Elaborare unui Web-site si a unui Program de Administrare, Utilizand Php, Delphi, Mysql

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Elaborare unui Web-site si a unui Program de Administrare, Utilizand Php, Delphi, Mysql.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 20 fisiere doc, jpg, php de 108 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: cucu nicolae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Limbaje de Programare, Calculatoare

Cuprins

INTRODUCERE 7
1 NOŢIUNI TEORETICE 9
1.1 Prezentare a tehnologiilor World Wide Web(WWW) 9
1.2 Arhitectura Client-Server 10
1.1.1 Noţiuni generale 10
1.1.2 Arhitectura two-tier 15
1.1.3 Arhitectura three-tier 15
1.3 Concepţia de bază de date 16
1.3.1 Esenţa noţiunii de bază de date 16
1.3.2 Baze de date relaţionale 17
1.3.3 Structura relaţională a datelor. Atribute şi domenii 18
1.3.4 Tupluri 19
1.3.5 Relaţii şi scheme 20
1.3.6 Tipuri de constrângeri 21
1.3.7 Cheie. Tipuri de cheie 22
1.3.8 Noţiune de supercheie şi cheie primară 22
2 DESCRIEREA MIJLOACELOR INSTRUMENTALE 28
2.1 Limbajul HTML – Hiper Text Markup Language 28
2.1.1 Noţiunea HTML – Hiper Text Markup Language 28
2.1.2 Scurt istoric al HTML 28
2.1.3 Prezentare a limbajului HTML 30
2.2 PHP – Hypertext Preprocessor 35
2.2.1 Noţiuni generale despre limbajul PHP 35
2.2.2 Sintaxa şi gramatica limbajului PHP 37
2.3. Sistemul de gestiune a bazelor de date MySQL 48
2.3.1 Noţiuni despre MySQL 48
2.3.2 Noţiuni generale şi sintaxa limbajului SQL 49
2.3.2.1 Comenzile limbajului SQL 50
2.3.2.2 Operatorii SQL 53
2.4 Iniţiere în limbajul de programare Delphi 55
3 DESCRIEREA SISTEMULUI REALIZAT 58
3.1 Argumentarea necesităţii elaborării proiectului 58
3.2 Funcţiile sistemului realizat 58
3.2.1 Descrierea site-ului Web 58
3.2.2 Descrierea programului administrator 62
4 PARTEA ECONOMICĂ A PROIECTULUI 65
4.1 Noţiuni generale 65
4.2 Calculul costului de producţie a proiectului 75
4.3 Calcului cheltuielelor pentru elaborarea proiectului 77
4.4 Analiza eficacităţii economice 77
5 PROTECŢIA MUNCII 79
5.1 Aprecierea pericolului la monitor 79
5.2 Calcularea protecţiei “legarea la pământ” 82
5.3 Controlul protecţiei muncii 83
5.4 Analiza condiţiilor de muncă 84
5.5 Cerinţele securităţii tehnice în timpul de lucru 86
5.6 Securitatea antiincendiară în sălile de calculatoare 87
CONCLUZIE 89
BIBLIOGRAFIE 90
ANEXE 106

Extras din document

INTRODUCERE

Tehnologiile şi aplicaţiile de pe Internet se extind extraordinar de rapid, capătând o atenţie deosebită, deoarece Internetul reprezintă un mediu de comunicaţii, un instrument pentru facilitarea afacerilor şi un debuşeu comercial.

Cel mai popular mijloc de acces la informaţie în Internet reprezintă “Reţeaua globală “ (World Wide Web). Cum este cunoscut, la baza ei stă ideea repartizării informaţiei hypermedia. Navigarea în Web permite să ajungem la cele mai diferite servere informaţionale, care conţin acea informaţie pregătită special (cu folosirea limbajului HTML).

Reţeaua globală a cucerit o aşa mare popularitate în rândurile utilizatorilor Internet, în lumea bussinesului, ştiinţei, politicii ş.a. Principalele cuceriri Web - reprezintă simplitatea publicării informaţiei în reţea, comoditate şi compararea unicităţii accesului la documente, existenţa în prezent a sistemelor de căutare. În general, metodele de prezentare, păstrare şi căutare a informaţiei în WWW se referă la categoriile sistemelor informaţionale şi de căutare. Cu toate că locul de păstrare a datelor în nodurile Web uneori se numesc baze de date, acest termen în cazul de faţă se poate de folosit în sensul cel mai general.

Web este un mediu interativ, care permite utilizatorului să aibă în întregime controlul asupra a ceea ce doreşte să obţină şi când el poate, de exemplu, să creeze foarte uşor un document multimedia la care să aibă acces toţi ceilalţi utilizatori.

Internetul şi WWW reprezintă o formă modernă de democraţie electronică, deoarece nici o persoană, firmă, organizaţie sau guvern, nu controlează infrastructura tehnică, sistemele de calcul, aplicaţiile şi informaţiile ce compun acest sistem de comunicaţii electronice.

Sistemele hipertext, în care se încadrează WWW, vor cunoaşte o dezvoltare mai mare: tot mai multe baze de informaţii din Internet vor fi organizate după princiipile hipertext, în care legăturile semantice permit o navigare uşoară prin noianul de colecţii de date disponibile; totodată, tehnicile de căutare se vor îmbunătăţi, permiţând scurtarea timpului petrecut de utilizatori în Internet, în favoarea perioadei afectată realizării lucrărilor în care sunt angajaţi.

