Proiect Didactic Scriere - Sunetul K

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Limba Română
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 980
Mărime: 402.16KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oana Spulber
un proiect sustinut in cadrul inspectiei pt. gradul II.

Extras din document

Data: 29.05.2009

Clasa : I

Şcoala cu clasele I-VIII Ruginesti

Ĩnvăţătoare: Spulber Oana Elena

ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare

OBIECTUL: Limba română (Scriere)

SUBIECTUL LECŢIEI: ’’Sunetul şi litera K mare de mânã ”

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi si deprinderi

SCOPUL LECŢIEI: dezvoltarea şi exersarea muşchilor mici ai mâinii în vederea scrierii;

formarea deprinderii de a scrie corect şi lizibil

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte;

4.2. să scrie corect, lizibil şi îngrijit propoziţii scurte;

4.4. să manifeste interes pentru exprimarea scrisă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

• cognitive:

O1-să intuiască litera K de mână;

O2 -să distingă elementele grafice componente;

O3- să execute după model litera K, respectând principiile estetice: direcţia, dimensiunea, poziţia, înclinaţia;

O4 - să se orienteze în spaţiul grafic, coordonând corect mişcările mâinii în vederea scrierii corecte şi estetice a literei respective;

O5 -să scrie cuvinte care conţin litera K, legând corect elementele grafice ale literei noi de celelalte litere învăţate.

• afectiv – atitudinale:

O6 - să lucreze corect, curat şi ordonat;

O7 - să manifeste interes pentru lecţie, prin realizarea temei cât mai corect.

• psiho – motorii:

O8 - să păstreze poziţia corectă a corpului, a caietului şi a stiloului în timpul scrierii.

Strategii didactice:

• Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, munca independentă,

Materiale didactice:: manual, caiet special, planşã (cu alfabetul, cu litera K,

cu elementele grafice componente ale literei), fişe de lucru

• Moduri de organizare: individual, frontal

• Resurse umane: 12 elevi

• Resurse temporale: 50 minute

• Resurse spaţiale: sala de clasă

BIBLIOGRAFIE:

• *** - ,, Programe şcolare pentru clasele I şi a II-a, Limba şi literatura română ”, Bucureşti, 2003, p.59 – p.66;

• *** - ,, Ghid metodologic” pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română, învăţământ primar şi gimnazial, C.N.C., 2002;

• Iordăchescu, Carmen – „Să dezlegăm tainele abecedarului”, Editura Carminis, 2006;

ETAPELE

LECŢIEI ACTIVITATEA

ÎNVATATOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR OB.

OP. STRATEGII

DIDACTICE

METODE MIJ.

1. Moment

organizatoric

Aerisirea sãlii de clasã şi pregătirea materialului didactic necesar

pentru buna desfăşurare a lecţiei.

Elevii se aşează în bănci şi îşi pregãtesc cele necesare pentru buna desfãşurare a orei de curs.

Explicaţia.

2.Reactualiza-rea cunoştinţelor

3. Captarea atenţiei şi anunţarea conţinutului şi a obiectivelor

4. Dirijarea învăţării

5.Fixarea cunoştinţelor

6. Tema pentru acasă

• Voi solicita elevii sã-mi spunã ce au învãţat ora anterioara la limba românã.

Le voi spune copiilor că vom învăţa să scriem litera K mare de mână.

Prezint obiectivele într-o formă accesibilă copiilor.

Expun planşa cu litera K.

- Priviţi, aceasta este litera K de mână! Observaţi-o cu atenţie şi spuneţi din ce elemente este formată.

Scriu litera la tablă, precizând elementele grafice componente.

Solicit doi copii să scrie litera la tablă.

Cer elevilor să execute litera cu degetul în aer şi pe bancă.

Voi executa împreună cu copiii exerciţiile de încălzire a muşchilor mici a mâinilor cu ajutorul unui cântec.

„ Ne jucăm, ne jucăm,

Coatele noi le mişcăm,

Ştergem tabla uite-aşa

Să putem iar desena.

Mâna lebădă o fac

Care dă mereu din cap,

Lebedele-n jur privesc

Mâinile eu le rotesc.”

