Elaborarea unui Asistent Electronic Public

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 53 fișiere: doc, shtml, pl
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 22347
Mărime: 314.92KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cucu Nicolae

Cuprins

INTRODUCERE 5

1. FORMULAREA PROBLEMEI DE CREAREA A AEP 7

2. INSTRUMENTARE SI APLICAŢII PENTRU CREAREA AEP 9

2.1 Tehnologii si limbaje server 9

2.1.1 PHP 10

2.1.2 Active Server Pages 11

2.1.3 Perl 12

2.1.4 Cold Fusion 12

2.1.5 Java Server Pages 13

2.1.6 Java Servlets 14

2.2. Sistemurile de gestiune a BD 15

2.2.1 Oracle 15

2.2.2 Postgres 16

2.2.3 MySQL 17

2.3 Web-servere 18

2.3.1 Internet Information Server 19

2.3.2 Apache 20

2.4 Alegerea instrumentarelor pentru realizarea proiectului 21

3. FUNDAMENTELE PROGRAMĂRII CGI ÎN LIMBAJUL PERL 22

3.1 Protocolul HTTP 22

3.1.1 Directive cerere 22

3.1.2 Directive răspuns 24

3.2 Interfaţa CGI 25

3.2.1 Schimbul de informaţii 26

3.2.2 Variabilele de mediu CGI 26

3.2.3 Metode de transmitere a datelor 29

3.2.4 Răspunsul dat de script 30

3.2.5 Decodarea argumentelor CGI 31

3.3 Descrierea mediului de programarea Perl 32

3.3.1 Descrierea generala 32

3.3.2 Interfaţa Perl cu SGBD MySQL 33

4. CONCEPTUL AEP 36

4.1 Destinaţia si facilitaţile AEP 36

4.2 Schema funcţională 37

4.3 Cerinţele către resurse hardware si software 39

4.4 Web-server Apache si configurarea lui 39

5. PROIECTAREA DE DETALIU 41

5.1 Crearea bazei de date 41

5.2 Utilizarea programului 45

5.2.1 Calendarul 46

5.2.2 Complectarea formelor 47

5.2.3 Carnetul de adrese 48

5.2.4 Referinţe preferate 48

5.2.5 Carnetul de notiţe 49

5.2.5 Informaţia personala 49

6. ESTIMAREA ECONOMICĂ A PROIECTULUI 50

7. PROTECŢIA MUNCII 61

CONCLUZIE 69

BIBLIOGRAFIE 70

ANEXE 71

Anexa 1 Graful reţea la estimarea economică 71

Anexa 2 Codul sursă al programului secretary.pl 72

Anexa 3 Codul sursă al programului service.pl 85

Anexa 4 Bloc schema a programului secretary.pl 88

Anexa 5 Interacţiune programului cu SGBD 89

Anexa 6 Interacţiune client-server la executare programului CGI 90

Anexa 7 Interfaţa AEP 91

Anexa 8 Bloc schema a programului service.pl 92

Extras din document

INTRODUCERE

Organizarea cît mai efecientă a datelor si informaţiei existente a devenit o necesitate stringentă datorită creşterii volumui si complexitaţii acestora. Orice utilizator are informaţia personală importantă care trebuie sa fie organizată şi accesată rapid.

Până la apariţia calculatoarelor pentru păstrarea si organizarea ei se folosea suport de hîrtie sau era angajat un om special în acest scop (asistent). Aceasta concepţie de organizare aducea la cheltuieli organizatorice esenţiale si deseori nu era comodă. Cu apariţia calculatoarelor păstrarea datelor a devenit mai uşoară, datorită faptului ca informaţia se păstrează in forma digitală. Insă la prima etapa de dezvoltare înca nu existau aplicaţii ce erau destinate să organizeze datele personale ale utilizatorului (era costisitor sa foloseşti un calculator mainframe pentru funcţiile ce le putea executa un om). Aceste aplicaţii au apărut numai după creşterea brusca a numărului de calculatoare personale si a măriri cerinţelor utilizatorilor către produsele software .

