Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 175 în total
Cuvinte : 33676
Mărime: 3.82MB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Scurtu
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.Vonica Florenta
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI FILIALĂ ALEXANDRIA

Cuprins

 1. I. Motivaţia alegerii temei 4
 2. II. Aspecte teoretice 7
 3. A. Generalităţi despre vocabular 7
 4. 1. Definiţie 11
 5. 2. Evoluţia semantică a cuvintelor 15
 6. B. Îmbogăţirea vocabularului 21
 7. 1. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului 21
 8. a. Derivarea 21
 9. 1. Derivarea progresivă 23
 10. 2. Derivarea regresivă 23
 11. 3.Scrierea cuvintelor derivate 24
 12. b. Compunerea 25
 13. 1. Aspecte teoretice 25
 14. 2. Scrierea cuvintelor compuse 26
 15. 3.Schimbarea clasei morfologice 32
 16. c. Anexe- Mic dicţionar de prefixoide şi sufixoide 37
 17. III. Delimitarea problemei teoretice pentru învăţământul prescolar 41
 18. IV. Aspecte metodice 64
 19. Metode didactice şi procedee moderne 64
 20. Metodologia predării noţiunilor de vocabular în învăţământul preşcolar 110
 21. V. Aspecte aplicative 115
 22. Proiecte de lecţie 122
 23. Teste de evaluare 154
 24. Fişe de muncă individuală 127
 25. Fişe de muncă individuală 165
 26. VI. Concluzii 171
 27. VII. Bibliografie 174
 28. CUPRINS

Extras din proiect

CAPITOLUL I

Motivaţia alegerii temei

În învăţământul românesc de toate gradele, dar în special în învăţământul preşcolar studiul lexical merită o atenţie mult mai mare decât i se acordă în momentul de faţă, din mai multe motive:

- bogăţia unei limbi este dată în primul rând de bogăţia şi de varietatea vocabularului ei

- schimbările care au loc în societate precum şi spectaculoasele progrese ale ştiinţei contemporane se reflectă în primul rând şi nemijlocit în vocabular considerat ca fiind compartimentul limbii cel mai labil şi mai deschis influienţelor din afară

Legătura dintre istoria lexicului şi istoria societăţii este atât de strânsă şi de evidentă, încât celebrul lingvist francez Antoine Meillert se consideră pe deplin îndreptăţit să afirme că “orice vocabular exprimă, de fapt, o civilizaţie”. De aici rezultă necesitatea de a-l studia cât mai temeinic şi ori de câte ori este posibil în indisolubila legatură cu prefacerile de diverse naturi care au loc în viaţa unei colectivităţi lingvistice.

Îmbogăţirea şi perfecţionarea vocabularului constituie un lucru mult mai greu de realizat decât însuşirea regulilor gramaticale ale limbii materne.

Încă de la vârstă preşcolară, copilul stăpâneşte în linii mari sistemul gramatical al limbii pe care o vorbeşte însă achiziţionarea de noi cuvinte şi folosirea lor corectă rămân un deziderat permanent de-a lungul întregii vieţi.

Este de remarcat rolul grădiniţei în a-i sprijini pe copii în formarea unui vocabular cât mai bogat pentru a se putea exprima liber, expresiv, coerent şi corect din punct de vedere gramatical.

În decursul anilor de grădiniţă sub influenţa cerinţelor crescânde ale activităţii şi comunicării are loc o asimilare rapidă a diferitelor aspecte ale limbii (compoziţia fonetică, vocabularul, structura gramaticală) apar şi se dezvoltă noi funcţii şi forme ale limbajului care devine mai închegat, mai coerent.

La venirea în grădiniţă copilul de trei ani are un limbaj cu caracter situativ ce se exprimă prin dialog. Sensul cuvintelor şi propoziţiilor depinde de împrejurările concrete, iar vorbirea situativă este completată de gesturi. La această vârstă raporturile gândire-vorbire sunt deseori surprinzătoare. Uneori copilul nu este în stare să explice acţiunile inteligente pe care, totusi, le stăpâneşte pe plan practic, alteori execută ordine pe care nu este în stare să le repete. Uneori, de dragul sonorităţii cuvintelor prinde din zbor noţiuni pe care nu le înţelege şi le foloseşte la întâmplare sau formează expresii fară să aibă o cât de mică idee despre raportul pe care-l exprimă. Limbajul la aceasta vârstă este format din propoziţii scurte, abundă exclamaţiile, interjecţiile, repetiţiile, onomatopeele. Pe lângă aceasta, este cunoscută dificultatea pe care o întâmpină copilul de 3 ani în emiterea şi pronunţarea corectă a cuvintelor vorbirii.

Mi-am propus să evidenţiez în această lucrare necesitatea îmbogăţirii vocabularului prin activităţile de tip preşcolar, progresele realizate de copii în acest sens şi – implicit – în însusirea noţiunilor toate acestea reflectate în formarea şi evoluţia personalităţii copilului.

Am pornit de la premisa că munca cu vocabularul nu trebuie socotită terminată odată cu explicarea amănunţită a cuvintelor necunoscute, ci trebuie continuată până când acestea sunt integrate în vocabularul activ al copiilor până când le folosesc corect în vorbire.