Voi verifica poziţia corectă a elevilor pe scaunele("Spatele drept! Caietul inclinat putin spre partea stângã... Nu vă aplecaţi deasupra caietului!

Cer elevilor să scrie 3-5 litere. Verific corectitudinea scrierii şi spun elevilor dacă pot continua.

Întreb elevii ce cuvinte care conţin litera K am citit în prima oră.

Solicit despărţirea cuvintelor în silabe şi analizarea lor.

Scriu cuvintele, explicând cum se leagă litera K de alte litere.

Cer copiilor să scrie o dată fiecare cuvânt, verific corectitudinea scrierii şi le spun dacă pot continua.

Le împart elevilor fise de lucru ( Vezi ANEXA 1.)

- Ce literă aţi scris astăzi la ora de limba românã?

- Care este titlul textului?

Solicit citirea lecţiei din manual în întregime.

Anunţ tema pentru acasă.

Dau indicaţii privind modul de rezolvare a temei.

• Aprecierea lecţiei; notarea elevilor

( Sunetul si litera “K” mare de tipar si de mânã)

Elevii ascultã.

Privesc cu atenţie.

Elevii privesc cu atenţie.

Intuiesc liber litera şi precizează elementele componente.

Urmăresc cu atenţie.

Un elev repetă care sunt elementele grafice componente ale literei.

Scriu litera la tablă.

Execută litera în aer şi pe bancă.

Se pregătesc pentru scriere.

Fac exerciţiile de încălzire.

Elevii scriu.

Despart cuvintele în silabe şi le analizează.

Urmăresc cu atenţie.

Elevii rezolva fişa cu atenţie.

- Astazi, la ora de limba românã, am scris litera “K” mare de mânã.

- ….. “La concurs”.

Citesc lecţia în întregime.

Notează tema.

Ascultă.

Conversaţia

Explicaţia.

Explicaţia.

Preview document

Proiect Didactic Scriere - Sunetul K - Pagina 1
Proiect Didactic Scriere - Sunetul K - Pagina 2
Proiect Didactic Scriere - Sunetul K - Pagina 3
Proiect Didactic Scriere - Sunetul K - Pagina 4
Proiect Didactic Scriere - Sunetul K - Pagina 5
Proiect Didactic Scriere - Sunetul K - Pagina 6
Proiect Didactic Scriere - Sunetul K - Pagina 7
Proiect Didactic Scriere - Sunetul K - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • fisa scriere k.doc
  • Proiect didactic ROM ( scriere).doc

Alții au mai descărcat și

Proiect didactic - În lumea sunetelor și a culorilor

Data: 7 martie 2017 Clasa: a III-a Unitatea școlară : Școala Gimnazială Nr. 1 Românași Propunător: prof. înv. primar Blaj Anișoara Aria...

Tema Iubirii in Literatura Universala

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I

ARGUMENT Procesul formǎrii deprinderilor de citire şi scriere este deosebit de complex, deoarece înseşi aceste deprinderi sunt foarte complexe....

FORMAREA DEPRINDERII DE CITIRE LA ELEVII DE C

I. TEORII PRIVIND FORMAREA DEPRINDERII DE CITIRE I.1 CITITUL – INSTRUMENT DE BAZA AL ACTIVITATII INTELECTUALE I.1.1 Procesul formarii deprinderii...

Grupurile de Sunete Vocalice

DATA : 25. 05.2012 PROPUNATOR : CLASA: a II- a ARIA CURRICULARA : Limba şi comunicare DICIPLINA : Limba şi literatura română UNITATEA DE...

Proiect citire scriere deficiențe șevere cls a VIII-a - Sa ne reamintim literele S și T

Propunător: Prof. Psihopedagogie Specială: Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Data: 10.03.2021 Clasa: a VIII-a B, Deficiențe...

Teoria și metodologia instruirii și evaluării

I. DESPRE INSTRUIRE ȘI TEORIA INSTRUIRII Pentru a defini teoria instruirii, trebuie să precizăm, mai întâi, ce este instruirea. O definiție ne...

Pedagogie Curs

1.1. Definiţia şi trăsăturile principiilor didactice Conceptul de curriculum are, printre altele, avantajul că asigură o înţelegere sistemică a...

Ai nevoie de altceva?