.

CAPITOLUL I

INCURSIUNE ÎN FOLCLOR ŞI ÎN FOLCLORISTICA ROMÂNEASCĂ

Condiţie a unei reale şi profunde cunoaşteri a vieţii unui popor, cercetarea folclorului s-a impus în cultura universală ca o necesitate ştiinţifică. I s-a recunoscut acestuia calitatea de cel mai vechi, mai autentic şi mai viabil document al unei societăţi.

Folclorul este avutul care nu se pierde niciodată, pentru că se transmite de la generaţie la generaţie, printr-un testament nescris, dar mai autentic decât orice act de succesiune scris şi parafat. Folclorul este împuternicit prin legi naturale şi se îmbogăţeşte continuu.

Motivele folclorice pot circula, pot fi împrumutate sau preluate şi prelucrate, fie în cadrul aceluiaşi spaţiu etnic, fie în afara acestuia.

Creaţie poetică proteică, multiseculară, folclorul reprezintă în arta poporului român un capitol de o mare bogăţie, varietate, vitalitate şi de un înalt rafinament estetic. Împreună cu etnografia, etnologia, psihologia şi sociologia, folclorul, - fenomen care nu poate fi eliminat din istoria culturii şi civilizaţiei – concură la definirea spiritualităţii poporului român, fiind enciclopedia poetică a vieţii poporului, concepţia sa de viaţă şi artă.

Folcloristica este astăzi un instrument la îndemâna cercetătorilor istorice şi filologice, o ştiinţă socială. Geniul popular poate fi urmărit în viaţa de toate zilele a unui popor, cu practicile şi îndeletnicirile lui, în obiceiuri şi credinţe prilejuite de momente importante ale vieţii, - naştere, nuntă, moarte, dar şi în momente prilejuite de cilul sărbătorilor calendaristice.

La noi, interesul pentru cercetarea şi valorificarea folclorului este tot atât de vechi ca şi cultura noastră şi s-a manifestat la fel de puternic în toate regiunile ţării. El este, în acelaşi timp, permanent nou, prin cercetările neîntrerupte şi prin apariţia de noi culegeri.

Preview document

Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 1
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 2
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 3
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 4
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 5
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 6
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 7
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 8
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 9
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 10
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 11
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 12
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 13
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 14
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 15
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 16
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 17
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 18
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 19
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 20
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 21
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 22
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 23
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 24
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 25
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 26
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 27
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 28
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 29
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 30
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 31
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 32
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 33
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 34
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 35
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 36
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 37
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 38
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 39
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 40
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 41
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 42
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 43
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 44
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 45
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 46
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 47
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 48
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 49
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 50
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 51
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 52
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 53
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 54
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 55
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 56
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 57
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 58
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 59
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 60
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 61
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 62
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 63
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 64
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 65
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 66
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 67
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 68
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 69
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 70
Folclorul obiceiurilor de iarnă - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Folclorul Obiceiurilor de Iarna.doc

Alții au mai descărcat și

Obiceiuri și tradiții de Bobotează

1. INTRODUCERE Mircea Eliade afirma, în prefaţa la traducerea românească a volulmului publicat sub titlul De la Zalmoxis la Genghis-Han, că...

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Tradiții și Obiceiuri cu Valențe Turistice în Bucovina

INTRODUCERE În cadrul acestui proiect, se tratează regiunea Bucovina, ca fiind o destinație turistică impresionantă și renumită, prin potențialul...

Județul Brașov

Cap. 1: ANALIZA OFERTEI TURISTICE A UNEI DESTINAȚII Destinația turistică: Județul Brașov 1.1. FACTORI NATURALI AI OFERTEI 1.1.1. Localizare și...

Munții metaliferi

1.Fondul morfoturistic ALMASU MARE Comuna Almasu Mare este situata la periferia sudica a Muntilor Apuseni, in subunitatea Muntilor Metaliferi,...

Turismul în Bucovina

INTRODUCERE Prezența unui cadru natural deosebit, zona cu munți, cu susur de ape la orice pas, cu pajiști presărate de așezări temporare de vară,...

Teologia colindelor

Introducere Pentru a cunoaște și înțelege un om, trebuie să-i cunoști familia și mediul social. Pentru a cunoaște și înțelege un popor, trebuie...

Bucătăria tradițională din România

Argument România are un veritabil potenţial turistic şi dacă încercaţi să străbateţi ţara, dacă vreţi să o cunoaşteţi cu adevărat veţi fi...

Identificarea și dezvoltarea agroturismului în Județul Iași

INTRODUCERE Activitatea turisticǎ reprezintǎ cǎlǎtoria de plǎcere, pentru recreere. Aceastǎ noțiune a fost extinsǎ în ultimii ani pentru a include...

Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei

INTRODUCERE „Un călător înţelept niciodată nu îşi depreciază propria ţară.” (Carlo Goldoni, dramaturg italian) Pentru foarte multe ţări,...

Ai nevoie de altceva?