La ora actuală există mai multe aplicaţii pentru păstrarea datelor personale ale utilizatorului la calculator, aşa numitele asistente electronice (organizere) sau calendare care stochează şi organizează fluxul de informaţie ce revine la o persoană. In componenţa lor intra o mare gama de servicii orientate la ajutorarea utilizatorului în activitatea zilnică (calendare, notiţe, carnet de adrese etc.). Mulţi utilizatori folosesc aceste programe permanent si au trecut aproape complet de la suport de hîrtie la ele. Dar acest soft are un neajuns important – el lucrează pe calculatorul utilizatorului şi pentru accesul la informaţia păstrată avem nevoie să avem acces la acest calculator. Însă de multe ori informaţia păstrată în aceste asistente electronice este necesară cînd nu putem să accesăm acest calculator anumit. Astfel de cazuri sînt foarte frecvente în viaţa omului contemporan.

Complexitatea accesului informaţiei păstrate a adus la schimbarea concepţiei de organizare a datelor. În ultimele ani a apărut tendinţa de a muta atributele obişnuite ale utilizatorilor in reţea: sisteme de operare, aplicaţiile, cutii poştale sau chiar discurile logice. Adică informaţia necesară este păstrată intr-un loc şi poate fi accesată de mai mulţi utilizatori concomitent. Aplicaţia server ce dirijează fluxul de date se află permanent în stare de aşteptare şi răspunde la cerinţele utilizatorilor în orice timp şi poate fi accesată de pe orice calculator conectat la reţea. Pentru accesul la date deseori se folosesc aplicaţii ce sunt prezente pe fiecare calculator – exploratoare web.

Avantajele unei asfel de organizării sunt evidente:

• redistribuirea si păstrarea resurselor utilizatorilor,

• aplicaţia poate fi accesată de pe orice calculator conectat la reţea,

• informaţie poate fi obţinută in orice moment de timp.

Un caz mai general este conectarea serverului la reţeaua Internet. Dacă serverul unde este păstrata informaţia este conectat la Internet, putem sa accesăm informaţia de pe orice loc al globului pământesc.

Asistentul electronic public face parte din acest rînd de aplicaţii şi vine să ajute utilizatorului în viaţa lui de toate zile.

Asistentul electronic public prezintă un serviciul public care permite utilizatorilor să folosească online aceleaşi facilităţi ca şi aplicaţiile pentru organizarea datelor personale offline şi anume - calendarul zilnic, carnetul de adrese, carnetul de notiţe si etc. Toate acestea sînt accesibile 24 ore pe zi, 265 zile în an.

Teza dată este destinată creării unui asistent electronic care include următoarele servicii publice: calendarul zilnic cu posibilitatea de păstrare a evinementelor, păstrare a notiţelor şi a datelor personale şi de organizare a referinţelor preferate. Datele asistentului electronic pot fi accesate repede de pe orice calculator. Programul este instalat pe server şi permite organizarea, păstrarea, modificarea datelor prin interfaţa exploratorului web. Paginele lui sînt uşoare şi pot fi încărcate prin reţea cu canalul îngust de comunicare (este des cazul cînd utilizatorii se conectează la reţea prin dial-up). În afară de aceasta AEP are interfaţa utilizatorului uşoară de inţeles şi repede de însuşit.

În lucrarea prezentată sunt stabilite cerinţele către aplicaţiile destinate pentru organizarea informaţiei personale a utilizatorilor şi sunt cercetate instrumentarele folosite la crearea web-aplicaţiilor. Dintr-un număr mare de tehnologii şi aplicaţii folosite la crearea web-aplicaţiilor sunt alese: Perl, Apache şi MySQL. Sunt explicate fundamentele programarii CGI, protocolului HTTP şi a limbajului de programare Perl cunoaşterea cărora este necesara la elaborarea AEP. O mare parte a lucrarii este dedicată descrierii conceptului creării AEP şi realizarii nemijlocite a proectului.

