Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 3441
Mărime: 327.98KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

DESCRIEREA PROBLEMEI DE REZOLVAT 3

Reguli de gestiune 3

Structura modulară a aplicaţiei 4

1. Stabilirea dicţionarului de atribute. 4

2. Stabilirea cheilor candidate. 4

3. Stabilirea cheilor primare. 4

4. Stabilirea modelului relaţional al bazei de date 4

STRUCTURA BAZEI DE DATE 5

Proprietăţile câmpurilor 5

INTEROGĂRI 8

FORMULAR PENTRU ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA TESTĂRILE PROGRAMATE PENTRU DIFERITE MODULE 10

Controale şi algoritmi utilizaţi 11

FORMULAR PENTRU ÎNSCRIERE CANDIDATI 15

Controale şi algoritmii utilizaţi 15

RAPORT REZULTATE OBŢINUTE 17

Controale şi algoritmii utilizaţi 17

ANEXĂ 20

Extras din document

DESCRIEREA PROBLEMEI DE REZOLVAT

Un centru de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator doreşte să îşi îmbunătăţească activitatea de gestiune a testării candidaţilor. În acest sens, se doreşte implementarea unui sistem informatic prin care să se ţină evidenţa testărilor programate pentru fiecare module, a examinatorilor responsabili pentru fiecare testare, a sălilor în care se desfăşoară testările, a candidaţilor înscrişi, precum şi a rezultatelor obţinute de către aceştia.

Modulele vor avea în cadrul sistemului un identificator unic, o denumire şi vor fi incadrate într-un anumit nivel de certificare. Programarea testărilor presupune alocarea unui identificator unic al testării, stabilirea modulului pentru care se face testarea, a datei testarii, a orei de începere a testării, a duratei testării, a orei de terminare a testării, a sălii în care se va desfăşura, a tarifului perceput, precum şi a examinatorului responsabil pentru testarea respectivă. Centrul dispune de mai multe săli, fiecare având un numar unic şi un anumit număr de locuri disponibile. Examinatorii au un identificator unic alocat de către centru, ce va fi memorat în sistem alături de numele şi prenumele acestora. Pentru fiecare candidat vor fi stocate în sistem date privind: codul numeric personal (CNP), numele şi prenumele, seria şi numărul cărţii de identitate, adresa şi localitatea. Înscrierea la o testare presupune stocarea în baza de date a informaţiilor referitoare la testarea pentru care se face înscrierea, data la care se face înscrierea şi candidatul înscris. De asemenea, sistemul trebuie să aloce un identificator unic pentru fiecare înscriere. După susţinerea fiecărei testări şi corectarea testelor, se vor aloca în cadrul sistemului rezultatele aferente testării respective, precizându-se punctajul obţinut de către fiecare candidat.

Reguli de gestiune

- O testare se referă la un singur modul, are repartizat un singur examinator responsabil cu aceasta şi este programată într-o sală disponibilă la data testării şi în intervalul de timp în care se desfăşoară testarea;

- Un examinator poate fi responsabil la mai multe testări;

- O înscriere a unui candidat se referă la o singură testare programată la o dată ulterioară datei de înscriere;

- Un candidat se poate înscrie la mai multe testări;

- Pentru o testare nu poate fi înscris un număr de candidaţi mai mare decât numărul de locuri disponibile în sala în care se desfăşoară testarea

Structura modulară a aplicaţiei

1. Stabilirea dicţionarului de atribute. Analizând cerinţele sistemului informatic, rezultă următorul dicţionar de atribute: identificator modul, denumire modul, nivel modul, identificator testare, dată testare, oră începere testare, durată testare, tarif testare, număr sală, număr locuri disponibile sală, identificator examinator, nume şi prenume examinator, CNP candidat, nume şi prenume candidat, serie carte identitate candidat, număr carte identitate candidat, adresă candidat, localitate candidat, identificator înscriere, dată înscriere, punctaj obţinut.

2. Stabilirea cheilor candidate. Cheile candidate sunt acele atribute din dicţionarul atributelor care au valori unice şi sunt nenule. Pentru problema dată, cheile candidate sunt: identificator modul, identificator testare, număr sală, identificator examinator, CNP candidat, identificator înscriere.