Mi-am propus să tratez în lucrare aspecte esenţiale referitoare la temă (de la fundamentarea teoretică şi psiho-pedagogică a problemelor implicate) la metode şi procedee aplicate privind îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv al copiilor.

Grădiniţa trebuie să-l înzestreze pe copil cu un vocabular bogat şi nuanţat. Ea poate şi trebuie să reprezinte acea minunată cutie de rezonanţă în care cuvântul ca material sonor specific primei trepte a copilăriei se poate tranforma în cuvântul muzică în care corespondenţa mentală către idee duce vădit la progres.

CAPITOLUL II.

Aspecte teoretice

A. Generalităţi despre vocabular

Lexicologia este o disciplină a lingvisticii care studiază vocabularul. Aceasta se ocupă cu delimitarea sferelor vocabularului, dar şi cu schimbările care se petrec în vocabular. Lexicologia are mai multe ramuri:

- semantica, o ramură care studiază sensul cuvintelor, precum şi schimbările de sens pe care le suferă cuvintele;

- etimologia are ca obiect stabilirea originii şi evoluţiei cuvintelor;

- lexicografia stabileşte principii şi metode de alcătuire a dicţionarelor.

Studiul structurii morfematice a cuvintelor şi al procedeelor de îmbinare a morfemelor în scopul formării cuvintelor aparţine atât morfologiei, cât şi lexicologiei (morfemele constituie obiectul morfologiei, iar derivatele şi compusele sunt categorii ale lexicului).

Prin vocabular sau lexic se poate înţelege totalitatea cuvintelor existente dar şi a celor care au fost cândva utilizate într-o limbă.

Inventarierea completă a unităţilor lexicale ale unei limbi nu este posibilă, datorită faptului că în permanenţă se creează şi se pierd cuvinte, iar astfel specialiştii nu reuşesc niciodată să înregistreze toate formaţiunile.

Nu se poate spune decât cu aproximaţie cât este de bogat vocabularul unei limbi (spre deosebire de fonologie şi morfologie, unde se poate stabili cu precizie inventarul unităţilor).

Din cele câteva sute de mii de cuvinte ale unei limbi moderne, vorbitorii folosesc în mod obişnuit, numai câteva mii, cunoaşterea şi întrebuinţarea unui număr mai mare de termeni fiind dependentă de o serie de factori precum: vârstă, grad de cultură, ocupaţie etc.

Cuvântul reprezintă asocierea unuia sau mai multor sensuri cu un complex sau cu un înveliş sonor, susceptibil de o întrebuinţare gramaticală în procesul comunicării. Ca unitate lexicală între o formă sonoră, acustică sau materială şi un conţinut semantic, cuvântul este reprezentat nu numai de forma tip, ci de toate formele lui gramaticale sau flexionare.

Preview document

Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 1
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 2
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 3
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 4
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 5
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 6
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 7
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 8
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 9
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 10
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 11
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 12
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 13
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 14
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 15
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 16
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 17
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 18
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 19
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 20
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 21
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 22
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 23
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 24
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 25
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 26
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 27
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 28
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 29
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 30
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 31
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 32
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 33
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 34
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 35
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 36
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 37
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 38
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 39
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 40
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 41
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 42
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 43
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 44
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 45
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 46
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 47
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 48
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 49
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 50
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 51
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 52
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 53
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 54
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 55
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 56
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 57
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 58
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 59
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 60
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 61
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 62
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 63
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 64
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 65
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 66
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 67
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 68
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 69
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 70
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 71
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 72
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 73
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 74
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 75
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 76
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 77
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 78
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 79
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 80
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 81
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 82
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 83
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 84
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 85
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 86
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 87
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 88
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 89
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 90
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 91
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 92
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 93
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 94
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 95
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 96
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 97
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 98
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 99
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 100
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 101
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 102
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 103
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 104
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 105
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 106
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 107
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 108
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 109
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 110
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 111
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 112
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 113
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 114
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 115
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 116
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 117
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 118
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 119
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 120
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 121
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 122
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 123
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 124
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 125
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 126
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 127
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 128
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 129
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 130
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 131
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 132
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 133
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 134
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 135
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 136
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 137
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 138
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 139
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 140
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 141
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 142
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 143
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 144
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 145
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 146
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 147
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 148
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 149
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 150
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 151
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 152
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 153
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 154
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 155
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 156
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 157
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 158
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 159
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 160
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 161
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 162
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 163
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 164
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 165
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 166
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 167
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 168
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 169
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 170
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 171
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 172
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 173
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 174
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 175
Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului - Pagina 176

Conținut arhivă zip

 • Imbogatirea Vocabularului Prescolarilor prin Activitati de Educare a Limbajului.doc
 • PAGINI DE INCEPUT.doc

Alții au mai descărcat și

Metodologia Predarii-Invatarii-Evaluarii Compunerilor

Introducere „La originea întocmirii programei se află copilul. Cunoştinţele copiilor determină programa şcolară, iar aceste cunoştinţe trebuie în...

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu...

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice

ARGUMENT Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent...

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat...

Ai nevoie de altceva?