1. FORMULAREA PROBLEMEI DE CREARE A AEP

Nu există încă un consens deplin în ceea ce priveşte definirea asistentului electronic. Diferiţi oameni, diferite companii sau grupuri oferă variante uşor diferite pentru definirea a ceea ce se înţelege prin asistente electronice. Deşi există o serie de facilitaţi , dezvoltarea rapidă a domeniului face dificila o evoluţie corespunzătoare a standardizării. Se pot considera ca fiind aspecte importante pentru organizarea datelor următoarele elemente si cerinţele care trebuie se înaintează către asistentul electronic:

• securitatea datelor - informaţia pastrată poate fi de gradul înalt de confedenţialitatea şi accesul la ea a persoanelor străine poate aduce mari prejudicii. Asistentul electronic trebuie să ofere mecanismele de autentificare şi controlul accesului pentru utilizatori. Procedurile de control al accesului şi de securitate trebuie să asigure posibilitatea administrării drepturilor acordate utilizatorilor şi să ofere accesul la datele care sînt permise pentru el. Cel mai des accesul este limitat prin existenţa numelui utilizatorului si a parolei.

• posibilitatea de acces online de la orice staţie a reţelei

• asigurarea performanţei, scalabilitaţii si robusteţii aplicaţiei - la creşterea volumului de date şi a numărulului de utilizatori aplicaţie trebuie să funcţioneze în regim normal, fără greşeli şi pierderi de informaţie. Pentru aceasta la elaborarea aplicaţiei trebuie să ne folosim de instrumente software care economisesc resursele.

• prezenţa unei interfeţe clare, consistente şi grafice - utilizatorul care foloseşte aplicaţia poate fi şi un om neexperementat în domeniul calculatoarelor. Dar aplicaţia este destinată pentru utilizator de orice nivel ( fiecare om are datele ce trebuie să fie organizate ) şi interfaţa grea va fi o piedică pentru el.

• păstrarea datelor intr-un loc – accesul la date va fi dirijat de un soft special instalat pe server. Este evidentă folosirea SGBD de tip client/server, care ie pe seama sa probleme principale: păstrarea fizică, accesul autorizat, convertirea datelor etc.

Preview document

Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 1
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 2
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 3
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 4
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 5
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 6
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 7
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 8
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 9
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 10
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 11
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 12
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 13
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 14
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 15
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 16
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 17
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 18
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 19
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 20
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 21
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 22
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 23
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 24
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 25
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 26
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 27
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 28
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 29
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 30
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 31
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 32
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 33
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 34
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 35
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 36
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 37
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 38
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 39
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 40
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 41
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 42
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 43
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 44
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 45
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 46
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 47
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 48
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 49
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 50
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 51
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 52
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 53
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 54
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 55
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 56
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 57
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 58
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 59
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 60
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 61
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 62
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 63
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 64
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 65
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 66
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 67
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 68
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 69
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 70
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 71
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 72
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 73
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 74
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 75
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 76
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 77
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 78
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 79
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 80
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 81
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 82
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 83
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 84
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 85
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 86
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 87
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 88
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 89
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 90
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 91
Elaborarea unui Asistent Electronic Public - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • DIPLOM
  • HTML
   • FORMS
    • ANNIVERSARY.SHTML
    • BILL.SHTML
    • BIRTHDAY.SHTML
    • BOOKMARK.SHTML
    • CONTACT.SHTML
    • COUNCIL.SHTML
    • DEADLINE.SHTML
    • EDIT.SHTML
    • FOLDER.SHTML
    • HOLIDAY.SHTML
    • MEETING.SHTML
    • NOTE.SHTML
    • OTHER.SHTML
    • PARTY.SHTML
    • TRAVEL.SHTML
   • ADDRESS.SHTML
   • BOOKMARKS.SHTML
   • CALENDAR.SHTML
   • DELETED.SHTML
   • DRAFTS.SHTML
   • HELP.SHTML
   • INBOX.SHTML
   • LOGIN.SHTML
   • MESSAGE.SHTML
   • MONTH.SHTML
   • NEWMESSAGE.SHTML
   • NOTES.SHTML
   • OUTBOX.SHTML
   • PERSONAL.SHTML
   • SETTINGS.SHTML
   • TEMPLATE.SHTML
   • TEMPLATE_BAK.SHTML
   • WEEK.SHTML
   • YEAR.SHTML
  • ADDRESS.PL
  • ADDUSER.PL
  • BOOKMARKS.PL
  • CALENDAR.PL
  • LOGIN.PL
  • MAIL.PL
  • NOTE.PL
  • NOTIFY.PL
  • PERSONAL.PL
  • PLAN.PL
  • PSWDGEN.PL
  • SERV.PL
  • SETTINGS.PL
  • SMS.PL
  • TEST.PL
  • TEST1.PL
 • ADNOTARE.DOC
 • CONTINUT.DOC
 • DIPLOM.DOC

