Opera lui Ion Luca Caragiale

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 20973
Mărime: 76.02KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marinela Birau

Cuprins

Argument

Capitolul I – Opera lui Caragiale

2.1 Scurtă caracterizare a operei lui Caragiale

2.2 Proba timpului asupra operei lui Caragiale

2.3 Umanitatea caragialiană

2.4. Psihologia personajelor

2.5. Formula estetică

Capitolul II – Tradiţii şi influenţe

Capitolul III – Perspective critice asupra operei lui Caragiale

Capitolul IV – Sursele comicului în dramaturgia lui Caragiale

4.1 Surse şi filiaţii

4.2 Numele proprii – sursă a comicului în opera lui Caragiale

4.3 Limbajul – sursă a comicului în opera lui Caragiale

4.4 Ironia – expresie a comicului în opera lui Caragiale

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Argument

Ion Luca Caragiale este cel mai mare dramaturg român al tuturor timpurilor. El este unul din marii clasici ai literaturii noastre, dar şi un realist ce surprinde secvenţe din viaţa oamenilor obisnuiţi, cu defecte, calităţi si slăbiciuni, pe care le satirizează, le critică intr-un mod comic.

Geniul comic al acestui dramaturg român este profund original şi rezultatele lui ţin de o combinare inimitabilă a tuturor mijloacelor. G. Călinescu situează problema in sfera indemonstrabilului: „Umorul lui Caragiale e inefabil, ca si lirismul eminescian”, constând în „caragialism”, adică intr-o manieră proprie de a vorbi.

Pornind de la realităţi româneşti , creând scene şi tipuri originale, Caragiale s-a ridicat la o valoare universală prin puterea de generalizare şi de sinteză, prin satira necruţătoare a viciilor, prin aspiraţia spre o umanitate superioară, prin încrederea în posibilităţile omului de a se perfecţiona. Arta lui dramatică şi nuvelistică poate servi ca model tuturor timpurilor.

Lucrarea de faţă cuprinde patru capitole. În primul dintre acestea am încercat să fac o prezentare de ansamblu asupra operei lui Caragiale. Astfel m-am ocupat de o scurtă caracterizare a operei sale, care a fost împărţită în două universuri distincte: unul comic şi altul tragic. În acest context am amintit comediile sale, schiţele şi drama Năpasta.

Caragiale a fost un personaj foarte controversat la vremea sa, foarte aspru criticat pentru modul în care el şi-a conceput opera. A fost deseori asaltat de ideea perenităţii operei sale, idee justificată prin faptul că opera lui s-a raportat foarte mult la epoca în care a trăit şi de aici şi credinţa că o dată cu dispariţia epocii va dispare şi creaţia sa. Timpul a demonstrat însă, contrariul, precum şi naivitatea consideraţiei că o societate se poate schimba radical în doar câteva decenii.

Au existat controverse şi pe tema umanităţii lumii lui Caragiale, unde ,de asemenea s-au conturat două viziuni, una senină care consideră că lumea creată de Caragiale este una frumoasă, fără griji, fără probleme şi o alta sumbră care vede lumea caragialiană ca fiind o lume lipsită de ideal, o satiră fără altă finalitate, o colecţie de imbecili.

Personajele caragialiene au fost adesea analizate sub aspectul tipurilor şi al caracterelor pe care ele le conturează. Protagoniştii din comedii, prezintă o serie de asemănări frapante, care permit gruparea lor în mai multe categorii. Aceasta este o latură remarcabilă a personalităţii lui Caragiale, considerat ca fiind unul dintre cei mai mari creatori de tipuri şi de scene de viaţă.

Tot controversată este şi încadrarea estetică a operei sale. Caragiale a fost perceput ca un scriitor realist, accentul căzând pe forţa lui de a crea impresia de viaţă autentică, pe orientarea spre critica socială şi pe conturarea personajelor sub forma unor tipuri reprezentative. Pe de altă parte este adusă în discuţie latura clasicizantă a scrierilor lui Caragiale fiind remarcată supunerea acestuia unor norme de artă clasică precum: corectitudine gramaticală, compunere de o transparenţă extremă, cu expuneri, cu culminaţii, şi încheieri accentuate aproape didactic, etc.

