Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 19784
Mărime: 1.33MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boldea Ion

Cuprins

Capitolul I Analiza sistemului informaţional privind activitatea de calcul a concediilor de boala si odihna la societatea SMART S.A. pag. 3

1.1 Prezentarea generala a societatii analizate pag. 4

1.2 Analiza structurii organizatorice

1.2.1 Organigrama societăţii pag. 6

1.2.2 Evaluarea organigramei (aspecte critice) pag. 7

1.3 Analiza structurii funcţionale

1.3.1 Diagrama de relaţii pag. 8

1.3.2 Descrierea relaţiilor între compartimente pag. 9

1.3.3 Analiza activităţilor şi subactivităţilor pag.12

Extras din document

Capitolul I

Analiza sistemului informaţional privind activitatea de calcul a concediilor de boală şi odihnă la societatea SMART S.A.

1.1 Prezentarea generala a societăţii analizate

Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport “SMART” S.A. a luat fiinţă în august 2001, în baza H.G. 710/2001, prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A., având drept principale obiecte de activitate:

mentenanţa reţelei electrice de transport al energiei electrice

prestarea de servicii în domeniul energetic

microproducţie de echipamente electrice

S.C. SMART S.A. are sediul central în Bucureşti şi este structurata în opt sucursale teritoriale cu sediile la Bucureşti, Bacău, Constanţa, Craiova, Cluj, Piteşti, Sibiu şi Timişoara. Sucursalele sunt organizate la rândul lor în Centre de Mentenanţă şi Puncte de lucru.

Sucursala de Mentenanta Timişoara, prin centrele de mentenanţa din Timişoara si Deva, asigura întreţinerea şi reparaţiile la:

Staţii electrice de 400 kV : Arad,Mintia

Staţii electrice de 220 kV : Baru Mare, Hăşdat, Iaz, Oţelărie, Peştiş, Reşiţa, Săcălaz, Timişoara, Paroşeni

Linii electrice aeriene :

• -400 kV -314,74 km;

• -220 kV -579,46 km;

• - 110 kV -6,96 km

S.C. "Smart"-S.A

• asigura servicii de mentenanţă în reţele electrice prin efectuarea lucrărilor de revizii şi reparaţii la circuitele primare şi secundare aparţinând C.N.

"Transelectrica" -S.A şi terţilor;

• contribuie la asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a Sistemului Energetic Naţional din punct de vedere al R.E.T;

• executa lucrari de modernizări în instalaţii, inclusiv ca antrepenor general;

• proiectează instalaţii electrice;

• elaborează şi implementează produse software;

• efectuează verificări metrologice şi ISCIR;

• efectuează teste pentru demonstrarea performanţelor materialului şi aparatajului electric;

• derulează programe, studii şi analize pentru introducerea de noi tehnologii şi pentru reducerea impactului instalaţiilor electrice asupra mediului;

• cooperează cu firme de profil din ţară şi strainatate.

Aceste servicii se execută pentru echipamente eletroenergetice din domeniul producţiei, transportului, distribuţiei energiei electrice, industriei extractive, metalurgice, petroliere, chimice şi petrochimice, transpoturilor feroviare, maritime şi fluviale, industriei uşoare şi alimentare.

Principalii clienţi ai societăţii SMART S.A. sunt:

• C.N. “Transelectrica” S.A.

• S.C. “Electrica” S.A.

• S.C. “Termoelectrica” S.A.

• S.N. “Nuclearelectrica” S.A.

• A.B.B.

• General Electric

• Siemens

• ECRO

• Petrom

Sucursala Timişoara îşi desfăşoară activitatea în judeţele Timiş, Arad,

Caraş-Severin, Hunedoara şi este structurată astfel:

• sediul administrativ al sucursalei: în Timişoara

• două centre de mentenanţă ce prestează activităţi în 10 staţii şi la LEA aferente: - CM Deva

- CM Timişoara

• ateliere şi laboratoare

Deşi este - prin actul de naştere - o firma tânară, S.C. SMART S.A. beneficiază de experienţa şi profesionalismul celor mai buni specialişti în mentenanţa liniilor şi staţiilor electrice de înalta şi foarte înalta tensiune.

