Catalog Virtual

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Catalog Virtual.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 56 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Gheorghe Bonat

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Limbaje de Programare

Cuprins

I. JUSTIFICAREA TEMEI1 2
II. INTRODUCERE ÎN VISUAL FOXPRO 3
III. BAZE DE DATE ÎN VISUAL FOXPRO 14
IV. TABELE VIRTUALE 25
V. REALIZAREA INTERFEŢEI APLICAŢIEI 31
VI. RAPOARTELE APLICAŢIEI 43
VII. CREAREA MENIULUI APLICAŢIEI 49
VIII. CONCLUZII 55
IX. BIBLIOGRAFIE 56

Extras din document

I. JUSTIFICAREA TEMEI

Odată cu extinderea atribuţiilor ce revin diriginţilor în ce priveşte urmărirea evoluţiei elevilor din clasa pe care o conduc şi monitorizarea rezultatelor la învăţătură şi purtare, a frecvenţei la ore precum şi a activităţilor şcolare şi extraşcolare, se impune necesitatea dezvoltării unui sistem informatic ce trebuie să asigure o bună desfăşurare a activităţilor din şcoală.

În general, profesorii diriginţi sunt suprasolicitaţi de numărul mare de documente, statistici, clasamente şi evidenţe pe care trebuie să le realizeze. Această aplicaţie vine să întâmpine aceste nevoi prin implementarea unei soluţii dezvoltate cu ajutorul limbajului de programare Visual FoxPro.

Aplicaţia îşi propune să fie un instrument util de înregistrare a notelor, absenţelor, datelor personale ale elevilor şi ale părinţilor, adreselor, numerelor de telefon şi activităţilor desfăşurate de către elevii clasei.

Situaţia la învăţătură şi frecvenţa la ore a fiecărui elev este pusă în evidenţă cu ajutorul unor rapoarte care calculează media generală pentru fiecare elev şi numărul total de absenţe. Rapoartele oferă posibilitatea exploatării informaţiilor conţinute în baza de date în vederea obţinerii unor documente imprimate. Aceste documente imprimate, pot constitui apoi, surprize plăcute sau mai puţin plăcute pentru părinţi.

O bază de date conţinând notele şi absenţele elevilor, la care părinţii să poată avea acces prin intermediul internetului, este o soluţie de viitor.

II. INTRODUCERE ÎN VISUAL FOXPRO

2.1. Visual FoxPro - Generalităţi

Microsoft Visual FoxPro este un sistem de gestiune de baze de date. Folosirea sa se justifică în cazul bazelor de date de mici dimensiuni şi care sunt accesate de la un calculator sau de la un ansamblu de calculatoare dispuse într-o reţea locală.

Sistemele de gestiune a bazelor de date (SGBD) sunt sisteme informatice specializate în stocarea şi prelucrarea unui volum mare de date în comparaţie cu volumul de prelucrări implicat care este relativ mic

Termenul de bază de date se referă la datele de prelucrat şi la modul de organizare al acestora pe suportul fizic de memorare, iar termenul de gestiune se referă la totalitatea operaţiilor ce se vor aplica asupra datelor din bazele de date.

Răspândirea PC-urilor pe scară largă a condus la dezvoltarea din ce în ce mai mult a SGBD-urilor implementate pe acest tip de calculatoare.

FoxPro a evoluat foarte rapid, acaparând treptat o mare parte din piaţa SGBD-urilor pe PC-uri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Catalog Virtual.doc