Capitolul al doilea vizează tradiţiile şi influenţele care au stat la baza operei lui Caragiale. Acesta a avut o stimă deosebită pentru predecesorii săi, spiritul comun al acestora fiind absorbit de Caragiale prin toţi porii, ceea ce atestă situarea lui pe direcţia cea mai fecundă a umorului naţional. De asemenea, Caragiale s-a putut regăsi în operele precursorilor săi.

Capitolul al treilea priveşte aspectele critice asupra operei lui Caragiale care par să întruchipeze o piesă de teatru cu tendinţe spre comedie, iar uneori chiar cu ticuri verbale. Primele contribuţii critice, mai importante sunt în esenţă riposte şi pledoarii, pornind de la critici precum Titu Maiorescu, Constantin Dobrogeanu –Gherea, Pompiliu Eliade, Eugen Lovinescu, Garabet Ibrăileanu, Paul Zarifopol, Pompiliu Constantinescu, George Călinescu, Tudor Vianu, Şerban Cioculescu, Silvian Iosifescu.

Pe de o parte, i se recunoaşte meritul de a fi creatorul unei opere de mare fineţe, iar pe de altă parte, unii dintre criticii amintiţi îi reamintesc păcatul de a fi creat o operă care nu va rezista în timp dar care se bucură de succesul vremii în care trăieşte.

Capitolul al patrulea se ocupă de tema propriu zisă a lucrării, pornind de la interpretarea noţiunii de „comic” privită din mai multe perspective: filosofică, psihologică, estetică. În opera lui Caragiale deosebim mai multe tipuri de comic pe care de asemenea, le-am analizat în cadrul celui de-al patrulea capitol al lucrării.

Preview document

Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 1
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 2
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 3
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 4
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 5
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 6
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 7
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 8
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 9
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 10
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 11
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 12
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 13
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 14
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 15
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 16
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 17
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 18
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 19
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 20
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 21
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 22
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 23
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 24
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 25
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 26
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 27
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 28
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 29
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 30
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 31
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 32
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 33
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 34
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 35
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 36
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 37
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 38
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 39
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 40
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 41
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 42
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 43
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 44
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 45
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 46
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 47
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 48
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 49
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 50
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 51
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 52
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 53
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 54
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 55
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 56
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 57
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 58
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 59
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 60
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 61
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 62
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 63
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 64
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 65
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 66
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 67
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 68
Opera lui Ion Luca Caragiale - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Opera lui Ion Luca Caragiale.doc

Alții au mai descărcat și

Proza Scurta a lui Ion Luca Caragiale

Introducere I. L. Caragiale a strălucit în arta comediei, aşa încât tentaţia de a lăsa proza autorului în umbra teatrului a dăinuit o perioadă...

Opera lui I.L.Caragiale

I. Repere biografice. I.L. Caragiale şi spiritul satiric Ori de câte ori i s-au solicitat date autobiografice, Caragiale a replicat cu o vehemenţă...

Comicul in Opera lui Ion Luca Caragiale

Am ales să scriu despre I. L. Caragiale, în primul rând, pentru că este singurul clasic modern. Modernitatea lui Caragiale este dovedită de faptul...

Ion Luca Caragiale

INTRODUCERE Caragiale este unul dintre acei scriitori, meniti sa starneasca neistovite comentarii, dupa unghiurile neasteptate de perspectiva, pe...

Ion Luca Caragiale - Universul Comic

MOTTO: “Poporul român are un mod de găndire deosebit al lui, o comoară nepreţuită de filozofie, morală de umor şi de poezie- cu atât mai originală...

Teme Dominante in Operele lui Caragiale

Ion Luca Caragiale este cel mai mare creator de viaţă din întreaga noastră literatură. Dar importanţa lui Cragiale în literatura românească nu...

Comicul Onomastic în Operele lui Caragiale

Caragiale este un scriitor obiectiv însă nu unul indiferent.El pare îngăduitor faţă de personajele sale dar nu arată trăsăturile care îi fac pe...

Mara de Ioan Slavici

La 18 ianuarie 1848 se naste la Siria, langa Arad, Ion Slavici, al doilea din cei cinci copii ai familiei Sava Slavici, (descendent al...

Ai nevoie de altceva?