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui sistem informatic în PHP și MySQL - agenție de plasare

Introducere Proiectul cu Tema : Realizarea unei pagin web interactive la firma Agenţia Cronos utlizând PHP si MySQL a fost realizată în urma...

Elaborare unui web-site și a unui program de administrare, utilizând PHP, Delphi, Mysql

INTRODUCERE Tehnologiile şi aplicaţiile de pe Internet se extind extraordinar de rapid, capătând o atenţie deosebită, deoarece Internetul...

Aplicație pentru testare online

2. Prezentarea aplicatiei 2.1. Prezentare generala În capitolul anterior am prezentat o serie de tehnologii utilizate în dezvoltarea...

Bibliotecă on-line

O data cu dezvoltarea exploziva a intenetului, au aparut magazine virtuale atat ca o alternativa cat si o completare a celor “reale”, mai usor si...

Sistem Informatic pentru Vânzări Auto

Cap. 1. Studiul, analiza şi prezentarea sistemului actual 1.1 Rolul şi poziţia firmei in sistemul economico-social nationaţional şi in ramura de...

Aspecte generale privind semnăturile digitale

Introducere Problematica semnării digitale Înainte de a putea discuta despre semnătura digitală trebuie să explicăm noţiunea de semnătură şi...

Comunicarea în Rețea folosind Telefonia Mobilă

Introducere Aplicațiile mobile au devenit, ȋn zilele noastre, un domeniu important atȃt pentru marile corporații cȃt și pentru simplii...

Proiectarea și Realizarea unui Parc Auto Virtual

Generalitatii Mai mult de 600 de milioane de oameni navigheaza pe internet. Cu ajutorul unui site web te poti adresa acestor persoane, iti poti...

Te-ar putea interesa și

Dosar raport de practică la Consiliul Județean Bihor - 2011

I. Obiectivele stagiului de practica • familiarizarea studenţilor cu mediul economic, identificarea legăturilor dintre cunoştinţele teoretice şi...

Rolul Criptografiei în Securitatea Comunicațiilor

CAPITOLUL I ROLUL CRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA COMUNICATIILOR 1. EVOLUTIA ISTORICA A CRIPTOGRAFIEI Criptografia este stiinta scrierilor...

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană...

Societatea Informațională

CAPITOLUL 1 - Societatea Informationala si Noua Economie 1.1 Aspecte generale O societate informationala se naste într-un mediu în care marea...

Realizarea unui Centru de Exploatare a Autovehiculelor

MARKETINGUL UNEI STAŢII SERVICE PENTRU AUTOMOBILE 1.1. Generalităţi 1.2. Elaborarea studiului de fezabilitate 1.3. Elaborarea proiectului...

Stația de deservire tehnică a mijloacelor de transport

Să se proiecteze tehnologia de lucru într-o staţie de service auto/autobază cunoscându-se următoarele elemente: • tip vehicul : autocamion •...

Creșterea competitivității economice

1. ANALIZA SOCIO-ECONOMICA SECTORUL PRODUCTIV 1.1 Factori de competitivitate Cresterea economica durabila si îmbunatatirea standardului de viata...

Proiectarea unei autobaze destinată autocamioanelor

CAPITOLUL 1 MARKETINGUL UNEI STAŢII SERVICE PENTRU AUTOMOBILE - 1.1. Generalităţi În ultimii ani construcţia de automobile a cunoscut un salt...

Ai nevoie de altceva?