1.2 Analiza structurii organizatorice

1.2.1 Organigrama societăţii

1.2.2 Evaluarea Organigramei - aspecte critice

Din organigrama societăţii la nivel de sucursală se observă că nu există un Departament Juridic. La nivel general există un astfel de departament, dar după părerea mea este necesar şi la nivel de sucursală întru-cât în cazul unor probleme juridice timpul de răspuns poate fi prea mare. Pentru că ciclul informaţiilor poate fi îngreunat între sucursală şi sediul societăţii ar trebui constituit un compartiment juridic sau cel puţin încheiat un contract cu un consultant în domeniu.

Preview document

Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 1
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 2
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 3
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 4
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 5
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 6
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 7
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 8
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 9
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 10
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 11
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 12
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 13
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 14
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 15
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 16
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 17
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 18
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 19
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 20
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 21
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 22
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 23
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 24
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 25
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 26
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 27
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 28
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 29
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 30
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 31
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 32
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 33
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 34
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 35
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 36
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 37
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 38
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 39
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 40
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 41
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 42
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 43
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 44
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 45
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 46
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 47
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 48
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 49
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 50
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 51
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 52
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 53
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 54
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 55
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 56
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 57
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 58
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 59
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 60
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 61
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 62
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 63
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 64
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 65
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 66
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 67
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 68
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 69
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 70
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 71
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 72
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 73
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 74
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 75
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 76
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 77
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 78
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 79
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 80
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 81
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 82
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 83
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 84
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 85
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 86
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 87
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 88
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 89
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 90
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 91
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 92
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 93
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 94
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 95
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 96
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 97
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 98
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 99
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 100
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 101
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 102
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 103
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 104
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 105
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 106
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 107
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 108
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 109
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 110
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 111
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 112
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 113
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 114
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 115
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 116
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 117
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 118
Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihnă și de Boală - Pagina 119

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Proiectarea Sistemului Informatic privind Calculul Concediilor de Odihna si de Boala.doc

Alții au mai descărcat și

Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI

INTRODUCERE Teza de licenţă are ca temă: „Subsistemul informatic privind evidenţa resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” şi...

Sistem Informatic pentru Asigurari si Reasigurari

15.1.Modelarea globala 15.1.4.Contractul de reasigurare Reasigurarea este un mijloc de divizare a raspandirii intre mai multi asigurati,...

Gestiunea Salariatilor

1. Scurtă prezentare a organizaţiei Societatea Comercială „Roedl & Partner Outsourcing ” S.RL Bucureşti are sediul în Str. Pictor Ion Neculici,...

Evidenta Locatarilor si a Platilor la Intretinere la o Asociatie De Locatari

Tema proiectului este: “EVIDENTA LOCATARILOR SI A PLATILOR LA INTRETINERE LA O ASOCIATIE DE LOCATARI”. Proiectul ales isi propune sa modeleze o...

Sistem Informatic privind Evidența Resurselor Umane la Întreprindere

INTRODUCERE În perioada de tranziţie la economia de piaţă o importanţă deosebită capătă automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiei....

Aplicație Informatică pentru Evidența Angajaților și Calculul Salariilor

1. Prezentarea aplicaţiei TABELA DatePersAng - stochează datele personale ale angajaţilor. • CodAng: - stochează codul angatului şi este cheie...

Evidența Angajaților unei Firme

1. Enuntul problemei de rezolvat Sa se realizeze un program pentru evidenta angajatilor unei firme. Scopul este proiectarea unui sistem soft a...

Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC

DESCRIEREA PROBLEMEI DE REZOLVAT Un centru de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator doreşte să îşi îmbunătăţească activitatea de...

Ai nevoie de altceva?