Internetul va fi din ce în ce mai mult folosită pe baze comerţiale. Această utilizare este indicată pentru

firme mici, care nu-şi pot permite realizarea unor reţele proprii. Desigur, se întrevăd şi unele neajunsuri în această tendinţă. Multe universităţi, centre de cercetare sau chiar ţări cu anumite dificultăţi economice se vor lovi de posibilitatea preţurilor serviciilor Internet şi vor fi nevoite să renunţe la conectarea, cu atât mai mult cu cât utilizarea curentă a serviciilor Internet nu este peste tot o obişnuinţă.

Dezvoltarea rapidă a tehnologiei World Wide Web, tehnologie care stă la baza gestiunii şi circulaţiei documentelor în Internet, propune o nouă abordare a sistemelor informatice şi o reconsiderare a tehnologiilor şi relaţiilor din sfera mecanismelor comerciale.

Importanţa şi impactul tehnologiei WWW în proiectarea aplicaţiilor din domeniul comerţului poate fi comparat cu cel petrecut în proiectarea aplicaţiilor din domeniul industrial o dată cu standardizarea reprezentării tridimensionale (3D).

Analogia poate fi făcută şi prin faptul că tehnologia Web a dat cel puţin trei dimensiuni noi informaţiei conţinute în documente: sunet, imagine, animaţie.

Dacă în sfera producţie (industrie), tehnologia informatică s-a cristalizat în aplicaţii care au ajuns la maturitate printr-o evoluţie ascendentă, normală, în sfera economicului şi în special în domeniul comerţului evoluţia tehnologiei Web este explozivă. Numărul de servere cuplate în Internet şi numărul de persoane conectate cunosc o rată anuală incredibilă. Dacă la începutul anului 1996 erau peste 5 milioane de servere în anul 2001 s-a ajus la 210 milioane. Cele 210 milioane servere sunt accesate de aproximativ 350-400 milioane de utilizatori.

1 NOŢIUNI TEORETICE

1.1 Prezentare a tehnologiilor World Wide Web (WWW)

Unul dintre cele mai importante şi de succes servicii ale reţelei Internet, WWW-ul a fost creat la CERN (Centrul European de Cercetări Nucleare, Geneva), Elveţia în anul 1989 de Tim Berners-Lee, Robert Caillau şi echipa lor, dar dezvoltarea sa ulterioară a fost facilitată de programul client Mosaic, sub mediul X Window, de la NCSA (Centrul naţional pentru aplicaţiile supercalculatoarelor, Universitatea Urbana-Champaign) furnizat gratuit din 1993, care avea o mare simplitate de utilizare şi facilităţi multimedia.

WWW este un sistem distribuit de hipermedia funcţionând în mod client-server prin Internet. Sistemul pune la dispoziţie informaţiile sub formă de hipertext (mixtură între text, grafică, elemente multimedia, plus referinţe încrucişate). Pentru a căpăta acces la WWW, utilizatorul va fi nevoit să folosească un program client (user-agent) cum ar fi Lynx (în mod text) sau Mosaic şi Netscape (în mod grafic) şi bineînţeles va trebui să cunoască localizarea fizică a documentului dorit. Localizarea unui document hiper-text se exprimă sub forma de URL (Uniform Resource Locator), o modalitate flexibilă şi eficientă de accesare a oricărei resurse Internet, prin oricare protocol (TELNET, FTP, Gopher, HTTP, mail) bazat pe TCP/IP.

Modul de dialogare între clienţi şi servere WWW se realizează prin protocolul HTTP (HyperText Transfer Protocol). Un document WWW trebuie în prealabil formatat (sau 'marcat') cu ajutorul limbajului HTML, marcaj ce va descrie structura logică a documentului şi va fi procesat de programul client. Orice astfel de document poate cuprinde legături de tip hipertext, indicate prin zone de text sau imagini, conducându-l pe cititor fie în alt punct al aceluiaşi document, fie într-un alt document, care poate să se găsească stocat local (pe serverul curent) sau la distantă (pe oricare alt server Web din lume). Aceste legături încrucişate între miile şi sutele de mii de servere WWW realizează o adevărată pânza de păianjen (web) planetara (world-wide) de unde vine şi denumirea WWW, iar utilizatorul navighează în ciber-spaţiul reprezentat de această reţea.

Clientul WWW poate manipula documente multimedia datorită facilitaţilor puse la dispoziţie de diferitele versiuni ale limbajului HTML ce prevăd includerea de imagini (formate grafice precum GIF sau JPG), fişiere audio şi video. Mai mult, programele client se pot comporta ca programe client FTP, Gopher sau News (NNTP) şi sânt capabile să gestioneze poşta electronică. În HTML pot fi concepute formulare (forms) pentru introducerea interactivă a datelor (texte, meniuri, liste, butoane de selecţie etc.) şi trimiterea lor către server spre a fi procesate. Îmbinarea limbajului HTML cu rutine scrise în alte limbaje (scripturi) conferă o sporită interactivitate a Web-ului.

Fisiere in arhiva (20):

 • diploma finala
  • CUPRINS1.doc
  • DIPLOMA1_SIL.doc
 • IMAGE
  • WINDOWS
   • DESKTOP
    • IMAGE
     • 1.JPG
     • 2.JPG
     • 3.JPG
     • 4.JPG
 • SOURCE
  • WINDOWS
   • DESKTOP
    • SOURCE
     • CONNECT.PHP
     • CURS.PHP
     • DEFAULT.PHP
     • FUNCTION.PHP
     • IMAGE.PHP
     • IMAGE_NEWS.PHP
     • INDEX.PHP
     • RIGHT.PHP
     • SEARCH.PHP
 • ANEXA_5.DOC
 • DE_CE_AM_ALES_MYSQL.DOC
 • FIGURA2.DOC
 • FIGURA3.DOC
 • FIGURE.DOC

Alte informatii

proiect foarte bun face de punctat