3. Stabilirea cheilor primare. Dintre cheile candidate se vor alege cheile primare. În cazul problemei de faţă, toate cheile candidate vor deveni chei primare.

4. Stabilirea modelului relaţional al bazei de date.

Candidaţi (CNP, NumePrenume, SerieCI, NumarCI, Adresa, Localitate)

Inscrieri (IDInscriere, DataInscriere, CNP, IDTestare)

Rezultate (CNP, IDTestare, PunctajObtinut)

Testari (IDTestare, DataTestare, OraIncepereTestare, DurataTestare, TarifTestare, IDModul, IDExaminator, NumarSala)

Module (IDModul, DenumireModul, NivelModul)

Examinatori (IDExaminator, NumePrenumeExaminator)

Sali (NumarSala, NumarLocuri)

STRUCTURA BAZEI DE DATE

În Figura1 sunt prezentate relaţiile stabilite între tabelele din baza de date:

Figura 1. Modelul relaţional al bazei de date

Proprietăţile câmpurilor

Candidati.CNP, Inscrieri.IDInscriere, Testari.IDTestare, IDModul, IDExaminator, NumarSala sunt cheile primare ale celor 7 tabele, deci câmpuri unice şi obligatorii. CNP reprezintă codul numeric personal al fiecărui candidat şi este de tip Double. NumePrenume, Adresa, Localitate sunt câmpuri de tip Text, de maxim 150 de caractere, Serie CI este de tip Text şi permite doar introducerea a două litere obligatorii, ce vor fi formatate în vederea afişării sub formă de majuscule. Completarea acestui câmp este obligatorie la introducerea datelor în tabela Candidaţi. Pentru acest lucru, în categoria General au fost stabilite proprietăţile prezentate în Figura2. Câmpului NumarCI îi va corespunde tipul de date Number şi va avea maxim 6 caractere.

Figura 2. Proprietăţi pentru SerieCI.

Cheia externă IDTestare din tabelul Înscrieri trebuie să aibă ca sursă înregistrările corespunzătoare din tabelul Testări. (Figura3).

Preview document

Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 1
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 2
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 3
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 4
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 5
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 6
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 7
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 8
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 9
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 10
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 11
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 12
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 13
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 14
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 15
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 16
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 17
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 18
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 19
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 20
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 21
Proiectarea Bazei de Date pentru Evidența Testărilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Bazei de Date pentru Evidenta Testarilor la un Centru de Certificare a Aptitudinilor de Operare PC.doc

Alții au mai descărcat și

Structuri de date - gestiunea activității unei asociații studențești

1. Introducere Proiectul constă în realizarea unui program care are ca scop gestiunea unui magazin de vinuri, în vederea regăsirii...

Proiect Algoritmi și Structuri de Date

<<INTRODUCERE>> Procesele desfăşurate într-o activitate organizată nu au loc la întam-plare, ci sunt declanşate de anumite informaţii care...

Înmatriculări Auto

I. INTRODUCERE Zi de zi vedem pe stradă o mulţime de maşini. După cum bine stim, indiferent de marcă, mărime, utilizare sau proprietar, fiecare...

C++ Laboratoare

1. Convertiti: - în baza 8 numarul 347; - în baza 16 numarul 2755; - în baza 2 numarul 20. 347(10)=533(8) 2755(10)=AC3(16) 20(10)=10100...

Baze de Date Relaționale

CAP.1. BAZE DE DATE 1.1. ORGANIZAREA DATELOR (OD) (Ce presupune organizarea datelor?) - definirea, structurarea, ordonarea si gruparea datelor...

Lista Simpla

Listele simplu inlantuite sunt structuri de date dinamice omogene. Spre deosebire de masive, listele nu sunt alocate ca blocuri omogene de memorie,...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Structuri de Date și Algoritmi - Curs 1

Curs 1 - Introducere. Structuri de date - noţiuni generale Introducere Tipuri de bază. Pointeri. Tablouri. Paradigme de programare Programare...

Ai nevoie de altceva?